Ing. Petra Kochová, Ph.D.

Místnost: UN 424
Telefon: +420 377 632 364
Oddělení: Oddělení mechaniky mikrostruktur
Pozice: Vědecký pracovník
E-mail:

Životopis

Vzdělání

 • 1998 - 2004 - Ing., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Mechanika - Biomechanika a lékařské inženýrství
 • 2004 - 2008 - Ph.D., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Aplikovaná mechanika

Pracovní zkušenosti

 • 2007 - 2011 - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky (vědecký pracovník)
 • 2012 - 2014 - ZČU v Plzni, Centrum nových technologií a materiálů (výzkumný a vývojový pracovník)
 • 2013 – dosud – ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, výzkumné centrum NTIS – Nové technologie pro informační společnost (vědecký pracovník)
 • 2018 - dosud - Klinika kardiovaskulární chirurgie 2LF UK a FN Motol (akademický pracovník)

Zahraniční odborné a studijní stáže

 • 2005 - odborná stáž na Institut für Mechanik der Werkstoffe und Strukturen (IMWS) in Wien (6 měsíců)
 • 2006 - odborná stáž na Ecole Généraliste d’Ingénieurs de Marseille (EGIM) in Marseille (3 měsíce)
 • 2010 - 2011 - odborná stáž na Institut für Pflanzenwissenschaften (IPS) in Bern (6 měsíců)

