Informace

Vážení přátelé,

zveme Vás tímto na 6. ročník letní školy, kde se bude přednášet, diskutovat a hodnotit vývoj v oblasti mechaniky, počítačového modelování i technologie výroby kompozitních materiálů a konstrukcí. Prostor bude věnován rovněž výměně zkušeností.

Sektretariát kurzu

Ing. Jan Krystek, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
Katedra mechaniky
Univerzitní 8
301 00 Plzeň

e-mail: 

tel.: +420 377 632 341

Důležitá data

 • 14. června 2019
  zveřejnění finálního oznámení
 • 15. července 2019
  závazná přihláška (registrace)
 • 30. července 2019
  úhrada vložného

Účastnický poplatek

 • Standardní vložné ..... 7000,- Kč
 • Studentské vložné ..... 5000,- Kč

Poplatek pokrývá všechny služby a podklady: ubytování s plnou penzí, organizační výdaje, studijní materiály.

V případě neúčasti účastníka nebude poplatek vrácen, je možné vyslat zástupce.

Účastnický poplatek za kurz uhraďte do 30.7. 2019 převodem na účet:

Banka: Komerční banka Plzeň-město 
Číslo účtu: 4811530257/0100 
Variabilní symbol: 524005xx 
(xx je registrační číslo účastníka)

Údaje pro platby ze zahraničí (včetně Slovenské republiky) jsou:

SWIFT: KOMBCZPPXXX 
IBAN: CZ8101000000004811530257 
Bank Code: 0100

Do „Zprávy pro příjemce“ („Důvod platby“) je dále nutné uvést přidělené registrační identifikační číslo(a) účastníka(ů). Bankovní poplatky hradí plátce.

Místo konání

Hotel Kleis v obci Cvikov (Liberecký kraj)

Kontakt:

Hotel Kleis
Pivovarská 405
471 54 Cvikov
tel.: +420 778 705 158
email:
www.hotelkleis.cz

Garanti kurzu

 • prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
 • prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
 • prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc.

Informace ke stažení