Ing. arch. Pavel Němeček, CSc.

Oddělení: Oddělení stavitelství
Pozice: Externí spolupracovník

Životopis

Výuka

Výzkum

Publikace

Ostatní

Patička