Výuka

Publikace

Seznam významných publikací

 • KUBÍKOVÁ, T., KOCHOVÁ, P., TOMÁŠEK, P., WITTER, K., TONAR, Z. Numerical and length densities of microvessels in the human brain: Correlation with preferential orientation of microvessels in the cerebral cortex, subcortical grey matter and white matter, pons and cerebellum. JOURNAL OF CHEMICAL NEUROANATOMY, 2018, roč. 88, č. March 2018, s. 22-32. ISSN: 0891-0618
 • JIŘÍK, M., BARTOŠ, M., TOMÁŠEK, P., MALEČKOVÁ, A., KURAL, T., HORÁKOVÁ, J., LUKÁŠ, D., SUCHÝ, T., KOCHOVÁ, P., HUBÁLEK KALBÁČOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, M., TONAR, Z. Generating standardized image data for testing and calibrating quantification of volumes, surfaces, lengths, and object counts in fibrous and porous materials using X-ray microtomography. Microscopy Research and Technique, 2018, roč. 81, č. 6, s. 551-568. ISSN: 1059-910X
 • KUBÍKOVÁ, T., KOCHOVÁ, P., FIALA, R., ŠPATENKA, J., BURKERT, J., KRÁLÍČKOVÁ, M., TONAR, Z. Histological Composition and Mechanical Properties of Cryopreserved Samples of Aortic and Pulmonary Valves. In Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 341-344. ISBN: 978-3-03835-626-4 , ISSN: 1662-9779
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., PERKTOLD, J., KUBÍKOVÁ, T., DEMJEN, E., LIŠKA, V., KRÁLÍČKOVÁ, M., WITTER, K. Links between the Orientation of Vascular Smooth Muscle and Microscopical Composition of Aortic Segments. In Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 329-332. ISBN: 978-3-03835-626-4 , ISSN: 1662-9779
 • KUBÍKOVÁ, T., KOCHOVÁ, P., BRÁZDIL, J., ŠPATENKA, J., BURKERT, J., KRÁLÍČKOVÁ, M., TONAR, Z. The composition and biomechanical properties of human cryopreserved aortas, pulmonary trunks, and aortic and pulmonary cusps. ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER, 2017, roč. 2017, č. 212, s. 17-26. ISSN: 0940-9602
 • BOŃKOWSKI, T., ŠOLTÉS, L., HYNČÍK, L., KOTTNER, R., KOCHOVÁ, P., JONÁŠOVÁ, A., Leather for motorcyclist garments: Multi-test based material model fitting in terms of Ogden parameters. Applied and Computational Mechanics, 2017, roč. 11, č. 2, s. 129-136. ISSN: 1802-680X
 • KOTTNER, R., KOCÁB, J., KOCHOVÁ, P., HECZKO, J. Tensile and shear tests of a cork/rubber composite. In EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 273-279. ISBN: 978-80-553-3167-6
 • BOŃKOWSKI, T., ŠOLTÉS, L., KOCHOVÁ, P., KOTTNER, R., HYNČÍK, L. Motorcycle Suits: Uniaxial and Biaxial Tensile Tests of Leather. In EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 435-440. ISBN: 978-80-553-3167-6
 • KUBÍKOVÁ, T., KOCHOVÁ, P., HOLEČEK, M., PLENCNER, M., PROSECKÁ, E., FILOVÁ, E., RAMPICHOVÁ, M., TONAR, Z. In vivo microscopic and mechanical characteristics of bioengineered and biodegradable tissue scaffolds and nanomaterials. In Nanobiomaterials in Soft Tissue Engineering Applications of Nanobiomaterials, Volume 5. Amsterdam : Elsevier, 2016, s. 457-490. ISBN: 978-0-323-42865-1
 • JIŘÍK, M., TONAR, Z., KRÁLÍČKOVÁ, A., EBERLOVÁ, L., MÍRKA, H., KOCHOVÁ, P., GREGOR, T., HOŠEK, P., SVOBODOVÁ, M., ROHAN, E., KRÁLÍČKOVÁ, M., LIŠKA, V. Stereological quantification of microvessels using semiautomated evaluation of X-ray microtomography of hepatic vascular corrosion casts. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2016, roč. 11, č. 10, s. 1803-1819. ISSN: 1861-6410
 • JANSOVÁ, M., ONDOKOVÁ, L., VYCHYTIL, J., KOCHOVÁ, P., WITTER, K., TONAR, Z. A Finite Element Model of an Equine Hoof. Journal of Equine Veterinary Science, 2015, roč. 35, č. 1, s. 60-69. ISSN: 0737-0806
 • KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., ŠTENGL, M., OŠŤÁDAL, B., TONAR, Z. A mathematical model of the carp heart ventricle during the cardiac cycle. JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY, 2015, roč. 373, č. May, s. 12-25. ISSN: 0022-5193
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., PERKTOLD, J., WITTER, K. Segmental differences in the orientation of smooth muscle cells in the tunica media of porcine aortae. Biomechanics and Modeling in Mechanobiology, 2015, roč. 14, č. 2, s. 315-332. ISSN: 1617-7959
