prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.

Místnost: UN 429
Telefon: +420 377 632 326
Oddělení: Oddělení pružnosti a pevnosti
Pozice: Profesor
E-mail:

Životopis

Pracovní zkušenosti

 • 1977 - 1991 - VŠSE v Plzni, Fakulta strojní, Katedra mechaniky
 • 1991 - dosud - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky (akademický pracovník)
 • 1998 - 2005 - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky (vedoucí oddělení pružnosti)
 • 2005 - 2017 - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky (vedoucí katedry)

Zahraniční odborné a studijní stáže

 • 1980 - studijní pobyt na Technische Universiät Magdeburg, Fakultät für Maschinenbau (1 měsíc)
 • 1990- 1991 - studijní pobyt na Technische Univesität Erlangen, Lehrstuhl für Mechanik (3 měsíce)
 • 2001 - studijní a přednáškový pobyt TU Maribor, Slovinsko (1 měsíc)

Členství v odborných organizacích

 • 2017 - dosud - místopředseda ČSM
 • 2004 - dosud - člen hlavního výboru ČSM
 • 1993 - dosud - člen České společnosti pro mechaniku (ČSM)

Výzkum

Odborné zaměření

 • mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí
 • mechanika mezních stavů kompozitních materiálů

Ŕešitel projektů

Spoluřešitel projektů

Člen řešitelského kolektivu

Ostatní projekty

Smluvní výzkum

 • Identifikace materiálových parametrů kompozitů (2016 - 2016)
 • Nosič palubní desky III . náhrada ocelové části kompozitovou (2016 - 2016)
 • Náhrada ocelové části automobilu kompozitovou II (2015 - 2015)
 • Návrh řady polypropylenových jímek a septiků (2015 - 2015)
 • Pevnostní výpočet zařízení HELCZA (2015 - 2015)
 • Výpočtová analýza vakuové komory (2014 - 2014)
 • Parkovací plošina (2014 - 2014)
 • Náhrada ocelové části automobilu kompozitovou I (2014 - 2014)

