prof. MUDr. et Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.

Místnost: UN 424
Telefon: +420 377 632 379
Oddělení: Oddělení mechaniky mikrostruktur
Pozice: Profesor
E-mail:

Životopis

Vzdělání

 • 1994 – 1999 – Mgr., Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, obor SŠ učitelství biologie a chemie
 • 1998 – 2004 – MUDr., Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, všeobecné lékařství
 • 2004 – 2007 – Ph.D., Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, všeobecné lékařství, obor Anatomie, histologie, embryologie
 • 2011 – doc., Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, obor Anatomie, histologie, embryologie
 • 2019 – prof., Univerzita Karlova, obor Anatomie, histologie, embryologie

Pracovní zkušenosti

 • 1998 – dosud – Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova (1998 - laborant, 2000 - asistent, 2002 - odborný asistent, 2011 - docent, 2019 - profesor)
 • 2000 – 2004 – ZČU v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, Modelování biomechanických systémů a procesů (výzkumný pracovník)
 • 2004 – 2011 – Institut klinické a experimentální medicíny v Praze, Laboratoř pro výzkum aterosklerózy (vědecký pracovník)
 • 2005 – 2011 – ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky, Oddělení mikrostruktur (vědecký pracovník)
 • 2012 – dosud – ZČU v Plzni, NTIS - Nové technologie pro informační společnost, Fakulta aplikovaných věd (výzkumný pracovník)
 • 2013 – dosud – Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Biomedicínské centrum, Laboratoře kvantitativní histologie (vedoucí pracovník)

Zahraniční odborné a studijní stáže

 • 2006 – dosud – opakované výzkumné a výukové stáže na Institut für Histologie und Embryologie a Institut für Anatomie, Veterinärmedizinische Universität Wien, Rakousko (celkem více než 12 měsíců)

Členství v odborných organizacích

 • Československá mikroskopická společnost – člen od roku 2007
 • Česká anatomická společnost – člen od 2000, člen výboru od 2013

