Ing. Vítězslav Adámek, Ph.D.

Místnost: UN 431
Telefon: +420 377 632 335
Oddělení: Oddělení pružnosti a pevnosti
Pozice: Odborný asistent
E-mail:

Životopis

Vzdělání

 • 1996 – 2001 – Ing., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Mechanika - Aplikovaná mechanika
 • 2001 – 2004 – Ph.D., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Aplikovaná mechanika

Pracovní zkušenosti

 • 2002 – 2003 – Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Plzeň, oddělení Rázy a vlny v tělesech (vědecký pracovník)
 • 2003 – dosud – ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky (vědecký pracovník, později akademický pracovník)
 • 2010 – dosud – ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, výzkumné centrum NTIS – Nové technologie pro informační společnost (vědecký pracovník)
 • 2017 - dosud - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky (zástupce vedoucího katedry pro vědu a výzkum)
 • 2017 - dosud - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, výzkumné centrum NTIS – Nové technologie pro informační společnost (vedoucí Výzkumného programu 3)

Členství v odborných organizacích

 • Česká společnost pro mechaniku (od roku 2003 člen odborné skupiny Technická mechanika, pobočka Plzeň)

Výzkum

Odborné zaměření

 • analytické a numerické řešení úloh elastodynamiky
 • analýza vlnových jevů v elastických a viskoelastických tělesech izotropních a anizotropních materiálových vlastností
 • numerické simulace v oblastech: elastodynamika, rázy těles, pružnost a pevnost, plasticita, šíření akustických vln, vibroakustika

Ŕešitel projektů

Člen řešitelského kolektivu

Ostatní projekty

Smluvní výzkum

 • Návrh metodiky pro posouzení pevnosti oběžného kola Francisovy turbíny (2014)

