doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.

Místnost: UN 454
Telefon: +420 377 632 374
Oddělení: Oddělení mechaniky
Pozice: Docent
E-mail:

Životopis

Výuka

Garant předmětů

Cvičící předmětů

Publikace

Seznam významných publikací

 • HYNČÍK, L., BOŃKOWSKI, T., LYU, W. Development of a simple motorcyclist helmet finite element model. International Journal of Vehicle Safety, 2018, roč. 10, č. 3/4, s. 277-287. ISSN: 1479-3105
 • HYNČÍK, L., BOŃKOWSKI, T., KOTTNER, R. Virtual assessment of motorcycle helmet contribution to decreasing injury risk in impact. In FISITA World Automotive Congress 2018. Chennai: SAEINDIA, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-0-9572076-5-3
 • BOŃKOWSKI, T., HYNČÍK, L. Combined forward-backward approach for reconstruction of powered two wheeler accidents with injury criteria assessment. In FISITA World Automotive Congress 2018. Chennai: SAEINDIA, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-0-9572076-5-3
 • HYNČÍK, L., BOŃKOWSKI, T., VYCHYTIL, J. Virtual hybrid human body model for PTW safety assessment. Applied and Computational Mechanics, 2017, roč. 11, č. 2, s. 137-144. ISSN: 1802-680X
 • BOŃKOWSKI, T., ŠOLTÉS, L., HYNČÍK, L., KOTTNER, R., KOCHOVÁ, P., JONÁŠOVÁ, A., Leather for motorcyclist garments: Multi-test based material model fitting in terms of Ogden parameters. Applied and Computational Mechanics, 2017, roč. 11, č. 2, s. 129-136. ISSN: 1802-680X
 • ŠOLTÉS, L., BOŃKOWSKI, T., KOTTNER, R., HYNČÍK, L. Drop Test of Foams used in Motorbike Protectors. In EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 27-30. ISBN: 978-80-553-3167-6
 • BOŃKOWSKI, T., ŠOLTÉS, L., KOCHOVÁ, P., KOTTNER, R., HYNČÍK, L. Motorcycle Suits: Uniaxial and Biaxial Tensile Tests of Leather. In EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 435-440. ISBN: 978-80-553-3167-6
 • BOŃKOWSKI, T., KOTTNER, R., KRYSTEK, J., HUBIK, L., GÖRNER, T., HYNČÍK, L. Tensile test of motorcycle garment leather. In 54th International Conference on Experimental Stress Analysis (EAN 2016). Plzeň, Czech Republic: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. 23-29. ISBN: 978-80-261-0624-1
 • JANSOVÁ, M., KALIŠ, V., LOBOVSKÝ, L., HYNČÍK, L., KARBANOVÁ, J., RUŠAVÝ, Z. The role of thumb and index finger placement in manual perineal protection. INTERNATIONAL UROGYNECOLOGY JOURNAL, 2014, roč. 25, č. 11, s. 1533-1540. ISSN: 0937-3462
 • TALAIA, P., TOMA, M., HAJŽMAN, M., HYNČÍK, L., NJILIE, F. A pedestrian model for accident simulation from the crash until full stop. In International Society of Biomechanics. Cape Town, South Africa: International Society of Biomechanics, 2009. ISBN: 978-0-620-44037-0
 • HYNČÍK, L., ČÍHALOVÁ, L., ČECHOVÁ, H., BLÁHA, P., BEAUGONIN, M. Virtual anthropometric human models for safety. In International Society of Biomechanics. Cape Town, South Africa: International Society of Biomechanics, 2009. ISBN: 978-0-620-44037-0
 • ROSENBERG, J., HYNČÍK, L. Periodicaly stimulated growth and remodelling of the 1D continuum-dynamical analysis. In Engineering Mechanics 2009. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009. s. 1113-1124. ISBN: 978-80-86246-35-2
