doc. Ing. Miroslav Byrtus, Ph.D.

Místnost: UC 408
Telefon: +420 377 632 315
Oddělení: Oddělení mechaniky
Pozice: Docent
E-mail:

Životopis

Pracovní zkušenosti

 • 2003 – dosud – ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky (vědecký pracovník, později akademický pracovník)
 • 2011 – 2015 – Rizzo Associates Czech a.s., inženýr projektu

Zahraniční odborné a studijní stáže

 • 2005 - studijní pobyt na Manchester Metropolitan University (6 měsíců)

Členství v odborných organizacích

 • EUROMECH - European Mechanics Society - člen od roku 2017
 • International Physics and Control Society (IPACS) - od roku 2008
 • Česká společnost pro mechaniku - od roku 2007 člen odborné skupiny Technická mechanika, pobočka Plzeň
 • Jednota českých matematiků a fyziků - člen české matematické společnosti od roku 1999

Výuka

Cvičící předmětů

Výzkum

Ŕešitel projektů

Člen řešitelského kolektivu

Smluvní výzkum

 • Analýza dynamického chování vačkového mechanismu - zjednodušený model (2016)
 • Návrh metodiky zjišťování vlivu nevyváženosti na akustické vlastnosti turbodmychadel (2015)

Publikace

Seznam významných publikací

 • DYK, Š., RENDL, J., BYRTUS, M., SMOLÍK, L. Dynamic coefficients and stability analysis of finite-length journal bearings considering approximate analytical solutions of the Reynolds equation. TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 2019, roč. 130, č. February 2019, s. 229-244. ISSN: 0301-679X
 • PEŠEK, L., PŮST, L., ŠNÁBL, P., BULA, V., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Dry-Friction Damping in Vibrating Systems, Theory and Application to the Bladed Disc Assembly. In Nonlinear Structural Dynamics and Damping. Cham : Springer, 2019, s. 169-259. ISBN: 978-3-030-13316-0
 • SMOLÍK, L., BYRTUS, M., DYK, Š., HAJŽMAN, M. Dynamic behaviour of rotors supported by fluid-film bearings operated close to fluid-induced instability. In International Conference on Engineering Vibration (ICoEV 2017). Les Ulis: EDP Sciences, 2018. s. 1-6. ISBN: neuvedeno
 • DYK, Š., BYRTUS, M., SMOLÍK, L. Steady-State Behaviour of the Rigid Jeffcott Rotor Comparing Various Analytical Approaches to the Solution of the Reynolds Equation for Plain Journal Bearing. In Dynamical Systems in Applications. Cham: Springer, 2018. s. 95-103. ISBN: 978-3-319-96600-7 , ISSN: 2194-1009
 • BYRTUS, M., HAJŽMAN, M., PEŠEK, L., PŮST, L. Influence of internal friction dampers on global dynamics of discrete cyclic structure. In Proceedings of ISMA 2018 - USD 2018. Leuven: KU Leuven, 2018. s. 2013-2027. ISBN: 978-90-73802-99-5
 • BYRTUS, M., DYK, Š. Rigid Jeffcott Rotor Bifurcation Behaviour Using Different Models of Hydrodynamic Bearings. In Dynamical Systems in Applications. Cham: Springer, 2018. s. 75-85. ISBN: 978-3-319-96597-0 , ISSN: 2194-1009
 • PŮST, L., PEŠEK, L., BYRTUS, M. Modelling of flutter running waves in turbine blades cascade. JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, 2018, roč. 436, č. December 2018, s. 286-294. ISSN: 0022-460X
 • SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Investigation of bearing clearance effects in dynamics of turbochargers. International Journal of Mechanical Sciences, 2017, roč. 127, č. July, s. 62-72. ISSN: 0020-7403
 • POLACH, P., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., DYK, Š., SMOLÍK, L. Mathematical modelling of rotor systems with journal bearings in limit cases. In Engineering Mechanics 2017. Brno: University of Technology, 2017. s. 794-797. ISBN: 978-80-214-5497-2 , ISSN: 1805-8248
 • POLACH, P., BYRTUS, M., ŠIKA, Z., HAJŽMAN, M. Fibre Spring-damper Computational Models in a Laboratory Mechanical System and Validation with Experimental Measurement. Discontinuity, Nonlinearity, and Complexity, 2017, roč. 6, č. 4, s. 513-523. ISSN: 2164-6376
