Ing. Vilém Pompe, Ph.D.

Místnost: UN 454
Telefon: +420 377 639 152
Oddělení: Oddělení pružnosti a pevnosti
Pozice: Vědecký pracovník
E-mail:

Životopis

Vzdělání

 • 1985 - 1990 - Ing., ČVUT, Fakulta strojního inženýrství, obor Stavba letadel
 • 2000 - 2004 - Ph.D., ČVUT, Fakulta strojního inženýrství, obor Mechanika tuhých a poddajných těles a kontinua

Pracovní zkušenosti

 • 1990 - 2003 - Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., pracovník odborné skupiny Vývoj a konstrukce útvaru Letecké vrtule
 • 2003 - 2005 - Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., vedoucí odborné skupiny Vývoj a konstrukce útvaru Letecké vrtule
 • 2005 - 2010 - Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., vedoucí útvaru Letecké vrtule
 • 2010 - 2013 - Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., vedoucí útvaru Kompozitní technologie
 • 2013 - dosud - OSVČ, vývojové a konstrukční práce, řízení projektů
 • 2015 - dosud - ZČU v Plzni, výzkumné centrum NTIS – Nové technologie pro informační společnost (vědecký pracovník)
 • 2016 - dosud - Woodcomp Propellers s.r.o., Manažer pro výzkum a vývoj

Výuka

Výzkum

Odborné zaměření

 • aplikace kompozitních materiálů v konstrukci lopatkových strojů
 • vývoj celokompozitních lopatek axiálních ventilátorů pro pohon aerodynamických tunelů
 • výzkum, vývoj a výroba v oboru leteckých vrtulí

Publikace

Seznam významných publikací

 • KRYSTEK, J., LAŠ, V., POMPE, V., HÁJKOVÁ, P. Tensile and bending test of carbon/epoxy and carbon/geopolymer composites after temperature conditioning. In MATEC Web of Conferences. neuvedeno: EDP Sciences, 2018. s. 1-8. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2261-236X
 • KRYSTEK, J., LAŠ, V., POMPE, V., HÁJKOVÁ, P. Influence of Temperature on Selected Mechanical Properties of Geopolymer Composites. In EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 382-387. ISBN: 978-80-553-3167-6

Ostatní publikace

 • ZEMČÍK, R., LAŠ, V., POMPE, V., KRYSTEK, J., MANDYS, T. Analýza sendvičových panelů s inzerty. LA composite s.r.o., 2017.

Ostatní

Patička