Publikace

Seznam významných publikací

 • KRYSTEK, J., LAŠ, V., POMPE, V., HÁJKOVÁ, P. Tensile and bending test of carbon/epoxy and carbon/geopolymer composites after temperature conditioning. In MATEC Web of Conferences. neuvedeno: EDP Sciences, 2018. s. 1-8. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2261-236X
 • BEK, L., KOTTNER, , LAŠ, V. Experimental Investigation of Clearance Effect on Single-lap Joint Using Blind Rivet. In Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings. Liberec: Česká společnost pro mechaniku, 2018. s. 17-22. ISBN: 978-80-270-4062-9
 • BARTOŠEK, J., LAŠ, V., MANDYS, T., ZEMČÍK, R. Identification of impact force on composite textile plate for impacts with various energies. In EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 57-62. ISBN: 978-80-553-3167-6
 • KRYSTEK, J., LAŠ, V., POMPE, V., HÁJKOVÁ, P. Influence of Temperature on Selected Mechanical Properties of Geopolymer Composites. In EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 382-387. ISBN: 978-80-553-3167-6
 • BEK, L., KOTTNER, R., KRYSTEK, J., LAŠ, V. Calculation of B-Basis Values from Composite Material Strength Parameters Obtained from Measurements of Non Identical Batches. In EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 477-485. ISBN: 978-80-553-3167-6
 • MANDYS, T., LAŠ, V., KROUPA, T., ŠTÁDLER, C., BARTOŠEK, J. Elastic model of composite sandwich structure model with progressive damage for low-velocity impact. In 54th international conference on Experimental Stress Analysis. Plzeň: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-261-0624-1
 • BEK, L., KOTTNER, R., KRYSTEK, J., LAŠ, V. Statistical based approach to material identification of composite materials. In 54th international conference on Experimental Stress Analysis. Plzeň: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-261-0624-1
 • KROUPA, T., ZEMČÍK, R., SRBOVÁ, H., KRYSTEK, J., LAŠ, V. Aplikace částicových kompozitů na automobilovou komponentu I. Magna exteriors (Bohemia) s.r.o, 2016.
 • MANDYS, T., LAŠ, V., KROUPA, T., ZEMČÍK, R. Experimental and Numerical Investigation of Response of Sandwich Composite Beam Subjected to Low-Velocity Impact. Applied Mechanics and Materials, 2015, roč. 732, č. neuveden, s. 239-246. ISSN: 1660-9336
 • MĚŠŤÁNEK, P., LAŠ, V. Stress-Controlled Fatigue Testing of E-Glass Epoxy Composite: Monitoring of Micro-Damage. Applied Mechanics and Materials, 2015, roč. 732, č. neuveden, s. 143-146. ISSN: 1660-9336
 • MANDYS, T., LAŠ, V., KROUPA, T., ZEMČÍK, R. Progressive Failure Analysis of Sandwich Beam in Case of Transversely Low-Velocity Impact. In Experimental Stress Analysis 2014. Plzeň: Research and Testing Institute Plzeň, 2014. s. 1-8. ISBN: 978-80-231-0377-6
 • LAŠ, V., MANDYS, T., KROUPA, T., HYNEK, R. Numerical simulation of the impact on wide composite sandwich beam. Applied Mechanics and Materials, 2014, roč. 611, č. Neuveden, s. 162-169. ISSN: 1660-9336
 • MANDYS, T., KROUPA, T., LAŠ, V. Progressive Failure Analysis of Composite Sandwich Beam in Case of Quasistatic Loading. Materiali in Tehnologije, 2014, roč. 48, č. 4, s. 593-597. ISSN: 1580-2949
 • MANDYS, T., LAŠ, V., KROUPA, T. Identification of Material Parameters of Sandwich Composite Panel. International Journal of Advanced Engineering, 2013, roč. 7, s. 77-84. ISSN: 1846-5900
 • ZEMČÍK, R., LAŠ, V., KROUPA, T., BARTOŠEK, J. Reconstruction of impact on textile composite plate using piezoelectric sensors. In Proceedings of the 9th International Workshop on Structural Health Monitoring 2013: A Roadmap to Intelligent Structures. Lancaster: DEStech Publications Inc., 2013. s. 393-400. ISBN: 978-1-60595-115-7
 • LAŠ, V., ZEMČÍK, R., KROUPA, T., BARTOŠEK, J. Reconstruction of impact force on curved panel using piezoelectric sensors. Procedia Engineering, 2012, roč. 48, č. Neuveden, s. 367-374. ISSN: 1877-7058
 • SRBOVÁ, H., ZEMČÍK, R., KROUPA, T., LAŠ, V. Identification of Material Parameters of Unidirectional Composite Model. Engineering Mechanics, 2012, roč. 19, č. 2-3, s. 113-119. ISSN: 1802-1484
