Informace

Garanti konference

 • prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
 • prof. Ing. Milan Růžička, CSc.

Programový výbor

 • prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
 • prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
 • prof. Ing. Michal Šejnoha, DSc.
 • doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D.
 • Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D.
 • Ing. Robert Zemčík, Ph.D.

Organizační výbor

 • Ing. Jan Krystek, Ph.D.
 • Ing. Vlastimil Vacek, CSc.

Tématické okruhy

 • mikro a makromechanika kompozitů
 • mechanika poškození kompozitů
 • mechanika kompozitních konstrukcí
 • mezní stavy kompozitů
 • únava kompozitů
 • kompozity v biomechanice
 • experimentální mechanika kompozitů
 • inteligentní kompozitové konstrukce

Abstrakt

Pro registraci Vaší práce zašlete stručný abstrakt (max. 200 slov) na sekretariát konference.

Prezentace

Přednášky budou prezentovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Sborník

Příspěvky (2, 4 nebo 6 stran) budou otištěny ve sborníku konference.

Časopis

Autoři mohou dále zaslat rozšířené články k publikaci v časopise

Bulletin of Applied Mechanics (BAM)


Časopis je recenzovaný a má přidělené registrační číslo ISSN 1801-1217. Více informací naleznete po kliknutí na výše uvedený odkaz.

Sekretariát konference

Jana Nocarová

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
Katedra mechaniky
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

e-mail:
tel.: +420 377632300
fax: +420 377632302

Důležitá data

 • 31. ledna 2014
  termín zaslání abstraktu
 • 7. února 2014
  oznámení vybraných příspěvků
 • 7. března 2014
  termín zaslání plné verze příspěvků, přihlášení a úhrada vložného
 • 25. a 26. března 2014
  konání konference
 • 30. května 2014
  termín zaslání příspěvků k recenzi do časopisu BAM

Účastnický poplatek

 • Standardní vložné ..... 1900 Kč
 • Studentské vložné ..... 1500 Kč

Poplatek nezahrnuje ubytování. Pro potřeby konference bude zajišten dostatečný počet pokojů přímo v místě konání. Zájemci nechť laskavě přímo kontaktují provozovatele.

Místo konání

Beroun je historické město roku 2009. Hotel Na Ostrově leží jen 15 minut autem od Prahy po dálnici D5. Žádné dopravní komplikace, troubení, provoz, problém kde zaparkovat. Jen řeka klidně šumící kolem, unášející svá tajemství a klid menšího města s atmosférou.

Kontakt:

Hotel Na Ostrově
Na Ostrově 816
266 01 Beroun
tel.: +420 311 713 100
email:
www.naostrove.cz

Informace ke stažení