Výuka

Publikace

Seznam významných publikací

 • KOCHOVÁ, P., HYMPÁNOVÁ, L., RYNKEVIC, R., CIMRMAN, R., TONAR, Z., DEPREST, J., KALIŠ, V. The histological microstructure and in vitro mechanical properties of pregnant and postmenopausal ewe perineal body. MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY, 2019, roč. 26, č. 11, s. 1289-1301. ISSN: 1072-3714
 • KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., JANSOVÁ, M., MICHALOVÁ, K., KALIŠ, V., KUBÍKOVÁ, T., TONAR, Z. The histological microstructure and in vitro mechanical properties of the human female postmenopausal perineal body. MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY, 2019, roč. 26, č. 1, s. 66-77. ISSN: 1072-3714
 • KUBÍKOVÁ, T., KOCHOVÁ, P., TOMÁŠEK, P., WITTER, K., TONAR, Z. Numerical and length densities of microvessels in the human brain: Correlation with preferential orientation of microvessels in the cerebral cortex, subcortical grey matter and white matter, pons and cerebellum. JOURNAL OF CHEMICAL NEUROANATOMY, 2018, roč. 88, č. March 2018, s. 22-32. ISSN: 0891-0618
 • KUBÍKOVÁ, T., KOCHOVÁ, P., FIALA, R., ŠPATENKA, J., BURKERT, J., KRÁLÍČKOVÁ, M., TONAR, Z. Histological Composition and Mechanical Properties of Cryopreserved Samples of Aortic and Pulmonary Valves. In Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 341-344. ISBN: 978-3-03835-626-4 , ISSN: 1662-9779
 • JUNATAS, K. L., TONAR, Z., KUBÍKOVÁ, T., LIŠKA, V., PÁLEK, R., MIK, P., KRÁLÍČKOVÁ, M., WITTER, K. Stereological analysis of size and density of hepatocytes in the porcine liver. JOURNAL OF ANATOMY, 2017, roč. 230, č. 4, s. 575-588. ISSN: 0021-8782
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., PERKTOLD, J., KUBÍKOVÁ, T., DEMJEN, E., LIŠKA, V., KRÁLÍČKOVÁ, M., WITTER, K. Links between the Orientation of Vascular Smooth Muscle and Microscopical Composition of Aortic Segments. In Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 329-332. ISBN: 978-3-03835-626-4 , ISSN: 1662-9779
 • KUBÍKOVÁ, T., KOCHOVÁ, P., BRÁZDIL, J., ŠPATENKA, J., BURKERT, J., KRÁLÍČKOVÁ, M., TONAR, Z. The composition and biomechanical properties of human cryopreserved aortas, pulmonary trunks, and aortic and pulmonary cusps. ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER, 2017, roč. 2017, č. 212, s. 17-26. ISSN: 0940-9602
 • HLAVATY, J., TONAR, Z., RENNER, M., PANITZ, S., PETZNEK, H., SCHWEIZER, M., SCHÜLE, S., KLOKE, B., MOLDZIO, R., WITTER, K. Tropism, intracerebral distribution, and transduction efficiency of HIV- and SIV-based lentiviral vectors after injection into the mouse brain: a qualitative and quantitative in vivo study. HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY, 2017, roč. 148, č. 3, s. 313-329. ISSN: 0948-6143
 • KUBÍKOVÁ, T., KOCHOVÁ, P., HOLEČEK, M., PLENCNER, M., PROSECKÁ, E., FILOVÁ, E., RAMPICHOVÁ, M., TONAR, Z. In vivo microscopic and mechanical characteristics of bioengineered and biodegradable tissue scaffolds and nanomaterials. In Nanobiomaterials in Soft Tissue Engineering Applications of Nanobiomaterials, Volume 5. Amsterdam : Elsevier, 2016, s. 457-490. ISBN: 978-0-323-42865-1
 • EBERLOVÁ, L., LIŠKA, V., MÍRKA, H., GREGOR, T., TONAR, Z., PÁLEK, R., SKÁLA, M., BRŮHA, J., VYČÍTAL, O., KALUSOVÁ, K., HAVIAR, S., KRÁLÍČKOVÁ, M., LAMETSCHWANDTNER, A. Porcine liver vascular bed in Biodur E20 corrosion casts. Folia Morphologica, 2016, roč. 75, č. 2, s. 154-161. ISSN: 0015-5659
 • JIŘÍK, M., TONAR, Z., KRÁLÍČKOVÁ, A., EBERLOVÁ, L., MÍRKA, H., KOCHOVÁ, P., GREGOR, T., HOŠEK, P., SVOBODOVÁ, M., ROHAN, E., KRÁLÍČKOVÁ, M., LIŠKA, V. Stereological quantification of microvessels using semiautomated evaluation of X-ray microtomography of hepatic vascular corrosion casts. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2016, roč. 11, č. 10, s. 1803-1819. ISSN: 1861-6410