 • MANDYS, T., KROUPA, T., LAŠ, V. Determination of value of shear modulus for linear stress-strain relationship in case of impact on composite plate. In Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 257-262. ISBN: 978-80-01-05060-6
 • KRYSTEK, J., KOTTNER, R., KROUPA, T., LAŠ, V. Failure prediction of unidirectional carbon composite under biaxial loading. Bulletin of Applied Mechanics, 2011, roč. 27, č. 7, s. 54-59. ISSN: 1801-1217
 • KRYSTEK, J., KOTTNER, R., KROUPA, T., LAŠ, V. Strength analysis of unidirectional carbon fibre reinforced plastic under biaxial loading. In Proceedings : 49th international scientific conference : Experimental stress analysis 2011. Brno: University of Technology, 2011. s. 177-182. ISBN: 978-80-214-4275-7
 • ZEMČÍK, R., LAŠ, V., KROUPA, T., PURŠ, H. Identification of material characteristics of sandwich panels. Bulletin of Applied Mechanics, 2011, roč. 7, č. 26, s. 26-30. ISSN: 1801-1217
 • LAŠ, V., MĚŠŤÁNEK, P., HRAŠKA, M., CAGÁŇ, J. Mechanical properties degradation of a glass fibre laminates under cyclic tension. In Proceedings : 49th international scientific conference : Experimental stress analysis 2011. Brno: University of Technology, 2011. s. 183-190. ISBN: 978-80-214-4275-7
 • BARTOŠEK, J., KROUPA, T., ZEMČÍK, R., LAŠ, V. Impact force identification on sandwich beam. In Proceedings : 49th international scientific conference : Experimental stress analysis 2011. Brno: University of Technology, 2011. s. 23-30. ISBN: 978-80-214-4275-7
 • KROUPA, T., LAŠ, V., ZEMČÍK, R. Improved nonlinear stress-strain relation for carbon?epoxy composites and identification of material parameters. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS, 2011, roč. 45, č. 9, s. 1045-1057. ISSN: 0021-9983
 • MANDYS, T., KROUPA, T., LAŠ, V., ZEMČÍK, R., BARTOŠEK, J. Investigation of response of composite plate subjected to low-velocity impact. In Proceedings : 49th international scientific conference : Experimental stress analysis 2011. Brno: University of Technology, 2011. s. 209-214. ISBN: 978-80-214-4275-7
 • MANDYS, T., KROUPA, T., LAŠ, V., ZEMČÍK, R., BARTOŠEK, J. Finite element analysis of failure of composite plate in LS-Dyna in case of low-velocity impact. In Proceedings of the 3rd ECCOMAS thematic conference on Mechanical Response of Composite. Hannover: Leibnitz University Hannover, 2011. s. 145-152. ISBN: 978-3-00-035855-5
 • LAŠ, V., KROUPA, T., BARTOŠEK, J., ZEMČÍK, R. Impact Force Reconstruction for Structural Health Monitoring of Composite Beam. Acta Mechanica Slovaca, 2011, roč. 15, č. 2, s. 6-13. ISSN: 1335-2393
 • LAŠ, V., MĚŠŤÁNEK, P., RUSTAMOV, A. Change of composite stiffness under cyclic loading. Metalurgija, 2010, roč. 49, č. 2, s. 366-370. ISSN: 0543-5846
 • LAŠ, V., MĚŠŤÁNEK, P., RUSTAMOV, A. Degradation of Mechanical Properties of Composite Caused by Cyclic Loading. In Proceedings of 48th International Scientific Conference Experimental Stress Analysis 2010. Olomouc: Palacky University, 2010. s. 225-232. ISBN: 978-80-244-2533-7
 • KRYSTEK, J., KOTTNER, R., BEK, L., LAŠ, V. Validation of the adjusted strength criterion LaRC04 for uni-directional composite under combination of tension and pressure. Applied and Computational Mechanics, 2010, roč. 4, č. 2, s. 171-178. ISSN: 1802-680X
 • MĚŠŤÁNEK, P., LAŠ, V., RŮŽIČKA, M. Změna mechanických vlastností kompozitového materiálu při cyklickém zatěžování. In Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2009. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 50-55. ISBN: 978-80-7043-782-7
 • KROUPA, T., ZEMČÍK, R., LAŠ, V. Způsoby identifikace místa dopadu razníku na jednosměrovou kompozitní desku. In Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2009. Brno: Vysoké učení technické, 2009. s. 29-38. ISBN: 978-80-214-3996-2