 • BYRTUS, M., HAJŽMAN, M., DUPAL, J., POLACH, P. Dynamic phenomena of a blade system with aero-elastic coupling. In Proceedings of ISMA 2016 - USD 2016. Leuven: KU Leuven, 2016. s. 423-430. ISBN: 978-90-73802-91-9
 • ROSENBERG, J., BYRTUS, M., ŠTENGL, M. Combined model of bladder detrusor smooth muscle and interstitial cells. EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE, 2016, roč. 241, č. 16, s. 1853-1864. ISSN: 1535-3702
 • ROSENBERG, J., BYRTUS, M. PERPETUAL POINTS IN THE CAJAL-LIKE INTERSTICIAL CELL MODEL. In Engineering Mechanics. Prague: ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST THERMOMECHANICS, 2016. s. 494-497. ISBN: 978-80-87012-59-8 , ISSN: 1805-8248
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., DYK, Š., BYRTUS, M. Nonlinear Dynamics of the Car Driving System with a Sequential Manual Transmission. In Dynamical Systems: Theoretical and Experimental Analysis. Neuveden: Springer, 2016. s. 49-58. ISBN: 978-3-319-42407-1 , ISSN: 2194-1009
 • PEŠEK, L., HAJŽMAN, M., PŮST, L., ZEMAN, V., BYRTUS, M., BRŮHA, J. Experimental and numerical investigation of friction element dissipative effects in blade shrouding. NONLINEAR DYNAMICS, 2015, roč. 79, č. 3, s. 1711-1726. ISSN: 0924-090X
 • VERLINDEN, O., HAJŽMAN, M., POLACH, P., BYRTUS, M. The Segway as a suitable multibody benchmark example Segway jako vhodná testovací úloha pro multibody simulace. In ECCOMAS 2015. Barcelona: CIMNE, 2015. s. 1607-1618. ISBN: 978-84-944244-0-3
 • SMOLÍK, L., RENDLOVÁ, Z., BYRTUS, M. An Analysis of the Influence of the Titanium Compressor Wheel on the Dynamical Properties of the Particular Turbocharger Rotor. Manufacturing Technology, 2015, roč. Vol. 15, č. No. 1, s. 93-99. ISSN: 1213-2489
 • DYK, Š., ZEMAN, V., BYRTUS, M. Kinematically excited non-linear vibration of beam on elastic supports with clearances. In Engineering mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2014. s. 148-151. ISBN: 978-80-214-4871-1 , ISSN: 1805-8248
 • BYRTUS, M., HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Linearization of friction effects in vibration of two rotating blades. Applied and Computational Mechanics, 2013, roč. 7, č. 1, s. 5-22. ISSN: 1802-680X
 • DYK, Š., BYRTUS, M. DYNAMIC ANALYSIS OF VIBRO-IMPACT GEAR DRIVE SYSTEM. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, 2013, roč. 59, č. 1, s. 7-12. ISSN: 1210-0471
 • BYRTUS, M. Gear drive system dynamics: Vibro-impact modeling and analysis. Advanced Science Letters, 2013, roč. 19, č. 3, s. 1039-1043. ISSN: 1936-6612
 • BYRTUS, M. Dynamic analysis of reduced order large rotating vibro-impact systems. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013, roč. 7, č. 11, s. 731-738. ISSN: 2010-376X
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V. Modelling and vibration of gear drive systems influenced by real face width. Journal of Mechanics Engineering and Automation, 2013, roč. 3, č. 12, s. 721-730. ISSN: 2159-5275
 • BYRTUS, M. Non-smooth dynamics in gear drives. In Proceedings of ISMA 2012 - USD 2012. Leuven: KU Leuven, 2012. s. 2237-2251. ISBN: 978-90-73802-89-6
 • AHMEDOV, O., ZEMAN, V., BYRTUS, M. Modeling of vibration and modal properties of electric locomotive drive. Engineering Mechanics, 2012, roč. 19, č. 2-3, s. 165-176. ISSN: 1802-1484
 • ROSENBERG, J., BYRTUS, M. Periodically stimulated remodelling of a muscle fibre: perturbation analysis of a simple system of first-order ODEs. Applied and Computational Mechanics, 2012, roč. 6, č. 1, s. 53-64. ISSN: 1802-680X
