Ing. Jana Turjanicová

Místnost: UN 452
Telefon: +420 377 632 387
Oddělení: Oddělení mechaniky
Pozice: Doktorand
E-mail:

Životopis

Zahraniční odborné a studijní stáže

 • 2012 - 2013 - Erasmus stáž na Université Parist-Est Créteil Val-de-Marne (5 měsíců)
 • 2017 - výzkumná stáž v laboratoři MSME na Université Parist-Est Créteil Val-de-Marne (14 dní)

Výuka

Publikace

Seznam významných publikací

 • ROHAN, E., TURJANICOVÁ, J., LUKEŠ, V. A Darcy-Brinkman model of flow in double porous media – Two-level homogenization and computational modelling. COMPUTERS & STRUCTURES, 2018, roč. 207, č. September 2018, s. 95-110. ISSN: 0045-7949
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., TURJANICOVÁ, J., JIŘÍK, M. Towards image-based analysis of the liver perfusion using a hierarchical flow model. VipIMAGE 2017, Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics 27, 2018, roč. 27, č. November 2017, s. 593-598. ISSN: 2212-9391
 • ROHAN, E., TURJANICOVÁ, J., LUKEŠ, V. Modelling Flows in Multi-Porous Media using Homogenization with application to Liver Lobe Perfusion. In Civil-Comp Proseedings. Sotland: Civil-Comp Press, 2015. s. 1-15. ISBN: 978-1-905088-63-8 , ISSN: 1759-3433
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E. HOMOGENIZATION OF THE ELECTRO-OSMOSIS PHENOMENA IN THE CORTICAL BONE POROUS STRUCTURE. In Engineering mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2014. s. 668-671. ISBN: 978-80-214-4871-1 , ISSN: 1805-8248
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E., NAILI, S. Three-scale model of single bone osteon modelled as double-porous fluid saturated body: Study of influence of micro/meso-structure. Applied and Computational Mechanics, 2014, roč. 8, č. 2, s. 199-214. ISSN: 1802-680X
 • ROHAN, E., NAILI, S., TURJANICOVÁ, J., LEMAIRE, T. Models of poroelastic double porous structures based on hierarchical homogenization - application to compact bone. In Poromechanics V : proceedings of the 5th Biot Conference on Poromechanics. Reston: American Society of Civil Engineers, 2013. s. 1152-1159. ISBN: 978-0-7844-1299-2
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E., CIMRMAN, R., NAILI, S. MODELLING OF CORTICAL BONE TISSUE AS A FLUID SATURATED DOUBLE-POROUS MATERIAL - PARAMETRIC STUDY. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava., 2013, roč. 59, č. 1, s. 131-136. ISSN: 1210-0471

Ostatní publikace

 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E. NUMERICAL SIMULATION OF QUASI-STATIC MODEL OF IONIC TRANSPORT THROUGH DEFORMABLE POROUS MEDIA. In 20th International Conference Applied Mechanics 2018 Conference Proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita, 2018. s. 163-169. ISBN: 978-80-261-0766-8
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E., LUKEŠ, V. Numerical simulation of ionic transport through deformable porous media: Application to cortical bone tissue modeling. Ósaka, 2018.
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E., LEMAIRE, T., NAILI, S. Modelling of Quazistationary Ionic Transport in Fluid Saturated Deformable Porous Media. In ESCO 2018 - 6th European Seminar on Computing. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. s. 173.
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E., LUKEŠ, V. Quasi-static model of ionic transport through deformable porous media. In Computational Mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2017. s. 143-144. ISBN: 978-80-261-0748-4
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., TURJANICOVÁ, J., CIMRMAN, R. Two level homogenization of flows in deforming double porosity media: Biot-Darcy-Brinkman model. In Proceedings of the XIV International Conference on Computational Plasticity - Fundamentals and Applications. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2017. s. 184-195. ISBN: 978-84-946909-6-9
 • TURJANICOVÁ, J., LUKEŠ, V., ROHAN, E. Multiscale modeling of ionic transport in deformable porous media. In Computational Mechanics 2016 - EXTENDED ABSTRACTS. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. s. 133-134. ISBN: 978-80-261-0647-0
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., TURJANICOVÁ, J. Computational homogenization for hierarchically arranged porous media. In Book of abstracts ESCO 2016, 5th European Seminar on Computing. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 220.
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., TURJANICOVÁ, J. Computational modeling of liver perfusion respecting the lobular structure of the tissue. In 16th Conference on Human Biomechanics 2016 – Conference proceedings. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 26-27. ISBN: 978-80-01-06039-1
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E. Modelling of ionic transport in cortical bone porous structure. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 119-120. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E. Modeling of perfusion in liver lobes using homogenization approach. Praha, 2015.
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E. Electro-osmosis in a cortical bone porous structure: Parametric study. In Studentská vědecká konference 2014 : magisterské a doktorské studijní programy : sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 33-34. ISBN: 978-80-261-0365-3
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E. Macroscopic modeling of electro-osmosis in the porous structure of a cortical bone tissue. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 177-178. ISBN: 978-80-261-0429-2
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E., NAILI, S., CIMRMAN, R. Parametric study of cortical bone tissue modelled as a fluid saturated double-porous material. In Applied Mechanics 2013 : proceedings of extended abstracts. Ostrava: VŠB - Technical University, 2013. s. 1-2. ISBN: 978-80-248-2978-4
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E. Anisotropic behaviour of an osteon multi-scale model. In 29th conference with international participation Computational Mechanics 2013 - Extended Abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 135-136. ISBN: 978-80-261-0282-3 , ISSN: neuvedeno
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E., CIMRMAN, R., NAILI, S. Cortical bone tissue modelled as double-porous medium: Parameter study. In SVK FAV 2013 -magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 29-30. ISBN: 978-80-261-0238-0 , ISSN: neuvedeno
 • TURJANICOVÁ, J. Electro-mechanical coupling in porous bone structure - homogenization method application. 2013.

Ostatní

Patička