 • KRYSTEK, J., KOTTNER, R., KROUPA, T., LAŠ, V. Influence of geometric parameters of composite part of composite/metal wrapped pin joint on its strength. In Machine Modeling and Simulations. Žilina: Scientific and Technical Society at the University of Žilina, 2009. s. 257-264. ISBN: 978-80-89276-18-9
 • ZEMČÍK, R., KOTTNER, R., LAŠ, V., PLUNDRICH, T. Identification of material properties of quasi-unidirectional carbon-epoxy composite using modal analysis. Materiali in Tehnologije, 2009, roč. 43, č. 5, s. 257-260. ISSN: 1580-2949
 • KROUPA, T., ZEMČÍK, R., KOTTNER, R., LAŠ, V. Identification of impact location and force on unidirectional carbon/epoxy composite plate. World Journal of Engineering, 2009, roč. 6, č. Supplement, s. 517-518. ISSN: 1708-5284
 • ZEMČÍK, R., KOTTNER, R., ODVÁRKA, J., LAŠ, V. Structural health monitoring of composite sandwich beam with piezoelectric patches. World Journal of Engineering, 2009, roč. 6, č. Suplement, s. 1181-1182. ISSN: 1708-5284
 • KOTTNER, R., KROUPA, T., LAŠ, V. Identifikace materiálových parametrů pryžové části odpružených tramvajových kol s využitím MKP simulací a optimalizačních algoritmů. In Výpočty 2008. v Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 35-42. ISBN: 978-80-7043-735-3
 • ZEMČÍK, R., LAŠ, V. Numerical and experimental analysis of delamination of cross-ply laminates. Materiali in Tehnologije, 2008, roč. 42, č. 4, s. 171-174. ISSN: 1580-2949
 • LAŠ, V., ZEMČÍK, R. Progressive Damage of Unidirectional Composite Panels. Journal of Composite Materials, 2008, roč. 42, č. 1, s. 25-44. ISSN: 0021-9983
 • KROUPA, T., LAŠ, V. The Off-axis behavior of unidirectional Fiber-reinforced plastic composite. Materiali in Tehnologije, 2008, roč. 42, č. 3, s. 125-129. ISSN: 1580-2949
 • LAŠ, V., MĚŠŤÁNEK, P., KOTTNER, R., KROUPA, T., ZEMČÍK, R. Composite material properties degradation induced by the cyclic loading. In Computational Mechanics 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4
 • KOTTNER, R., KROUPA, T., LAŠ, V., BLAHOUŠ, K. Computational Model for Strength Analysis of Wrapped Pin Joint of Composite/Metal. Bulletin of Applied Mechanics, 2008, roč. 4, č. 13, s. 1-6. ISSN: 1801-1217
 • LAŠ, V., ZEMČÍK, R., KROUPA, T., KOTTNER, R. Failure prediction of composite materials. Bulletin of Applied Mechanics, 2008, roč. 4, č. 14, s. 81-87. ISSN: 1801-1217
 • GUBELJAK, N., LAŠ, V., ZEMČÍK, R., PREDAN, J., TIŠMA, Z. Experimental and numerical analysis of delamination of composite material. In Experimental Stress Analysis 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-7043-552-6
 • RŮŽIČKA, M., KRIMBALIS, P., HENZL, P., LAŠ, V., KULÍŠEK, V., ZEMČÍK, R., HOZÁK, T., DVOŘÁK, M. Design and Application of Composite Repairs of Fatigue Crack. In Structural Health Monitoring 2007. Vol. 1. Lancaster: DEStech Publications, 2007. s. 101-108. ISBN: 978-1-932078-71-8
 • KOTTNER, R., LAŠ, V. Numerická simulace chování pryžových segmentů odpružených kol. Nová železniční technika, 2007, roč. 15, č. 2, s. 12-16. ISSN: 1210-3942
 • LAŠ, V., ZEMČÍK, R., KROUPA, T. Numerické simulace porušení kompozitů a jejich experimentální ověření. Transfer, 2007, roč. 2, č. 3, s. 42-67. ISSN: 1801-9315
 • KOTTNER, R., ZEMČÍK, R., LAŠ, V. Mechanical characteristics of rubber segment - shear test. In Experimental Stress Analysis 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-7043-552-6
 • KOTTNER, R., KROUPA, T., BLAHOUŠ, K., LAŠ, V., RŮŽIČKA, M. Strength analysis of high-performance pin joint of composite/metal. In 6th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Kraljevo: Faculty of Mechanical Engineering, 2007. s. 121-124. ISBN: 978-86-82631-39-2
 • KOTTNER, R., KRYSTEK, J., LAŠ, V. Porovnání kompozitní a kovové nápravy z hlediska tuhosti a hmotnosti. In Zborník prednášok XVIII. medzinárodnej konferencie Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel II. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzite, 2007. s. 347-354. ISBN: 978-80-89276-06-6