 • PROSECKÁ, E., RAMPICHOVÁ, M., LITVINEC, A., TONAR, Z., KRÁLÍČKOVÁ, M., VOJTOVÁ, L., KOCHOVÁ, P., PLENCNER, M., BUZGO, M., MÍČKOVÁ, A., JANČÁŘ, J., AMLER, E. Collagen/hydroxyapatite scaffold enriched with polycaprolactone nanofibers, thrombocyte-rich solution and mesenchymal stem cells promotes regeneration in large bone defect in vivo. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A, 2015, roč. 103A, č. 2, s. 671-682. ISSN: 1549-3296
 • KOCHOVÁ, P., TONAR, Z. Structural and Mechanical Properties of Gastropod Connective and Smooth Muscle Tissue. Experimental Mechanics, 2014, roč. 54, č. 5, s. 791-803. ISSN: 0014-4851
 • KOCHOVÁ, P., WITTER, K., TONAR, Z. Distribution of orientation of smooth muscle bundles does not change along human great and small varicose veins. ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER, 2014, roč. 196, č. 2-3, s. 67-74. ISSN: 0940-9602
 • KRÁLÍČKOVÁ, A., EBERLOVÁ, L., KALUSOVÁ, K., GREGOR, T., KOCHOVÁ, P., LIŠKA, V., KRÁLÍČKOVÁ, M., TONAR, Z. Quantification of liver microcirculation using X-ray microtomography of vascular corrosion casts. In Key Engineering Materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014. s. 505-508. ISBN: 978-3-03785-934-6 , ISSN: 1013-9826
 • KOCHOVÁ, P., WITTER, K., CIMRMAN, R., MEZEROVÁ, J., TONAR, Z. A preliminary study into the correlation of stiffness of the laminar junction of the equine hoof with the length density of its secondary lamellae. Equine Veterinary Journal, 2013, roč. 45, č. 2, s. 170-175. ISSN: 0425-1644
 • BURZO, M., JAKUBOVÁ, R., MÍČKOVÁ, A., RAMPICHOVÁ, M., PROSECKÁ, E., KOCHOVÁ, P., LUKÁŠ, D., AMLER, E. Time-regulated drug delivery system based on coaxially incorporated platelet α-granules for biomedical use. Nanomedicine, 2013, roč. 8, č. 7, s. 1137–1154. ISSN: 1743-5889
 • TONAR, Z., KURAL, T., KOCHOVÁ, P., NEDOROST, L., WITTER, K. Vasa vasorum quantification in human varicose great and small saphenous veins. ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER, 2012, roč. 194, č. 5, s. 473-481. ISSN: 0940-9602
 • PROSECKÁ, E., BUZGO, M., RAMPICHOVÁ, M., KOCOUREK, T., KOCHOVÁ, P., VYSLOUŽILOVÁ, L., TVRDÍK, D., JELÍNEK, M., LUKÁŠ, D., AMLER, E. Thin-Layer Hydroxyapatite Deposition on a Nanofiber Surface Stimulates Mesenchymal Stem Cell Proliferation and Their Differentiation into Osteoblasts. Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2012, roč. 2012, č. ID 428503, s. 1-10. ISSN: 1110-7243
 • ROUTIER-KIERZKOWSKA, A., WEBER, A., KOCHOVÁ, P., FELEKIS, D., NELSON, B., KUHLEMEIER, C., SMITH, R. S. Cellular force microscopy for in vivo measurements of plant tissue mechanics. PLANT PHYSIOLOGY, 2012, roč. 158, č. 4, s. 1514-1522. ISSN: 0032-0889
 • VYCHYTIL, J., KOCHOVÁ, P., TONAR, Z., KUNCOVÁ, J., ŠVÍGLEROVÁ, J. Constitutive modelling of an arterial wall supported by microscopic measurements. Applied and Computational Mechanics, 2012, roč. 6, č. 1, s. 107-118. ISSN: 1802-680X
 • TONAR, Z., KHADANG, I., FIALA, P., NEDOROST, L., KOCHOVÁ, P. Quantification of compact bone microporosities in the basal and alveolar portions of the human mandible using osteocyte lacunar density and area fraction of vascular canals. ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER, 2011, roč. 193, č. 3, s. 211-219. ISSN: 0940-9602
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., WITTER, K., JANÁČEK, J., ROHAN, V. Microstructure oriented modelling of hierarchically perfused porous media for cerebral blood flow evaluation. Key Engineering Materials, 2011, roč. Neuveden, č. 465, s. 286-289. ISSN: 1013-9826
 • KOCHOVÁ, P., TONAR, Z., WITTER, K., CIMRMAN, R., MEZEROVÁ, J. Microcracks and mechanical behaviour of corio-epidermal junction of equine hoof. Key Engineering Materials, 2011, roč. 2011, č. 465, s. 342-345. ISSN: 1013-9826
 • HLUBOCKÝ, J., MOKRÁČEK, A., NOVÁČEK, V., VOJÁČEK, J., BURKERT, J., KOCHOVÁ, P., KLEPÁČEK, J., PEPPER, J., ŠPATENKA, J. Mechanical properties of mitral allografts are not reasonably influenced by cryopreservation in sheep model. PHYSIOLOGICAL RESEARCH, 2011, roč. 2011, č. 60, s. 475-482. ISSN: 0862-8408
 • KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., JANÁČEK, J., WITTER, K., TONAR, Z. How to asses, visualize and compare the anisotropy of linear structures reconstructed from optical sections ? A study based on histopathological quantification of human brain microvessels. JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY, 2011, roč. 286, č. Neuvedeno, s. 67-78. ISSN: 0022-5193
