Ing. Štěpán Dyk, Ph.D.

Místnost: UC 409
Telefon: +420 377 632 381
Oddělení: Oddělení mechaniky
Pozice: Vědecký pracovník
E-mail:

Životopis

Vzdělání

 • 2008 - 2011 – Bc., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Aplikovaná mechanika
 • 2011 - 2013 – Ing., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Aplikovaná mechanika
 • 2013 - 2017 – Ph.D., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Aplikovaná mechanika

Pracovní zkušenosti

 • 2012 - 2017 - VZÚ Plzeň, odd. Hluk a vibrace (odborný technický pracovník)
 • 2013 - dosud - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, výzkumné centrum NTIS – Nové technologie pro informační společnost (vědecko-výzkumný pracovník)

Členství v odborných organizacích

 • Česká společnost pro mechaniku

Výuka

Cvičící předmětů

Výzkum

Odborné zaměření

 • kmitání soustav s rázy a se třením

Člen řešitelského kolektivu

Publikace

Seznam významných publikací

 • DYK, Š., RENDL, J., BYRTUS, M., SMOLÍK, L. Dynamic coefficients and stability analysis of finite-length journal bearings considering approximate analytical solutions of the Reynolds equation. TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 2019, roč. 130, č. February 2019, s. 229-244. ISSN: 0301-679X
 • SMOLÍK, L., BYRTUS, M., DYK, Š., HAJŽMAN, M. Dynamic behaviour of rotors supported by fluid-film bearings operated close to fluid-induced instability. In International Conference on Engineering Vibration (ICoEV 2017). Les Ulis: EDP Sciences, 2018. s. 1-6. ISBN: neuvedeno
 • DYK, Š., BYRTUS, M., SMOLÍK, L. Steady-State Behaviour of the Rigid Jeffcott Rotor Comparing Various Analytical Approaches to the Solution of the Reynolds Equation for Plain Journal Bearing. In Dynamical Systems in Applications. Cham: Springer, 2018. s. 95-103. ISBN: 978-3-319-96600-7 , ISSN: 2194-1009
 • DYK, Š., SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M. Effect of various analytical descriptions of hydrodynamic forces on dynamics of turbochargers supported by floating ring bearings. TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 2018, roč. 126, č. October 2018, s. 65-79. ISSN: 0301-679X
 • DYK, Š., ZEMAN, V. Evolution of grid-to-rod fretting of nuclear fuel rods during burnup. PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY, 2018, roč. 108, č. September 2018, s. 160-168. ISSN: 0149-1970
 • BYRTUS, M., DYK, Š. Rigid Jeffcott Rotor Bifurcation Behaviour Using Different Models of Hydrodynamic Bearings. In Dynamical Systems in Applications. Cham: Springer, 2018. s. 75-85. ISBN: 978-3-319-96597-0 , ISSN: 2194-1009
 • DYK, Š., ZEMAN, V. On Nonlinear Vibration and Fretting Wear of Nuclear Fuel Rods Influenced by Coolant Cross-flow. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 2, s. 174-179. ISSN: 1213-2489
 • DYK, Š., ZEMAN, V. Nonlinear Vibration of Nuclear Fuel Rods. In Advance in Mechanism Design II. Cham: Springer, 2017. s. 185-190. ISBN: 978-3-319-44086-6 , ISSN: 2211-0984
 • DYK, Š., ZEMAN, V. Impact vibrations of guide thimbles in nuclear fuel assembly. ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS, 2017, roč. 87, č. 2, s. 231-244. ISSN: 0939-1533
 • POLACH, P., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., DYK, Š., SMOLÍK, L. Mathematical modelling of rotor systems with journal bearings in limit cases. In Engineering Mechanics 2017. Brno: University of Technology, 2017. s. 794-797. ISBN: 978-80-214-5497-2 , ISSN: 1805-8248
 • DYK, Š., ZEMAN, V. Bifurcations in Mathematical Model of Nonlinear Vibration of the Nuclear Fuel Rod. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. Vol. 821, č. 2016, s. 207-212. ISSN: 1662-7482
 • ZEMAN, V., DYK, Š., HLAVÁČ, Z. Mathematical modelling of nonlinear vibration and fretting wear of the nuclear fuel rods. ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS, 2016, roč. 86, č. 4, s. 657–668. ISSN: 0939-1533
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., DYK, Š., BYRTUS, M. Nonlinear Dynamics of the Car Driving System with a Sequential Manual Transmission. In Dynamical Systems: Theoretical and Experimental Analysis. Neuveden: Springer, 2016. s. 49-58. ISBN: 978-3-319-42407-1 , ISSN: 2194-1009
 • DYK, Š. Měření vibrací experimentálního rotoru Rotorkit. 2015.
 • DYK, Š., ZEMAN, V., BYRTUS, M. Kinematically excited non-linear vibration of beam on elastic supports with clearances. In Engineering mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2014. s. 148-151. ISBN: 978-80-214-4871-1 , ISSN: 1805-8248
 • DYK, Š., BYRTUS, M. DYNAMIC ANALYSIS OF VIBRO-IMPACT GEAR DRIVE SYSTEM. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, 2013, roč. 59, č. 1, s. 7-12. ISSN: 1210-0471
 • DYK, Š., BYRTUS, M. Mathematical model of an impact-forming machine. In Conference Proceedings 14th International Conference Applied Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 33-36. ISBN: 978-80-261-0097-3

