prof. Ing. Jiří Křen, CSc.

Místnost: UN 430
Telefon: +420 377 632 317
Oddělení: Oddělení mechaniky
Pozice: Profesor
E-mail:

Životopis

Vzdělání

 • 1970 - 1975 - Ing., VŠSE v Plzni, Fakulta strojní, obor Jaderně-energetická zařízení
 • 1984 - CSc., VŠSE v Plzni, Fakulta strojní, Katedra mechaniky, obor Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
 • 1988 - doc., VŠSE v Plzni, Fakulta strojní, Katedra mechaniky, obor Mechanika
 • 2001 - prof., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky, obor Mechanika

Pracovní zkušenosti

 • 1975 - 1987 - VŠSE v Plzni, Fakulta strojní, Katedra mechaniky - asistent, odborný asistent
 • 1986 - 1998 - VŠSE v Plzni, Fakulta strojní, Katedra mechaniky - vedoucí oddělení mechaniky
 • 1988 - 2000 - VŠSE v Plzni, Fakulta strojní, od 1990 Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Katedra mechaniky - docent
 • 2001 - dosud - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky - profesor
 • 1998 - 2003 - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd - proděkan pro pedagogickou činnost
 • 2003 - 2010 - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd - děkan fakulty
 • 2010 - 2011 - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, výzkumné centrum NTIS – Nové technologie pro informační společnost - ředitel centra
 • 2010 - dosud - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, výzkumné centrum NTIS – Nové technologie pro informační společnost (vědecký pracovník)

Zahraniční odborné a studijní stáže

 • 1983 - studijní pobyt na RWTH Aachen, WZL, Lehrstuhl für Mechanik (4 měsíce)
 • 1994 - studijní pobyt na Technische Univesität Stuttgart, Lehrstuhl für Mechanik (2 měsíce)
 • 1997 - studijní pobyt na Technische Univesität Gabrovo, Lehrstuhl für Mechanik (1 měsíc)

Členství v odborných organizacích

 • Inženýrská akademie ČR - člen
 • Redakční rada časopisu "Applied and Computational Mechanics" - člen
 • Česká společnost pro biomechaniku - člen celostátního výboru společnosti
 • Česká společnost pro mechaniku - člen celostátního výboru společnosti, předseda Plzeňské pobočky, člen odborné skupiny Mechanika

Výzkum

Odborné zaměření

 • newtonské a nenewtonské kapaliny, metoda konečných prvků
 • interakce kontinuí různých fází
 • biomechanika, modelování, výpočetní metody
 • mechanika kontinua, mechanika vázaných soustav mnoha těles
 • technická mechanika - statika, kinematika a dynamika tuhých těles

Ŕešitel projektů

Spoluřešitel projektů

Člen řešitelského kolektivu

Smluvní výzkum

 • Vytvoření experimentálních modelů a vyhodnocení experimentálních měření v oblasti pánevního kruhu (2014)