 • PROSECKÁ, E., RAMPICHOVÁ, M., VOJTOVÁ, L., TVRDÍK, D., MELČÁKOVÁ, Š., JUHASOVÁ, J., PLENCNER, M., JAKUBOVÁ, R., JANČÁŘ, J., NEČAS, A., KOCHOVÁ, P., KLEPÁČEK, J., TONAR, Z., AMLER, E. Optimized conditions for mesenchymal stem cells to differentiate into osteoblasts on a collagen/hydroxyapatite matrix. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A, 2011, roč. 99A, č. 2, s. 307-315. ISSN: 1549-3296
 • KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., TONAR, Z., MEZEROVÁ, J. Comparison between mechanical properties of fresh and frozen specimens of corio-epidermal junction of equine hoof. In Proceedings : 48th international scientific conference : Experimental stress analysis 2010. Olomouc: Palacky University, 2010. s. 155-160. ISBN: 978-80-244-2533-7
 • KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R. elfpy : Experimental lab fits in Python. 2010.
 • KOCHOVÁ, P., TONAR, Z., WITTER, K., MEZEROVÁ, J. Surface density of dermo-epidermal lamellae and mechanical testing of suspensory apparatus of equine hoof. Plzeňský lékařský sborník (Pilsen Medical Report), 2010, č. Suppl. 82, s. 121-128. ISSN: 0551-1038
 • KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R. esofspy: Evaluation of spatial orientation of fiber systems in Python. 2010.
 • HOLEČEK, M., KOCHOVÁ, P., TONAR, Z. Fyzika a živé struktury. Československý časopis pro fyziku, 2010, roč. 60, č. 2, s. 88-97. ISSN: 0009-0700
 • HOLEČEK, M., VYCHYTIL, J., KOCHOVÁ, P. Prestress in Work - from Engineering Constructions to Living Cells. In AES-ATEMA´2010 Brixen International Convention : proceedings. Ottawa: Advanced Engeneering Solutions, 2010. s. 91-101. ISBN: 978-0-9866504-0-6
 • VYCHYTIL, J., MORAVCOVÁ, F., KOCHOVÁ, P., KUNCOVÁ, J., ŠVÍGLEROVÁ, J. Modelling of the mechanical behaviour of porcine carotid artery undergoing inflation-deflation test. Applied and Computational Mechanics, 2010, roč. 4, č. 2, s. 251-262. ISSN: 1802-680X
 • KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., ROHAN, E. Orientation of smooth muscle cells with application in mechanical model of gastropod tissue. Applied and Computational Mechanics, 2009, roč. 3, č. 1, s. 75-86. ISSN: 1802-680X
 • KOCHOVÁ, P., TONAR, Z., MATĚJKA, V. . M., ŠVÍGLEROVÁ, J., ŠTENGL, M., KUNCOVÁ, J. Aorta remodelling associated with calcitonin gene related peptide concentration in rats with arterial hypertension. Acta Veterinaria Brno, 2009, roč. 78, č. 4, s. 595-602. ISSN: 0001-7213
 • CIMRMAN, R., TONAR, Z., KOCHOVÁ, P. Gensei: software for generating serial sections through objects with known statistical properties and simulating stereological quantification in 3D. 2009.
 • TONAR, Z., CIMRMAN, R., KOCHOVÁ, P. Generating images of serial sections of model histological structures with known statistical properties. Plzeňský lékařský sborník, 2009, roč. 2009, č. Suppl. 82, s. 57-61. ISSN: 0139-603X
 • KOCHOVÁ, P. Interakce živé buňky a měřícího přístroje. In Modelování a měření interakcí v mechanice. Plzeň: Vědeckotechnická společnost ŠKODA, 2008. s. 129-136. ISBN: 978-80-02-02031-8
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., JANÁČEK, J. Orientation, anisotropy, clustering and volume fraction of smooth muscle cells within the wall of porcine abdominal aorta. Applied and Computational Mechanics, 2008, roč. 2, č. 1, s. 145-156. ISSN: 1802-680X
 • KOCHOVÁ, P., TONAR, Z., MATĚJKA, V., ŠVÍGLEROVÁ, J., ŠTENGL, M., KUNCOVÁ, J. Morphology and mechanical properties of the subrenal aorta in normotensive and hypertensive rats. Biomedical Papers, 2008, roč. 152, č. 2, s. 239-245. ISSN: 1213-8118
 • HOLEČEK, M., KOCHOVÁ, P., MORAVCOVÁ, F., TONAR, Z. An approximate formula estimating Young´s modulus of smooth muscle tissues in dependence on their microstructural parameters. In Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering. Prague: Czech Technical University, 2007. s. 290-291. ISBN: 978-80-01-03762-1
