Ing. Jan Krystek, Ph.D.

Místnost: UN 427
Telefon: +420 377 632 341
Oddělení: Oddělení pružnosti a pevnosti
Pozice: Odborný asistent
E-mail:

Životopis

Vzdělání

 • 2003 – 2006 – Bc., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Mechanika
 • 2006 – 2008 – Ing., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Mechanika - Průmyslový design
 • 2008 – 2013 – Ph.D., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Aplikovaná mechanika

Pracovní zkušenosti

 • 2007 – 2008 – Škoda Transportation (výpočtář MKP)
 • 2013 – dosud – ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, výzkumné centrum NTIS – Nové technologie pro informační společnost (vědecký pracovník)
 • 2017 – dosud – ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky (akademický pracovník)

Zahraniční odborné a studijní stáže

 • 2009 – studijní pobyt Erasmus na Manchester Metropolitan University (5 měsíců)

Výzkum

Odborné zaměření

 • experimentální mechanika
 • kompozitní materiály
 • numerické simulace v pružnosti a pevnosti

Člen řešitelského kolektivu

Smluvní výzkum

 • Nanovlákenné výztuže v kompozitních materiálech (2016 - 2016)

Publikace

Seznam významných publikací

 • KRYSTEK, J., LOBOVSKÝ, L. Load capacity of bolted joints of carbon fibre reinforced plastics. In Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings. Liberec: Česká společnost pro mechaniku, 2018. s. 222-226. ISBN: 978-80-270-4062-9
 • KRYSTEK, J., LAŠ, V., POMPE, V., HÁJKOVÁ, P. Tensile and bending test of carbon/epoxy and carbon/geopolymer composites after temperature conditioning. In MATEC Web of Conferences. neuvedeno: EDP Sciences, 2018. s. 1-8. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2261-236X
 • KOTTNER, R., KAŇÁKOVÁ, S., ŠOLTÉS, L., BOŃKOWSKI, T., KRYSTEK, J. Mechanical Behaviour of Foam Used in Joint Protectors. In Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings. Liberec: Česká společnost pro mechaniku, 2018. s. 196-201. ISBN: 978-80-270-4062-9
 • KRYSTEK, J., LAŠ, V., POMPE, V., HÁJKOVÁ, P. Influence of Temperature on Selected Mechanical Properties of Geopolymer Composites. In EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 382-387. ISBN: 978-80-553-3167-6
 • BEK, L., KOTTNER, R., KRYSTEK, J., LAŠ, V. Calculation of B-Basis Values from Composite Material Strength Parameters Obtained from Measurements of Non Identical Batches. In EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 477-485. ISBN: 978-80-553-3167-6
 • KOTTNER, R., KOCÁB, J., HECZKO, J., KRYSTEK, J. Investigation of the mechanical properties of a cork/rubber composite. Materiali in Tehnologije, 2016, roč. 50, č. 4, s. 579-583. ISSN: 1580-2949
 • BEK, L., KOTTNER, R., KRYSTEK, J., LAŠ, V. Statistical based approach to material identification of composite materials. In 54th international conference on Experimental Stress Analysis. Plzeň: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-261-0624-1
 • BOŃKOWSKI, T., KOTTNER, R., KRYSTEK, J., HUBIK, L., GÖRNER, T., HYNČÍK, L. Tensile test of motorcycle garment leather. In 54th International Conference on Experimental Stress Analysis (EAN 2016). Plzeň, Czech Republic: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. 23-29. ISBN: 978-80-261-0624-1
 • KROUPA, T., ZEMČÍK, R., SRBOVÁ, H., KRYSTEK, J., LAŠ, V. Aplikace částicových kompozitů na automobilovou komponentu I. Magna exteriors (Bohemia) s.r.o, 2016.
 • BEK, L., KOTTNER, R., KRYSTEK, J., KROUPA, T. Experimental and Numerical Investigation of Critical Buckle Load of Composite Specimens. Applied Mechanics and Materials, 2015, roč. 732, č. neuveden, s. 85-90. ISSN: 1660-9336
 • KRYSTEK, J., KOTTNER, R. Load capacity prediction of carbon or glass fibre reinforced plastic part of wrapped pin joint. Materiali in Tehnologije, 2015, roč. 49, č. 6, s. 957-960. ISSN: 1580-2949
