Ing. Miroslav Horák, Ph.D.

Místnost: UC 403
Telefon: +420 377 632 340
Oddělení: Oddělení mechaniky
Pozice: Odborný asistent
E-mail:

Konzultační hodiny:
Den Od Do Týden Poznámka
Pondělí 10:00 12:00 Každý UC403
Čtvrtek 10:00 12:00 Každý UC403

Životopis

Vzdělání

 • Ph.D. - 2002 FAV ZČU v Plzni
 • Ing. - 1997 FAV ZČU v Plzni

Pracovní zkušenosti

 • 2002 - dosud - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky (vědecký pracovník, později akademický pracovník)

Zahraniční odborné a studijní stáže

 • 2001 - Institut B Für Mechanik, Universität Stuttgart (6 měsíců)

Členství v odborných organizacích

 • Česká společnost pro mechaniku – člen odborné skupiny Experimentální mechanika

Výuka

Publikace

Seznam významných publikací

 • MALEČKOVÁ, A., KOCHOVÁ, P., PÁLEK, R., LIŠKA, V., MIK, P., BOŃKOWSKI, T., HORÁK, M., TONAR, Z. Blunt injury of liver – mechanical response of porcine liver in experimental impact test. Physiological Measurement, 2021, roč. 42, č. 2, s. 025008. ISSN: 0967-3334
 • KARBANOVÁ, J., ŠTĚPÁN, J., KALIŠ, V., LANDSMANOVÁ, J., BEDNÁROVÁ, B., BUKACOVÁ, Z., HORÁK, M., LOBOVSKÝ, L., KŘEN, J., KRÁLICKOVÁ, M., ROKYTA, Z. Mediolaterální epiziotomie a poranení análního sfinkteru. Česká gynekologie, 2009, roč. 74, č. 4, s. 247-251. ISSN: 1210-7832
 • KALIŠ, V., KARBANOVÁ, J., HORÁK, M., LOBOVSKÝ, L., KRÁLÍČKOVÁ, M., ROKYTA, Z. The incision angle of mediolateral episiotomy before delivery and after repair. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 2008, roč. 103, č. 1, s. 5-8. ISSN: 0020-7292
 • HORÁK, M., KŘEN, J. Mathematical model of the male urinary tract. Mathematics and Computers in Simulation, 2003, č. 3-6, s. 573-581. ISSN: 0378-4754

Ostatní publikace

 • HORÁK, M. The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, ISBN: 978-80-7043-607-3
 • FRYČOVÁ, D., HORÁK, M. Měření proudění kapaliny za negativním schodem metodou UVP. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 147-150. ISBN: 80-7043-477-5
 • LOBOVSKÝ, L., HORÁK, M., KŘEN, J. Meshless modelling of urine flow. In Engineering mechanics 2005. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005. s. 1-9. ISBN: 80-85918-93-5
 • JANSOVÁ, M., HYNČÍK, L., HORÁK, M., KŘEN, J. Total knee replacement model. In Computational mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita , 2004. s. 177-182. ISBN: 80-7043-314-0
 • HOR
 • KŘEN, J., HORÁK, M. Modelování nenewtonských kapalin. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Zapadočeská univerzita, 2003. s. 211-218. ISBN: 80-7082-999-0
 • HORÁK, M., KŘEN, J. Mathematical model of the urinary tract. In Applied Mechanics 2003. Gliwice : Politechnika Slaska , 2003. s. 85-88. ISBN: 8391722430
 • KŘEN, J., HORÁK, M. Flow of the non-newtonian fluids. In Modelling and Optimization of Physical Systems. Gliwice : Politechnika Slaska , 2003. s. 63-66. ISBN: 8391722449
 • HORÁK, M. Matematický model dolní části močového traktu. Plzeň : 2002,

Ostatní