Ing. Tomáš Mandys, Ph.D.

Místnost: UC 424
Telefon: +420 377 632 306
Oddělení: Oddělení pružnosti a pevnosti
Pozice: Vědecký pracovník
E-mail:

Životopis

Výuka

Publikace

Seznam významných publikací

 • KOTTNER, , HYNEK, R., MANDYS, T., BARTOŠEK, J. Material property determination of the lining layers of a versatile helmet. In MATEC Web of Conferences. neuvedeno: EDP Sciences, 2018. s. 1-7. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2261-236X
 • BARTOŠEK, J., LAŠ, V., MANDYS, T., ZEMČÍK, R. Identification of impact force on composite textile plate for impacts with various energies. In EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 57-62. ISBN: 978-80-553-3167-6
 • KOTTNER, R., MANDYS, T., BARTOŠEK, J., KOCÁB, J. Impact Force Response of Foams and Rubbers. In 54th international conference on Experimental Stress Analysis. Plzeň: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-261-0624-1
 • MANDYS, T., LAŠ, V., KROUPA, T., ŠTÁDLER, C., BARTOŠEK, J. Elastic model of composite sandwich structure model with progressive damage for low-velocity impact. In 54th international conference on Experimental Stress Analysis. Plzeň: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-261-0624-1
 • MANDYS, T., LAŠ, V., KROUPA, T., ZEMČÍK, R. Experimental and Numerical Investigation of Response of Sandwich Composite Beam Subjected to Low-Velocity Impact. Applied Mechanics and Materials, 2015, roč. 732, č. neuveden, s. 239-246. ISSN: 1660-9336
 • MANDYS, T., LAŠ, V., KROUPA, T., ZEMČÍK, R. Progressive Failure Analysis of Sandwich Beam in Case of Transversely Low-Velocity Impact. In Experimental Stress Analysis 2014. Plzeň: Research and Testing Institute Plzeň, 2014. s. 1-8. ISBN: 978-80-231-0377-6
 • LAŠ, V., MANDYS, T., KROUPA, T., HYNEK, R. Numerical simulation of the impact on wide composite sandwich beam. Applied Mechanics and Materials, 2014, roč. 611, č. Neuveden, s. 162-169. ISSN: 1660-9336
 • MANDYS, T., KROUPA, T., LAŠ, V. Progressive Failure Analysis of Composite Sandwich Beam in Case of Quasistatic Loading. Materiali in Tehnologije, 2014, roč. 48, č. 4, s. 593-597. ISSN: 1580-2949
 • SADÍLEK, P., ZEMČÍK, R., BARTOŠEK, J., MANDYS, T. Active structural health monitoring of composite plates and sandwiches. Applied and Computational Mechanics, 2013, roč. 7, č. 2, s. 183-192. ISSN: 1802-680X
 • MANDYS, T., LAŠ, V., KROUPA, T. Identification of Material Parameters of Sandwich Composite Panel. International Journal of Advanced Engineering, 2013, roč. 7, s. 77-84. ISSN: 1846-5900
 • MANDYS, T., KROUPA, T., LAŠ, V. Determination of value of shear modulus for linear stress-strain relationship in case of impact on composite plate. In Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 257-262. ISBN: 978-80-01-05060-6
 • MANDYS, T., KROUPA, T., LAŠ, V., ZEMČÍK, R., BARTOŠEK, J. Investigation of response of composite plate subjected to low-velocity impact. In Proceedings : 49th international scientific conference : Experimental stress analysis 2011. Brno: University of Technology, 2011. s. 209-214. ISBN: 978-80-214-4275-7
 • MANDYS, T., KROUPA, T., LAŠ, V., ZEMČÍK, R., BARTOŠEK, J. Finite element analysis of failure of composite plate in LS-Dyna in case of low-velocity impact. In Proceedings of the 3rd ECCOMAS thematic conference on Mechanical Response of Composite. Hannover: Leibnitz University Hannover, 2011. s. 145-152. ISBN: 978-3-00-035855-5