 • BEK, L., KOTTNER, R., KRYSTEK, J., KROUPA, T. Experimental Investigation of Critical Buckle Load of Composite Specimens. In Proceedings of the 52nd Annual Conference on Experimental Stress Analysis: CD-ROM. Plzeň: Research and Testing Institute Plzeň, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-231-0377-6
 • KRYSTEK, J., BEK, L., KROUPA, T., KOTTNER, R. Influence of geometric parameters of a pin joint of a carbon/epoxy composite plate on its load capacity. Materiali in Tehnologije, 2014, roč. 48, č. 6, s. 851-854. ISSN: 1580-2949
 • KOTTNER, R., BEK, L., KRYSTEK, J., KROUPA, T., Failure analysis of pin joint of carbon/epoxy composite plate. In ADVANCES IN CHEMICAL, MATERIAL AND METALLURGICAL ENGINEERING, PTS 1-5. STAFA-ZURICH: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2013. s. 2796-2799. ISBN: 978-3-03785-589-8 , ISSN: 1022-6680
 • KRYSTEK, J., BEK, L., BARTOŠEK, J., ZEMČÍK, R., KOTTNER, R. Experimental determination of strength of pinned-joint carbon-epoxy laminate. In Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical Univerzity in Prague, 2012. s. 225-230. ISBN: 978-80-01-05060-6
 • BEK, L., KRYSTEK, J., KOTTNER, R. Strength analysis of pin loaded composite plate. In 14th International Conference APPLIED MECHANICS 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 9-12. ISBN: 978-80-261-0097-3
 • KRYSTEK, J., KOTTNER, R., KROUPA, T., LAŠ, V. Failure prediction of unidirectional carbon composite under biaxial loading. Bulletin of Applied Mechanics, 2011, roč. 27, č. 7, s. 54-59. ISSN: 1801-1217
 • KRYSTEK, J., KOTTNER, R., KROUPA, T., LAŠ, V. Strength analysis of unidirectional carbon fibre reinforced plastic under biaxial loading. In Proceedings : 49th international scientific conference : Experimental stress analysis 2011. Brno: University of Technology, 2011. s. 177-182. ISBN: 978-80-214-4275-7
 • KROUPA, T., KRYSTEK, J., SRBOVÁ, H., JANDA, P. Plastic behavior in shear and degradation of shear modulus of textile composite materials with simple plain weave. In Proceedings : 49th international scientific conference : Experimental stress analysis 2011. Brno: University of Technology, 2011. s. 169-176. ISBN: 978-80-214-4275-7
 • KOTTNER, R., KRYSTEK, J., ZEMČÍK, R., LOMBERSKÝ, J., HYNEK, R. Strength Analysis of Carbon Fiber-reinforced Plastic Coupling for Tensile and Compressive Loading Transmission. Collection of Technical Papers - Structures, Structural Dynamics and Materials Conference, 2011, roč. 2011-1982, č. April 2011, s. 1-12. ISSN: 0273-4508
 • KRYSTEK, J., KROUPA, T., KOTTNER, R. Identification of mechanical properties from tensile and compression tests of unidirectional carbon composite. In Proceedings : 48th international scientific conference : Experimental stress analysis 2010. Olomouc: Palacky University, 2010. s. 193-200. ISBN: 978-80-244-2533-7
 • KRYSTEK, J., KOTTNER, R., BEK, L., LAŠ, V. Validation of the adjusted strength criterion LaRC04 for uni-directional composite under combination of tension and pressure. Applied and Computational Mechanics, 2010, roč. 4, č. 2, s. 171-178. ISSN: 1802-680X
 • KRYSTEK, J., KOTTNER, R., KROUPA, T., LAŠ, V. Influence of geometric parameters of composite part of composite/metal wrapped pin joint on its strength. In Machine Modeling and Simulations. Žilina: Scientific and Technical Society at the University of Žilina, 2009. s. 257-264. ISBN: 978-80-89276-18-9
 • KOTTNER, R., KRYSTEK, J., LAŠ, V. Porovnání kompozitní a kovové nápravy z hlediska tuhosti a hmotnosti. In Zborník prednášok XVIII. medzinárodnej konferencie Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel II. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzite, 2007. s. 347-354. ISBN: 978-80-89276-06-6