 • KROUPA, T., LAŠ, V. Non-linear behavior of long-fiber unidirectional carbon/epoxy composite. In Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: ČVUT, 2007. s. 21-30. ISBN: 978-80-01-03942-7
 • LAŠ, V., ZEMČÍK, R., MĚŠŤÁNEK, P. Numerical simulation of composite delamination with the support of experiment. Acta Mechanica Slovaca, 2006, roč. 10, č. 1, s. 303-308. ISSN: 1335-2393
 • ZEMČÍK, R., LAŠ, V., MĚŠŤÁNEK, P. Numerical and experimental analysis of delamination of unidirectional composite material. In 5th International congress of Croatian society of mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. s. 1-8. ISBN: 953-96243-9-8
 • KROUPA, T., ZEMČÍK, R., LAŠ, V. Identification of composite material properties using non-linear stress-strain relation. In Applied mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 1-5. ISBN: 80-7043-441-4
 • KROUPA, T., LAŠ, V. Porušení jednosměrového kompozitního materiálu vlivem příčného rázu. In Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2006. Brno: Vysoké učení technické, 2006. s. 35-44. ISBN: 80-214-3318-3
 • KOTTNER, R., ZEMČÍK, R., LAŠ, V. Material characteristic of rubber cushioning - refinement of material constants. In 5th YSESM. Trencin: Trencin University of Alexander Dubcek, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-969228-0-7
 • KROUPA, T., ZEMČÍK, R., LAŠ, V. Progressive failure analysis of orthotropic plate loaded by transverse low-velocity impact. In 5th International congress of Croatian society of mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. s. 1-8. ISBN: 953-96243-9-8
 • ZEMČÍK, R., LAŠ, V. Numerical simulation of the progressive damage to FRC panels due to shock loading. Materiali in Tehnologije, 2005, roč. 39, č. 3, s. 77-81. ISSN: 1580-2949
 • ZEMČÍK, R., LAŠ, V. Numerical simulation of damage in fiber-reinforced composites and comparison with experiment. In 22th Danubia-Adria symposium on experimental methods in solid mechanics. Parma: University of Parma, 2005. s. 174-175.
 • KOTTNER, R., LAŠ, V. Fitting material properties of rubber cushioning of tram wheel with composite disk. In PhD 2005. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 89-90. ISBN: 80-7043-414-7
 • LAŠ, V., MÍŠEK, T. Numerical determination of J-R curve of aluminium alloy and its analysis. In CO-MAT-TECH 2005. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2005. s. 698-706. ISBN: 80-227-2286-3
 • LAŠ, V., OČENÁŠEK, J., VACEK, V. Numerical determination of J-R curve using void model. Materiali in Technologije, 2005, roč. 39, č. 3, s. 83-87. ISSN: 1580-2949
 • KOTTNER, R., LAŠ, V., POUL, R. Dynamic behaviour analysis of CFRP shafts with a steel casing. In 4th Youth symposium on experimental solid mechanics. Bologna: University of Bologna, 2005. s. 71-72. ISBN: 88-901080-2-9-44406
 • LAŠ, V., ŘEHOUNEK, L., MÍŠEK, T. Identification of material parameters of the complete Gurson model. In 22th Danubia-Adria symposium on experimental methods in solid mechanics. Parma: University of Parma, 2005. s. 162-163.
 • KROUPA, T., LAŠ, V. Transverse low-velocity impact on orthotropic plate. In 22th Danubia-Adria symposium on experimental methods in solid mechanics. Parma: University of Parma, 2005. s. 254-255.
 • ZEMČÍK, R., LAŠ, V. Identicication of composite material properties using progressive failure analysis. In Computational mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 695-700. ISBN: 80-7043-400-7
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F., LAŠ, V. Analytical and numerical solution of non-stationary state of stress in a thin viscoelastic plate. Nonlinear Analysis, 2005, roč. 2005, č. 63, s. 955-962. ISSN: 0362-546X
 • KROUPA, T., LAŠ, V. Aplikace kritérií porušení na vláknově vinuté trubkové kompozity. In Applied Mechanics 2004. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. s. 151-159. ISBN: 80-227-2030-5
 • KROUPA, T., ČERV, J., LAŠ, V. Vlny napětí v tenkém pásu s obecnou ortotropií. In Výpočtová mechanika 2004 = Computational mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 239-244. ISBN: 80-7043-314-0