Publikace

Seznam významných publikací

 • SALÁŠEK, M., LOBOVSKÝ, L., HARTLOVÁ, J., KRYSTEK, J., KŘEN, J. Comparison of modified transiliac internal fixators: Mechanical testing on pelvic models. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2021, roč. 88, č. 5, s. 333-338. ISSN: 0001-5415
 • ROSENBERG, J., KŘEN, J., ROHAN, E., VIMMR, J., JANSOVÁ, M., JONÁŠOVÁ, A., LOBOVSKÝ, L., LUKEŠ, V., ŠTENGL, M. Biomechanics - Introduction and Selected Problems. In Experimental surgery. Plzeň : NAVA, 2016, s. 428-535. ISBN: 978-80-7211-490-0
 • KŘEN, J., JANSOVÁ, M. Matematický a počítačový model totální kolenní náhrady. In Primoimplantace totální náhrady kolenního kloubu. Praha : Axonite CZ, s.r.o., 2016, s. 19-32. ISBN: 978-80-88046-06-6
 • SALÁŠEK, M., PAVELKA, T., KŘEN, J., WEISOVÁ, D., JANSOVÁ, M. Miniinvazivní stabilizace poranění zadního pánevního segmentu transiliakálním vnitřním fixátorem a dvěma iliosakrálními šrouby: srovnání funkčních výsledků. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2015, roč. 82, č. 1, s. 41-47. ISSN: 0001-5415
 • SALÁŠEK, M., JANSOVÁ, M., KŘEN, J., PAVELKA, T., WEISOVÁ, D. Biomechanical comparison of a transiliac internal fixator and two iliosacral screws in transforaminal sacral fractures: a finite element analysis. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2015, roč. 17, č. 1, s. 39-49. ISSN: 1509-409X
 • KŘEN, J., LOBOVSKÝ, L. IDENTIF-POWER-LOW. 2014.
 • KŘEN, J., JANSOVÁ, M., POKORNÝ, J., KOUDELA, K., KOUDELA, K. Knee joint arthroplasty and its problems. In The 4th International conference on Modelling of Mechanical and Mechatronical Systems. Košice: TU Košice, 2011. s. 259-269. ISBN: 978-80-553-0731-2
 • KOUDELA, K., KOUDELOVÁ, K., KOUDELA, K., KUNEŠOVÁ, M., KŘEN, J., POKORNÝ, J. Radiologická měření u aloplastiky kolenního kloubu a jejich význam pro praxi. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 2010, roč. 77, č. 4, s. 304-311. ISSN: 0001-5415
 • KŘEN, J., POKORNÝ, J., JANSOVÁ, M., KOUDELA, K., KOUDELA, K. Interakce v aloplastice kolenního kloubu. In Interaction and feedbacks 2010. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2010. s. 65-72. ISBN: 978-80-87012-29-1
 • KARBANOVÁ, J., ŠTĚPÁN, J., KALIŠ, V., LANDSMANOVÁ, J., BEDNÁROVÁ, B., BUKACOVÁ, Z., HORÁK, M., LOBOVSKÝ, L., KŘEN, J., KRÁLICKOVÁ, M., ROKYTA, Z. Mediolaterální epiziotomie a poranení análního sfinkteru. Česká gynekologie, 2009, roč. 74, č. 4, s. 247-251. ISSN: 1210-7832
 • LOBOVSKÝ, L., KŘEN, J. Smoothed particle hydrodynamics modelling of fluids and solids. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 521-530. ISSN: 1802-680X
 • KŘEN, J., HYNČÍK, L. Modelling of non-Newtonian fluids. Mathematics and Computers in Simulation, 2007, roč. 76, č. 1-3, s. 116-123. ISSN: 0378-4754
 • POKORNÝ, J., KŘEN, J. The patellofemoral joint and the total knee replacement. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 595-602. ISSN: 1802-680X
 • HORÁK, M., KŘEN, J. Mathematical model of the male urinary tract. Mathematics and Computers in Simulation, 2003, č. 3-6, s. 573-581. ISSN: 0378-4754
 • ŽÁN, J., KŘEN, J. Application of the ALE approach. In Fluid Structure Interaction II. Wessex: WIT Press, 2003. s. 433-442. ISBN: 1-85312-978-X