Ostatní publikace

 • KOCÁB, J., KOTTNER, , HECZKO, J., KRYSTEK, J. Shear and torsion tests of viscoelastic materials. In Applied Mechanics 2018. Plzeň: ZČU, 2018. s. 49-52. ISBN: 978-80-261-0766-8
 • KOTTNER, R., HECZKO, J., KRYSTEK, J. Validation of identified material parameters of rubber using an arcan shear test. In 35th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics - Extended abstracts. Bucurest: The Romanian Association for Stress Analysis and Materials Testing – ARTENS, 2018. s. 79-80. ISBN: 978-606-23-0874-2
 • KOTTNER, , KRYSTEK, J., HECZKO, J., MANDYS, T. Stanovení Mooney-Rivlinových konstant u dodaných pryží dvou tvrdostí (75 ShA a 85 ShA). BONATRANS GROUP, a.s., 2018.
 • KRYSTEK, J. Měření mechanických vlastností kompozitních materiálů. IDIADA CZ a.s., 2018.
 • KRYSTEK, J. Mechanické testy kompozitních potahů a sendvičů. Mbtech Bohemia s.r.o., 2018.
 • SALÁŠEK, M., LOBOVSKÝ, L., HARTLOVÁ, J., KRYSTEK, J., PAVELKA, T., TUPÝ, R., KŘEN, J., WEISOVÁ, D., ZEMAN, J. Biomechanics of modified transiliac internal fixators: analysis of extensometric measurements. In Kniha abstrakt XXII. národní kongres ČSOT. Praha: Galén, 2018. s. 59. ISBN: 978-80-7492-372-2
 • LOBOVSKÝ, L., HARTLOVÁ, J., SALÁŠEK, M., KRYSTEK, J., JANSOVÁ, , TUPÝ, R., WEISOVÁ, D., PAVELKA, T., KŘEN, J. Minimally invasive fixation techniques for unstable transforaminal sacral fractures: experiments and computations. In 8th World Congress of Biomechanics. 2018.
 • KOCÁB, J., KOTTNER, R., KRYSTEK, J. Identification of material parameters of cork-rubber composite based on uniaxial and biaxial experiments. In Computational Mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2017. s. 53-54. ISBN: 978-80-261-0748-4
 • KOTTNER, R., HRDLIČKA, V., KRYSTEK, J., KAŇÁKOVÁ, S. Computational model of plastic shoulder protector. In Computational Mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2017. s. 55-56. ISBN: 978-80-261-0748-4
 • SALÁŠEK, M., PAVELKA, T., LOBOVSKÝ, L., HARTLOVÁ, J., KRYSTEK, J., KŘEN, J., WEISOVÁ, D., ZEMAN, J., TUPÝ, R., FERDA, J. Supraacetabular and classic TIFI: Comparison of biomechanics, outcome, and radiologic results. In Kniha abstrakt XXI. národní kongres ČSOT. Praha: Galén, 2017. s. 77. ISBN: 978-80-7492-306-7
 • KROUPA, T., ZEMČÍK, R., ZEMČÍK, H., KRYSTEK, J., LAŠ, V. Aplikace částicových kompozitů na automobilovou komponentu III. Magna exteriors (Bohemia) s.r.o, 2017.
 • ZEMČÍK, R., LAŠ, V., POMPE, V., KRYSTEK, J., MANDYS, T. Analýza sendvičových panelů s inzerty. LA composite s.r.o., 2017.
 • KROUPA, T., KOTTNER, R., KRYSTEK, J., LAŠ, V., PAVLICA, R. Návrh a experimentální ověření kompozitní lávky pro pěší a cyklisty. In Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2016. 2016. s. 17-20. ISBN: 978-80-01-05941-8
 • LOBOVSKÝ, L., HARTLOVÁ, J., SALÁŠEK, M., KRYSTEK, J., PAVELKA, T., KŘEN, J. Multi-camera DIC analysis of pelvic ring deformations. In Proceedings of 30th Symposium on Anemometry. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., 2016. s. 48-51. ISBN: 978-80-87117-14-9
 • SALÁŠEK, M., LOBOVSKÝ, L., HARTLOVÁ, J., KRYSTEK, J., PAVELKA, T., WEISOVÁ, D., KŘEN, J., TUPÝ, R., FERDA, J. Biomechanická studie modifikovaných miniinvazivních fixací u nestabilních transforaminálních sakrálních zlomenin. In Kniha abstrakt XX. národní kongres ČSOT. Praha: Galén, 2016. s. 108. ISBN: 978-80-7492-268-8
 • DIMITROVOVÁ, Z., HECZKO, J., LOBOVSKÝ, L., KRYSTEK, J., RODRIGUES, H.C. Structural Optimization and Material Fitting of a Material with Inherent Bistable Elements. In EngOpt 2016 - 5th International Conference on Engineering Optimization. Rio de Janeiro: E-papers Serviços Editoriais Ltda, 2016. s. 1-9. ISBN: 978-85-7650-522-8
 • HARTLOVÁ, J., LOBOVSKÝ, L., SALÁŠEK, M., KRYSTEK, J., JANSOVÁ, M., VOTÁPEK, P., TUPÝ, R., FERDA, J., PAVELKA, T., KŘEN, J. Experimental study on sacral bone fixation techniques. In 16th Conference on Human Biomechanics 2016 – Conference proceedings. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 45-46. ISBN: 978-80-01-06039-1
 • KRYSTEK, J., SRBOVÁ, H. Tahové zkoušky kompozitů. NANOPROTEX, s.r.o., 2016.
