Magisterské studijní obory

Katedra mechaniky nabízí od akademického roku 2008/2009 v rámci navazujícího studijního programu Počítačové modelování v inženýrství (N3955) nabízí Katedra mechaniky Západočeské univerzity v Plzni tři dvouleté studijní obory:

a v rámci navazujícího studijního programu Stavební Inženýrství (N3607) studijní obor