doc. Ing. Michal Hajžman, Ph.D.

Místnost: UC 408
Telefon: +420 377 632 311
Oddělení: Oddělení mechaniky
Pozice: Docent
E-mail:

Životopis

Vzdělání

 • 1997 – 2002 – Ing., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Mechanika - Aplikovaná mechanika
 • 2002 - 2006 - Ph.D., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Aplikovaná mechanika
 • 2019 – doc., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Mechanika

Výzkum

Ŕešitel projektů

Spoluřešitel projektů

Člen řešitelského kolektivu

Ostatní projekty

Smluvní výzkum

 • Dynamické zatížení diferenciálu závodního vozu s využitím komplexního modelu (2017 - 2017)
 • Analýza dynamického zatížení diferenciálu závodního vozu (2016 - 2016)
 • Vývoj simulačního software DynPAC pro roky 2015-2016 (2016 - 2016)
 • Výpočet řazení převodovky Xtrac R5 (2015 - 2015)
 • Metodika a výpočet vyzařovaného hluku turbodmychadel (2015 - 2015)
 • Dynamická analýza a optimalizace řazení sekvenční převodovky (2014 - 2014)

Publikace

Seznam významných publikací

 • SMOLÍK, L., BYRTUS, M., DYK, Š., HAJŽMAN, M. Dynamic behaviour of rotors supported by fluid-film bearings operated close to fluid-induced instability. In International Conference on Engineering Vibration (ICoEV 2017). Les Ulis: EDP Sciences, 2018. s. 1-6. ISBN: neuvedeno
 • DYK, Š., SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M. Effect of various analytical descriptions of hydrodynamic forces on dynamics of turbochargers supported by floating ring bearings. TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 2018, roč. 126, č. October 2018, s. 65-79. ISSN: 0301-679X
 • BYRTUS, M., HAJŽMAN, M., PEŠEK, L., PŮST, L. Influence of internal friction dampers on global dynamics of discrete cyclic structure. In Proceedings of ISMA 2018 - USD 2018. Leuven: KU Leuven, 2018. s. 2013-2027. ISBN: 978-90-73802-99-5
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M. Various Strategies of Elastic Forces Evaluation in the Absolute Nodal Coordinate Formulation. In Advance in Mechanism Design II. Neuveden: Springer, 2017. s. 179-184. ISBN: 978-3-319-44086-6 , ISSN: 2211-0984
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., POLACH, P., ŠIKA, Z., ZAVŘEL, J. Dynamical Analysis of a Cable Manipulator Using Multibody Approaches. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 2, s. 152-157. ISSN: 1213-2489
 • SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Investigation of bearing clearance effects in dynamics of turbochargers. International Journal of Mechanical Sciences, 2017, roč. 127, č. July, s. 62-72. ISSN: 0020-7403
 • POLACH, P., HAJŽMAN, M., DUPAL, J. Influence of the fibre damping computational model in a mechanical system on the coincidence with the experimental measurement results. Engineering Review, 2017, roč. 37, č. 1, s. 82-91. ISSN: 1330-9587
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., POLACH, P. Nonlinear dynamics of a cable-pulley system using the absolute nodal coordinate formulation. MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS, 2017, roč. 82, č. June 2017, s. 21-28. ISSN: 0093-6413
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., POLACH, P. Complex Modelling and Dynamical Analysis of Parallel Cable Mechanisms. In Multibody Mechatronic Systems, Proceedings of the MUSME Conference. Cham: Springer International Publishing AG, 2017. s. 193-202. ISBN: 978-3-319-67566-4 , ISSN: 2211-0984
 • POLACH, P., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., DYK, Š., SMOLÍK, L. Mathematical modelling of rotor systems with journal bearings in limit cases. In Engineering Mechanics 2017. Brno: University of Technology, 2017. s. 794-797. ISBN: 978-80-214-5497-2 , ISSN: 1805-8248
 • POLACH, P., BYRTUS, M., ŠIKA, Z., HAJŽMAN, M. Fibre Spring-damper Computational Models in a Laboratory Mechanical System and Validation with Experimental Measurement. Discontinuity, Nonlinearity, and Complexity, 2017, roč. 6, č. 4, s. 513-523. ISSN: 2164-6376
 • BYRTUS, M., HAJŽMAN, M., DUPAL, J., POLACH, P. Dynamic phenomena of a blade system with aero-elastic coupling. In Proceedings of ISMA 2016 - USD 2016. Leuven: KU Leuven, 2016. s. 423-430. ISBN: 978-90-73802-91-9
 • POLACH, P., HAJŽMAN, M. Approaches to the creation of multibody models of the VVER 1000 nuclear reactor control assembly. In ECCOMAS Congress 2016. Kréta: National Technical University of Athens, 2016. s. 8756-8768. ISBN: 978-618-82844-0-1