 • AHMEDOV, O., ZEMAN, V., BYRTUS, M. The boundary between linearity and nonlinearity of the dynamics of gear drives. In 18th International Conference Engineering Mechanics 2012. Praha: Institut of Theoretical and Applied Mechanics, 2012. s. 33-34. ISBN: 978-80-86246-40-6
 • DYK, Š., BYRTUS, M. Mathematical model of an impact-forming machine. In Conference Proceedings 14th International Conference Applied Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 33-36. ISBN: 978-80-261-0097-3
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., ZEMAN, V. Blade vibration suppression using friction elements in shrouding. In ASME 2011 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, IDETC/CIE 2011. Washington: Neuveden, 2011. s. 197-205. ISBN: 978-0-7918-5481-5
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V. On modeling and vibration of gear drives influenced by nonlinear couplings. Mechanism and Machine Theory, 2011, roč. 46, č. 3, s. 375-397. ISSN: 0094-114X
 • HAJŽMAN, M., ŠAŠEK, J., BYRTUS, M., ZEMAN, V. Dynamic loading of a squirrel cage motor for various vehicles. In 17th International Conference Engineering Mechanics 2011. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2011. s. 175-178. ISBN: 978-80-87012-33-8
 • BYRTUS, M. Usage of nonlinear normal modes in dynamics. In 17th International Conference Engineering Mechanics 2011. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2011. s. 71-74. ISBN: 978-80-87012-33-8
 • BYRTUS, M., HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Sensitivity analysis of a blade couple under rotation. Engineering Mechanics, 2011, roč. 18, č. 3-4, s. 225-235. ISSN: 1802-1484
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., ZEMAN, V. Development of the Basic Dynamical Model of a Squirrel Cage Motor. Engineering Mechanics, 2010, roč. 17, č. 3-4, s. 225-235. ISSN: 1802-1484
 • ZEMAN, V., BYRTUS, M., HAJŽMAN, M. Harmonic Forced Vibration of Two Rotating Blades with Friction Damping. Engineering Mechanics, 2010, roč. 17, č. 3-4, s. 187-200. ISSN: 1802-1484
 • SIROVÝ, M., PEROUTKA, Z., MICHALÍK, J., MOLNÁR, J., BYRTUS, M. Medium Voltage Fan Save. 2010.
 • BYRTUS, M., HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Dynamika rotujících soustav. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, 234 s. ISBN: 978-80-7043-953-1
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V. Vibration of multi-stage gear drives influenced by nonlinear couplings. In ENOC 2008. Saint Petersburg: [European Mechanics Society], 2008. s. 1-6.
 • BYRTUS, M. Qualitative analysis of nonlinear gear drive vibration caused by internal kinematic and parametric excitation. Engineering Mechanics, 2008, roč. 15, č. 6, s. 471-480. ISSN: 1802-1484
 • ZEMAN, V., BYRTUS, M. Mathematical modelling of gearbox nonlinear vibration. In IFToMM 2007. Besancon: IFToMM , 2007. s. 1-6.
 • ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., BYRTUS, M. Modelling and modal properties of the railway vehicle bogie with two individual wheelset drives. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 371-380. ISSN: 1802-680X
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V. Influence of internal parametric and kinematic excitation on nonlinear gearbox vibration. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2007, roč. 7, č. 1, s. 4050011-4050012. ISSN: 1617-7061
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V. On modelling and analysis of gear drives with nonlinear couplings. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2006, roč. 6, č. 1, s. 297-298. ISSN: 1617-7061
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V. Modelling and analysis of gear drive nonlinear vibration. In Fifth EUROMECH nonlinear dynamics conference. Eindhoven: Eindhoven University of Technology, 2005. s. 558-563. ISBN: 90-386-2667-3

