Ing. Radek Bulín, Ph.D.

Místnost: UC 409
Telefon: +420 377 632 374
Oddělení: Oddělení mechaniky
Pozice: Vědecký pracovník
E-mail:

Životopis

Vzdělání

 • 2014 - 2019 - Ph.D., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Aplikovaná mechanika
 • 2008 - 2013 - Ing., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Mechanika - Aplikovaná mechanika

Pracovní zkušenosti

 • 2013 - 2019 Rizzo Associates Czech, a.s., Plzeň: Strukturální seizmické výpočty v energetickém průmyslu, především pro jaderná zařízení
 • 2013 - dosud - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, výzkumné centrum NTIS – Nové technologie pro informační společnost

Členství v odborných organizacích

 • ČSM - Česká společnost pro mechaniku

Výuka

Cvičící předmětů

Výzkum

Odborné zaměření

 • dynamika vázaných mechanických soustav
 • modelování kontaktních sil
 • numerické simulace

Publikace

Seznam významných publikací

 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M. Various Strategies of Elastic Forces Evaluation in the Absolute Nodal Coordinate Formulation. In Advance in Mechanism Design II. Neuveden: Springer, 2017. s. 179-184. ISBN: 978-3-319-44086-6 , ISSN: 2211-0984
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., POLACH, P., ŠIKA, Z., ZAVŘEL, J. Dynamical Analysis of a Cable Manipulator Using Multibody Approaches. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 2, s. 152-157. ISSN: 1213-2489
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., POLACH, P. Complex Modelling and Dynamical Analysis of Parallel Cable Mechanisms. In Multibody Mechatronic Systems, Proceedings of the MUSME Conference. Cham: Springer International Publishing AG, 2017. s. 193-202. ISBN: 978-3-319-67566-4 , ISSN: 2211-0984
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., POLACH, P. Nonlinear dynamics of a cable-pulley system using the absolute nodal coordinate formulation. MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS, 2017, roč. 82, č. June 2017, s. 21-28. ISSN: 0093-6413
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., DYK, Š., BYRTUS, M. Nonlinear Dynamics of the Car Driving System with a Sequential Manual Transmission. In Dynamical Systems: Theoretical and Experimental Analysis. Neuveden: Springer, 2016. s. 49-58. ISBN: 978-3-319-42407-1 , ISSN: 2194-1009
 • HAJŽMAN, M., BULÍN, R., ŠIKA, Z., SVATOŠ, P. Usage of the particle swarm optimization in problems of mechanics. Applied and Computational Mechanics, 2016, roč. 10, č. 2016, s. 15-26. ISSN: 1802-680X
 • HAJŽMAN, M., BULÍN, R., POLACH, P. Nonlinear analysis of the cable-pulley interaction. In ECCOMAS 2015. Barcelona: CIMNE, 2015. s. 554-564. ISBN: 978-84-944244-0-3
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M. On the Modelling of Contact Forces in the Framework of Rigid Body Dynamics. Manufacturing Technology, 2014, roč. Vol. 14, č. No. 2, s. 136-141. ISSN: 1213-2489
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., POLACH, P. BASIC MODEL OF A CONTROL ASSEMBLY DROP IN NUCLEAR REACTORS. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, 2013, roč. 59, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1804-0993
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M. CONTACT FORCE MODELLING IN THE MULTIBODY DYNAMICS. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2013. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2013. ISBN: 978-80-7414-607-7 , ISSN: neuvedeno
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M. Usage of the particle swarm optimization in problems of dynamics. In Conference Proceedings 14th International Conference Applied Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 21-24. ISBN: 978-80-261-0097-3