Ostatní publikace

 • LOBOVSKÝ, L., MAREŠOVÁ, M., MANDYS, T., SALÁŠEK, M., HARTLOVÁ, J., PAVELKA, T., KŘEN, J. Computational modelling of pelvic ring osteosynthesis by minimally invasive fixation techniques. In PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. s. 142-143. ISBN: 978-80-261-1059-0
 • JANSOVÁ, M., MALOTÍN, T., KŘEN, J., VOTÁPEK, P., LOBOVSKÝ, L., HYNČÍK, L. Biomechanical comparison of five implants used to treat a supracondylar periprosthetic fracture of ostheoporotic femur. In PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. s. 97-98. ISBN: 978-80-261-1059-0
 • LOBOVSKÝ, L., SALÁŠEK, M., KREJČOVÁ, M., MAREŠOVÁ, M., HARTLOVÁ, J., TUPÝ, R., PAVELKA, T., KŘEN, J. Minimally invasive internal fixation techniques for management of sacral bone injuries. In 36th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics EXTENDED ABSTRACTS. 2019. s. 95-96. ISBN: 978-80-261-0876-4
 • JANSOVÁ, M., MALOTÍN, T., KŘEN, J., VOTÁPEK, P., LOBOVSKÝ, L., HYNČÍK, L. A comparative analysis of four implants used to treat a supracondylar periprosthetic fracture of ostheoporotic femur. In Proceedings of Computational Mechanics 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 80-81. ISBN: 978-80-261-0889-4
 • SALÁŠEK, M., LOBOVSKÝ, L., HARTLOVÁ, J., KRYSTEK, J., PAVELKA, T., TUPÝ, R., KŘEN, J., WEISOVÁ, D., ZEMAN, J. Biomechanics of modified transiliac internal fixators: analysis of extensometric measurements. In Kniha abstrakt XXII. národní kongres ČSOT. Praha: Galén, 2018. s. 59. ISBN: 978-80-7492-372-2
 • LOBOVSKÝ, , HARTLOVÁ, J., SALÁŠEK, M., KREJČOVÁ, M., TUPÝ, R., PAVELKA, T., KŘEN, J. Bimechanics of pelvic ring fixation techniques. In Computational mechanics - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 301 00 Plzeň, 2018. s. 55-56. ISBN: 978-80-261-0819-1
 • LOBOVSKÝ, L., HARTLOVÁ, J., SALÁŠEK, M., KRYSTEK, J., JANSOVÁ, , TUPÝ, R., WEISOVÁ, D., PAVELKA, T., KŘEN, J. Minimally invasive fixation techniques for unstable transforaminal sacral fractures: experiments and computations. In 8th World Congress of Biomechanics. 2018.
 • JANSOVÁ, , MALOTÍN, T., KŘEN, J., VOTÁPEK, P., LOBOVSKÝ, , HYNČÍK, L. A comparative analysis of treatment of a supracondylar periprosthetic femoral fracture under axial load and torque. In Computational mechanics - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 33-34. ISBN: 978-80-261-0819-1
 • KŘEN, J., LOBOVSKÝ, L., JANSOVÁ, M., HARTLOVÁ, J., SALÁŠEK, M. Biomechanics in Clinical Practice. In Computational Mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2017. s. 67-68. ISBN: 978-80-261-0748-4
 • SALÁŠEK, M., PAVELKA, T., LOBOVSKÝ, L., HARTLOVÁ, J., KRYSTEK, J., KŘEN, J., WEISOVÁ, D., ZEMAN, J., TUPÝ, R., FERDA, J. Supraacetabular and classic TIFI: Comparison of biomechanics, outcome, and radiologic results. In Kniha abstrakt XXI. národní kongres ČSOT. Praha: Galén, 2017. s. 77. ISBN: 978-80-7492-306-7
 • JANSOVÁ, M., MALOTÍN, T., KŘEN, J., VOTÁPEK, P., LOBOVSKÝ, L., HYNČÍK, L. Finite element analysis of supracondylar periprosthetic femoral fracture treatment. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2016. s. 45-46. ISBN: 978-80-261-0647-0
 • JANSOVÁ, M., MALOTÍN, T., KŘEN, J., VOTÁPEK, P., LOBOVSKÝ, L., HYNČÍK, L. Finite element model of extra-articular fracture treatment with distal femoral nail. In 16th Conference on Human Biomechanics 2016 – Conference proceedings. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 30-31. ISBN: 978-80-01-06039-1
 • LOBOVSKÝ, L., HARTLOVÁ, J., SALÁŠEK, M., KRYSTEK, J., PAVELKA, T., KŘEN, J. Multi-camera DIC analysis of pelvic ring deformations. In Proceedings of 30th Symposium on Anemometry. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., 2016. s. 48-51. ISBN: 978-80-87117-14-9
 • SALÁŠEK, M., LOBOVSKÝ, L., HARTLOVÁ, J., KRYSTEK, J., PAVELKA, T., WEISOVÁ, D., KŘEN, J., TUPÝ, R., FERDA, J. Biomechanická studie modifikovaných miniinvazivních fixací u nestabilních transforaminálních sakrálních zlomenin. In Kniha abstrakt XX. národní kongres ČSOT. Praha: Galén, 2016. s. 108. ISBN: 978-80-7492-268-8