Ostatní publikace

 • BYRTUS, M., DYK, Š., HAJŽMAN, M. Non-synchronous vibration and frequency lock-in in coupled structures. In Dynamics of Machines and Mechanical Systems with Interactions, DYMAMESI 2021. Prague: Institue of Thermomechanics of the CAS, v. v. i., 2021. s. 15-20. ISBN: 978-80-87012-75-8
 • DYK, Š., BYRTUS, M. Frequency lock-in phenomenon in structures with aeroelastic couplings. In PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. s. 47-48. ISBN: 978-80-261-1059-0
 • BYRTUS, M. Výpočtové moduly pro simulaci kmitání skříně kolejového vozidla. Škoda Transportation, a.s., 2021.
 • BYRTUS, M., HAJŽMAN, M., SMOLÍK, L., DYK, Š., RENDL, J., RENDLOVÁ, Z., ZEMAN, V., KROFT, R., MACH, L. Computational and experimental methods in turbocharger rotor dynamics. Praha, 2020.
 • BYRTUS, M. Výpočtové nástroje pro simulaci kmitání kolejového vozidla s poddajnou skříní. Škoda Transportation, a.s., 2020.
 • HAJŽMAN, M., SMOLÍK, L., BULÍN, R., BYRTUS, M., RENDL, J., DYK, Š. Výpočtová analýza dynamiky rotoru saturátoru a rotoru korozní sekce. Centrum výzkumu Řež s.r.o., 2020.
 • BYRTUS, M., SIROVÝ, M. Souhrnná metodická zpráva pro seizmickou kvalifikaci zařízení. Západočeská univerzita v Plzni, 2019.
 • BYRTUS, M. Výpočtové nástroje pro simulaci kmitání kolejového vozidla. Škoda Transportation, a.s., 2019.
 • BYRTUS, M., PŮST, L. Dynamical analysis of bistable mechanical oscillator Dynamical analysis of bistable mechanical oscillator. In The International Colloquim Dynamics of machines and mechanical systems with interactions proceeding DYMAMESI 2018. Praha: Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague, 2018. s. 11-16. ISBN: 978-80-87012-66-6
 • BYRTUS, M. Basic properties of a bistable mechanical oscillator. In Applied Mechanics 2018 - Conference Proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 19-22. ISBN: 978-80-261-0766-8
 • BYRTUS, M., RENDLOVÁ, Z., DYK, Š., SMOLÍK, L. Dynamická analýza ložiskového uzlu C15. ČZ a.s., 2018.
 • BYRTUS, M., HAJŽMAN, M., PŮST, L. Non-smooth modelling of a periodic structure with contact-friction and aero-elastic couplings. In ENOC 2017. Budaešť: [European Mechanics Society], 2017. s. 1-2. ISBN: 978-963-12-9168-1
 • SMOLÍK, L., BYRTUS, M., HAJŽMAN, M. Modelování torzních kmitů vačkového hřídele s hydraulickým fázovým přestavovačem. In Sborník: studentská vědecká konference: magisterské a doktorské studijní programy. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 31-32. ISBN: 978-80-261-0706-4
 • ROSENBERG, J., BYRTUS, M. Time-reversibly thermostatic oscillators in the modelling of dynein. In Computational Mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2017. s. 115-116. ISBN: 978-80-261-0748-4
 • BYRTUS, M., DYK, Š. Jeffcott Rotor bifurcation behaviour using different models af hydrodynamic bearings. In Dynamical Systems Theory and Applications. Piotrkowska 4, Lodz, Polsko: Lodz University of Technology, 2017. s. 161-161. ISBN: 978-83-935312-3-3
 • PŮST, L., PEŠEK, L., BYRTUS, M. Flutter running waves in turbine blades cascade. In Dynamical Systems Theory and Applications. Piotrkowska 4, Lodz, Polsko: Lodz University of Technology, 2017. s. 484-493. ISBN: 978-83-935312-4-0
 • ROSENBERG, J., BYRTUS, M., ŠTENGL, M. Simple model of the Cajal-like interstitial cell and its analysis. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 821, č. neuveden, s. 677-684. ISSN: 1660-9336
 • SMOLÍK, L., KROFT, R., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. The methods for testing shaft vibrations and floating rings speed inside a turbocharger bearing housing. In VIRM 11 - Vibrations in Rotating Machinery. Londýn: Institution of Mechanical Engineers, 2016. s. 477-486. ISBN: 978-0-9572374-8-3