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., DYK, Š., BYRTUS, M. Nonlinear Dynamics of the Car Driving System with a Sequential Manual Transmission. In Dynamical Systems: Theoretical and Experimental Analysis. Neuveden: Springer, 2016. s. 49-58. ISBN: 978-3-319-42407-1 , ISSN: 2194-1009
 • ŠPIČKA, J., HAJŽMAN, M., BOŃKOWSKI, T. In-house multibody human model based on Euler parameters for the fast impact scenario calculation. In ECCOMAS Congress 2016. Kréta: National Technical University of Athens, 2016. s. 6556-6566. ISBN: 978-618-82844-0-1
 • HAJŽMAN, M., BULÍN, R., ŠIKA, Z., SVATOŠ, P. Usage of the particle swarm optimization in problems of mechanics. Applied and Computational Mechanics, 2016, roč. 10, č. 2016, s. 15-26. ISSN: 1802-680X
 • POLACH, P., HAJŽMAN, M. Investigation of dynamic behaviour of an inverted pendulum driven by cables represented by point-mass model. In Engineering Mechanics 2016, Book of Full Texts. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2016. s. 470-473. ISBN: 978-80-87012-59-8 , ISSN: 1805-8248
 • ŠIKA, Z., SVATOŠ, P., BENEŠ, P., DUPAL, J., HAJŽMAN, M. Multi-level cable mechanisms with added active structures. In Engineering Mechanics 2016, Book of Full Texts. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2016. s. 14-20. ISBN: 978-80-87012-59-8 , ISSN: 1805-8248
 • PEŠEK, L., HAJŽMAN, M., PŮST, L., ZEMAN, V., BYRTUS, M., BRŮHA, J. Experimental and numerical investigation of friction element dissipative effects in blade shrouding. NONLINEAR DYNAMICS, 2015, roč. 79, č. 3, s. 1711-1726. ISSN: 0924-090X
 • VERLINDEN, O., HAJŽMAN, M., POLACH, P., BYRTUS, M. The Segway as a suitable multibody benchmark example Segway jako vhodná testovací úloha pro multibody simulace. In ECCOMAS 2015. Barcelona: CIMNE, 2015. s. 1607-1618. ISBN: 978-84-944244-0-3
 • HAJŽMAN, M., BULÍN, R., POLACH, P. Nonlinear analysis of the cable-pulley interaction. In ECCOMAS 2015. Barcelona: CIMNE, 2015. s. 554-564. ISBN: 978-84-944244-0-3
 • POLACH, P., HAJŽMAN, M. Influence of the fibre spring-damper model in a simple laboratory mechanical system on the coincidence with the experimental results. In ECCOMAS 2015. Barcelona: CIMNE, 2015. s. 356-365. ISBN: 978-84-944244-0-3
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M. On the Modelling of Contact Forces in the Framework of Rigid Body Dynamics. Manufacturing Technology, 2014, roč. Vol. 14, č. No. 2, s. 136-141. ISSN: 1213-2489
 • KINDL, V., HAJŽMAN, M. Identification of harmful time harmonic interactions in a high power squirrel-cage traction machine. Applied Mathematical Modelling, 2014, roč. 38, č. 24, s. 6153-5169. ISSN: 0307-904X
 • BYRTUS, M., HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Linearization of friction effects in vibration of two rotating blades. Applied and Computational Mechanics, 2013, roč. 7, č. 1, s. 5-22. ISSN: 1802-680X
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., POLACH, P. BASIC MODEL OF A CONTROL ASSEMBLY DROP IN NUCLEAR REACTORS. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, 2013, roč. 59, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1804-0993
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M. CONTACT FORCE MODELLING IN THE MULTIBODY DYNAMICS. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2013. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2013. ISBN: 978-80-7414-607-7 , ISSN: neuvedeno
 • HAJŽMAN, M., BRŮHA, J., ZEMAN, V., RYCHECKÝ, D., PEŠEK, L. Basic optimization methodology for the design of friction damping in blade shrouds. In ASME 2013 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference (DETC2013). New York: American Society of Mechanical Engineers, 2013. s. V07AT10A049. ISBN: 978-0-7918-5596-6
 • SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M. Measurement of the Lightweight Rotor Eigenfrequencies and Tuning of its Model Parameters. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Řada strojní, 2013, roč. 59, č. 1, s. 93-98. ISSN: 1210-0471
 • HAJŽMAN, M., RYCHECKÝ, D. Multipoint contact approach to the analysis of interacting flexible bodies vibration. Advances in Mechanisms Design, 2012, s. 181-186. ISSN: 2211-0984
 • MRŠTÍK, J., HAJŽMAN, M., HEJMAN, M. Evaluation of the squirrel-cage machine stresses excited by various loading. In Conference Proceedings 14th International Conference Applied Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 109-112. ISBN: 978-80-261-0097-3
 • RYCHECKÝ, D., HAJŽMAN, M. Comparison of two approaches to the modelling of vibrating bodies with mutual frictional contact. In Conference Proceedings 14th International Conference Applied Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 125-128. ISBN: 978-80-261-0097-3