 • JANSOVÁ, M., ONDOKOVÁ, L., VYCHYTIL, J., KOCHOVÁ, P., WITTER, K., TONAR, Z. A Finite Element Model of an Equine Hoof. Journal of Equine Veterinary Science, 2015, roč. 35, č. 1, s. 60-69. ISSN: 0737-0806
 • KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., ŠTENGL, M., OŠŤÁDAL, B., TONAR, Z. A mathematical model of the carp heart ventricle during the cardiac cycle. JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY, 2015, roč. 373, č. May, s. 12-25. ISSN: 0022-5193
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., PERKTOLD, J., WITTER, K. Segmental differences in the orientation of smooth muscle cells in the tunica media of porcine aortae. Biomechanics and Modeling in Mechanobiology, 2015, roč. 14, č. 2, s. 315-332. ISSN: 1617-7959
 • PROSECKÁ, E., RAMPICHOVÁ, M., LITVINEC, A., TONAR, Z., KRÁLÍČKOVÁ, M., VOJTOVÁ, L., KOCHOVÁ, P., PLENCNER, M., BUZGO, M., MÍČKOVÁ, A., JANČÁŘ, J., AMLER, E. Collagen/hydroxyapatite scaffold enriched with polycaprolactone nanofibers, thrombocyte-rich solution and mesenchymal stem cells promotes regeneration in large bone defect in vivo. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A, 2015, roč. 103A, č. 2, s. 671-682. ISSN: 1549-3296
 • KOCHOVÁ, P., TONAR, Z. Structural and Mechanical Properties of Gastropod Connective and Smooth Muscle Tissue. Experimental Mechanics, 2014, roč. 54, č. 5, s. 791-803. ISSN: 0014-4851
 • KOCHOVÁ, P., WITTER, K., TONAR, Z. Distribution of orientation of smooth muscle bundles does not change along human great and small varicose veins. ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER, 2014, roč. 196, č. 2-3, s. 67-74. ISSN: 0940-9602
 • KUBÍKOVÁ, T., WITTER, K., LIŠKA, V., TONAR, Z. Morphometry and reconstruction of hepatic lobules in pig based on serial histological sections. In Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 340-343. ISBN: 978-80-214-4871-1 , ISSN: 1805-8248
 • KRÁLÍČKOVÁ, A., EBERLOVÁ, L., KALUSOVÁ, K., GREGOR, T., KOCHOVÁ, P., LIŠKA, V., KRÁLÍČKOVÁ, M., TONAR, Z. Quantification of liver microcirculation using X-ray microtomography of vascular corrosion casts. In Key Engineering Materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014. s. 505-508. ISBN: 978-3-03785-934-6 , ISSN: 1013-9826
 • KOCHOVÁ, P., WITTER, K., CIMRMAN, R., MEZEROVÁ, J., TONAR, Z. A preliminary study into the correlation of stiffness of the laminar junction of the equine hoof with the length density of its secondary lamellae. Equine Veterinary Journal, 2013, roč. 45, č. 2, s. 170-175. ISSN: 0425-1644
 • WOLFESBERGER, B., TONAR, Z., FUCHS-BAUMGARTINGER, A., WALTER, I., SKALICKY, M., WITTER, K., THALHAMMER, J., PAGITZ, M., KLEITER, M. Angiogenic markers in canine lymphoma tissues do not predict survival times in chemotherapy treated dogs. Research in Veterinary Science, 2012, roč. 92, č. 3, s. 444-450. ISSN: 0034-5288
 • TONAR, Z., KURAL, T., KOCHOVÁ, P., NEDOROST, L., WITTER, K. Vasa vasorum quantification in human varicose great and small saphenous veins. ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER, 2012, roč. 194, č. 5, s. 473-481. ISSN: 0940-9602
 • VYCHYTIL, J., KOCHOVÁ, P., TONAR, Z., KUNCOVÁ, J., ŠVÍGLEROVÁ, J. Constitutive modelling of an arterial wall supported by microscopic measurements. Applied and Computational Mechanics, 2012, roč. 6, č. 1, s. 107-118. ISSN: 1802-680X
 • GABNER, S., TONAR, Z., TICHY, A., SAALMÜLLER, A., WORLICZEK, H., JOACHIM, A., WITTER, K. Immunohistochemical detection and quantification of T cells in the small intestine of Isospora suis-infected piglets-influence of fixation technique and intestinal segment. Microscopy Research and Technique, 2012, roč. 75, č. 4, s. 408-415. ISSN: 1059-910X