Publikace

Seznam významných publikací

 • ADÁMEK, V., BEREZOVSKI, A., MRAČKO, M., KOLMAN, R. A two-layer elastic strip under transverse impact loading: Analytical solution, finite element, and finite volume simulations. MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, 2021, roč. 189, č. November, s. 126-140. ISSN: 0378-4754
 • MRAČKO, M., ADÁMEK, V., BEREZOVSKI, A., KOBER, J., KOLMAN, R. Experimental, analytical, and numerical study of transient elastic waves from a localized source in an aluminium strip. APPLIED ACOUSTICS, 2021, roč. 178, č. July 2021. ISSN: 0003-682X
 • ADÁMEK, V. The limits of Timoshenko beam theory applied to impact problems of layered beams. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, 2018, roč. 145, č. SEP 2018, s. 128-137. ISSN: 0020-7403
 • BEREZOVSKI, A., KOLMAN, R., BEREZOVSKI, M., GABRIEL, D., ADÁMEK, V. Full field computing for elastic pulse dispersion in inhomogeneous bars. COMPOSITE STRUCTURES, 2018, roč. 204, č. NOV 15 2018, s. 388-394. ISSN: 0263-8223
 • ADÁMEK, V. Comparison of 1D and 2D solutions for a beam under transverse impact. In MATEC Web of Conferences (Vol 148). United Kingdom: EDP Sciences, 2018. s. 1-6.
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F., ČERV, J. Numerical Laplace inversion in problems of elastodynamics: Comparison of four algorithms. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2017, roč. 113, č. November 2017, s. 120-129. ISSN: 0965-9978
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F., ČERV, J. Propagation of non-stationary waves in viscoelastic strip composed of orthotropic layers. In COMPDYN 2017 - Proceedings of the 6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Athens: National Technical University of Athens, 2017. s. 1322-1329. ISBN: 978-618-82844-1-8
 • ČERV, J., VALEŠ, F., ADÁMEK, V. A short wave limit of the frequency equation for plane-stress nonaxisymmetric disc motions. In Engineering Mechanics 2017 - Book of Full Texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. s. 246-249. ISBN: 978-80-214-5497-2 , ISSN: 1805-8248
 • ČERV, J., ADÁMEK, V., VALEŠ, F., PARMA, S. Numerical solution of a secular equation for Rayleigh waves in a thin semi-infinite medium made of a composite material. In Engineering Mechanics 2016, Book of Full Texts. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2016. s. 122-125. ISBN: 978-80-87012-59-8 , ISSN: 1805-8248
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F., ČERV, J. Transient response of layered orthotropic strip to transverse load. In Engineering Mechanics 2016, Book of Full Texts. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2016. s. 22-25. ISBN: 978-80-87012-59-8 , ISSN: 1805-8248
 • ČERV, J., ADÁMEK, V., VALEŠ, F., GABRIEL, D., PLEŠEK, J. Wave motion in a thick cylindrical rod undergoing longitudinal impact. WAVE MOTION, 2016, roč. 66, č. 1, s. 88-105. ISSN: 0165-2125
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F., ČERV, J. Problem of non-stationary waves in viscoelastic orthotropic strip solved using analytical method. In COMPDYN 2015. Athens: National Technical University of Athens, 2015. s. 1995-2003. ISBN: 978-960-99994-7-2
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Analytical solution for a heterogeneous Timoshenko beam subjected to an arbitrary dynamic transverse load. EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS, 2015, roč. 49, č. leden 2015, s. 373 - 381. ISSN: 0997-7538
 • DUPAL, J., VIMMR, J., ADÁMEK, V., BUBLÍK, O. Analysis of vibro-acoustic propagation in a mobile screw compressor for the determination of emitted acoustic power radiated outside its housing. In COMPDYN 2015 - 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Athens: Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research, School of Civil Engineering, National Technical University of Athens, 2015. s. 4492-4507. ISBN: 978-960-99994-7-2
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Analytical solution for transient response of an infinite viscoelastic strip. JOURNAL OF VIBRATION ENGINEERING & TECHNOLOGIES, 2015, roč. 3, č. 6, s. 699-710. ISSN: 2321-3558
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F., ČERV, J. Comparison of two possible approaches to inverse Laplace transform applied to wave problems. In Engineering Mechanics 2012, Conference Proceedings. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague, 2012. s. 25-32. ISBN: 978-80-86246-40-6
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Analytical solution of transient in-plane vibration of a thin viscoelastic disc and its multi-precision evaluation. Mathematics and Computers in Simulation, 2012, roč. 85, č. November, s. 34-44. ISSN: 0378-4754
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Analytical Solution of In-Plane Response of a Thin Viscoelastic Disc Under Impact Load. In Vibration Problems ICOVP 2011. Heidelberg: Springer, 2011. s. 715-721. ISBN: 978-94-007-2068-8 , ISSN: 0930-8989
 • ZAJÍČEK, M., ADÁMEK, V., DUPAL, J. Finite element for non-stationary problems of viscoelastic orthotropic beams. Applied and Computational Mechanics, 2011, roč. 5, č. 1, s. 89-100. ISSN: 1802-680X
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Thin viscoelastic disc subjected to radial non-stationary loading. Applied and Computational Mechanics, 2010, roč. 4, č. 1, s. 5-14. ISSN: 1802-680X
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F., TIKAL, B. Non-stationary vibrations of a thin viscoelastic orthotropic beam. Nonlinear Analysis - Theory Methods & Applications, 2009, roč. 71, č. 12, s. 2569-2576. ISSN: 0362-546X
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F. A viscoelastic orthotropic Timoshenko beam subjected to a general transverse loading. Applied and Computational Mechanics, 2008, roč. 2, č. 2, s. 215-226. ISSN: 1802-680X
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Non-stationary state of stress of a viscoelastic beam: dispersion and attenuation behaviour. In 5th International congress of Croatian society of mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. s. 1-6. ISBN: 953-96243-9-8
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F., LAŠ, V. Analytical and numerical solution of non-stationary state of stress in a thin viscoelastic plate. Nonlinear Analysis, 2005, roč. 2005, č. 63, s. 955-962. ISSN: 0362-546X