 • MORAVCOVÁ, F., JANSOVÁ, M., KOCHOVÁ, P. The ´balls and springs´ microstructural model of the mechanical behaviour of the gastropod´s tissue. In Applied Mechanics 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-12. ISBN: 978-80-248-1389-9
 • KOCHOVÁ, P., TONAR, Z., MATĚJKA, V., KUNCOVÁ, J. Remodeling of aorta in rats with arterial hypertension. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-7043-607-3
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., HOLEČEK, M. Stereological assessment, mechanical measurement and computer modelling of smooth muscle . In 5th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture. Brno: Vutium, 2007. s. 101-101. ISBN: 978-80-214-3434-9
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., HOLEČEK, M., JANÁČEK, J. Microscopic morphology and computer modelling of smooth muscle. In Proceedings of 8th Multinational Congress on Microscopy. Prague: Czechoslovak Microscopic Society, 2007. s. 369-370. ISBN: 978-80-239-9397-4
 • KOCHOVÁ, P., KLEPÁČEK, J., HLUBOCKÝ, J., MOKRÁČEK, A., ŠPATÉNKA, J., NOVÁČEK, V. Heart valve viscoelastic properties - a pilot study. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 97-104. ISSN: 1802-680X
 • KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., ROHAN, E. Parameter identification and mechanical modelling of smooth muscle and connective tissue. In Applied Mechanics 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-12. ISBN: 978-80-248-1389-9
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., HOLEČEK, M., JANÁČEK, J. Stereological assessment, mechanical measurement and computer modelling of smooth muscle. Materials Science Forum, 2007, roč. 0, č. 567-568, s. 353-356. ISSN: 0255-5476
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., HOLEČEK, M. Stereological assessment, mechanical measurement and computer modelling of smooth muscle . In 5th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture. Brno: Vutium, 2007. s. 101-101. ISBN: 978-80-214-3434-9
 • KOCHOVÁ, P., TONAR, Z. 3D reconstruction and mechanical properties of connective and smooth muscle tissue . In Human biomechanics 2006. Brno: University of Technology, 2006. s. 1-9. ISBN: 80-214-3232-2
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., NĚMEČEK, S., ROKOŠNÝ, S. Microscopic image analysis of elastin in the wall of thoracic and abdominal porcine aorta. Vnitřní lékařství, 2006, roč. 52, č. 12, s. 1256-1256. ISSN: 0042-773X
 • TONAR, Z., HOLEČEK, M., KOCHOVÁ, P., MARKOŠ, A., MORAVCOVÁ, F. Links between morphology and computer modelling of smooth muscle. In Programme and abstract book of the 43rd international Congress on anatomy and 43rd Lojda symposium on histochemistry. Praha: Czech Anatomical Society : Czech Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2006. s. 165-165.
 • TONAR, Z., KALIŠ, V., KOCHOVÁ, P. Quantitative assessment of rupture proneness of perineum. In Applied mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 101-102. ISBN: 80-7043-441-4
 • KOCHOVÁ, P., HOLEČEK, M. Stress and stereological analysis of smooth muscle and connective tissue . Acta Mechanica Slovaca, 2006, roč. 10, č. 1, s. 229-236. ISSN: 1335-2393
 • KOCHOVÁ, P., TONAR, Z. Correlation between modulus of elasticity/strength limit and microstructure of the smooth muscle and connective tissue. In Applied mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 1-10. ISBN: 80-7043-441-4
 • KOCHOVÁ, P., HOLEČEK, M. Model estimation of mechanical behaviour of smooth muscle tissue and its experimental testing . In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 261-268. ISBN: 80-7043-477-5
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P. Stereologické metody kvantitativního popisu cév na úrovni optické mikroskopie. In Morfolgógia v súčasnosti = Morfology of today. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. s. 278-283. ISBN: 80-223-2029-3
 • KOCHOVÁ, P. The experimental methods for measurement of mechanical properties of soft tissue. In Computational mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia , 2005. s. 307-314. ISBN: 80-7043-400-7
 • HOLEČEK, M., KOCHOVÁ, P., MORAVCOVÁ, F., TONAR, Z. Simple scale model of smooth muscle tissue. In Biomechanics of man 2004. Pilsen: University of West Bohemia, 2004. s. 1-10. ISBN: 80-7043-315-9