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., WITTER, K., JANÁČEK, J., ROHAN, V. Microstructure oriented modelling of hierarchically perfused porous media for cerebral blood flow evaluation. Key Engineering Materials, 2011, roč. Neuveden, č. 465, s. 286-289. ISSN: 1013-9826
 • TONAR, Z., KHADANG, I., FIALA, P., NEDOROST, L., KOCHOVÁ, P. Quantification of compact bone microporosities in the basal and alveolar portions of the human mandible using osteocyte lacunar density and area fraction of vascular canals. ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER, 2011, roč. 193, č. 3, s. 211-219. ISSN: 0940-9602
 • KOCHOVÁ, P., TONAR, Z., WITTER, K., CIMRMAN, R., MEZEROVÁ, J. Microcracks and mechanical behaviour of corio-epidermal junction of equine hoof. Key Engineering Materials, 2011, roč. 2011, č. 465, s. 342-345. ISSN: 1013-9826
 • KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., JANÁČEK, J., WITTER, K., TONAR, Z. How to asses, visualize and compare the anisotropy of linear structures reconstructed from optical sections ? A study based on histopathological quantification of human brain microvessels. JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY, 2011, roč. 286, č. Neuvedeno, s. 67-78. ISSN: 0022-5193
 • PROSECKÁ, E., RAMPICHOVÁ, M., VOJTOVÁ, L., TVRDÍK, D., MELČÁKOVÁ, Š., JUHASOVÁ, J., PLENCNER, M., JAKUBOVÁ, R., JANČÁŘ, J., NEČAS, A., KOCHOVÁ, P., KLEPÁČEK, J., TONAR, Z., AMLER, E. Optimized conditions for mesenchymal stem cells to differentiate into osteoblasts on a collagen/hydroxyapatite matrix. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A, 2011, roč. 99A, č. 2, s. 307-315. ISSN: 1549-3296
 • KOCHOVÁ, P., TONAR, Z., WITTER, K., MEZEROVÁ, J. Surface density of dermo-epidermal lamellae and mechanical testing of suspensory apparatus of equine hoof. Plzeňský lékařský sborník (Pilsen Medical Report), 2010, č. Suppl. 82, s. 121-128. ISSN: 0551-1038
 • KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., TONAR, Z., MEZEROVÁ, J. Comparison between mechanical properties of fresh and frozen specimens of corio-epidermal junction of equine hoof. In Proceedings : 48th international scientific conference : Experimental stress analysis 2010. Olomouc: Palacky University, 2010. s. 155-160. ISBN: 978-80-244-2533-7
 • TONAR, Z., BOBKOVÁ, D., WITTER, K., MATĚJKA, V., HAVLÍČKOVÁ, J., LÁNSKÁ, V., POLEDNE, R. Aorta transplantation in young apolipoprotein E-deficient mice: Possible model for studies on regression of atherosclerotic lesions?. Central European Journal of Medicine, 2010, roč. 5, č. 3, s. 280-291. ISSN: 1895-1058
 • WOLFESBERGER, B., TONAR, Z., GERNER, W., SKALICKY, M., HEIDUSCHKA, G., EGERBACHER, M., THALHAMMER, J., WALTER, I. The tyrosine kinase inhibitor sorafenib decreases cell number and induces apoptosis in a canine osteosarcoma cell line. Research in Veterinary Science, 2010, roč. 88, č. 1, s. 94-100. ISSN: 0034-5288
 • WITTER, K., TONAR, Z., MATĚJKA, V., MARTINČA, T., JONÁK, M., PIRK, J. Tissue reaction to three different types of tissue glues in an experimental aorta dissection model - a quantitative approach. Histochemistry and Cell Biology, 2010, roč. 133, č. 2, s. 241-259. ISSN: 0948-6143
 • HOLEČEK, M., KOCHOVÁ, P., TONAR, Z. Fyzika a živé struktury. Československý časopis pro fyziku, 2010, roč. 60, č. 2, s. 88-97. ISSN: 0009-0700
 • TONAR, Z., JANÁČEK, J., NEDOROST, L., GRILL, R., BÁČA, V., ZÁŤURA, F. Analysis of microcracks caused by drop shatter testing of porcine kidneys. Annals of Anatomy, 2009, roč. 191, č. 3, s. 294-308. ISSN: 0940-9602