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M. Usage of the particle swarm optimization in problems of dynamics. In Conference Proceedings 14th International Conference Applied Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 21-24. ISBN: 978-80-261-0097-3
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., ZEMAN, V. Blade vibration suppression using friction elements in shrouding. In ASME 2011 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, IDETC/CIE 2011. Washington: Neuveden, 2011. s. 197-205. ISBN: 978-0-7918-5481-5
 • HAJŽMAN, M., ŠAŠEK, J., BYRTUS, M., ZEMAN, V. Dynamic loading of a squirrel cage motor for various vehicles. In 17th International Conference Engineering Mechanics 2011. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2011. s. 175-178. ISBN: 978-80-87012-33-8
 • BYRTUS, M., HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Sensitivity analysis of a blade couple under rotation. Engineering Mechanics, 2011, roč. 18, č. 3-4, s. 225-235. ISSN: 1802-1484
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., ZEMAN, V. Development of the Basic Dynamical Model of a Squirrel Cage Motor. Engineering Mechanics, 2010, roč. 17, č. 3-4, s. 225-235. ISSN: 1802-1484
 • ZEMAN, V., BYRTUS, M., HAJŽMAN, M. Harmonic Forced Vibration of Two Rotating Blades with Friction Damping. Engineering Mechanics, 2010, roč. 17, č. 3-4, s. 187-200. ISSN: 1802-1484
 • BYRTUS, M., HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Dynamika rotujících soustav. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, 234 s. ISBN: 978-80-7043-953-1
 • HAJŽMAN, M., ŠAŠEK, J., ZEMAN, V. Modelling of flexible rotor vibrations in the rotating coordinate system. In Modeling, Simulation and Control of Nonlinear Engineering Dynamical Systems. Heidelberg: Springer, 2009. s. 277-288. ISBN: 978-1-4020-8777-6
 • TALAIA, P., TOMA, M., HAJŽMAN, M., HYNČÍK, L., NJILIE, F. A pedestrian model for accident simulation from the crash until full stop. In International Society of Biomechanics. Cape Town, South Africa: International Society of Biomechanics, 2009. ISBN: 978-0-620-44037-0
 • HAJŽMAN, M., ZEMAN, V., ŠAŠEK, J. Modelling of flexible gear drive vibration. In Dynamics of Machines 2009 = Dynamika strojů 2009. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2009. s. 15-22. ISBN: 978-80-87012-16-1
 • HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Modelling of coupled rotating systems with gears. In ECCOMAS 2008. Barcelona: CIMNE, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-84-96736-55-9
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Nonlinear interaction and vibrations of geared wheels. In Proceedings. Liberec: Technical University, 2008. s. 245-250. ISBN: 978-80-7372-370-5
 • HAJŽMAN, M., ŠAŠEK, J. Numerical analysis of a disk subjected to moving load. In Dynamics of machines 2008 = Dynamika strojů 2008. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2008. s. 53-60. ISBN: 978-80-87012-10-9
 • TALAIA, P., HAJŽMAN, M. 2D model of a rider and a powered two-wheel vehicle. In Engineering Mechanics 2008. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2008. s. 1014-1024. ISBN: 978-80-87012-11-6
 • TALAIA, P., MORENO, D., HAJŽMAN, M., HYNČÍK, L. A 3D model of a human for powered two-wheeler vehicles. In Proceedings of ISMA2008. Heverlee: Katholieke Universiteit Leuven, 2008. s. 2229-2238. ISBN: 978-90-73802-86-5
 • ZEMAN, V., HAJŽMAN, M. Usage of the Generalized Modal Synthesis Method in Dynamics of Machines. Engineering Mechanics, 2007, roč. 14, č. 1-2, s. 45-54. ISSN: 1802-1484
 • HAJŽMAN, M., ŠAŠEK, J., ZEMAN, V. Vibrations of rotors with flexible disks. In Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. s. 1-11. ISBN: 978-80-87012-06-2
 • HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. On the selection of mode shapes in modal synthesis method. In Dynamics of machines 2007 = Dynamika strojů 2007. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2007. s. 77-84. ISBN: 978-80-87012-03-1
 • HAJŽMAN, M., ŠAŠEK, J. On the Rotor Vibrations in the Course of General Rotor Motion. In Applied mechanics 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-248-1389-9
 • HAJŽMAN, M., ŠAŠEK, J., ZEMAN, V. On the moving load in the modelling of rotating structures . In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2007. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2007. s. 49-55. ISBN: 80-7044-782-6