 • RENDLOVÁ, Z., SMOLÍK, L., BYRTUS, M., HAJŽMAN, M. On the ring speed ratio in floating ring bearings of automotive turbochargers. In Applied Mechanics 2016 : Book of Abstracts. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2016. s. 51-52. ISBN: 978-80-227-4547-5
 • HAJŽMAN, M., BULÍN, R., DYK, Š., BYRTUS, M. Analýza dynamického zatížení diferenciálu závodního vozu. ŠKODA AUTO a.s., 2016.
 • ROSENBERG, J., ŠTENGL, M., BYRTUS, M. Simple Model of the Cajal-Like Interstitial Cell and Its Analysis. In Engineering mechanics 2015. Praha: 2015. s. 264-265. ISBN: 978-80-86246-42-0 , ISSN: 1805-8248
 • SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Effects of a Journal Bearing Clearance on Rotordynamics of Turbochargers. In Proceedings of ICoEV 2015. Ljubljana: University of Ljubljana, 2015. s. 529-538. ISBN: 978-961-6536-97-4
 • ROSENBERG, J., BYRTUS, M. Bifurcation of co-dimension 2 in the Cajal-like cell model dynamics. In Computational mechanics 2015. Plzeň: ZČU v Plzni, 2015. s. 95-96. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • BYRTUS, M., SMOLÍK, L., RENDLOVÁ, Z., HAJŽMAN, M. Měření vibro-akustické odezvy turbodmychadla vybuzené definovanou nevývahou rotoru turbodmychadla. ČZ a.s., 2015.
 • BYRTUS, M., SMOLÍK, L., RENDLOVÁ, Z., HAJŽMAN, M. Plán měření akustických a vibračních veličin turbodmychadla. ČZ a.s., 2015.
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., SMOLÍK, L., RENDLOVÁ, Z. Metodika a výpočet vyzařovaného hluku turbodmychadel. ŠKODA AUTO a.s., 2015.
 • BYRTUS, M., SMOLÍK, L., RENDLOVÁ, Z., HAJŽMAN, M. Návrh metodiky zjišťování vlivu nevyváženosti na akustické vlastnosti turbodmychadel. ČZ a.s., 2015.
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., DYK, Š., BULÍN, R. Výpočet řazení převodovky Xtrac R5. ŠKODA AUTO a.s., 2015.
 • DUPAL, J., BYRTUS, M. Methodology of behaviour simulation of cable-driven manipulators with varying cable lengths.. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 25-26. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., SMOLÍK, L., RENDLOVÁ, Z. Metodika a výpočet vyzařovaného hluku turbodmychadel. ŠKODA AUTO a.s., 2015.
 • POLACH, P., BYRTUS, M., DUPAL, J., HAJŽMAN, M., ŠIKA, Z. Alternative modelling of cables of varying length. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 91-92. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • BULÍN, R., DYK, Š., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Počítačový model sekvenční převodovky závodního automobilu. In Studentská vědecká konference 2014 : magisterské a doktorské studijní programy : sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0365-3
 • SMOLÍK, L., RENDLOVÁ, Z., BYRTUS, M. The Influence of the Titanium Compressor Wheel on the Dynamics of the Turbocharger Rotor. In DYNAMIKA TUHÝCH A DEFORMOVATELNÝCH TĚLES 2014 Sborník přednášek z XII. mezinárodní vědecké konference. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2014. s. 1-8. ISBN: 978-80-7414-749-4
 • HAJŽMAN, M., DYK, Š., BULÍN, R., BYRTUS, M. Dynamická analýza a optimalizace řazení sekvenční převodovky. ŠKODA AUTO a.s., 2014.
 • DYK, Š., BYRTUS, M. Dynamical analysis of an impact-forming machine. In Computational Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 23-24. ISBN: 978-80-261-0282-3 , ISSN: neuvedeno
 • BYRTUS, M. On periodic solutions in non-smooth mechanical systems. In Dynamika strojů 2013 = Dynamics of Machines 2013. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2013. s. 15-17. ISBN: 978-80-87012-44-4
 • ROSENBERG, J., ČEPIČKA, J., BYRTUS, M. Communication of the different cells in the bladder tissue as a dynamical system. In 29th conference with international participation Computational Mechanics 2013 - Extended Abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 109-110. ISBN: 978-80-261-0282-3