 • KOCHOVÁ, P., TONAR, Z., MATĚJKA, V. . M., ŠVÍGLEROVÁ, J., ŠTENGL, M., KUNCOVÁ, J. Aorta remodelling associated with calcitonin gene related peptide concentration in rats with arterial hypertension. Acta Veterinaria Brno, 2009, roč. 78, č. 4, s. 595-602. ISSN: 0001-7213
 • CIMRMAN, R., TONAR, Z., KOCHOVÁ, P. Gensei: software for generating serial sections through objects with known statistical properties and simulating stereological quantification in 3D. 2009.
 • TONAR, Z., CIMRMAN, R., KOCHOVÁ, P. Generating images of serial sections of model histological structures with known statistical properties. Plzeňský lékařský sborník, 2009, roč. 2009, č. Suppl. 82, s. 57-61. ISSN: 0139-603X
 • WITTER, K., TONAR, Z., WOLFESBERGER, B. Assessment of microvessel density in lymph nodes of the dog - hot spot methods vs. systematic uniform random sampling. Hungarian Veterinary Journal, 2008, roč. 130, č. Supplementum III, s. 110-111. ISSN: 0025-004X
 • TONAR, Z., EGGER, G., WITTER, K., WOLFESBERGER, B. Quantification of microvessels in canine lymph nodes. Microscopy Research and Technique, 2008, roč. 71, č. 10, s. 760-772. ISSN: 1059-910X
 • TONAR, Z., EGGER, G., WITTER, K., WOLFESBERGER, B. Unbiased quantification of microvessels in normal and tumorous canine lymph nodes. In 9th Congress of the European Association of Clinical Anatomy - EACA. Bologna: Medimond, 2008. s. 87-90. ISBN: 978-88-7587-425-4
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., JANÁČEK, J. Orientation, anisotropy, clustering and volume fraction of smooth muscle cells within the wall of porcine abdominal aorta. Applied and Computational Mechanics, 2008, roč. 2, č. 1, s. 145-156. ISSN: 1802-680X
 • KOCHOVÁ, P., TONAR, Z., MATĚJKA, V., ŠVÍGLEROVÁ, J., ŠTENGL, M., KUNCOVÁ, J. Morphology and mechanical properties of the subrenal aorta in normotensive and hypertensive rats. Biomedical Papers, 2008, roč. 152, č. 2, s. 239-245. ISSN: 1213-8118
 • HOLEČEK, M., KOCHOVÁ, P., MORAVCOVÁ, F., TONAR, Z. An approximate formula estimating Young´s modulus of smooth muscle tissues in dependence on their microstructural parameters. In Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering. Prague: Czech Technical University, 2007. s. 290-291. ISBN: 978-80-01-03762-1
 • KOCHOVÁ, P., TONAR, Z., MATĚJKA, V., KUNCOVÁ, J. Remodeling of aorta in rats with arterial hypertension. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-7043-607-3
 • PÁRAL, V., WITTER, K., TONAR, Z. Microscopic examination of ground sections - a simple method for distinguishing between bone and antler?. International Journal of Osteoarchaeology, 2007, roč. 17, č. 6, s. 627-634. ISSN: 1047-482X
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., HOLEČEK, M. Stereological assessment, mechanical measurement and computer modelling of smooth muscle . In 5th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture. Brno: Vutium, 2007. s. 101-101. ISBN: 978-80-214-3434-9
 • TONAR, Z., EGGER, G., WITTER, K., WOLFESBERGER, B. Quantification of microvessels in healthy and tumorous canine lymph nodes. Surgical and Radiologic Anatomy, 2007, roč. 29, č. 6, s. 461-462. ISSN: 1279-8517
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., HOLEČEK, M., JANÁČEK, J. Microscopic morphology and computer modelling of smooth muscle. In Proceedings of 8th Multinational Congress on Microscopy. Prague: Czechoslovak Microscopic Society, 2007. s. 369-370. ISBN: 978-80-239-9397-4
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., HOLEČEK, M., JANÁČEK, J. Stereological assessment, mechanical measurement and computer modelling of smooth muscle. Materials Science Forum, 2007, roč. 0, č. 567-568, s. 353-356. ISSN: 0255-5476