Ostatní publikace

 • DYK, Š. Vortex induced vibration of 1D beam-type continua. In Applied Mechanics 2018 - Conference Proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 29-30. ISBN: 978-80-261-0766-8
 • HAJŽMAN, M., BULÍN, R., DYK, Š. Nelineární model diferenciálu závodního vozu a parametrické studie vlivu parametrů na třecí charakteristiku. ŠKODA AUTO a.s., 2018.
 • DYK, Š. Static and dynamic models of friction in fretting wear analyses. In DYNAMICS OF RIGID AND DEFORMABLE BODIES 2018 - Proceedings. Ústí n. Labem: J. E. Purkyně Univerzity in Ústí n. L., FSI, 2018. ISBN: 978-80-7561-142-0
 • DYK, Š. Influence of friction force description on fretting wear considering stick-slip phenomenon. In Computational mechanics - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň, Czech Republic: University of West Bohemia, 2018. s. 17-18. ISBN: 978-80-261-0819-1
 • BYRTUS, M., RENDLOVÁ, Z., DYK, Š., SMOLÍK, L. Dynamická analýza ložiskového uzlu C15. ČZ a.s., 2018.
 • DYK, Š. Modelování otěru palivových proutků. In Studentská vědecká konference, magisterské a doktorské studijní programy. Plzeň: ZČU v Plzni, 2017. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0706-4
 • DYK, Š., ZEMAN, V. Natural frequency analysis of the dynamical system with clearance solved by harmonic balance method and additional frequency analysis. In Applied Mechanics 2017 Conference Proceedings. Brno, Czech republic: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., 2017. s. 21-24. ISBN: 978-80-87434-08-6
 • ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., DYK, Š. Modelling of the nuclear fuel assembly with impact interactions. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2017. s. 157-158. ISBN: 978-80-261-0748-4
 • BYRTUS, M., DYK, Š. Jeffcott Rotor bifurcation behaviour using different models af hydrodynamic bearings. In Dynamical Systems Theory and Applications. Piotrkowska 4, Lodz, Polsko: Lodz University of Technology, 2017. s. 161-161. ISBN: 978-83-935312-3-3
 • DYK, Š., PEČÍNKA, L., ZEMAN, V. Fretting wear of the TVSA-T fuel assembly ZR cladding. In Safety Assurance of NPP with WWER. 2017. ISBN: 978-5-94883-146-6
 • ZEMAN, V., DYK, Š., HLAVÁČ, Z. Dynamické chování palivového souboru a jeho komponent. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., 2017.
 • HAJŽMAN, M., DYK, Š., BULÍN, R. Komplexní model diferenciálu a analýza řazení pomocí hydraulického aktuátoru. ŠKODA AUTO a.s., 2017.
 • DYK, Š. Analýza rozhraní mezi oblastmi s lineárním a nelineárním kmitáním palivových proutků. In SVK FAV 2016 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 21-22. ISBN: 978-80-261-0621-0
 • DYK, Š., ZEMAN, V. Influence of Coolant Cross-Flow on Vibration of Nuclear Fuel Rods. In XIV. Mezinárodní konference Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2016, Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., FVTM, 2016, 2016. s. nečíslováno. ISBN: 978-80-7561-016-4
 • HAJŽMAN, M., BULÍN, R., DYK, Š., BYRTUS, M. Analýza dynamického zatížení diferenciálu závodního vozu. ŠKODA AUTO a.s., 2016.
 • ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., DYK, Š. Vliv tření v kontaktu Zr pokrytí - mřížka na kmitání a otěr palivového proutku. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., 2016.
 • ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., DYK, Š. Export dat z dynamického modelu reaktoru VVER 1000/320. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., 2016.
 • ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., DYK, Š. Výpočet a export dat pro konstrukci HB reaktoru 1. bloku Jižněukrajinské JE. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., 2016.
 • DYK, Š. Stabilitní analýza vodicích trubek palivového souboru. In Studentská vědecká konference 2015 : magisterské a doktorské studijní programy : sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0505-3
 • DYK, Š., ZEMAN, V. Bifurcations in Mathematical Model of Nonlinear Vibration of the Nuclear Fuel Rod. In Engineering mechanics 2015. Praha: 2015. s. 56-57. ISBN: 978-80-86246-42-0 , ISSN: 1805-8248
 • ZEMAN, V., DYK, Š. Impact vibrations of guide thimbles in nuclear fuel assembly. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 135-136. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., DYK, Š. Analýza vlivu konstrukčních a provozních parametrů na dynamické vlastnosti palivového souboru a jeho komponent. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., 2015.
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., DYK, Š., BULÍN, R. Výpočet řazení převodovky Xtrac R5. ŠKODA AUTO a.s., 2015.
 • DYK, Š., ZEMAN, V. Analýza stability a kritické délky axiálně zatížených vertikálních nosníků. In Studentská vědecká konference 2014 : magisterské a doktorské studijní programy : sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 29-30. ISBN: 978-80-261-0365-3
 • DYK, Š., ZEMAN, V. Linearization of strongly nonlinear vibrationg mechanical system using parametric optimization. In Dynamics of machines and mechanical systems with interactions, proceedings. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i., Prague, 2014. s. 5-10. ISBN: 978-80-87012-54-3
 • DYK, Š., ZEMAN, V. Nonlinear vibration of beam-type components with inner impact interaction. In Computational mechanics - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2014. s. 25-26. ISBN: 978-80-261-0429-2
 • BULÍN, R., DYK, Š., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Počítačový model sekvenční převodovky závodního automobilu. In Studentská vědecká konference 2014 : magisterské a doktorské studijní programy : sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0365-3
 • ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., DYK, Š. Nonlinear vibration and modelling of fretting wear of the nuclear fuel rods. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 155-156. ISBN: 978-80-261-0429-2
 • HAJŽMAN, M., DYK, Š., BULÍN, R., BYRTUS, M. Dynamická analýza a optimalizace řazení sekvenční převodovky. ŠKODA AUTO a.s., 2014.
 • ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., DYK, Š. Analýza vlivu provozních podmínek na kmitání a otěr pokrytí palivových proutků. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., 2014.
 • DYK, Š., BYRTUS, M. Dynamical analysis of an impact-forming machine. In Computational Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 23-24. ISBN: 978-80-261-0282-3 , ISSN: neuvedeno
 • DYK, Š., BYRTUS, M. Modelling and vibration of mechanical systems with impact motions. In 15th International Scientific Conference APPLIED MECHANICS 2013, Proceedings of Extended Abstracts. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. ISBN: 978-80-248-2978-4
 • DYK, Š., BYRTUS, M. Redukce matematických modelů převodových soustav s rázy v ozubení. In SVK FAV 2013 -magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0238-0 , ISSN: neuvedeno
 • DYK, Š., BULÍN, R., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Analýza řadicího mechanismu převodovky. ŠKODA AUTO a.s., 2013.

Ostatní

Patička