 • LAŠ, V., ŘEHOUNEK, L., JAROŠ, P. Numerical simulation of ductile fracture by means of complete Gurson model and comparison with experiment. In Experimental stress analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum , 2004. s. 137-144. ISBN: 80-239-2964-X
 • LAŠ, V., ŘEHOUNEK, L., VACEK, V. The influence of component geometry on the crack growth for ductile material. In 21th Danubia-Adria symposium on experimental methods in solid mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics , 2004. s. 1-2. ISBN: 953-96243-6-3
 • LAŠ, V., KOTTNER, R. Analýza pevnosti komponent nalisovaného spoje ocelové a laminátové trubky. In Výpočtová mechanika 2004 = Computational mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 265-270. ISBN: 80-7043-314-0
 • KOTTNER, R., LAŠ, V. Dynamic analysis of a press fitted joint of steel/composite tube. In PhD 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 1-6. ISBN: 80-7043-330-2
 • ZEMČÍK, R., LAŠ, V. Numerical simulation of stress wave propagation in orthotropic panel with holes. In 21th Danubia-Adria symposium on experimental methods in solid mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics , 2004. s. 1-2. ISBN: 953-96243-6-3
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F., LAŠ, V. Application of integral transformations to analytical solutions of non-stationary states of stress. In Applied Mechanics 2003. Gliwice: Politechnika Slaska, 2003. s. 7-12. ISBN: 83-917224-3-0
 • OČENÁŠEK, J., LAŠ, V. Příspěvek k numerické simulaci experimentu pro stanovení J-R křivky. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 335-342. ISBN: 80-7082-999-0
 • ZEMČÍK, R., ČERV, J., LAŠ, V. Numerical and experimental investigation of stress wave propagation in orthotropic strip. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 557-562. ISBN: 80-7082-999-0
 • ZEMČÍK, R., LAŠ, V. Numerical simulation of progressive damage and ultimate failure during tensile testing of composite panels. In 2nd Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Milano: University of Bologna, 2003. s. 67-68. ISBN: 88-901080-0-2-44406
 • ZEMČÍK, R., LAŠ, V. Numerical simulation of stress wave propagation in orthotropic panel and comparison with experiment. In Experimental Stress Analysis 2003. Brno : University of Technology , 2003. s. 1-7. ISBN: 8021423145
 • LAŠ, V., VACEK, V., ŘEHOUNEK, L. Dutinový model - numerická simulace a srovnání s experimentem. In Experimental Stress Analysis 2003. Brno : University of Technology , 2003. s. 1-9. ISBN: 8021423145
 • ZEMČÍK, R., ČERV, J., LAŠ, V. Stress wave propagation in orthotropic strips with geometrical inhomogeneities. In Dynamics of machines 2003. Prague : Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2003. s. 237-242. ISBN: 8085918811
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F., LAŠ, V. Analýza disperzních a tlumicích vlastností tenké viskoelastické desky. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 15-22. ISBN: 80-7082-999-0
 • VALEŠ, F., LAŠOVÁ, V., LAŠ, V., ADÁMEK, V. Interaction of elastic waves with plastic zone by the various types of loading. In 25th European Conference on Acoustic Emission Testing (EWGAE2002). Brno: University of Technology, 2002. s. 239-246. ISBN: 80-214-2174-6
 • ADÁMEK, V., LAŠ, V., VALEŠ, F. Analýza vlivu nezatížené plastické zóny na šíření napěťových vln v 1D kontinuu. In Výpočtová mechanika 2001. Plzeň: Západočeská univerzita, 2001. s. 13-18. ISBN: 80-7082-780-7
 • ADÁMEK, V., LAŠ, V., VALEŠ, F. Interaction of stress waves with plastic zone. In CO-MA-TECH 2001. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2001. s. 205-210. ISBN: 80-227-1591-3
 • VALEŠ, F., TIKAL, B., VESELÝ, E., NONNER, P., ČERV, J., MICHÁLEK, J., LAŠ, V., ADÁMEK, V. Numerické a experimentální řešení napjatosti modelu kontejneru při pádové zkoušce. In Experimentální analýza napětí 2000. Brno: Technická univerzita v Brně, 2000. s. 349-356. ISBN: 80-214-1569-X