Ostatní publikace

 • SMOLÍK, L. Effects of journal and housing roundness errors on dynamics of journal bearings. In PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. s. 228-231. ISBN: 978-80-261-1059-0
 • ADÁMEK, V., JONÁŠOVÁ, A., PLÁNIČKA, S., ZAJÍČEK, M. Proceedings of Computational Mechanics 2021. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2021, ISBN: 978-80-261-1059-0
 • ŠULDA, J., ADÁMEK, V., KROFT, R. Identification of viscoelastic material properties using the analysis of waves propagated in thin rods. In PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. s. 238-240. ISBN: 978-80-261-1059-0
 • KÁBA, O., ADÁMEK, V., KROFT, R. Application of semi-analytical solution for transient wave propagation in 1D layered medium to various optimisation problems. In Proceedings of Computational Mechanics 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 82-84. ISBN: 978-80-261-0889-4
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F., ČERV, J. Transient waves in functionally graded strip under impact loading. In Book of abstracts - The 2nd International Conference of Wave Propagation in Solids. Praha: Institute of Thermomechanics ASCR, v.v.i., 2018. s. 25-26. ISBN: 978-80-87012-67-3
 • KOLMAN, R., CHO, S., PARK, K., GONZÁLEZ, J.A., BEREZOVSKI, A., HORA, P., ADÁMEK, V. Wave propagation in graded bars. In Book of Extended Abstracts - Computational Mechanics 2018. Plzeň: ZČU v Plzni, 2018. s. 39-40. ISBN: 978-80-261-0819-1
 • KOLMAN, R., CHO, S., PARK, K., GONZÁLEZ, J.A., BEREZOVSKI, A., HORA, P., ADÁMEK, V. A local time stepping for discontinuous wave propagation in a heterogeneous bar. In Book of abstracts - The 2nd International Conference of Wave Propagation in Solids. Praha: Institute of Thermomechanics ASCR, v.v.i., 2018. s. 73-74. ISBN: 978-80-87012-67-3
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., JONÁŠOVÁ, A., PLÁNIČKA, S. Computational Mechanics 2017. 1. vyd. Západočeská univerzita v Plzni, 2017, ISBN: 978-80-261-0748-4
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., JONÁŠOVÁ, A. Computational Mechanics 2016. 1. vyd. Západočeská univerzita v Plzni, 2016, ISBN: 978-80-261-0647-0
 • LAŠ, V., ADÁMEK, V., BARTOŠEK, J., LAŠOVÁ, V., JANDA, P. Nosič palubní desky III. Náhrada ocelové části kompozitovou. Volkswagen AG, 2016.
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., JONÁŠOVÁ, A. Computational Mechanics 2015. 1. vyd. Západočeská univerzita v Plzni, 2015, ISBN: 978-80-261-0568-8
 • SÝKORA, M., TUREČEK, O., VIMMR, J., DUPAL, J., ADÁMEK, V., BUBLÍK, O., KRIVÁNKA, D. Řešení vibroakustiky kompresoru: porovnání výsledku simulací s výsledky měření. ATMOS Chrást s.r.o., 2015.
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Analytical solution for transient waves in layered orthotropic viscoelastic strip. In 31th conference with international participation Computational Mechanics 2015. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F., ČERV, J. Využití numerické zpětné Laplaceovy transformace při řešení úloh elastodynamiky. In Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2015. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2015. s. 11-12. ISBN: 978-80-87012-56-7
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., JONÁŠOVÁ, A. Computational Mechanics 2014. 1. vyd. Západočeská univerzita v Plzni, 2014, ISBN: 978-80-261-0429-2
 • ADÁMEK, V. Návrh metodiky pro posouzení pevnosti oběžného kola Francisovy turbíny. Mavel a.s., 2014.
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., JONÁŠOVÁ, A. Computational Mechanics 2013. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, ISBN: 978-80-261-0282-3
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Analytical solution for wave propagation in a viscoelastic wall strip under transverse impact loading. In Proceedings of the 11th International Conference on Vibration Problems. Lisbon: APMTAC, 2013. s. 1-9. ISBN: 978-989-96264-4-7
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., JONÁŠOVÁ, A. Computational Mechanics 2012 - Extended Abstracts. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, ISBN: 978-80-261-0157-4
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F., ČERV, J. Comparison of two possible approaches to inverse Laplace transform applied to wave problems. In Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2012. s. 8-9. ISBN: 978-80-86246-39-0
 • Vimmr, J., Adámek, V. 28. konferenci s mezinárodní účastí VÝPOČTOVÁ MECHANIKA 2012. Železná Ruda, Špičák, 12.11.2012 - 14.11.2012.
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M. Computational Mechanics 2011 - Extended Abstracts. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, ISBN: 978-80-261-0027-0
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Transient stress waves in a thin viscoelastic disc under radial impact. Burnaby, BC, 2011.
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Non-stationary vibration of inhomogeneous elastic beam. In 27th conference with international participation Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M. Computational Mechanics 2010 - Extended Abstracts. Západočeská univerzita v Plzni, 2010, ISBN: 978-80-7043-919-7