 • ŠAŠEK, J., HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Modelling of rotating shafts with flexible disks. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2007, roč. 7, č. 1, s. 4050007-4050008. ISSN: 1617-7061
 • HAJŽMAN, M., ŠAŠEK, J., ZEMAN, V. Modelling of flexible rotor vibrations in the rotating coordinate system. In 9th Conference on Dynamical Systems - Theory and Applications. Vol. 1. Łódź : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2007. s. 185-192. ISBN: 978-83-924382-9-8
 • HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Influence of rotor unbalance and gears eccentricity on stator vibration and noise. In 7th International conference on rotor dynamics. Vienna: Technical University, 2006. s. 1-10. ISBN: 3-200-00689-7
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Noise radiation of large rotating systems with nonlinear gear couplings. In Applied mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 25-26. ISBN: 80-7043-441-4
 • ŠAŠEK, J., ZEMAN, V., HAJŽMAN, M. Modal properties of rotating disks. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 593-600. ISBN: 80-7043-477-5
 • ZEMAN, V., HAJŽMAN, M. Modal synthesis method with quasistatic consideration of slave eigenmodes of vibration. In Dynamics of machines 2006 = Dynamika strojů 2006. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006. s. 183-190. ISBN: 80-85918-97-8
 • HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Noise analysis and optimization of gearboxes. Engineering Mechanics, 2006, roč. 13, č. 2, s. 117-132. ISSN: 1210-2717
 • HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Software pro hlukovou analýzu a optimalizaci rotujících systémů s poddajným statorem. 2006.
 • ZEMAN, V., BYRTUS, M., HAJŽMAN, M. Modelling of gearbox nonlinear vibration. In CO-MAT-TECH 2005. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2005. s. 1156-1164. ISBN: 80-227-2286-3
 • HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Vibration and noise analysis of the gearbox. In Engineering mechanics 2005. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005. s. 1-10. ISBN: 80-85918-93-5
 • ZEMAN, V., HAJŽMAN, M. Modeling of shaft system vibration with gears and rolling-element bearings. In Dynamics of machines 2005 = Dynamika strojů 2005. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005. s. 163-170. ISBN: 80-85918-79-X
 • HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Modelling of gearbox vibration and noise. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2005, roč. 0, č. 5, s. 93-94. ISSN: 1617-7061
 • HAJŽMAN, M. Methodology of the gearbox optimization from the radiated noise point of view. In Computational mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 181-188. ISBN: 80-7043-400-7
 • ZEMAN, V., BYRTUS, M., HAJŽMAN, M. Příspěvek k nelineární dynamice ozubených převodů. In Dynamics of Machines 2004. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic , 2004. s. 163-170. ISBN: 80-85918-85-4
 • HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Podmínky stálého záběru vnitřně buzených ozubených kol. In Applied Mechanics 2004. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. s. 75-80. ISBN: 80-227-2030-5
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V., HAJŽMAN, M. Eigenvalue sensitivity and parametric optimization of the large rotating systems. PAMM, 2004, roč. 3, č. č. 1, s. 79-80. ISSN: 1617-7061
 • ZEMAN, V., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Methodology of the gear transmission optimization from the constant gear mesh point of view. In Engineering mechanics 2004. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 1-9. ISBN: 80-85918-88-9
 • ZEMAN, V., BYRTUS, M., HAJŽMAN, M. Nonlinear vibrations of gear drives. In 21st international congress of theoretical and applied mechanics. Warsaw: IPPT PAN, 2004. s. 1-1. ISBN: 83-89697-01-1
 • HAJŽMAN, M. Sensitivity analysis of the steady dynamic response of the large rotating systems. In IX. international conference on the theory of machines and mechanisms. Liberec: Technical University, 2004. s. 333-338. ISBN: 80-7083-847-7
 • HAJŽMAN, M. Příspěvek k optimalizaci převodových ústrojí. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 95-104. ISBN: 80-7082-999-0
 • HAJŽMAN, M., ZEMAN, V., BYRTUS, M. Forced vibrations of gearboxes with time dependent meshing stiffnesses. Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2003, roč. 0, č. 3, s. 102-103. ISSN: 1617-7061
 • ZEMAN, V., BYRTUS, M., HAJŽMAN, M. Eigenvalue sensitivity of the large rotating systems. In ICOVP 2003. Liberec: Technical University, 2003. s. 94-95. ISBN: 80-7083-734-9

