Mgr. Tereza Blassová, Ph.D.

Oddělení: Oddělení mechaniky mikrostruktur
Pozice: Vědecký pracovník
E-mail:

Životopis

Vzdělání

 • 2006 - 2009 - Bc., Pedagogická fakulta, ZČU v Plzni, obor Biologie a chemie
 • 2009 - 2011 - Mgr., Pedagogická fakulta, ZČU v Plzni, Učitelství pro střední školy: Biologie a chemie
 • 2013 - 2017 - Ph.D., LFP UK v Plzni, obor: Anatomie, histologie, embryologie

Pracovní zkušenosti

 • 2014 - dosud - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, výzkumné centrum NTIS (vědecký pracovník)
 • 2015 - dosud - LFP UK v Plzni, Ústav histologie a embryologie (odborný asistent)

Zahraniční odborné a studijní stáže

 • 2015 - odborná stáž, Karl Donath Laboratory for Hard Tissue and Biomaterial Research, Wien, Austria (1 měsíc)

Výuka

Výzkum

Odborné zaměření

 • histopatologické změny ve stěně břišních aortálních aneurysmatech
 • histologická struktura plicnice a aorty a jejich chlopní
 • hojení měkkých a tvrdých tkání za použití biomateriálů

Publikace

Seznam významných publikací

 • KUBÍKOVÁ, T., KOCHOVÁ, P., TOMÁŠEK, P., WITTER, K., TONAR, Z. Numerical and length densities of microvessels in the human brain: Correlation with preferential orientation of microvessels in the cerebral cortex, subcortical grey matter and white matter, pons and cerebellum. JOURNAL OF CHEMICAL NEUROANATOMY, 2018, roč. 88, č. March 2018, s. 22-32. ISSN: 0891-0618
 • KUBÍKOVÁ, T., KOCHOVÁ, P., FIALA, R., ŠPATENKA, J., BURKERT, J., KRÁLÍČKOVÁ, M., TONAR, Z. Histological Composition and Mechanical Properties of Cryopreserved Samples of Aortic and Pulmonary Valves. In Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 341-344. ISBN: 978-3-03835-626-4 , ISSN: 1662-9779
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., PERKTOLD, J., KUBÍKOVÁ, T., DEMJEN, E., LIŠKA, V., KRÁLÍČKOVÁ, M., WITTER, K. Links between the Orientation of Vascular Smooth Muscle and Microscopical Composition of Aortic Segments. In Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 329-332. ISBN: 978-3-03835-626-4 , ISSN: 1662-9779
 • JUNATAS, K. L., TONAR, Z., KUBÍKOVÁ, T., LIŠKA, V., PÁLEK, R., MIK, P., KRÁLÍČKOVÁ, M., WITTER, K. Stereological analysis of size and density of hepatocytes in the porcine liver. JOURNAL OF ANATOMY, 2017, roč. 230, č. 4, s. 575-588. ISSN: 0021-8782
 • KUBÍKOVÁ, T., KOCHOVÁ, P., BRÁZDIL, J., ŠPATENKA, J., BURKERT, J., KRÁLÍČKOVÁ, M., TONAR, Z. The composition and biomechanical properties of human cryopreserved aortas, pulmonary trunks, and aortic and pulmonary cusps. ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER, 2017, roč. 2017, č. 212, s. 17-26. ISSN: 0940-9602
 • KUBÍKOVÁ, T., KOCHOVÁ, P., HOLEČEK, M., PLENCNER, M., PROSECKÁ, E., FILOVÁ, E., RAMPICHOVÁ, M., TONAR, Z. In vivo microscopic and mechanical characteristics of bioengineered and biodegradable tissue scaffolds and nanomaterials. In Nanobiomaterials in Soft Tissue Engineering Applications of Nanobiomaterials, Volume 5. Amsterdam : Elsevier, 2016, s. 457-490. ISBN: 978-0-323-42865-1
 • KUBÍKOVÁ, T., WITTER, K., LIŠKA, V., TONAR, Z. Morphometry and reconstruction of hepatic lobules in pig based on serial histological sections. In Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 340-343. ISBN: 978-80-214-4871-1 , ISSN: 1805-8248

Ostatní publikace

 • TONAR, Z., KUBÍKOVÁ, T., KOCHOVÁ, P., WITTER, K. Microscopic structural analysis of biological tissues and biomaterials. In 32nd conference with international participation Computatiuonal Mechanics 2016. ZČU v Plzni: ZČU v Plzni, 2016. s. 129-130. ISBN: 978-80-261-0647-0

Ostatní

Patička