 • ČÍHALOVÁ, L., HYNČÍK, L. Human body finite element model as instrument for improvement of passive safety . Transactions on Transport Sciences, 2008, roč. 1, č. 3, s. 109-116. ISSN: 1802-971X
 • JANSOVÁ, M., HYNČÍK, L. Biomechanical model of pregnant female for impact purposes . Engineering Mechanics, 2008, roč. 15, č. 4, s. 225-240. ISSN: 1802-1484
 • ČÍHALOVÁ, L., HYNČÍK, L. Impact injury prediction by FE human body model. Applied and Computational Mechanics, 2008, roč. 2, č. 2, s. 243-254. ISSN: 1802-680X
 • HYNČÍK, L., KOCKOVÁ, H., ČÍHALOVÁ, L., CIMRMAN, R. Optimization of tram face with respect to passive safety. Applied and Computational Mechanics, 2008, roč. 2, č. 1, s. 53-62. ISSN: 1802-680X
 • TALAIA, P., MORENO, D., HAJŽMAN, M., HYNČÍK, L. A 3D model of a human for powered two-wheeler vehicles. In Proceedings of ISMA2008. Heverlee: Katholieke Universiteit Leuven, 2008. s. 2229-2238. ISBN: 978-90-73802-86-5
 • KŘEN, J., HYNČÍK, L. Modelling of non-Newtonian fluids. Mathematics and Computers in Simulation, 2007, roč. 76, č. 1-3, s. 116-123. ISSN: 0378-4754
 • KŘEN, J., HYNČÍK, L., KOUDELA, K. Model of total knee replacement. In Engineering mechanics 2006. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006. s. 1-10. ISBN: 80-86246-27-2
 • KŘEN, J., HYNČÍK, L., KOUDELA, K. Aloplastika kolenního kloubu. In Proceedings of the International scientific conference. Ostrava: VSB - Technical University, 2005. s. 323-328. ISBN: 80-248-0889-7
 • KŘEN, J., HYNČÍK, L. Modelování nenewtonských kapalin. In Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 50-59. ISBN: 80-7043-419-8
 • HYNČÍK, L., POLÍVKA, P., ČÍHALOVÁ, L., STINGL, J. Deformable human model for industrial applications. In Majówka 2004 Mlodych Biomechaników. Gliwice: Politechnika Slaska, 2004. s. 115-120. ISBN: 83-917224-7-3
 • KOCKOVÁ, H., JANSOVÁ, M., HYNČÍK, L., KŘEN, J. Simulation of walking cycle and deformable knee joint. In Movement and health. Olomouc: Palacký University in Olomouc , 2004. s. 103-106. ISBN: 80-244-0831-7
 • HYNČÍK, L., ČÍHALOVÁ, L. Deformable male thoracic cage for impact applications. In Applied Mechanics 2004. Bratislava: Slovak University of Technology , 2004. s. 119-124. ISBN: 80-227-2030-5
 • HYNČÍK, L., ŠVÍGLER, J., STINGL, J., NOVÁČEK, V., DOUBKOVÁ, A., KOVANDA, J. Virtual car crash simulation. In FISITA 2004. Barcelona: Sociedad de Tecnicos de Automocion , 2004. s. 1-9.
 • JANSOVÁ, M., HYNČÍK, L., HORÁK, M., KŘEN, J. Total knee replacement model. In Výpočtová mechanika 2004 = Computational mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita , 2004. s. 177-182. ISBN: 80-7043-314-0
 • JANSOVÁ, M., HYNČÍK, L., NOVÁČEK, V. Biomechanical model of the knee joint menisci. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita , 2003. s. 163-170. ISBN: 80-7082-999-0
 • TONAR, Z., KROC, J., HYNČÍK, L., CIMRMAN, R., OČENÁŠEK, J., ZEMČÍK, R. Creation of the heart-ventricles morphological model and simulation of its excitation. Plzeňský lékařský sborník, 2003, roč. 0, č. Suppl. 78/2003, s. 123-126. ISSN: 0139-603X