Ostatní publikace

 • HAJŽMAN, M., BULÍN, R., DYK, Š. Nelineární model diferenciálu závodního vozu a parametrické studie vlivu parametrů na třecí charakteristiku. ŠKODA AUTO a.s., 2018.
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., POLACH, P. Investigation of falling control rods in deformed guiding tubes in nuclear reactors using multibody approaches. In Proceedings of The 5th Joint International Conference on Multibody System Dynamics. Lisboa: Técnico Lisboa, 2018. s. neuvedeno. ISBN: neuvedeno
 • BYRTUS, M., HAJŽMAN, M., PŮST, L. Non-smooth modelling of a periodic structure with contact-friction and aero-elastic couplings. In ENOC 2017. Budaešť: [European Mechanics Society], 2017. s. 1-2. ISBN: 978-963-12-9168-1
 • RENDL, J., HAJŽMAN, M. Design and optimization of the suspensions for Formula Student. In Applied Mechanics 2017 Conference Proceedings. Brno, Czech republic: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., 2017. s. 105-108. ISBN: 978-80-87434-08-6
 • RENDL, J., HAJŽMAN, M., MENCLOVÁ, E. Suspension design and tire modelling of Formula SAE. In Computational Mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 107-108. ISBN: 978-80-261-0748-4
 • SMOLÍK, L., BYRTUS, M., HAJŽMAN, M. Modelování torzních kmitů vačkového hřídele s hydraulickým fázovým přestavovačem. In Sborník: studentská vědecká konference: magisterské a doktorské studijní programy. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 31-32. ISBN: 978-80-261-0706-4
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M. On the Performance of Various Integration Schemes with the Absolute Nodal Coordinate Formulation. In Applied Mechanics 2017 Conference Proceedings. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2017. s. 11-14. ISBN: 978-80-87434-08-6
 • POLACH, P., SMOLÍK, L., RENDL, J., HAJŽMAN, M. Influence of plain journal bearing parameters on the rotor nonlinear behaviour. In Awrejcewicz, J. Engineering Dynamics and Life Sciences. Łódź: Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, 2017. s. 441-451. ISBN: 978-83-935312-3-3
 • POLACH, P., SMOLÍK, L., HARTL, M., OMASTA, M., ŠPERKA, P., HAJŽMAN, M. Computational and experimental investigation of rotor dynamics with fluid film instabilities. In Computational Mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 103-104. ISBN: 978-80-261-0748-4
 • HAJŽMAN, M., DYK, Š., BULÍN, R. Komplexní model diferenciálu a analýza řazení pomocí hydraulického aktuátoru. ŠKODA AUTO a.s., 2017.
 • RENDL, J., HAJŽMAN, M., SMOLÍK, L. Numerical solver for journal bearing dynamics. In Applied Mechanics 2016 : Book of Abstracts. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2016. s. 49-50. ISBN: 978-80-227-4547-5
 • SMOLÍK, L., KROFT, R., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. The methods for testing shaft vibrations and floating rings speed inside a turbocharger bearing housing. In VIRM 11 - Vibrations in Rotating Machinery. Londýn: Institution of Mechanical Engineers, 2016. s. 477-486. ISBN: 978-0-9572374-8-3
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., POLACH, P., MENCLOVÁ, E., ŠIKA, Z. Modelling of a cable manipulator using multibody approaches. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2016 - Sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí n. L., 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-7561-016-4
 • SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M. Dynamic Behaviour of a Turbocharger Supported by Full Floating Ring Bearings with Unbalanced Bushings. In XIV. Mezinárodní konference Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2016, Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. s. nečíslováno. ISBN: 978-80-7561-016-4
 • OČENÁŠEK, J., HAJŽMAN, M. Development of the software DPs16. Sécheron Tchequie, spol. s r.o., 2016.
 • RENDLOVÁ, Z., SMOLÍK, L., BYRTUS, M., HAJŽMAN, M. On the ring speed ratio in floating ring bearings of automotive turbochargers. In Applied Mechanics 2016 : Book of Abstracts. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2016. s. 51-52. ISBN: 978-80-227-4547-5
 • HAJŽMAN, M., BULÍN, R., DYK, Š., BYRTUS, M. Analýza dynamického zatížení diferenciálu závodního vozu. ŠKODA AUTO a.s., 2016.
 • SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Effects of a Journal Bearing Clearance on Rotordynamics of Turbochargers. In Proceedings of ICoEV 2015. Ljubljana: University of Ljubljana, 2015. s. 529-538. ISBN: 978-961-6536-97-4
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M. Basic Rope-Sheave Interaction Analysis Using Absolute Nodal Coordinate Formulation. In Applied Mechanics 2015 Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. 17-18. ISBN: 978-80-01-05708-7
 • BOŃKOWSKI, T., HAJŽMAN, M., KOTTNER, R., GÖRNER, T., HUBIK, L., VYCHYTIL, J., HYNČÍK, L. Contact forces on motorcycle rider overall during high speed low side sliding accident. In Computational mechanics 2015 - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • BYRTUS, M., SMOLÍK, L., RENDLOVÁ, Z., HAJŽMAN, M. Měření vibro-akustické odezvy turbodmychadla vybuzené definovanou nevývahou rotoru turbodmychadla. ČZ a.s., 2015.
 • POLACH, P., JANKOVEC, J., KLEČKOVÁ, J., HAMZA, J., HAJŽMAN, M. Třikrát z mechaniky turbínových lopatek: namáhání, proudění a vibrace. In Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, sborník z 10. konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 121-126. ISBN: 978-80-261-0522-0
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., POLACH, P. Analysis of vibrations of a cable-pulley system using the absolute nodal coordinate formulation. In Dynamical Systems; Mechatronics and Life Sciences. Lodž: Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, 2015. s. 111-120. ISBN: 978-83-7283-707-3
 • POLACH, P., HAJŽMAN, M., DUPAL, J. Influence of the Fibre Damping Model in a Simple Mechanical System on the Coincidence with the Experimental Measurement Results. In 8th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2015. s. 1-12. ISBN: 978-953-7539-21-4
 • BYRTUS, M., SMOLÍK, L., RENDLOVÁ, Z., HAJŽMAN, M. Plán měření akustických a vibračních veličin turbodmychadla. ČZ a.s., 2015.
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., SMOLÍK, L., RENDLOVÁ, Z. Metodika a výpočet vyzařovaného hluku turbodmychadel. ŠKODA AUTO a.s., 2015.
 • BYRTUS, M., SMOLÍK, L., RENDLOVÁ, Z., HAJŽMAN, M. Návrh metodiky zjišťování vlivu nevyváženosti na akustické vlastnosti turbodmychadel. ČZ a.s., 2015.
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., DYK, Š., BULÍN, R. Výpočet řazení převodovky Xtrac R5. ŠKODA AUTO a.s., 2015.
 • SVATOŠ, P., ŠIKA, Z., BENEŠ, P., HAJŽMAN, M., ZAVŘEL, J. Cable Driven Mechanisms with Added Piezo Active Platform. Bulletin of Applied Mechanics, 2015, roč. 11, č. 38, s. 19-24. ISSN: 1801-1217
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., SMOLÍK, L., RENDLOVÁ, Z. Metodika a výpočet vyzařovaného hluku turbodmychadel. ŠKODA AUTO a.s., 2015.
 • POLACH, P., BYRTUS, M., DUPAL, J., HAJŽMAN, M., ŠIKA, Z. Alternative modelling of cables of varying length. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 91-92. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • HAJŽMAN, M., OČENÁŠEK, J. Benchmark problem for the pantograph and catenary numerical simulations. In Dynamika strojů 2014 = Dynamics of Machines 2014. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2014. s. 37-44. ISBN: 978-80-87012-50-5
 • HAJŽMAN, M., RYCHECKÝ, D. The Blade Interaction Model Suitable for Nonlinear Simulations of Bladed Disks. In The 3rd Joint International Conference on Multibody System Dynamics, The 7th Asian Conference on Multibody Dynamics. Seoul: Korean Society of Mechanical Engineers, 2014. s. 231-232. ISBN: 978-89-950027-7-3
 • SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M. Influence of rotor unbalance on dynamic response of high-speed rotors. In Applied Mechanics 2014 : proceedings of extended abstracts. Gliwice: Silesian University of Technology, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-83-60102-67-1
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M. Usage of the particle swarm optimization in problems of mechanics. In Computational mechanics - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2014. s. 9-10. ISBN: 978-80-261-0429-2