Ostatní publikace

 • BEK, L., KOTTNER, , LAŠ, V. Experimentální vyšetření svěrné síly trhacího nýtu. In Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2018. 2018. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0776-7
 • KROUPA, T., ZEMČÍK, R., ZEMČÍK, H., KRYSTEK, J., LAŠ, V. Aplikace částicových kompozitů na automobilovou komponentu III. Magna exteriors (Bohemia) s.r.o, 2017.
 • ZEMČÍK, R., LAŠ, V., POMPE, V., KRYSTEK, J., MANDYS, T. Analýza sendvičových panelů s inzerty. LA composite s.r.o., 2017.
 • KROUPA, T., KOTTNER, R., KRYSTEK, J., LAŠ, V., PAVLICA, R. Návrh a experimentální ověření kompozitní lávky pro pěší a cyklisty. In Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2016. 2016. s. 17-20. ISBN: 978-80-01-05941-8
 • PAVLICA, R., ŠVRČKOVÁ, J., STRAKA, R., KROUPA, T., KOTTNER, R., SÝKORA, J., CABRNOCH, B., LAŠ, V. Kompozitová mostní konstrukce. 2016.
 • MANDYS, T., LAŠ, V., KROUPA, T. The sandwich composite structure model for low-velocity impact. In PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS (24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY). Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in technologije, Ljubljana, 2016. s. 195. ISBN: 978-961-94088-0-3
 • LAŠ, V., ADÁMEK, V., BARTOŠEK, J., LAŠOVÁ, V., JANDA, P. Nosič palubní desky III. Náhrada ocelové části kompozitovou. Volkswagen AG, 2016.
 • LAŠ, V., VEJVARA, L., LAŠOVÁ, Z. Návrh řady polypropylenových jímek a septiků. Špaček plast, s.r.o., 2015.
 • LAŠ, V., LAŠOVÁ, V., SEDLÁČEK, F. Tlaková nádoba HELCzA. STREICHER, spol. s.o. Plzeň, 2015.
 • KOTTNER, R., KRYSTEK, J., KROUPA, T., LAŠ, V., SÝKORA, J. Predikce porušení kompozitní lávky. In Mezinárodní konference Polymerní kompozity 2015. Ostrava: RPIC-ViP s.r.o., 2015. s. 45-52. ISBN: 978-80-905224-2-8
 • LAŠ, V., ZEMČÍK, R., KROUPA, T., KRYSTEK, J., SRBOVÁ, H. Náhrada ocelové části automobilu kompozitovou II. Volkswagen AG, 2015.
 • LAŠ, V., KRYSTEK, J. Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2014. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Vydavatelství, 2014, 90 s. ISBN: 978-80-261-0355-4
 • MĚŠŤÁNEK, P., LAŠ, V. Modeling of Micro - Damage of E-Glass/Epoxy Composite. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), 2014, roč. 3, č. 7, s. 1799-1804. ISSN: 2278-0181
 • MĚŠŤÁNEK, P., LAŠ, V. Stress-controlled Fatigue Testing of E-glass Epoxy Composite: Monitoring of Micro-damage. Mariánské Lázně, 2014.
 • KOTTNER, R., KROUPA, T., LAŠ, V. Návrh kompozitní lávky. In Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 69-70. ISBN: 978-80-261-0355-4
 • BARTOŠEK, J., KROUPA, T., ZEMČÍK, R., LAŠ, V. Optimal sensor distribution for impact loading identification. In 11th European Conference on Non-Destructive Testing. Brno: University of Technology, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5018-9
 • LAŠ, V., LAŠOVÁ, V., SEDLÁČEK, F. Výpočtová analýza vakuové komory. STREICHER, spol. s.o. Plzeň, 2014.
 • LAŠ, V., LAŠOVÁ, V., SEDLÁČEK, F., DREXLER, T. Parkovací plošina. JihoTech spol. s r.o., 2014.
 • LAŠ, V., ZEMČÍK, R., KROUPA, T., KRYSTEK, J. Náhrada ocelové části automobilu kompozitovou I. Volkswagen AG, 2014.
 • MĚŠŤÁNEK, P., LAŠ, V. MODELING OF MICRO-DAMAGE OF E-GLASS/EPOXY COMPOSITE. Portorož, Slovinsko, 2013.
 • MANDYS, T., KROUPA, T., LAŠ, V. PROGRESSIVE FAILURE ANALYSIS OF COMPOSITE SANDWICH BEAM IN CASE OF QUASISTATIC LOADING. Portorož, Slovinsko, 2013.
 • MANDYS, T., KROUPA, T., LAŠ, V. Identification of Material Parameters of Sandwich Composite Panel for Low-Velocity Impact Loading. In 21st INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. LJUBLJANA: INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE, LJUBLJANA, 2013. s. 127. ISBN: 978-961-92518-6-7
 • ZEMČÍK, R., KROUPA, T., BARTOŠEK, J., LAŠ, V. Impact force reconstruction on composite plate with piezoelectric sensors. In ICCES '12 (International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences). Crete: Tech Science Press, 2012. s. 507. ISBN: 978-0-9824205-6-0
 • LAŠ, V., MĚŠŤÁNEK, P., JANDA, P. Výpočet nízkocyklové únavy. HUTCHINSON, 2012.
 • MANDYS, T., LAŠ, V., KROUPA, T. Validace chování kompozitní desky při příčném statickém a dynamickém zatížení. In Studentská vědecká konference 2011. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011. s. 25-26. ISBN: 978-80-261-0000-3
 • SRBOVÁ, H., ZEMČÍK, R., KROUPA, T., LAŠ, V. Identification of material parameters of non-linear unidirectional carbon-epoxy composite micromodel. Brno, 2011., ISBN: 978-80-87434-03-1,
 • MANDYS, T., LAŠ, V., ZEMČÍK, R., KROUPA, T. Simulation of composite plate with and without damage. In 9th scientific conference on advanced engineering, computer aided design and manufacturing - CADAM 2011. Rijeka: Zigo Rijeka, 2011. s. 33-34. ISBN: 978-953-7142-58-2
 • LAŠ, V., ZEMČÍK, R. Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, 138 s. ISBN: 978-80-261-0059-1