Ostatní publikace

 • KOCHOVÁ, P., HYMPÁNOVÁ, L., RYNKEVIC, R., DEPREST, J., TONAR, Z., KALIŠ, V. Mechanické a strukturní vlastnosti perinea ovcí v posledním stádiu těhotenství a po ovarektomii. Gynekolog - časopis ženských lékařů, 2018, roč. 27, s. 27-28. ISSN: 1210-1133
 • TONAR, Z., KUBÍKOVÁ, T., KOCHOVÁ, P., WITTER, K. Microscopic structural analysis of biological tissues and biomaterials. In 32nd conference with international participation Computatiuonal Mechanics 2016. ZČU v Plzni: ZČU v Plzni, 2016. s. 129-130. ISBN: 978-80-261-0647-0
 • KOCHOVÁ, P., KŘEN, J., ROHAN, E. Struktura a funkce buněk. In Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně. UK Praha : 2013, s. 34-52. ISBN: 978-80-260-4796-4
 • GREGOR, T., KOCHOVÁ, P., EBERLOVÁ, L., NEDOROST, L., PROSECKÁ, E., LIŠKA, V., MÍRKA, H., KACHLÍK, D., PIRNER, I., ZIMMERMANN, P., KRÁLÍČKOVÁ, A., KRÁLÍČKOVÁ, M., TONAR, Z. Correlating Micro-CT Imaging with Quantitative Histology. In Goswami T. (Ed): Injury and Skeletal Biomechanics. Rijeka : InTech, 2012, s. 173-196. ISBN: 978-953-51-0690-6
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., JANÁČEK, J., FIALA, P. Stereological Tools for Quantitative Assessment of Microporosities and Microcracks in Biomechanics of Calcified and Soft Tissues.. In Advances in Materials Science Research. Volume 1. New York : Nova Science Publishers, 2011, s. 207-234. ISBN: 978-1-61728-109-9
 • HOLEČEK, M., KOCHOVÁ, P., TONAR, Z. Mechanical Properties of Living Cells and Tissues Related to Thermodynamics, Experiments and Quantitative Morphology – A Review. In Theoretical Biomechanics. Rijeka, Croatia : InTech, 2011, s. 3-20. ISBN: 978-953-307-851-9
 • VYCHYTIL, J., KOCHOVÁ, P., TONAR, Z., KUNCOVÁ, J., ŠVÍGLEROVÁ, J. Constitutive modelling of an arterial wall supported by microscopic measurements. In COMPUTATIONAL MECHANICS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0 , ISSN: 0178-7675
 • VYCHYTIL, J., MORAVCOVÁ, F., KOCHOVÁ, P., KUNCOVÁ, J., ŠVÍGLEROVÁ, J. Modelling of the mechanical behaviour of porcine carotid artery undergoing perfusion test. Pilsen, 2010., ISBN: 978-80-7043-919-7,
 • TONAR, Z., WITTER, K., KOCHOVÁ, P., BOUDOVÁ, L. Quantification of microvessels in normal and tumorous organs. Istanbul, 2010. ISSN:1307-8798
 • JANSOVÁ, M., ONDOKOVÁ, L., VYCHYTIL, J., KOCHOVÁ, P. Finite element model of the equine hoof. Pilsen, 2010., ISBN: 978-80-7043-919-7,
 • TONAR, Z., WITTER, K., KŘÍŽKOVÁ, V., EBERLOVÁ, L., KOČOVÁ, J., MOLÁČEK, J., HOUDEK, K., KOCHOVÁ, P., VRZALOVÁ, J., TOPOLČAN, O., TŘEŠKA, V. Stereological tools for quantitative microscopy of the aortic wall with focus on the abdominal aortic aneurysm. In Microscopy: Science, Technology, Applications and Education. Badajoz : Formatex Research Center, 2010, s. 926-935. ISBN: 978-84-614-6190-5
 • TONAR, Z., CIMRMAN, R., KOCHOVÁ, P. Generating images of serial sections of model histological structures with known statistical properties. In Morphology 2009. Prague: Charles University, 2009. s. 156. ISBN: 978-80-254-3882-4
 • KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., TONAR, Z. Automatic evaluation of mechanical measurements using Python with application to equine hoof and carp intestine. In Computational Mechanics 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. ISBN: 978-80-7043-824-4
 • KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., ROHAN, E. Orientation of smooth muscle cells with application in mechanical model of gastropod tissue. In Computational Mechanics 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4
 • TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., JANÁČEK, J. Orientation, anisotropy, clustering, and volume fraction of smooth muscle cells within the wall of porcine abdominal aorta. In Computational Mechanics 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4
 • KOCHOVÁ, P. Study of Mechanical Properties of Smooth Muscle Tissue from Cellular Level. Plzeň : 2008, 300 s.

Ostatní

 • jazykové znalosti: angličtina, němčina
 • znalosti SW a programovacích technik: Python
 • kurz Získání a zpracování obrazu v mikroskopii (2007)
 • certifikát Vícerozměrné statistické metody (odborný kurz 2010)
 • certifikát Mezinárodní postgraduální kurs "Aortic Root Surgery" (odborná akce, 2005)

Patička