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., HOLEČEK, M. Stereological assessment, mechanical measurement and computer modelling of smooth muscle . In 5th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture. Brno: Vutium, 2007. s. 101-101. ISBN: 978-80-214-3434-9
 • WITTER, K., KYLLAR, M., MATULOVA, P., TONAR, Z. Morphology of the canine periodontal ligament during spontaneously occurring periodontal disease - a pilot study. Italian Journal of Anatomy and Embryology, 2006, roč. 111, č. suppl. 1, s. 33-33. ISSN: 1122-6714
 • KOCHOVÁ, P., TONAR, Z. 3D reconstruction and mechanical properties of connective and smooth muscle tissue . In Human biomechanics 2006. Brno: University of Technology, 2006. s. 1-9. ISBN: 80-214-3232-2
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., NĚMEČEK, S., ROKOŠNÝ, S. Microscopic image analysis of elastin in the wall of thoracic and abdominal porcine aorta. Vnitřní lékařství, 2006, roč. 52, č. 12, s. 1256-1256. ISSN: 0042-773X
 • JENÍK, J., TONAR, Z., TŘEŠKA, V., NOVÁK, M. Blood-structure interaction in abdominal aorta aneurysms. Fluent News, 2006, roč. 15, č. 3, s. 10-12.
 • TONAR, Z., KALIŠ, V., KOCHOVÁ, P. Quantitative assessment of rupture proneness of perineum. In Applied mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 101-102. ISBN: 80-7043-441-4
 • KOCHOVÁ, P., TONAR, Z. Correlation between modulus of elasticity/strength limit and microstructure of the smooth muscle and connective tissue. In Applied mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 1-10. ISBN: 80-7043-441-4
 • TONAR, Z., HOLEČEK, M., KOCHOVÁ, P., MARKOŠ, A., MORAVCOVÁ, F. Links between morphology and computer modelling of smooth muscle. In Programme and abstract book of the 43rd international Congress on anatomy and 43rd Lojda symposium on histochemistry. Praha: Czech Anatomical Society : Czech Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2006. s. 165-165.
 • DEMJANČUKOVÁ, L., TONAR, Z., BOIRON, O., POLANSKÝ, J., ROHAN, E., CIMRMAN, R. Composite model of healthy arterial wall: material identification based on uniaxial tensile tests and morphometric analysis. Journal of Biomechanics, 2006, roč. 39, č. suppl.1, s. 622-622. ISSN: 0021-9290
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P. Stereologické metody kvantitativního popisu cév na úrovni optické mikroskopie. In Morfolgógia v súčasnosti = Morfology of today. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. s. 278-283. ISBN: 80-223-2029-3
 • TONAR, Z., NĚMEČEK, S., MUŽÍK, T. Morphology of elastin network in porcine aorta. In Proceedings of 9th European congress on stereology and image analysis and 7th International conference on stereology and image analysis in materials science STERMAT. Vol. II. Zakopane: Polish Society for Stereology, 2005. s. 368-375. ISBN: 83-917834-4-8
 • TONAR, Z., NĚMEČEK, S. Morfologie elastinové sítě aorty. In Mikroskopie 2005. Nové Město na Moravě: Československá mikroskopická společnost, 2005. s. 20-20.
 • DEMJANČUKOVÁ, L., ROHAN, E., BOIRON, O., TONAR, Z. Numerical and experimental aspects of arterial wall modelling. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. Suppl. 1, 2005, roč. 0, s. 71-72. ISSN: 1025-5842
 • TONAR, Z., TŘEŠKA, V., JENÍK, J., NOVÁK, M. Modelling the blood flow in aneurysmatic abdominal aorta. In Postgraduální lékařské dny Plzeň 2005. Plzeň: Lékařská fakulta UK v Plzni, 2005. s. 29-30.
 • HOLEČEK, M., TONAR, Z., MORAVCOVÁ, F. Cytoskeleton-dependent mechanical behaviour of living tissue. Proceedings of Royal Microscopic Society, 2005, roč. 40, č. 1, s. 35-35. ISSN: 0035-9017
 • TONAR, Z., JENÍK, J., TŘEŠKA, V., NOVÁK, M. Computer simulation of the flow in the abdominal aneurysmatic aorta. In IFMBE proceedings. Vol. 11, 2005. Prague: International Federation of Medical and Biological Engineering, 2005. s. 1-6.