 • BARTOŠEK, J., KROUPA, T., ZEMČÍK, R., LAŠ, V. Identifikace parametrů rázu kuličky na kompozitovém nosníku. Praha, 2010., ISBN: 978-80-01-04670-8,
 • LAŠ, V., ZEMČÍK, R. Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2009. Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 124 s. ISBN: 978-80-7043-782-7
 • KRYSTEK, J., KOTTNER, R., BEK, L., LAŠ, V. Validation of the adjusted strength criterion LaRC04 for unidirectional composite under combination of tension and pressure. In Computational Mechanics 2009. Plzeň: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
 • LAŠ, V., MĚŠŤÁNEK, P., RUSTAMOV, A. Change of composite stiffness under cyclic loading. In Modelling of the mechanics and mechatronics systems. TU Košice: 2009. s. 285-289. ISBN: 978-80-553-0288-1
 • LAŠ, V., HLAVÁČ, Z., VACEK, V. Technická mechanika v příkladech. 5.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, ISBN: 978-80-7043-830-5
 • KOTTNER, R., KROUPA, T., KRYSTEK, J., LAŠ, V. Strength Prediction of Composite Part of Wrapped Pin Joint of Composite/metal Using FEA. 2009.
 • ZEMČÍK, R., KOTTNER, R., LAŠ, V., PLUNDRICH, T. Identification of material properties of quasi- unidirectional carbon-epoxy composite using modal analysis. In 1st International Conference on Materials and Technology sponsored by IUVSTA in FEMS. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2008. s. 94-94. ISBN: 978-961-82518-0-5
 • LAŠ, V. Mechanika kompozitních materiálů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008, 200 s. ISBN: 978-80-7043-689-9
 • LAŠ, V., ZEMČÍK, R. Výpočty 2008. V Plzni : Západočeská univerzita, 2008, 140 s. ISBN: 978-80-7043-735-3
 • ZEMČÍK, R., LAŠ, V. Numerical and experimental analysis of delamination of cross-ply laminates. In 15. konferenca o materialih in technologijah. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in technologije, 2007. s. 81-81. ISBN: 978-961-91448-7-9
 • KROUPA, T., LAŠ, V. Off-axis behaviour of unidirectional FRP composite. In 15. konferenca o materialih in technologijah. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in technologije, 2007. s. 79-79. ISBN: 978-961-91448-7-9
 • KROUPA, T., ZEMČÍK, R., LAŠ, V. Progressive failure analysis of orthotropic plate loaded by transverse low-velocity impact. In Extended abstracts of the 5th International congress of Croatian society of mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. s. 63-64. ISBN: 953-96243-8-X
 • ZEMAN, V., LAŠ, V. Technická mechanika. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006, 191 s. ISBN: 80-7043-457-0
 • ZEMČÍK, R., LAŠ, V., MĚŠŤÁNEK, P. Numerical and experimental analysis of delamination of unidirectional composite material. In Extended abstracts of the 5th International congress of Croatian society of mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. s. 119-120. ISBN: 953-96243-8-X
 • LAŠ, V. Výpočty 2005 . 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005, 143 s. ISBN: 80-7043-419-8
 • KROUPA, T., LAŠ, V. Numerical simulation and experimental verification of filament wound composite tube loaded by three-point bending. In PhD 2005. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 1-7. ISBN: 80-7043-414-7
 • LAŠ, V., HLAVÁČ, Z., VACEK, V. Technická mechanika v příkladech. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005, 160 s. ISBN: 80-7043-409-0
 • ZEMČÍK, R., LAŠ, V. Numerical simulation of progressive damage of FRC-panels due to shock loading. In 12th conference on materials and technology. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2004. s. 52-52. ISBN: 961-91448-0-5
 • LAŠ, V., OČENÁŠEK, J., VACEK, V. Numerical determination of J-R curve using void model. In 12th conference on materials and technology. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2004. s. 84-84. ISBN: 961-91448-0-5
 • LAŠ, V. Mechanika kompozitních materiálů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004, 156 s. ISBN: 80-7043-273-X
 • KOTTNER, R., LAŠ, V., BAŠTÁŘ, M. Analýza nalisovaného spoje ocelové a laminátové trubky. In Info dny 2004. Brno: MSC.software, 2004. s. 1-10.
 • ADÁMEK, V., LAŠ, V., VALEŠ, F. Analytical and numerical solution of non-stationary state of stress in a thin viscoelastic plate. In Integrity of dynamical systems. Niš: University of Niš, 2004. s. 41-42. ISBN: 86-80587-29-X
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F., LAŠ, V. Analytical solution of transient waves propagation in a thin viscoelastic plate: Part I - Transformed solution, dispersion and attenuation behaviour. In Book of Abstracts 5th Euromech Solid Mechanics Conference ESMC-5. Thessaloniki: Giapoulis Publishers, 2003. s. 28-29.
 • LAŠ, V. Influence of specimen geometry on the prediction of crack initiation using void model. In CO-MAT-TECH 2003. Bratislava: Slovak Technical University, 2003. s. 603-611. ISBN: 80-227-1949-8

Ostatní

 • člen vědeckých rad: FAV ZČU, FST ZČU, NTC ZČU, FST TU v Liberci
 • 2012 - dosud - zpravodaj TAČR
 • 2005 - 2009 - zpravodaj GAČR
 • jazykové znalosti: angličtina, ruština

Patička