Ing. Martin Zajíček, Ph.D.

Místnost: UC 406
Telefon: +420 377 632 328
Oddělení: Oddělení pružnosti a pevnosti
Pozice: Odborný asistent
E-mail:

Životopis

Vzdělání

 • 1994 - 1999 - Ing., ZČU v Plzni, Fakulta strojní, obor Stavba výrobních strojů a zařízení
 • 1999 - 2004 - Ph.D., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Aplikovaná mechanika

Pracovní zkušenosti

 • 2002 - dosud - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky (vědecký pracovník, později akademický pracovník)
 • 2015 – dosud – ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, výzkumné centrum NTIS – Nové technologie pro informační společnost (vědecký pracovník)
 • 2017 - dosud - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky (zástupce vedoucího katedry pro pedagogiku)

Členství v odborných organizacích

 • Česká společnost pro mechaniku – člen odborných skupin: Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, Mechanika únavového porušování materiálu

Publikace

Seznam významných publikací

 • KRYSTEK, J., ZAJÍČEK, M., KOTTNER, R. Identification of mechanical properties of KORDCARBON-CPREG-200-T-3K-EP1-42-A composite. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Institute of Physics Publishing, 2020. s. 1-6. ISSN: 1757-8981
 • DUPAL, J., ZAJÍČEK, M. Existence of analytical solution, stability assessment and periodic response of vibrating systems with time varying parameters. Applied and Computational Mechanics, 2020, roč. 14, č. 2, s. 123-144. ISSN: 1802-680X
 • DUPAL, J., ZAJÍČEK, M., LUKEŠ, V. 1D finite element for modelling of turbine blade vibration in the field of centrifugal forces. Applied and Computational Mechanics, 2019, roč. 13, č. 2, s. 107-124. ISSN: 1802-680X
 • ZAJÍČEK, M., DUPAL, J. Analytical solution of spur gear mesh using linear model. MECHANISM AND MACHINE THEORY, 2017, roč. 118, č. December 2017, s. 154-167. ISSN: 0094-114X
 • DUPAL, J., ZAJÍČEK, M. Analytical periodic solution and stability assessment of 1 DOF parametric systems with time varying stiffness. Applied Mathematics and Computation, 2014, roč. 243, č. September 2014, s. 138-151. ISSN: 0096-3003
 • ZAJÍČEK, M., DUPAL, J. Analytic solution of simplified Cardan’s shaft model. Applied and Computational Mechanics, 2014, roč. 8, č. 2, s. 215-228. ISSN: 1802-680X
 • ZAJÍČEK, M., ADÁMEK, V., DUPAL, J. Finite element for non-stationary problems of viscoelastic orthotropic beams. Applied and Computational Mechanics, 2011, roč. 5, č. 1, s. 89-100. ISSN: 1802-680X
 • ZAJÍČEK, M., DUPAL, J. Possibility of identification of elastic properties in laminate beams with cross-ply laminae stacking sequences. Applied and Computational Mechanics, 2011, roč. 5, č. 2, s. 239-252. ISSN: 1802-680X
 • ZAJÍČEK, M. Linear elastic analysis of thin laminated beams with uniform and symmetric cross-section. Applied and Computational Mechanics, 2008, roč. 2, č. 2, s. 397-408. ISSN: 1802-680X