 • DYK, Š., BYRTUS, M. Modelling and vibration of mechanical systems with impact motions. In 15th International Scientific Conference APPLIED MECHANICS 2013, Proceedings of Extended Abstracts. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. ISBN: 978-80-248-2978-4
 • DYK, Š., BYRTUS, M. Redukce matematických modelů převodových soustav s rázy v ozubení. In SVK FAV 2013 -magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0238-0 , ISSN: neuvedeno
 • BYRTUS, M. Periodic solution of vibro-impact rotating systems. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2013. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-7414-607-7
 • DYK, Š., BULÍN, R., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Analýza řadicího mechanismu převodovky. ŠKODA AUTO a.s., 2013.
 • LUKEŠ, V., BYRTUS, M. Sborník rozšířených abstraktů - Studentská vědecká konference FAV ZČU 2012 , magisterské a doktorské studijní programy. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, 108 s. ISBN: 978-80-261-0128-4
 • LUKEŠ, V., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Aplikovaná mechanika 2012 - sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, 208 s. ISBN: 978-80-261-0097-3
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., ZEMAN, V. Solution of the mutual contact in the finite element analysis of twisted blades. In Dynamika strojů 2012 = Dynamics of Machines 2012. Praha: neuveden, 2012. s. 51-58. ISBN: 978-80-87012-39-0
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V. Alternative methods for vibration analysis of friction blade coupling. In Dynamika strojů 2012 = Dynamics of Machines 2012. Praha: neuveden, 2012. s. 23-28. ISBN: 978-80-87012-39-0
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., ZEMAN, V. Modelling and Analysis of Friction Effects in the Rotating Blades Dynamics. In 2nd Joint International Conference on Multibody System Dynamics 2012. Stuttgart: Universität Stuttgart, 2012. s. 215-216. ISBN: neuvedeno
 • Hajžman, M., Lukeš, V., Byrtus, M. 14th International Conference Applied Mechanics 2012. Plzeň, Černice, 16.04.2012 - 18.04.2012.
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V. Basic properties of nonlinear normal modes. Brno, 2011., ISBN: 978-80-87434-03-1,
 • BYRTUS, M. Nonlinear Normal Modes in Gear Drive Dynamics. In 27th conference with international participation Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
 • BYRTUS, M., HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Sensitivity analysis of a blade couple under rotation. Prague, 2011., ISBN: 978-80-87012-31-4,
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., ZEMAN, V. On two approaches to the solution of dynamics of two blades with friction. Prague, 2011., ISBN: 978-80-87012-31-4,
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., ZEMAN, V. Finite element approaches to the modelling of rotating twisted blades vibration. In 27th conference with international participation Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V. Modelling and vibration of gear drive systems considering real face width. In Thirteenth World congress in mechanism and machine science. [Guanajuato City]: IFToMM], 2011. s. 1-8. ISBN: neuvedeno
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. On modelling and dynamical analysis of railway vehicle vibration. Leuven, 2010., ISBN: 978-90-73802-87-2,
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., ŠAŠEK, J., ZEMAN, V. Modelling and analysis of dynamics of electric motor rotor. Lappeenranta, 2010., ISBN: 978-952-214-778-3,
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., ZEMAN, V., KELLNER, J., ŠAŠEK, J. Modelling and design of passive damping of turbine blade vibration. Seoul, 2010., ISBN: 978-89-5708-187-7,