 • HARTLOVÁ, J., LOBOVSKÝ, L., SALÁŠEK, M., KRYSTEK, J., JANSOVÁ, M., VOTÁPEK, P., TUPÝ, R., FERDA, J., PAVELKA, T., KŘEN, J. Experimental study on sacral bone fixation techniques. In 16th Conference on Human Biomechanics 2016 – Conference proceedings. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 45-46. ISBN: 978-80-01-06039-1
 • SALÁŠEK, M., PAVELKA, T., WEISOVÁ, D., TOMAN, M., LOBOVSKÝ, L., HARTLOVÁ, J., KŘEN, J., TUPÝ, R., FERDA, J. Současné možnosti miniinvazivní fixace poranění zadního pánevního segmentu. Plzeňský lékařský sborník, 2016, roč. 82, č. listopad 2016, s. 137-146. ISSN: 0551-1038
 • LOBOVSKÝ, L., HARTLOVÁ, J., SALÁŠEK, M., KRYSTEK, J., JANSOVÁ, M., VOTÁPEK, P., TUPÝ, R., FERDA, J., PAVELKA, T., KŘEN, J. Comparison of sacral bone fixation techniques. In 31st conference with international participation Computational Mechanics 2015. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 63-64. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • LOBOVSKÝ, L., SALÁŠEK, M., JANSOVÁ, M., HARTLOVÁ, J., KRYSTEK, J., KŘEN, J. Comparative study on various fixations of sacral bone injuries. In ESB 2015 – Book of Extended Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. O 328. ISBN: 978-80-01-05777-3
 • KŘEN, J., LOBOVSKÝ, L., VITÁKOVÁ, K. Flow of non-Newtonian fluid. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 67-68. ISBN: 978-80-261-0429-2
 • LOBOVSKÝ, L., HARTLOVÁ, J., SALÁŠEK, M., KRYSTEK, J., ZEMČÍK, R., KŘEN, J. Experimental investigation of deformations in human pelvis. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 71-72. ISBN: 978-80-261-0429-2
 • KŘEN, J., LOBOVSKÝ, L., SALÁŠEK, M., WEISOVÁ, D., JANSOVÁ, M., KRYSTEK, J., MANDYS, T., HECZKO, J., ZEMČÍK, R., HARTLOVÁ, J. Vytvoření experimentálních modelů a vyhodnocení experimentálních měření v oblasti pánevního kruhu. Univerzita Karlova v Praze, 2014.
 • KŘEN, J. Úvod do biomechaniky. In Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně. UK Praha : 2013, s. 15-33. ISBN: 978-80-260-4796-4
 • KŘEN, J., ROSENBERG, J., ROHAN, E. Modely svalstva. In Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně. UK Praha : 2013, s. 100-141. ISBN: 978-80-260-4796-4
 • BRANDNER, M., EGERMAIER, J., KOPINCOVÁ, H., KŘEN, J., ROSENBERG, J., VIMMR, J. Softwarové modelování. In Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně. UK Praha : 2013, s. 231-278. ISBN: 978-80-260-4796-4
 • KŘEN, J., LUKEŠ, V., ROHAN, E. Biologické tekutiny. In Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně. UK Praha : 2013, s. 142-202. ISBN: 978-80-260-4796-4
 • KŘEN, J., ROHAN, E. Tkáně lidského těla a jejich modely. In Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně. UK Praha : 2013, s. 53-84. ISBN: 978-80-260-4796-4
 • KOCHOVÁ, P., KŘEN, J., ROHAN, E. Struktura a funkce buněk. In Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně. UK Praha : 2013, s. 34-52. ISBN: 978-80-260-4796-4
 • KŘEN, J. Biomechanika chrupavek a kostní tkáně. In Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně. UK Praha : 2013, s. 85-99. ISBN: 978-80-260-4796-4
 • KŘEN, J. Kardiovaskulární systém a jeho modelování. In Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně. UK Praha : 2013, s. 203-215. ISBN: 978-80-260-4796-4
 • KŘEN, J., JANSOVÁ, M., POKORNÝ, J., KOUDELA, K., KOUDELA, K. Femoro-tibial joint in the total knee arthroplasty. In 28th conference with international participation Computational Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0157-4
 • JANSOVÁ, M., KŘEN, J., POKORNÝ, J., KOUDELA, K., KOUDELA, K. Patellar tracking in the total knee joint replacement model with patellar retinaculum. Gliwice, 2011., ISBN: 978-83-60102-59-6,
 • KŘEN, J., ONDOKOVÁ, L., MATĚJKA, J., KOUDELA, K., KOUDELA, K. Treatment of extra-articular fracture following total knee arthroplasty. Prague, 2010., ISBN: 978-80-87012-26-0,