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., POLACH, P. Nonlinear dynamic analysis of a single control rod in nuclear reactors. In Dynamika strojů 2014 = Dynamics of Machines 2014. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2014. s. 23-30. ISBN: 978-80-87012-50-5
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M. THE INFLUENCE OF ELASTIC FORCE MODELS ON THE NUMERICAL SIMULATIONS OF CONTROL ROD DROP. In Applied Mechanics 2014 : proceedings of extended abstracts. Gliwice: Silesian University of Technology, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-83-60102-67-1
 • BULÍN, R., DYK, Š., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Počítačový model sekvenční převodovky závodního automobilu. In Studentská vědecká konference 2014 : magisterské a doktorské studijní programy : sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0365-3
 • POLACH, P., VOLDŘICH, J., HAJŽMAN, M., DUPAL, J., ČERNÝ, J. Dvakrát o turbínových lopatkách: výpočet vibrací a defektoskopie. In Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, Sborník z 9. konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 55-60. ISBN: 978-80-261-0406-3
 • HAJŽMAN, M., DYK, Š., BULÍN, R., BYRTUS, M. Dynamická analýza a optimalizace řazení sekvenční převodovky. ŠKODA AUTO a.s., 2014.
 • OČENÁŠEK, J., HAJŽMAN, M. Dynamické analýzy součásti DP609. Sécheron Tchequie, 2014.
 • POLACH, P., HAJŽMAN, M. Two Approaches to the Dynamics of Bladed Disks. In The 3rd Joint International Conference on Multibody System Dynamics, The 7th Asian Conference on Multibody Dynamics. Seoul: Korean Society of Mechanical Engineers, 2014. s. 233-234. ISBN: 978-89-950027-7-3
 • RYCHECKÝ, D., HAJŽMAN, M. Vliv modelu kontaktní tuhosti na kmitání dvou interagujících nosníků. In Dynamika strojů 2013 = Dynamics of Machines 2013. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2013. s. 103-110. ISBN: 978-80-87012-44-4
 • RYCHECKÝ, D., HAJŽMAN, M. Dynamic behaviour of interacting three blades excited by general forces. In 29th conference with international participation Computational Mechanics 2013 - Extended Abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 111-112. ISBN: 978-80-261-0282-3
 • SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M., HYRÁT, J. On Different Models of Rotors Supported by Journal Bearings. In 29th conference with international participation Computational Mechanics 2013 - Extended Abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 121-122. ISBN: 978-80-261-0282-3
 • SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M. Measurement of the Light Rotor Eiegenfrequencies and Tuning of Its Model Parameters. In Applied Mechanics 2013 : proceedings of extended abstracts. Ostrava: VŠB - Technical University, 2013. s. 1-2. ISBN: 978-80-248-2978-4
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M., POLACH, P. Basic analysis of a control assembly drop in nuclear reactors. In 15th International Scientific Conference APPLIED MECHANICS 2013, Proceedings of Extended Abstracts. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. ISBN: 978-80-248-2978-4
 • ŠPIČKA, J., HYNČÍK, L., HAJŽMAN, M. Double Pendulum Contact Problem. In Computational Mechanics 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0282-3
 • BULÍN, R., HAJŽMAN, M. Regulační orgán jaderného reaktoru jako vázaný mechanický systém. In SVK FAV 2013 -magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 11-12. ISBN: 978-80-261-0238-0 , ISSN: neuvedeno
 • SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M. Dynamická analýza turbodmychadel s důrazem na využžití programu AVL Excite. ŠKODA AUTO a.s., 2013.
 • DUPAL, J., VIMMR, J., BUBLÍK, O., HAJŽMAN, M. MODELLING OF ACOUSTIC POWER RADIATION FROM MOBILE SCREW COMPRESSORS. In International Conference on Vibration Problems. Lisboa: APMTAC, 2013. s. 1-10. ISBN: 978-989-96264-4-7
 • DYK, Š., BULÍN, R., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Analýza řadicího mechanismu převodovky. ŠKODA AUTO a.s., 2013.
 • LUKEŠ, V., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Aplikovaná mechanika 2012 - sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, 208 s. ISBN: 978-80-261-0097-3