 • ZEMAN, V., BYRTUS, M., HAJŽMAN, M. Harmonic forced vibrations of two rotating blades with friction element. Prague, 2010., ISBN: 978-80-87012-24-6,
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., ZEMAN, V. Vibrations of basic dynamical model of electromotor. Prague, 2010., ISBN: 978-80-87012-24-6,
 • BYRTUS, M., HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Linearization of friction effects in vibration of two rotating blades. In Computational Mechanics 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V. Dynamics of gear drive systems with impacts: Ways leading to chaos. In CHAOS 2009 : the 2nd Chaotic Modeling and Simulation International Conference. [S.l.]: [S.n.], 2009. s. 8.
 • ZEMAN, V., ŠAŠEK, J., BYRTUS, M. Modelling of rotating disk vibration with fixed blades. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2009. s. 125-130. ISBN: 978-83-60102-52-7
 • BYRTUS, M., SKÁLA, O., ZEMAN, V. Modelling and behaviour of a bogie on irregular track. In Engineering Mechanics 2009. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR, 2009. s. 159-174. ISBN: 978-80-86246-35-2
 • BYRTUS, M. On spur helical gear coupling modelling considering real face width. In Dynamics of Machines 2009. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2009. s. 5-14. ISBN: 978-80-87012-16-1
 • ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., BYRTUS, M., SKÁLA, O. Simulace jízdy podvozku lokomotivy 109E po nerovné trati. Plzeň, 2009.
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Nonlinear interaction and vibrations of geared wheels. In Proceedings. Liberec: Technical University, 2008. s. 245-250. ISBN: 978-80-7372-370-5
 • BYRTUS, M. Qualitative analysis of nonlinear gear drive vibration caused by internal kinematic and parametric excitation. In Dynamics of machines 2008. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2008. s. 5-12. ISBN: 978-80-87012-10-9
 • ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., BYRTUS, M. Dynamical Analysis of the Railway Vehicle Bogie. In Engineering Mechanics 2008. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2008. s. 1231-1240. ISBN: 978-80-87012-11-6
 • BYRTUS, M. Dynamická analýza převodových ústrojí (část II). In Parazitní jevy, bifurkace a chaos v převodových soustavách s ozubením. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 1-53. ISBN: 978-80-214-3758-2
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Modelling and dynamical analysis of an individual wheelset drive of a railway vehicle. In Zborník prednášok XVIII. medzinárodnej konferencie Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel I. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzite, 2007. s. 97-106. ISBN: 978-80-89276-06-6
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V. Modal synthesis method applied to nonlinear systems. In Dynamics of machines 2007. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2007. s. 21-28. ISBN: 978-80-87012-03-1
 • ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., BYRTUS, M. Modelling and modal properties of a railway vehicle wheelset drive with a hollow shaft. In Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. s. 1-12. ISBN: 978-80-87012-06-2
 • BYRTUS, M. Kmitání převodových ústrojí se silnými nelinearitami ve vazbách. Plzeň : 2007, 136 s.
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Noise radiation of large rotating systems with nonlinear gear couplings. In Applied mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 25-26. ISBN: 80-7043-441-4
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V. Modelling and dynamical analysis of gear drives vibration considering the influence of nonlinear couplings. In Engineering mechanics 2006. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006. s. 1-12. ISBN: 80-86246-27-2
