Kontakty

Sekretariát konference

Jan Krystek

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
Katedra mechaniky
Univerzitní 8
301 00 Plzeň

e-mail:
tel.: +420 377 632 341