 • HAJŽMAN, M., PEŠEK, V., KELLNER, J. Numerical investigation of the twisted blades vibration considering friction couplings. In 28th conference with international participation Computational Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0157-4
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., ZEMAN, V. Solution of the mutual contact in the finite element analysis of twisted blades. In Dynamika strojů 2012 = Dynamics of Machines 2012. Praha: neuveden, 2012. s. 51-58. ISBN: 978-80-87012-39-0
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., ZEMAN, V. Modelling and Analysis of Friction Effects in the Rotating Blades Dynamics. In 2nd Joint International Conference on Multibody System Dynamics 2012. Stuttgart: Universität Stuttgart, 2012. s. 215-216. ISBN: neuvedeno
 • Hajžman, M., Lukeš, V., Byrtus, M. 14th International Conference Applied Mechanics 2012. Plzeň, Černice, 16.04.2012 - 18.04.2012.
 • BYRTUS, M., HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Sensitivity analysis of a blade couple under rotation. Prague, 2011., ISBN: 978-80-87012-31-4,
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., ZEMAN, V. On two approaches to the solution of dynamics of two blades with friction. Prague, 2011., ISBN: 978-80-87012-31-4,
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., ZEMAN, V. Finite element approaches to the modelling of rotating twisted blades vibration. In 27th conference with international participation Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
 • TALAIA, P., HYNČÍK, L., HAJŽMAN, M. A multipurpose multi-body human model for accident reconstruction with emphasis to PTW and injury assessment. Lisabon, 2011.
 • TALAIA, P., HYNČÍK, L., HAJŽMAN, M., PARENTE, M., FERNANDES, A., NATAL, R. Injury assessment using multibody and finite element human models under PTW accidents. Ponta Delgada, 2011.
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., ŠAŠEK, J., ZEMAN, V. Modelling and analysis of dynamics of electric motor rotor. Lappeenranta, 2010., ISBN: 978-952-214-778-3,
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., ZEMAN, V., KELLNER, J., ŠAŠEK, J. Modelling and design of passive damping of turbine blade vibration. Seoul, 2010., ISBN: 978-89-5708-187-7,
 • ZEMAN, V., BYRTUS, M., HAJŽMAN, M. Harmonic forced vibrations of two rotating blades with friction element. Prague, 2010., ISBN: 978-80-87012-24-6,
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., ZEMAN, V. Vibrations of basic dynamical model of electromotor. Prague, 2010., ISBN: 978-80-87012-24-6,
 • BYRTUS, M., HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Linearization of friction effects in vibration of two rotating blades. In Computational Mechanics 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
 • HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Vibrations of coupled rotating systems with bearings and gears. In Computational Mechanics 2009. Plzeň: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
 • HAJŽMAN, M., ŠAŠEK, J. High-frequency vibrations of complex flexible rotating systems. Lisboa, 2009., ISBN: 978-989-96264-2-3,
 • ŠAŠEK, J., HAJŽMAN, M. Modal synthesis method and the reduced modelling of flexible rotors. Lisboa, 2009., ISBN: 978-989-96264-2-3,
 • HAJŽMAN, M., KŇOUREK, J. Možnosti spolupráce výpočtových systémů FLUENT a ADAMS. Hrad Nečtiny, 2008.
 • KŇOUREK, J., HAJŽMAN, M. Coupling FLUENT and MSC.ADAMS codes for fluid-structure interaction problems. In Computational Mechanics 2008 - Extended Abstracrs. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4
 • HAJŽMAN, M. Modelování, dynamická analýza a optimalizace rozsáhlých rotujících systémů. Plzeň : 2006, 119 s.
 • HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Modelling of gearbox vibration and noise. In GAMM 2005. Luxembourg: 2005. s. 56-57.
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., ZEMAN, V. Dynamická analýza a optimalizace převodových ústrojí. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. 33 s.
 • BYRTUS, M., ZEMAN, V., HAJŽMAN, M. Eigenvalue sensitivity and parameter optimization of the large rotating systems. In Book of abstracts of the annual scientific conference GAMM 2004 at the Technische Universität Dresden. Dresden: Technische Universität , 2004. s. 38-.

Ostatní