Ostatní publikace

 • BULÍN, R. Dynamic analysis of nonlinear flexible multibody systems using Newmark integration scheme. In Applied Mechanics 2018 - Conference Proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 15-18. ISBN: 978-80-261-0766-8
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., POLACH, P. Investigation of falling control rods in deformed guiding tubes in nuclear reactors using multibody approaches. In Proceedings of The 5th Joint International Conference on Multibody System Dynamics. Lisboa: Técnico Lisboa, 2018. s. neuvedeno. ISBN: neuvedeno
 • HAJŽMAN, M., BULÍN, R., DYK, Š. Nelineární model diferenciálu závodního vozu a parametrické studie vlivu parametrů na třecí charakteristiku. ŠKODA AUTO a.s., 2018.
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M. On the Performance of Various Integration Schemes with the Absolute Nodal Coordinate Formulation. In Applied Mechanics 2017 Conference Proceedings. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2017. s. 11-14. ISBN: 978-80-87434-08-6
 • HAJŽMAN, M., DYK, Š., BULÍN, R. Komplexní model diferenciálu a analýza řazení pomocí hydraulického aktuátoru. ŠKODA AUTO a.s., 2017.
 • BULÍN, R. Problematika výpočtu amplifikovaných spekter odezvy pro seizmickou kvalifikaci zařízení. In Sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 19-20. ISBN: 978-80-261-0621-0
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., POLACH, P., MENCLOVÁ, E., ŠIKA, Z. Modelling of a cable manipulator using multibody approaches. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2016 - Sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí n. L., 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-7561-016-4
 • HAJŽMAN, M., BULÍN, R., DYK, Š., BYRTUS, M. Analýza dynamického zatížení diferenciálu závodního vozu. ŠKODA AUTO a.s., 2016.
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M. Basic Rope-Sheave Interaction Analysis Using Absolute Nodal Coordinate Formulation. In Applied Mechanics 2015 Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. 17-18. ISBN: 978-80-01-05708-7
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., POLACH, P. Analysis of vibrations of a cable-pulley system using the absolute nodal coordinate formulation. In Dynamical Systems; Mechatronics and Life Sciences. Lodž: Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, 2015. s. 111-120. ISBN: 978-83-7283-707-3
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., DYK, Š., BULÍN, R. Výpočet řazení převodovky Xtrac R5. ŠKODA AUTO a.s., 2015.
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M. Usage of the particle swarm optimization in problems of mechanics. In Computational mechanics - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2014. s. 9-10. ISBN: 978-80-261-0429-2
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., POLACH, P. Nonlinear dynamic analysis of a single control rod in nuclear reactors. In Dynamika strojů 2014 = Dynamics of Machines 2014. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2014. s. 23-30. ISBN: 978-80-87012-50-5
 • BULÍN, R. Problematika počítačových simulací dynamiky regulačních orgánů jaderných reaktorů. Bezpečnost jaderné energie, 2014, roč. 22, č. 1-2, s. 34-38. ISSN: 1210-7085
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M. THE INFLUENCE OF ELASTIC FORCE MODELS ON THE NUMERICAL SIMULATIONS OF CONTROL ROD DROP. In Applied Mechanics 2014 : proceedings of extended abstracts. Gliwice: Silesian University of Technology, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-83-60102-67-1
 • BULÍN, R., DYK, Š., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Počítačový model sekvenční převodovky závodního automobilu. In Studentská vědecká konference 2014 : magisterské a doktorské studijní programy : sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0365-3
 • HAJŽMAN, M., DYK, Š., BULÍN, R., BYRTUS, M. Dynamická analýza a optimalizace řazení sekvenční převodovky. ŠKODA AUTO a.s., 2014.
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., POLACH, P. Basic analysis of a control assembly drop in nuclear reactors. In 15th International Scientific Conference APPLIED MECHANICS 2013, Proceedings of Extended Abstracts. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. ISBN: 978-80-248-2978-4
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M. Regulační orgán jaderného reaktoru jako vázaný mechanický systém. In SVK FAV 2013 -magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 11-12. ISBN: 978-80-261-0238-0 , ISSN: neuvedeno
 • DYK, Š., BULÍN, R., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Analýza řadicího mechanismu převodovky. ŠKODA AUTO a.s., 2013.

Ostatní

Patička