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Analytical solution of non-stationary vibration of a thin viscoelastic disc. Pilsen, 2010., ISBN: 978-80-7043-919-7,
 • ADÁMEK, V. Non-stationary vibrations of a thin viscoelastic disc. Dresden, 2010.
 • ZAJÍČEK, M., ADÁMEK, V., DUPAL, J. Problem of non-stationary loaded viscoelastic orthotropic beam. In Computational Mechanics 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M. Computational Mechanics 2009. University of West Bohemia, 2009, ISBN: 978-80-7043-824-4
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Numerical Inversion of Laplace Transform in Wave Problems. In Computational Mechanics 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F. A viscoelastic orthotropic Timoshenko beam subjected to a general transverse loading. In Computational Mechanics 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4
 • ADÁMEK, V. Computational Mechanics 2008. Pilsen : University of West Bohemia, 2008, ISBN: 978-80-7043-712-4
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., KÁŇA, J. Experimental Stress Analysis 2007. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 128 s. ISBN: 978-80-7043-552-6
 • TIKAL, B., VALEŠ, F., ADÁMEK, V. Statická a dynamická analýza kontaktu kola s kolejnicí. In TechMat '07. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 151-157. ISBN: 978-80-7395-013-2
 • VALEŠ, F., ČERV, J., TIKAL, B., ADÁMEK, V. Modelové řešení rázu železničního kola na kolejnici. In TechMat '07. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 159-162. ISBN: 978-80-7395-013-2
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Analytical and numerical solution of non-stationary state of stress in a thin viscoelastic beam. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 41-48. ISBN: 80-7043-477-5
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Non-stationary state of stress of a viscoelastic beam: dispersion and attenuation behaviour. In Extended abstracts of the 5th International congress of Croatian society of mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. s. 69-70. ISBN: 953-96243-8-X
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Analytical, numerical and experimental investigation of non-stationary state of stress in a thin viscoelastic plate. In Computational mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 49-56. ISBN: 80-7043-400-7
 • ŠAŠEK, J., ADÁMEK, V. Návrh elementárních prvků deformačního členu tramvaje. In Computational mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 557-564. ISBN: 80-7043-400-7
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F., VOLEK, J. Disperzní a tlumicí vlastnosti tenké viskoelastické desky. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2003. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004. s. 7-12. ISBN: 80-7044-492-4
 • ADÁMEK, V. Analytické, numerické a experimentální vyšetřování nestacionární napjatosti tenké viskoelastické desky. Plzeň : ZČU v Plzni, 2004, 90 s.
 • ADÁMEK, V., LAŠ, V., VALEŠ, F. Analytical and numerical solution of non-stationary state of stress in a thin viscoelastic plate. In Integrity of dynamical systems. Niš: University of Niš, 2004. s. 41-42. ISBN: 86-80587-29-X
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F., LAŠ, V. Application of integral transformations to analytical solutions of non-stationary states of stress. In Applied Mechanics 2003. Gliwice: Politechnika Slaska, 2003. s. 7-12. ISBN: 83-917224-3-0
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F., LAŠ, V. Analytical solution of transient waves propagation in a thin viscoelastic plate: Part I - Transformed solution, dispersion and attenuation behaviour. In Book of Abstracts 5th Euromech Solid Mechanics Conference ESMC-5. Thessaloniki: Giapoulis Publishers, 2003. s. 28-29.
 • ADÁMEK, V., VALEŠ, F., LAŠ, V. Analýza disperzních a tlumicích vlastností tenké viskoelastické desky. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 15-22. ISBN: 80-7082-999-0
 • VALEŠ, F., LAŠOVÁ, V., LAŠ, V., ADÁMEK, V. Interaction of elastic waves with plastic zone by the various types of loading. In 25th European Conference on Acoustic Emission Testing (EWGAE2002). Brno: University of Technology, 2002. s. 239-246. ISBN: 80-214-2174-6
 • ADÁMEK, V., LAŠ, V., VALEŠ, F. Analýza vlivu nezatížené plastické zóny na šíření napěťových vln v 1D kontinuu. In Výpočtová mechanika 2001. Plzeň: Západočeská univerzita, 2001. s. 13-18. ISBN: 80-7082-780-7
 • ADÁMEK, V., LAŠ, V., VALEŠ, F. Interaction of stress waves with plastic zone. In CO-MA-TECH 2001. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2001. s. 205-210. ISBN: 80-227-1591-3
 • TIKAL, B., VALEŠ, F., ADÁMEK, V. Modelování vlivu technologické vady na nestacionární napjatost modelu kontejneru. In MSC Software. Brno: MSC Software, 2000. s. 1-10. ISBN: 80-238-5454-2
 • VALEŠ, F., TIKAL, B., VESELÝ, E., NONNER, P., ČERV, J., MICHÁLEK, J., LAŠ, V., ADÁMEK, V. Numerické a experimentální řešení napjatosti modelu kontejneru při pádové zkoušce. In Experimentální analýza napětí 2000. Brno: Technická univerzita v Brně, 2000. s. 349-356. ISBN: 80-214-1569-X

Ostatní

 • časopis Applied and Computational Mechanics - technický editor
 • konference Výpočtová mechanika - organizační garant konference