 • TONAR, Z., KALIŠ, J. Morphology of perineal lacerations and episiotomy - a light miscoscopic study. Journal of Applied Biomedicine. /CELLS VI - 24th-26th October 2005 České Budějovice/, 2005, roč. 3, č. suppl. 1, s. 46-47. ISSN: 1214-0287
 • TONAR, Z., NĚMEČEK, S., HOLOTA, R. Microscopic image analysis of elastin and morphometry of wall of thoracic and abdominal porcine aorta. In IFMBE proceedings. Volume 11, 2005. Prague: International Federation of Medical and Biological Engineering, 2005. s. 1-6.
 • TONAR, Z., MARKOŠ, A. Microscopy and morphometry of integument of the foot of pulmonate gastropods Arion rufus and Helix pomatia. Acta veterinaria Brno, 2004, roč. 0, č. 73, s. 3-8. ISSN: 0001-7213
 • TONAR, Z., NĚMEČEK, S., MUŽÍK, T., KOČOVÁ, J. Morphology of elastin network in thoracic and abdominal porcine aorta. In Biomechanics of man 2004. Pilsen: University of West Bohemia, 2004. s. 1-12. ISBN: 80-7043-315-9
 • TONAR, Z., JENÍK, J., TŘEŠKA, V., NOVÁK, M., FERDA, J. Computer tomography-based mathematic modelling of the blood flow in human descendent aneurysmatic aorta. In Analysis of biomedical signals and images. Brno: Brno University of Technology, 2004. s. 179-183. ISBN: 80-214-2633-0
 • TONAR, Z. Structure and morphometry of the foot of pulmonate gastropods Helix pomatia and Arion rufus. In Zborník prác venovaný 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. Bratislava: Asklepios, 2004. s. 151-154. ISBN: 80-7167-071-5
 • JENÍK, J., TONAR, Z., TŘEŠKA, V., NOVÁK, M. Computer simulation of the flow in the abdominal aneurysmatic aorta. In Biomechanics of man 2004. Pilsen: University of West Bohemia, 2004. s. 1-7. ISBN: 80-7043-315-9
 • HOLEČEK, M., KOCHOVÁ, P., MORAVCOVÁ, F., TONAR, Z. Simple scale model of smooth muscle tissue. In Biomechanics of man 2004. Pilsen: University of West Bohemia, 2004. s. 1-10. ISBN: 80-7043-315-9
 • CIMRMAN, R., KROC, J., ROHAN, E., ROSENBERG, J., TONAR, Z. On coupling cellular automata based activation and finite element muscle model applied to heart ventricle modelling. In Simulations in Biomedicine V. Southampton : WIT Press , 2003. s. 29-34. ISBN: 1853129658
 • NOVÁČEK, V., TONAR, Z. On the histology and mechanical experiments in biomechanics of the hollow organs. In New technologies. Plzeň: University of West Bohemia, 2003. s. 43-48. ISBN: 80-7082-991-5
 • TONAR, Z., NĚMEČEK, S., HOLOTA, R. Microscopic image analysis of elastin network in human children’s and adult abdominal aorta compared to ascendent and descendent thoracic porcine aorta. Journal of Applied Biomedicine, 2003, s. 33-34. ISSN: 1214-021X
 • TONAR, Z., NĚMEČEK, S., HOLOTA, R., KOČOVÁ, J., TŘEŠKA, V., MOLÁČEK, J., KOHOUTEK, T., HADRAVSKÁ, Š. Microscopic image analysis of elastin network in samples of normal, atherosclerotic and aneurysmatic abdominal aorta and its biomechanical implications. Journal of Applied Biomedicine, 2003, roč. 1, č. 3, s. 149-160. ISSN: 1214-021X
 • TONAR, Z., JENÍK, J., NOVÁČEK, V. Morphology and finite element models in the biomechanics of aorta and femur. Scripta Medica, 2003, roč. 76, č. 4, s. 264-264. ISSN: 1211-3395
 • TONAR, Z., KROC, J., HYNČÍK, L., CIMRMAN, R., OČENÁŠEK, J., ZEMČÍK, R. Creation of the heart-ventricles morphological model and simulation of its excitation. Plzeňský lékařský sborník, 2003, roč. 0, č. Suppl. 78/2003, s. 123-126. ISSN: 0139-603X
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R., TONAR, Z., KROC, J. Towards 3D modelling of cardiac muscle mechanics. In Biomechanical modeling & numerical simulation. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. s. 49-56. ISBN: 80-85918-79-X