Ostatní publikace

 • LYU, W., BOŃKOWSKI, T., HYNČÍK, L. Development of a simple helmet finite element model. In Computational mechanics - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: University of West Bohemia, 2018. s. 57-58. ISBN: 978-80-261-0819-1
 • HYNČÍK, L., BOŃKOWSKI, T., LYU, W. Numerical assessment of motorcyclist accident. In Conference of ASEAN Road Safety 2018. Kuala Lumpur: Malaysian Institute of Road Safety Research, 2018. s. 1-6. ISBN: neuvedeno
 • BOŃKOWSKI, T., ŠPIČKA, J., HYNČÍK, L. Virthuman In PTW Passive Safety. In International Symposium on Automobile Traffic Safety Problems in New Mobility Arena. Tianjin: Tianjin University of Science and Technology, 2018. s. 11-12.
 • JANSOVÁ, , MALOTÍN, T., KŘEN, J., VOTÁPEK, P., LOBOVSKÝ, , HYNČÍK, L. A comparative analysis of treatment of a supracondylar periprosthetic femoral fracture under axial load and torque. In Computational mechanics - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 33-34. ISBN: 978-80-261-0819-1
 • HYNČÍK, L., BOŃKOWSKI, T., VYCHYTIL, J., ŠPIČKA, J. Motorcyclist barrier impact: a comparative study. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: University of West Bohemia, 2017. s. 41-42. ISBN: 978-80-261-0748-4
 • BOŃKOWSKI, T., HYNČÍK, L., ŠOLTÉS, L. Motorcycle Helmets: The Population Diversity Influence on Head Injury Criterion Assessment.. In International Research Council on Biomechanics of Injury (IRCOBI) 2017. Zurich, Switzerland: International Research Council on Biomechanics of Injury (IRCOBI), 2017. s. 218-219. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2235-3151
 • HYNČÍK, L. Scalable human body model for virtual assessment of multi-modal safety. Šanghaj, 2017.
 • HYNČÍK, L., KOVÁŘ, L. Virtual human body model for fast safety assessment. Roztoky u Prahy, 2017.
 • BOŃKOWSKI, T., ŠOLTÉS, L., HYNČÍK, L. The coupling of the scaled Virthuman and the motorcycle helmet. In Studentská vědecká konference 2017 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: ZČU v Plzni, 2017. s. 9-10. ISBN: 978-80-261-0706-4
 • HYNČÍK, L., BOŃKOWSKI, T. Virtual approach for assessing safety. Amsterdam (NL), 2017.
 • HYNČÍK, L., BOŃKOWSKI, T., VYCHYTIL, J. Application of virtual human body model in barrier testing. Alcaniz (ES), 2017.
 • JANSOVÁ, M., MALOTÍN, T., KŘEN, J., VOTÁPEK, P., LOBOVSKÝ, L., HYNČÍK, L. Finite element analysis of supracondylar periprosthetic femoral fracture treatment. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2016. s. 45-46. ISBN: 978-80-261-0647-0
 • JANSOVÁ, M., MALOTÍN, T., KŘEN, J., VOTÁPEK, P., LOBOVSKÝ, L., HYNČÍK, L. Finite element model of extra-articular fracture treatment with distal femoral nail. In 16th Conference on Human Biomechanics 2016 – Conference proceedings. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 30-31. ISBN: 978-80-01-06039-1
 • BOŃKOWSKI, T., HAJŽMAN, M., KOTTNER, R., GÖRNER, T., HUBIK, L., VYCHYTIL, J., HYNČÍK, L. Contact forces on motorcycle rider overall during high speed low side sliding accident. In Computational mechanics 2015 - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • BOŃKOWSKI, T., KOTTNER, R., HYNČÍK, L. Motorcycle crash parameters and its influence on driver injuries. In Studentská vědecká konference 2015 : magisterské a doktorské studijní programy. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 11-12. ISBN: 978-80-261-0505-3
 • HYNČÍK, L. Škálování hybridního modelu člověka. Plzeň : 2014, 119 s.
 • KALIŠ, V., JANSOVÁ, M., LOBOVSKÝ, L., HYNČÍK, L., KARBANOVÁ, J., RUŠAVÝ, Z. How much is the correct execution of manual perineal protection dependent on the size of the fetal head?. INTERNATIONAL UROGYNECOLOGY JOURNAL, 2014, roč. 25, č. Suppl 1, s. S18-S19. ISSN: 0937-3462
 • JANSOVÁ, M., KALIŠ, V., RUŠAVÝ, Z., LOBOVSKÝ, L., KARBANOVÁ, J., HYNČÍK, L. Manual perineal protection with various sizes of fetal head. In Human Biomechanics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 14. ISBN: 978-80-261-0421-6
 • ŠPIČKA, J., HYNČÍK, L. Optimization of contact parameters of multibody system. In Studentská vědecká konference 2013, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeká univerzita v Plzni, 2013. s. 25-26. ISBN: 978-80-261-0238-0
 • ŠPIČKA, J., HYNČÍK, L., HAJŽMAN, M. Double Pendulum Contact Problem. In Computational Mechanics 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0282-3
 • TALAIA, P., HYNČÍK, L., HAJŽMAN, M. A multipurpose multi-body human model for accident reconstruction with emphasis to PTW and injury assessment. Lisabon, 2011.
 • ŠPIČKA, J., JANSOVÁ, M., HYNČÍK, L. Biomechanical head model for impact applications. In Computational mechanics. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
 • TALAIA, P., HYNČÍK, L., HAJŽMAN, M., PARENTE, M., FERNANDES, A., NATAL, R. Injury assessment using multibody and finite element human models under PTW accidents. Ponta Delgada, 2011.
 • Hynčík, L., Tringelová, M., Číhalová, L., Kocková, H., Jonášová, A. Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky pro zvyšování pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících. Plzeň, 24.04.2008 - 24.04.2008.
 • TRINGELOVÁ, M., HYNČÍK, L. Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky pro zvyšování pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008, ISBN: 978-80-7043-668-4
 • HYNČÍK, L., KOCKOVÁ, H., ČÍHALOVÁ, L., CIMRMAN, R. Optimization of tram face with respect to passive safety . In Computational Mechanics 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4
 • HYNČÍK, L., KOCKOVÁ, H., ČÍHALOVÁ, L., CIMRMAN, R. Optimalizace pasivních bezpečnostních prvků tramvaje s ohledem na chodce, řidiče a pasažéra. In Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky pro zvyšování pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 1-8. ISBN: 978-80-7043-668-4
 • ČÍHALOVÁ, L., HYNČÍK, L. Impact injury prediction by FE human body model. In Computational Mechanics 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4
 • TONAR, Z., JENÍK, J., HYNČÍK, L., JANSOVÁ, M., TŘEŠKA, V., NOVÁK, M. Three-dimensional anatomical reconstructions used for computational modelling in biomechanics. Wien, 2004.

Ostatní

 • viceprezident FISITA pro vzdělávání
 • člen redakční rady časopisu „International Journal of Vehicle Safety“
 • člen redakční rady časopisu „Automotive Innovation“

Patička