Ing. Luboš Smolík, Ph.D.

Místnost: UC 409
Telefon: +420 377 632 382
Oddělení: Oddělení mechaniky
Pozice: Vědecký pracovník
E-mail:

Životopis

Vzdělání

 • 2008 - 2013 – Ing., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Mechanika – Aplikovaná mechanika
 • 2013 - 2019 – Ph.D., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Mechanika – Aplikovaná mechanika

Pracovní zkušenosti

 • 2011 - dosud – Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (samostatný výzkumný a vývojový pracovník)
 • 2013 - dosud – ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, výzkumné centrum NTIS – Nové technologie pro informační společnost (vědecký, výzkumný a vývojový asistent)

Zahraniční odborné a studijní stáže

 • 2019 – pracovní pobyt na University of Mons (1 týden)

Členství v odborných organizacích

 • Asociace technických diagnostiků České republiky – člen od roku 2016

Výuka

Cvičící předmětů

Výzkum

Odborné zaměření

 • rotorová dynamika
 • hydrodynamika kluzných ložisek
 • dynamika vázaných mechanických soustav
 • experimentální dynamika

Člen řešitelského kolektivu

Publikace

Seznam významných publikací

 • DYK, Š., RENDL, J., BYRTUS, M., SMOLÍK, L. Dynamic coefficients and stability analysis of finite-length journal bearings considering approximate analytical solutions of the Reynolds equation. TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 2019, roč. 130, č. February 2019, s. 229-244. ISSN: 0301-679X
 • SMOLÍK, L., BYRTUS, M., DYK, Š., HAJŽMAN, M. Dynamic behaviour of rotors supported by fluid-film bearings operated close to fluid-induced instability. In International Conference on Engineering Vibration (ICoEV 2017). Les Ulis: EDP Sciences, 2018. s. 1-6. ISBN: neuvedeno
 • DYK, Š., BYRTUS, M., SMOLÍK, L. Steady-State Behaviour of the Rigid Jeffcott Rotor Comparing Various Analytical Approaches to the Solution of the Reynolds Equation for Plain Journal Bearing. In Dynamical Systems in Applications. Cham: Springer, 2018. s. 95-103. ISBN: 978-3-319-96600-7 , ISSN: 2194-1009
 • DYK, Š., SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M. Effect of various analytical descriptions of hydrodynamic forces on dynamics of turbochargers supported by floating ring bearings. TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 2018, roč. 126, č. October 2018, s. 65-79. ISSN: 0301-679X
 • SMOLÍK, L., RENDL, J., STIFTER, J., OMASTA, M. Sub-synchronous shaft oscillations due to oil supply. In Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference. New York: American Society of Mechanical Engineers (ASME), 2018. s. 1-8. ISBN: 978-0-7918-5185-2
 • BUKOVNIK, S., OFFNER, G., DIEMATH, A., SMOLÍK, L. Turbocharger dynamic analysis: Advanced design simulation in time domain using CFD predicted thermal boundary conditions. Technische Mechanik, 2017, roč. 37, č. 2-5, s. 409-421. ISSN: 0232-3869
 • SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Investigation of bearing clearance effects in dynamics of turbochargers. International Journal of Mechanical Sciences, 2017, roč. 127, č. July, s. 62-72. ISSN: 0020-7403
 • POLACH, P., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., DYK, Š., SMOLÍK, L. Mathematical modelling of rotor systems with journal bearings in limit cases. In Engineering Mechanics 2017. Brno: University of Technology, 2017. s. 794-797. ISBN: 978-80-214-5497-2 , ISSN: 1805-8248
 • SMOLÍK, L., HYRÁT, J. Effects of Cavitation and Turbulent Flow on Dynamic Characteristics of Journal Bearings. In Applied Mechanics 2015 Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. 65-66. ISBN: 978-80-01-05708-7
 • SMOLÍK, L., RENDLOVÁ, Z., BYRTUS, M. An Analysis of the Influence of the Titanium Compressor Wheel on the Dynamical Properties of the Particular Turbocharger Rotor. Manufacturing Technology, 2015, roč. Vol. 15, č. No. 1, s. 93-99. ISSN: 1213-2489
 • BARTOŠEK, J., KROUPA, T., SMOLÍK, L. Numerical model of composite airfoil segment with piezoletric sensors. Materiali in Tehnologije, 2014, roč. 48, č. 6, s. 841-845. ISSN: 1580-2949
 • SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M. Measurement of the Lightweight Rotor Eigenfrequencies and Tuning of its Model Parameters. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Řada strojní, 2013, roč. 59, č. 1, s. 93-98. ISSN: 1210-0471