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V. On modelling and analysis of gear drives with nonlinear couplings. In GAMM 2006. Berlin: Technische Universität, 2006. s. 190-190.
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V. Software pro modelování a simulaci nelineárních rotujících systémů. 2006.
 • BYRTUS, M., HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Software pro modelování a simulaci pohonu dvojkolí příměstské el. jednotky 471. 2006.
 • ZEMAN, V., BYRTUS, M., HAJŽMAN, M. Modelling of gearbox nonlinear vibration. In CO-MAT-TECH 2005. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2005. s. 1156-1164. ISBN: 80-227-2286-3
 • BYRTUS, M., IWNICKI, S., ŠVÍGLER, J., VIMMR, J., ZEMAN, V. Mathematical modelling and numerical simulation of a wheelset with a hollow shaft travelling through a curved track. In Computational mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 103-110. ISBN: 80-7043-400-7
 • ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., BYRTUS, M., ŠVÍGLER, J., HELLER, P. Modelování torzních kmitů pohonu kolejového vozidla dutým hřídelem. H2-01/2005. vyd. Plzeň : 2005. 63 s.
 • ZEMAN, V., BYRTUS, M., HAJŽMAN, M. Příspěvek k nelineární dynamice ozubených převodů. In Dynamics of Machines 2004. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic , 2004. s. 163-170. ISBN: 80-85918-85-4
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., ZEMAN, V. Dynamická analýza a optimalizace převodových ústrojí. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. 33 s.
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V. Modal synthesis method in nonlinear vibration analysis of gear drives. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Politechnika Slaska, 2004. s. 13-18. ISBN: 83-917224-8-1
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V., HAJŽMAN, M. Eigenvalue sensitivity and parametric optimization of the large rotating systems. PAMM, 2004, roč. 3, č. č. 1, s. 79-80. ISSN: 1617-7061
 • ZEMAN, V., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Methodology of the gear transmission optimization from the constant gear mesh point of view. In Engineering mechanics 2004. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 1-9. ISBN: 80-85918-88-9
 • ZEMAN, V., BYRTUS, M., HAJŽMAN, M. Nonlinear vibrations of gear drives. In 21st international congress of theoretical and applied mechanics. Warsaw: IPPT PAN, 2004. s. 1-1. ISBN: 83-89697-01-1
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V., HAJŽMAN, M. Eigenvalue sensitivity and parameter optimization of the large rotating systems. In Book of abstracts of the annual scientific conference GAMM 2004 at the Technische Universität Dresden. Dresden: Technische Universität , 2004. s. 38-.
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V. Analýza kmitání převodových ústrojí ve fázích ztráty silového zábětu. In Computational mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 43-50. ISBN: 80-7043-314-0
 • BYRTUS, M. Modelling of gearboxes with time dependent meshing stiffness. In Applied Mechanics 2003. Gliwice : Politechnika Slaska , 2003. s. 25-30. ISBN: 8391722430
 • HAJŽMAN, M., ZEMAN, V., BYRTUS, M. Forced vibrations of gearboxes with time dependent meshing stiffnesses. Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2003, roč. 0, č. 3, s. 102-103. ISSN: 1617-7061
 • ZEMAN, V., BYRTUS, M., HAJŽMAN, M. Eigenvalue sensitivity of the large rotating systems. In ICOVP 2003. Liberec: Technical University, 2003. s. 94-95. ISBN: 80-7083-734-9
 • VIMMR, J., BYRTUS, M. Effects of artificial viscosity on laminar computation of transonic flow through 2D cascade of symmetrical profiles. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 495-504. ISBN: 80-7082-999-0

Ostatní