 • POKORNÝ, J., KŘEN, J., JANSOVÁ, M., KOUDELA, K., KOUDELA, K. Tribological relations in knee joint arthroplasty. Pilsen, 2010., ISBN: 978-80-7043-919-7,
 • KŘEN, J., JANSOVÁ, M., POKORNÝ, J., KOUDELA, K., KOUDELA, K. Effect of retinaculum on patellar tracking in total knee joint replacement model. Pilsen, 2010., ISBN: 978-80-7043-919-7,
 • JANSOVÁ, M., KŘEN, J., POKORNÝ, J., KOUDELA, K., KOUDELA, K. Patellar tracking in the total knee joint replacement model. Gliwice, 2010., ISBN: 978-83-60102-56-5,
 • KŘEN, J., POKORNÝ, J., KOUDELA, K. Model of the total knee joint replacement. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2009. s. 81-84. ISBN: 978-83-60102-52-7
 • ČÍHALOVÁ, L., KŘEN, J., MATĚJKA, J., KOUDELA, K. FE model of metaphyseal wedge fracture fixation in extra-articular part of distal femur. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2009. s. 11-16. ISBN: 978-83-60102-52-7
 • KŘEN, J., POKORNÝ, J., KOUDELA, K. Modelling of the Knee Joint Arthroplasty. In Engineering Mechanics 2009. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR, 2009. s. 757-765. ISBN: 978-80-86246-35-2
 • KŘEN, J. Interakce tělních tekutin s tkáněmi. In Modelování a měření interakcí v mechanice. Plzeň: Vědeckotechnická společnost ŠKODA, 2008. s. 137-146. ISBN: 978-80-02-02031-8
 • LOBOVSKÝ, L., KŘEN, J., ZEMČÍK, R. Meshless modelling of elastic solids. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2008. s. 69-74. ISBN: 978-83-60102-50-3
 • KŘEN, J. Pánevní oblast člověka při nárazu dopravního prostředku. In Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky pro zvyšování pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 1-8. ISBN: 978-80-7043-668-4
 • LOBOVSKÝ, L., KŘEN, J. Meshless aproach to fluid-structure interaction simulations. In Human Biomechanics 2008. Prague: Czech Technical University, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04163-5
 • DUPAL, J., KŘEN, J., VIMMR, J. RAMEC - Program pro řešení statistických charakteristik odezvy verikálního modelu sedícího pasažéra. 2008.
 • SHAKIROVA, D., KŘEN, J. Problem of Interactio for Blood Vessel. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-7043-607-3
 • LOBOVSKÝ, L., KŘEN, J. Fully mesh-free Lagrangian simulations using SPH method. In Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-87012-06-2
 • SHAKIROVA, D., KŘEN, J. Interaction problem for a blood vessel. In Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-87012-06-2
 • LOBOVSKÝ, L., KŘEN, J. Meshless modelling of free surface flow. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2007. s. 103-108. ISBN: 978-83-60102-46-6
 • SHAKIROVA, D., KŘEN, J., ZEMČÍK, R. Failure of the tissue. In Human biomechanics 2006. Brno: University of Technology, 2006. s. 1-9. ISBN: 80-214-3232-2
 • KŘEN, J., HYNČÍK, L., KOUDELA, K. Model of total knee replacement. In Engineering mechanics 2006. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006. s. 1-10. ISBN: 80-86246-27-2
 • SHAKIROVA, D., KŘEN, J., ZEMČÍK, R. Failure of the aortic wall tissue. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 551-558. ISBN: 80-7043-477-5
 • KŘEN, J., LOBOVSKÝ, L. Application of SPH in fluid flow modelling. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Politechnika Slaska, 2006. s. 103-106. ISBN: 83-60102-30-9
 • KŘEN, J., HYNČÍK, L., KOUDELA, K. Aloplastika kolenního kloubu. In Proceedings of the International scientific conference. Ostrava: VSB - Technical University, 2005. s. 323-328. ISBN: 80-248-0889-7
 • MAUTNER, P., KŘEN, J., MÜLLER, T., HOŠNA, M., BLAŽKOVÁ, K., ROSENBERG, M. Analýza a zpracování cystometrických dat. In Informatika v škole a v praxi. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2005. s. 11-16. ISBN: 80-8084-038-5
 • KŘEN, J., HYNČÍK, L. Modelování nenewtonských kapalin. In Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 50-59. ISBN: 80-7043-419-8
 • MAUTNER, P., KŘEN, J., BLAŽKOVÁ, K., HOŠNA, M., MÜLLER, T., ROSENBERG, M. Detekce iniciálních výstřiků v uroflowmetrických datech. In Informatika v škole a v praxi. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2005. s. 52-58. ISBN: 80-8084-038-5