Ostatní publikace

 • SMOLÍK, L. Effects of journal and housing roundness errors on dynamics of journal bearings. In PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. s. 228-231. ISBN: 978-80-261-1059-0
 • ADÁMEK, V., JONÁŠOVÁ, A., PLÁNIČKA, S., ZAJÍČEK, M. Proceedings of Computational Mechanics 2021. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2021, ISBN: 978-80-261-1059-0
 • DUPAL, J., ZAJÍČEK, M., LUKEŠ, V. Modelling of the turbine blade by new finite element. In Computational Mechanics 2018 - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2018. s. 15-16. ISBN: 978-80-261-0819-1
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., JONÁŠOVÁ, A., PLÁNIČKA, S. Computational Mechanics 2017. 1. vyd. Západočeská univerzita v Plzni, 2017, ISBN: 978-80-261-0748-4
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., JONÁŠOVÁ, A. Computational Mechanics 2016. 1. vyd. Západočeská univerzita v Plzni, 2016, ISBN: 978-80-261-0647-0
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., JONÁŠOVÁ, A. Computational Mechanics 2015. 1. vyd. Západočeská univerzita v Plzni, 2015, ISBN: 978-80-261-0568-8
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., JONÁŠOVÁ, A. Computational Mechanics 2014. 1. vyd. Západočeská univerzita v Plzni, 2014, ISBN: 978-80-261-0429-2
 • DUPAL, J., ZAJÍČEK, M. Analytical periodic solution and stability assessment of Cardan’s mechanism. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: University of West Bohemia, 2014. s. 21-22. ISBN: 978-80-261-0429-2
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., JONÁŠOVÁ, A. Computational Mechanics 2013. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, ISBN: 978-80-261-0282-3
 • ZAJÍČEK, M. Stanovení K-kalibrace rostoucí trhliny v nápravě kolejového vozidla v prostředí MSC.MARC. BONATRANS, a.s., 2013.
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., JONÁŠOVÁ, A. Computational Mechanics 2012 - Extended Abstracts. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, ISBN: 978-80-261-0157-4
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M. Computational Mechanics 2011 - Extended Abstracts. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, ISBN: 978-80-261-0027-0
 • DUPAL, J., ZAJÍČEK, M. Parametric vibration of the gear mesh. Gliwice, 2011., ISBN: 978-83-60102-59-6,
 • DUPAL, J., ZAJÍČEK, M. Analytical Solution Of The Drive Vibration With Time Varying Parameters. Washington, 2011.
 • DUPAL, J., ZAJÍČEK, M. Analytical solution and stability assessment of the vibrating systems with 1 DOF having time-periodical parameters. In 27th conference with international participation Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M. Computational Mechanics 2010 - Extended Abstracts. Západočeská univerzita v Plzni, 2010, ISBN: 978-80-7043-919-7
 • ZAJÍČEK, M., DUPAL, J. Possibility of identification of the elastic properties in laminate beams with cross-ply laminae stacking sequences. Pilsen, 2010., ISBN: 978-80-7043-919-7,
 • DUPAL, J., ZAJÍČEK, M. Periodical solution of parametric systems with 1 DOF. Pilsen, 2010., ISBN: 978-80-7043-919-7,
 • ZAJÍČEK, M., ADÁMEK, V., DUPAL, J. Problem of non-stationary loaded viscoelastic orthotropic beam. In Computational Mechanics 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M. Computational Mechanics 2009. University of West Bohemia, 2009, ISBN: 978-80-7043-824-4
 • TIKAL, B., VALEŠ, F., ZAJÍČEK, M. Tlumící vlastnosti PU pěny z bočního impaktoru Peugeot. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2009. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2009. s. 165-172. ISBN: 978-80-7414-153-9
 • ZAJÍČEK, M. Linear elastic analysis of thin laminated beams with uniform and symmetric cross-section. In Computational Mechanics 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., KÁŇA, J. Experimental Stress Analysis 2007. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 128 s. ISBN: 978-80-7043-552-6
 • ZAJÍČEK, M. Application of uncracked distribution rule in anisotropic bodies loaded in plane. In Computational mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 665-672. ISBN: 80-7043-400-7
 • ZAJÍČEK, M. Hustota deformační energie a její využití u vláknově orientovaných kompozitů. In Computational mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 555-562. ISBN: 80-7043-314-0
 • ZAJÍČEK, M. Analýza a kritéria hodnocení chování trhlin v kompozitních materiálech. Plzeň : 2004, 136 s.
 • ZAJÍČEK, M. Napjatost v lineárně elastické anisotropní desce s trhlinou. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 525-532. ISBN: 80-7082-999-0
 • ZAJÍČEK, M., ZAVADIL, V. Možnosti efektivního modelování a výpočtů v MENTAT-MARC s aplikacemi v oblasti LLM. In INFO DNY 2003. Brno : MSC. Software , 2003. s. 12-12.
 • ZAJÍČEK, M. Metoda numerického výpočtu SIF a T-napětí v závislosti na geometrii u anisotropních materiálů. In Experimental Stress Analysis 2003. Brno : University of Technology , 2003. s. 1-16. ISBN: 8021423145
 • ZAJÍČEK, M., ZAVADIL, V. Aplikace kritérií lomové mechaniky na problém ostré trhliny v kompozitní vrstvě při kombinaci zatížení mody I a II. In Aplikovaná mechanika 2002. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 413-420. ISBN: 80-248-0079-9
 • ZAJÍČEK, M., ZAVADIL, V. Užití faktoru hustoty deformační energie pro predikci směru šíření trhliny ve vláknově orientovaném kompozitu. In Výpočtová mechanika 2002. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. s. 511-518. ISBN: 80-7082-903-6
 • ZAJÍČEK, M., ZAVADIL, V. Aplikace kritérií lomové mechaniky na problém ostré trhliny v kompozitní vrstvě pro MOD I. In Výpočtová mechanika 2001. Plzeň: Západočeská univerzita, 2001. s. 437-444. ISBN: 80-7082-780-7
 • ZAJÍČEK, M., ZAVADIL, V. Užití adaptivního síťování v systému MARC na problém ostré trhliny v kompozitu. In Setkání uživatelů - Info dny MSC.Software s.r.o. 2001. Brno: MSC.Software s.r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, 2001. ISBN: 80-238-7111-0
 • ZAJÍČEK, M., ZAVADIL, V. Analýza elastických polí napětí a deformací v okolí hrotu trhliny isotropního a ortotropního materiálu. In Výpočtová mechanika 2000. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. s. 465-470. ISBN: 80-7082-652-5
 • ZAJÍČEK, M., ZAVADIL, V. Ortotropní kompozity v systému MARC. In Uživatelská konference 2000 MSC.Software s.r.o.. Brno: MSC.Software s.r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, 2000. ISBN: 80-238-5454-2

Ostatní