Ostatní publikace

 • KOTTNER, , KRYSTEK, J., HECZKO, J., MANDYS, T. Stanovení Mooney-Rivlinových konstant u dodaných pryží dvou tvrdostí (75 ShA a 85 ShA). BONATRANS GROUP, a.s., 2018.
 • MANDYS, T., BARTOŠEK, J., KROUPA, T. Experimentální zařízení pro rázové zkoušky se záchytem impaktoru. 2017.
 • LOBOVSKÝ, L., MANDYS, T. Vodní trať pro experimentální analýzu proudění při obtékání těles v uzavřeném nebo otevřeném kanálu. 2017.
 • LOBOVSKÝ, L., MANDYS, T. Zařízení pro experimentální analýzu proudění kapaliny s volnou hladinou po protržení hráze přehradní nádrže. 2017.
 • ZEMČÍK, R., LAŠ, V., POMPE, V., KRYSTEK, J., MANDYS, T. Analýza sendvičových panelů s inzerty. LA composite s.r.o., 2017.
 • KOTTNER, R., HYNEK, R., MANDYS, T., BARTOŠEK, J. Joining of Carbon Fibre Composites and Foams for Impact Energy Absorption. In PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS (24 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY 28–30 September 2016). LJUBLJANA: INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE, LJUBLJANA, 2016. s. 195. ISBN: 978-961-94088-0-3
 • MANDYS, T., LAŠ, V., KROUPA, T. The sandwich composite structure model for low-velocity impact. In PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS (24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY). Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in technologije, Ljubljana, 2016. s. 195. ISBN: 978-961-94088-0-3
 • LOBOVSKÝ, L., MANDYS, T., SKLENIČKA, J., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Validation tests for gravity casting simulations. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2016. s. 73-74. ISBN: 978-80-261-0647-0
 • KROUPA, T., KUNC, K., ZEMČÍK, R., MANDYS, T. NON-LINEAR FINITE-ELEMENT SIMULATIONS OF THE TENSILE TESTS OF TEXTILE COMPOSITES. Materiali in Tehnologije, 2015, roč. 49, č. 4, s. 509-514. ISSN: 1580-2949
 • KŘEN, J., LOBOVSKÝ, L., SALÁŠEK, M., WEISOVÁ, D., JANSOVÁ, M., KRYSTEK, J., MANDYS, T., HECZKO, J., ZEMČÍK, R., HARTLOVÁ, J. Vytvoření experimentálních modelů a vyhodnocení experimentálních měření v oblasti pánevního kruhu. Univerzita Karlova v Praze, 2014.
 • MANDYS, T., KROUPA, T., LAŠ, V. PROGRESSIVE FAILURE ANALYSIS OF COMPOSITE SANDWICH BEAM IN CASE OF QUASISTATIC LOADING. Portorož, Slovinsko, 2013.
 • MANDYS, T., KROUPA, T., LAŠ, V. Identification of Material Parameters of Sandwich Composite Panel for Low-Velocity Impact Loading. In 21st INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. LJUBLJANA: INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE, LJUBLJANA, 2013. s. 127. ISBN: 978-961-92518-6-7
 • MANDYS, T., LAŠ, V., KROUPA, T. Validace chování kompozitní desky při příčném statickém a dynamickém zatížení. In Studentská vědecká konference 2011. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011. s. 25-26. ISBN: 978-80-261-0000-3
 • KROUPA, T., BARTOŠEK, J., MANDYS, T. Zařízení pro nízko-rychlostní rázové zkoušky. 2011.
 • MANDYS, T., LAŠ, V., ZEMČÍK, R., KROUPA, T. Simulation of composite plate with and without damage. In 9th scientific conference on advanced engineering, computer aided design and manufacturing - CADAM 2011. Rijeka: Zigo Rijeka, 2011. s. 33-34. ISBN: 978-953-7142-58-2

Ostatní

Patička