Ostatní publikace

 • RENDL, J., SMOLÍK, L. Numerical and experimental investigation of the hysteresis phenomenon associated with instability of rotor-bearing systems. In Proceedings DYMAMESI 2019. Prague: Institute of Thermomechanics, ASCR, v.v.i., 2019. s. 61-68. ISBN: 978-80-87012-70-3
 • SMOLÍK, L. Post-Processing Techniques for Response of Non-Linear Systems. In Applied Mechanics 2018 - Conference Proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita, 2018. s. 143-148. ISBN: 978-80-261-0766-8
 • SMOLÍK, L. Analýza stability testovacího zařízení. Část I: Zařízení pro výzkum tlučení oleje. Grantová agentura České republiky, 2018.
 • SMOLÍK, L., RENDL, J. Analýza stability testovacího zařízení. Část II: Zařízení pro výzkum víření oleje. Grantová agentura České republiky, 2018.
 • BYRTUS, M., RENDLOVÁ, Z., DYK, Š., SMOLÍK, L. Dynamická analýza ložiskového uzlu C15. ČZ a.s., 2018.
 • SMOLÍK, L., RENDL, J., HARTL, M., POLACH, P. Limitations of finite difference methods in the computation of coupling forces prescribed by the Reynolds equation. In Proceedings of The 5th Joint International Conference on Multibody System Dynamics. Lisboa: Técnico Lisboa, 2018. s. 1-7. ISBN: neuvedeno
 • SMOLÍK, L., RENDL, J. Numerical investigation of dynamics of rotor with fluid-induced instability. In Applied Mechanics 2017 Conference Proceedings. Brno, Czech republic: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., 2017. s. 109-112. ISBN: 978-80-87434-08-6
 • BUKOVNIK, S., DIEMATH, A., OFFNER, G., SMOLÍK, L. Turbocharger dynamic analysis: Advanced design simulation in time domain using CFD predicted thermal boundary conditions. In 12th International Conference on Vibrations in Rotating Machines - Proceedings. Graz: Technische Universität Graz, 2017. s. 440-451.
 • SMOLÍK, L., BYRTUS, M., HAJŽMAN, M. Modelování torzních kmitů vačkového hřídele s hydraulickým fázovým přestavovačem. In Sborník: studentská vědecká konference: magisterské a doktorské studijní programy. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 31-32. ISBN: 978-80-261-0706-4
 • POLACH, P., SMOLÍK, L., RENDL, J., HAJŽMAN, M. Influence of plain journal bearing parameters on the rotor nonlinear behaviour. In Awrejcewicz, J. Engineering Dynamics and Life Sciences. Łódź: Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, 2017. s. 441-451. ISBN: 978-83-935312-3-3
 • POLACH, P., SMOLÍK, L., HARTL, M., OMASTA, M., ŠPERKA, P., HAJŽMAN, M. Computational and experimental investigation of rotor dynamics with fluid film instabilities. In Computational Mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 103-104. ISBN: 978-80-261-0748-4
 • RENDL, J., HAJŽMAN, M., SMOLÍK, L. Numerical solver for journal bearing dynamics. In Applied Mechanics 2016 : Book of Abstracts. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2016. s. 49-50. ISBN: 978-80-227-4547-5
 • SMOLÍK, L., KROFT, R., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. The methods for testing shaft vibrations and floating rings speed inside a turbocharger bearing housing. In VIRM 11 - Vibrations in Rotating Machinery. Londýn: Institution of Mechanical Engineers, 2016. s. 477-486. ISBN: 978-0-9572374-8-3
 • SMOLÍK, L., KROFT, R. Komplexní zkouška dynamických vlastností skříně vývodů generátoru v elektrárně TermoTasajero II. In SVK FAV 2016 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 51-52. ISBN: 978-80-261-0621-0
 • SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M. Dynamic Behaviour of a Turbocharger Supported by Full Floating Ring Bearings with Unbalanced Bushings. In XIV. Mezinárodní konference Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2016, Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. s. nečíslováno. ISBN: 978-80-7561-016-4
 • RENDLOVÁ, Z., SMOLÍK, L., BYRTUS, M., HAJŽMAN, M. On the ring speed ratio in floating ring bearings of automotive turbochargers. In Applied Mechanics 2016 : Book of Abstracts. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2016. s. 51-52. ISBN: 978-80-227-4547-5
 • SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M., BYRTUS, M. Effects of a Journal Bearing Clearance on Rotordynamics of Turbochargers. In Proceedings of ICoEV 2015. Ljubljana: University of Ljubljana, 2015. s. 529-538. ISBN: 978-961-6536-97-4
 • SMOLÍK, L. Experimentální modální analýza s využitím laserové vibrometrie. 2015.
 • SMOLÍK, L., KROFT, R., RENDLOVÁ, Z. Experimentální posouzení vlivu nevyváženosti na dynamickou odezvu turbodmychadla. In Studentská vědecká konference 2015 : magisterské a doktorské studijní programy : sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 39-40. ISBN: 978-80-261-0505-3
 • BYRTUS, M., SMOLÍK, L., RENDLOVÁ, Z., HAJŽMAN, M. Měření vibro-akustické odezvy turbodmychadla vybuzené definovanou nevývahou rotoru turbodmychadla. ČZ a.s., 2015.
 • BYRTUS, M., SMOLÍK, L., RENDLOVÁ, Z., HAJŽMAN, M. Plán měření akustických a vibračních veličin turbodmychadla. ČZ a.s., 2015.
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., SMOLÍK, L., RENDLOVÁ, Z. Metodika a výpočet vyzařovaného hluku turbodmychadel. ŠKODA AUTO a.s., 2015.
 • BYRTUS, M., SMOLÍK, L., RENDLOVÁ, Z., HAJŽMAN, M. Návrh metodiky zjišťování vlivu nevyváženosti na akustické vlastnosti turbodmychadel. ČZ a.s., 2015.
 • HAJŽMAN, M., BYRTUS, M., SMOLÍK, L., RENDLOVÁ, Z. Metodika a výpočet vyzařovaného hluku turbodmychadel. ŠKODA AUTO a.s., 2015.
 • SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M. Influence of rotor unbalance on dynamic response of high-speed rotors. In Applied Mechanics 2014 : proceedings of extended abstracts. Gliwice: Silesian University of Technology, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-83-60102-67-1
 • SMOLÍK, L. Stanovení tlumení tělesa pomocí experimentální modální analýzy. In Studentská vědecká konference 2014 : magisterské a doktorské studijní programy : sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 25-26. ISBN: 978-80-261-0365-3
 • SMOLÍK, L., RENDLOVÁ, Z., BYRTUS, M. The Influence of the Titanium Compressor Wheel on the Dynamics of the Turbocharger Rotor. In DYNAMIKA TUHÝCH A DEFORMOVATELNÝCH TĚLES 2014 Sborník přednášek z XII. mezinárodní vědecké konference. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2014. s. 1-8. ISBN: 978-80-7414-749-4
 • SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M., HYRÁT, J. On Different Models of Rotors Supported by Journal Bearings. In 29th conference with international participation Computational Mechanics 2013 - Extended Abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 121-122. ISBN: 978-80-261-0282-3
 • SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M. Measurement of the Light Rotor Eiegenfrequencies and Tuning of Its Model Parameters. In Applied Mechanics 2013 : proceedings of extended abstracts. Ostrava: VŠB - Technical University, 2013. s. 1-2. ISBN: 978-80-248-2978-4
 • SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M. Dynamická analýza turbodmychadel s důrazem na využžití programu AVL Excite. ŠKODA AUTO a.s., 2013.

Ostatní

 • Konzultační hodiny (ZS 2019): Po, 13:00 – 14:30