 • LOBOVSKÝ, L., HORÁK, M., KŘEN, J. Meshless modelling of urine flow. In Engineering mechanics 2005. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005. s. 1-9. ISBN: 80-85918-93-5
 • KŘEN, J., ŽÁN, J. Impact problem in biomechanics of bladder. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Politechnika Slaska, 2005. s. 99-102. ISBN: 83-60102-10-4
 • MAUTNER, P., KŘEN, J., HOŠNA, M., MÜLLER, T., BLAŽKOVÁ, K., ROSENBERG, M. Analýza a zpracování uroflowmetrických dat. In Kognice a umělý život 5. Opava: Slezská univerzita , 2005. s. 391-397. ISBN: 80-7248-310-2
 • MAUTNER, P., KŘEN, J., HOŠNA, M., MÜLLER, T., BLAŽKOVÁ, K., ROSENBERG, M. Analýza a zpracování uroflowmetrických dat . In Informatika v škole a v praxi. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2005. s. 46-51. ISBN: 80-8084-038-5
 • KŘEN, J., ŽÁN, J., ROSENBERG, M. Contact problem in biomechanics of bladder. In Biomechanics of man 2004. Pilsen: University of West Bohemia, 2004. s. 1-6. ISBN: 80-7043-315-9
 • ŽÁN, J., KŘEN, J. Řešení úlohy FSI sdruženou metodou. In Computational mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 585-588. ISBN: 80-7043-314-0
 • KOCKOVÁ, H., JANSOVÁ, M., HYNČÍK, L., KŘEN, J. Simulation of walking cycle and deformable knee joint. In Movement and health. Olomouc: Palacký University in Olomouc , 2004. s. 103-106. ISBN: 80-244-0831-7
 • MAUTNER, P., KŘEN, J., HOŠNA, M., MÜLLER, T., BLAŽKOVÁ, K., ROSENBERG, M. Analýza a zpracování urometrických dat . In Computational mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 325-330. ISBN: 80-7043-314-0
 • KŘEN, J., PAVELKA, T. Biomechanika PFN hřebu. In Computational mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 251-256. ISBN: 80-7043-314-0
 • VAIS, V., KŘEN, J., TESKOVÁ, L., PODUŠKA, P. Fakulta aplikovaných věd : informace o studiu - svazek 1-3 . Plzeň : Západočeská univerzita, 2004, 247 s. ISBN: 80-7043-287-X
 • KŘEN, J., ŽÁN, J. Contact problem in biomechanics of bladder. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Politechnika Slaska, 2004. s. 93-96. ISBN: 83-917224-8-1
 • VIMMR, J., KŘEN, J. Mathematical modelling of incompressible flow with application to the urine flow in the male urethra. In Computational mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 539-546. ISBN: 80-7043-314-0
 • JANSOVÁ, M., HYNČÍK, L., HORÁK, M., KŘEN, J. Total knee replacement model. In Computational mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita , 2004. s. 177-182. ISBN: 80-7043-314-0
 • KŘEN, J., HORÁK, M. Modelování nenewtonských kapalin. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Zapadočeská univerzita, 2003. s. 211-218. ISBN: 80-7082-999-0
 • HORÁK, M., KŘEN, J. Mathematical model of the urinary tract. In Applied Mechanics 2003. Gliwice : Politechnika Slaska , 2003. s. 85-88. ISBN: 8391722430
 • KŘEN, J., HORÁK, M. Flow of the non-newtonian fluids. In Modelling and Optimization of Physical Systems. Gliwice : Politechnika Slaska , 2003. s. 63-66. ISBN: 8391722449
 • KŘEN, J. Výpočtová mechanika '99. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1999, 350 s. ISBN: 80-7082-542-1

Ostatní

 • Člen habilitačních komisí a hodnoticích komisí řízení ke jmenování profesorem
 • Člen komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací - FAV, ZČU v Plzni a FST, ČVUT v Praze
 • Rada pro vnitřní hodnocení - ZČU v Plzni (místopředseda)
 • Vědecká rada Lékařské fakulty UK v Plzni (člen)
 • Vědecká rada Západočeské univerzity v Plzni (člen)
 • Vědecká rada Fakulty aplikovaných věd, ZČU v Plzni (člen)
 • Oborová rada "Pediatrie" - Lékařská fakulta UK v Plzni (člen)
 • Oborová rada "Strojní inženýrství" - Fakulta strojní, ČVUT v Praze (člen)
 • Oborová rada "Aplikovaná matematika" - Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni (člen)
 • Oborová rada "Aplikovaná mechanika" - Fakluta aplikovaných věd, ZČU v Plzni (místopředseda)