Ostatní publikace

 • KOCHOVÁ, P., HYMPÁNOVÁ, L., RYNKEVIC, R., DEPREST, J., TONAR, Z., KALIŠ, V. Mechanické a strukturní vlastnosti perinea ovcí v posledním stádiu těhotenství a po ovarektomii. Gynekolog - časopis ženských lékařů, 2018, roč. 27, s. 27-28. ISSN: 1210-1133
 • TONAR, Z., KUBÍKOVÁ, T., KOCHOVÁ, P., WITTER, K. Microscopic structural analysis of biological tissues and biomaterials. In 32nd conference with international participation Computatiuonal Mechanics 2016. ZČU v Plzni: ZČU v Plzni, 2016. s. 129-130. ISBN: 978-80-261-0647-0
 • TONAR, Z. Kvantifikace tkáňových struktur. In Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně. UK Praha : 2013, s. 216-230. ISBN: 978-80-260-4796-4
 • GREGOR, T., KOCHOVÁ, P., EBERLOVÁ, L., NEDOROST, L., PROSECKÁ, E., LIŠKA, V., MÍRKA, H., KACHLÍK, D., PIRNER, I., ZIMMERMANN, P., KRÁLÍČKOVÁ, A., KRÁLÍČKOVÁ, M., TONAR, Z. Correlating Micro-CT Imaging with Quantitative Histology. In Goswami T. (Ed): Injury and Skeletal Biomechanics. Rijeka : InTech, 2012, s. 173-196. ISBN: 978-953-51-0690-6
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., JANÁČEK, J., FIALA, P. Stereological Tools for Quantitative Assessment of Microporosities and Microcracks in Biomechanics of Calcified and Soft Tissues.. In Advances in Materials Science Research. Volume 1. New York : Nova Science Publishers, 2011, s. 207-234. ISBN: 978-1-61728-109-9
 • HOLEČEK, M., KOCHOVÁ, P., TONAR, Z. Mechanical Properties of Living Cells and Tissues Related to Thermodynamics, Experiments and Quantitative Morphology – A Review. In Theoretical Biomechanics. Rijeka, Croatia : InTech, 2011, s. 3-20. ISBN: 978-953-307-851-9
 • VYCHYTIL, J., KOCHOVÁ, P., TONAR, Z., KUNCOVÁ, J., ŠVÍGLEROVÁ, J. Constitutive modelling of an arterial wall supported by microscopic measurements. In COMPUTATIONAL MECHANICS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0 , ISSN: 0178-7675
 • TONAR, Z., WITTER, K., KOCHOVÁ, P., BOUDOVÁ, L. Quantification of microvessels in normal and tumorous organs. Istanbul, 2010. ISSN:1307-8798
 • TONAR, Z., WITTER, K., KŘÍŽKOVÁ, V., EBERLOVÁ, L., KOČOVÁ, J., MOLÁČEK, J., HOUDEK, K., KOCHOVÁ, P., VRZALOVÁ, J., TOPOLČAN, O., TŘEŠKA, V. Stereological tools for quantitative microscopy of the aortic wall with focus on the abdominal aortic aneurysm. In Microscopy: Science, Technology, Applications and Education. Badajoz : Formatex Research Center, 2010, s. 926-935. ISBN: 978-84-614-6190-5
 • TONAR, Z., CIMRMAN, R., KOCHOVÁ, P. Generating images of serial sections of model histological structures with known statistical properties. In Morphology 2009. Prague: Charles University, 2009. s. 156. ISBN: 978-80-254-3882-4
 • TONAR, Z. Morphology 2009. Proceedings of the 45th International Congress on Anatomy and 46th Lojda Symposium on Histochemistry. Univerzita Karlova v Praze, 2009, 175 stran s. ISBN: 978-80-254-3882-4
 • KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., TONAR, Z. Automatic evaluation of mechanical measurements using Python with application to equine hoof and carp intestine. In Computational Mechanics 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. ISBN: 978-80-7043-824-4
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., JANÁČEK, J. Orientation, anisotropy, clustering, and volume fraction of smooth muscle cells within the wall of porcine abdominal aorta. In Computational Mechanics 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4
 • TONAR, Z., MARKOŠ, A. Quantitative morphology of integument of the foot of a slug Arion sp.. In Programme and abstracts. Brno: Czech Anatomical Society , 2005. s. 89-. ISBN: 80-210-3793-8
 • TONAR, Z., KULTSCHEROVÁ , M., FIALA, P., KUBÍNOVÁ, L. Osteocyte lacunar density in compact bone. In Programme and abstracts. Brno : Czech Anatomical Society, 2005. s. 88-. ISBN: 80-210-3793-8
 • TONAR, Z. Microscopy and morphometry of ventral integument of the foot of pulmonate gastropod Helix pomatia. In New approaches in morphology. Košice: P.J. Šafárik University, 2004. s. 88-88. ISBN: 80-7097-554-7
 • TONAR, Z., JENÍK, J., TŘEŠKA, V., NOVÁK, M., FERDA, J. Matematické modelování proudění v aneuryzmatu břišní aorty. Praha, 2004.
 • TONAR, Z., TŘEŠKA, V., JENÍK, J., NOVÁK, M., FERDA, J. Model proudění v aneuryzmatu břišní aorty. In I. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Brno: Česká společnost kardiovaskulární chirurgie, 2004. s. 108-108.
 • TONAR, Z., JENÍK, J., HYNČÍK, L., JANSOVÁ, M., TŘEŠKA, V., NOVÁK, M. Three-dimensional anatomical reconstructions used for computational modelling in biomechanics. Wien, 2004.
 • TONAR, Z., ROHAN, E., JENÍK, J., CIMRMAN, R. Geometry and composite model of arterial wall. In Morphology 2003. Hradec Králové: Czech Anatomical Society, 2003. s. 72-72. ISBN: 80-239-1412-X
 • TONAR, Z., KROC, J., ROHAN, E., CIMRMAN, R., OČENÁŠEK, J., ZEMČÍK, R. Finite element model of heart morphology and simulation of its excitation. In Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft. München: Urban & Fischer, 2003. s. 180-180. ISBN: 3-437-31206-5

Ostatní

 • 2015 – Österreichisches Sprachdiplom C1 Oberstufe Deutsch, sehr gut bestanden; Gesamtpunktezahl 90/100, 25.01.2015
 • 2006 – Certificate in Advanced English, University of Cambridge ESOL Examinations, Passing Grade B, 11.3.2006
 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7200-9894
 • Web of Science Researcher ID: I-2728-2017