 • KOTTNER, R., KOCÁB, J., HECZKO, J., KRYSTEK, J. Investigation of Mechanical Properties of Cork/Rubber Composite. In PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. Ljubljana: Institute of Metals and Technology, 2015. s. 108. ISBN: 978-961-92518-8-1
 • KOTTNER, R., KRYSTEK, J., KROUPA, T., LAŠ, V., SÝKORA, J. Predikce porušení kompozitní lávky. In Mezinárodní konference Polymerní kompozity 2015. Ostrava: RPIC-ViP s.r.o., 2015. s. 45-52. ISBN: 978-80-905224-2-8
 • LAŠ, V., ZEMČÍK, R., KROUPA, T., KRYSTEK, J., SRBOVÁ, H. Náhrada ocelové části automobilu kompozitovou II. Volkswagen AG, 2015.
 • LOBOVSKÝ, L., HARTLOVÁ, J., SALÁŠEK, M., KRYSTEK, J., JANSOVÁ, M., VOTÁPEK, P., TUPÝ, R., FERDA, J., PAVELKA, T., KŘEN, J. Comparison of sacral bone fixation techniques. In 31st conference with international participation Computational Mechanics 2015. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 63-64. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • LOBOVSKÝ, L., SALÁŠEK, M., JANSOVÁ, M., HARTLOVÁ, J., KRYSTEK, J., KŘEN, J. Comparative study on various fixations of sacral bone injuries. In ESB 2015 – Book of Extended Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. O 328. ISBN: 978-80-01-05777-3
 • LAŠ, V., KRYSTEK, J. Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2014. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Vydavatelství, 2014, 90 s. ISBN: 978-80-261-0355-4
 • KUNC, K., KROUPA, T., ZEMČÍK, R., KRYSTEK, J. Tensile and compressive tests of textile composites and its result analysis. In 22st INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana: Institute of Metals and Technology, 2014. s. 134-134. ISBN: 978-961-92518-7-4
 • LOBOVSKÝ, L., HARTLOVÁ, J., SALÁŠEK, M., KRYSTEK, J., ZEMČÍK, R., KŘEN, J. Experimental investigation of deformations in human pelvis. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 71-72. ISBN: 978-80-261-0429-2
 • KRYSTEK, J., KOTTNER, R. Load capacity prediction of carbon or glass fibre reinforced plastic part of wrapped pin joint. Portorož, Slovinsko, 2014.
 • KOTTNER, R., KOCÁB, J., KROUPA, T., KRYSTEK, J. Characterization of cork/rubber composite and modeling of observed mechanical behavior. In 31th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Düsseldorf: VDI Verein Deutscher Ingenieure e. V., 2014. s. 187-188. ISBN: 978-3-00-046740-0
 • KOTTNER, R., BEK, L., KRYSTEK, J. Comparison of numerical simulation and experiment in case of bending test of composite rectangular tubes. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: University of West Bohemia, 2014. s. 63-64. ISBN: 978-80-261-0429-2
 • KLESA, J., PLACET, V., KRYSTEK, J., QUISSE, M., FOLTETE, E., BUTAUD, P. Shape memory properties of the CHS-E520 and CHS-E531 epoxy resins with the hardener P11. In 31st Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Proceedings. Düsseldorf: VDI Verein Deutscher Ingenieure a.V., Düsseldorf, 2014. s. 153-154. ISBN: 978-3-00-046740-0
 • KŘEN, J., LOBOVSKÝ, L., SALÁŠEK, M., WEISOVÁ, D., JANSOVÁ, M., KRYSTEK, J., MANDYS, T., HECZKO, J., ZEMČÍK, R., HARTLOVÁ, J. Vytvoření experimentálních modelů a vyhodnocení experimentálních měření v oblasti pánevního kruhu. Univerzita Karlova v Praze, 2014.
 • LAŠ, V., ZEMČÍK, R., KROUPA, T., KRYSTEK, J. Náhrada ocelové části automobilu kompozitovou I. Volkswagen AG, 2014.
 • KROUPA, T., SRBOVÁ, H., ZEMČÍK, R., KRYSTEK, J. Investigation of behavior of constituents of unidirectional fiber reinforced composite subjected to tensile cyclic tests using micromodel. In PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. LJUBLJANA: IMT, 2013. s. 173. ISBN: 978-961-92518-6-7
 • BEK, L., KOTTNER, R., KRYSTEK, J. Comparison of critical buckle load for composite strip in case of experiment and numerical simulation.. In 29th conference with international participation Computational Mechanics 2013 - Extended Abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 9-10. ISBN: 978-80-261-0282-3
 • KRYSTEK, J., BEK, L., KROUPA, T., KOTTNER, R. Influence of geometric parameters of pin joint of carbon/epoxy composite plate on its load capacity. In 21st INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. LJUBLJANA: INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE, LJUBLJANA, 2013. s. 112. ISBN: 978-961-92518-6-7
 • KRYSTEK, J., BEK, L., KROUPA, T., KOTTNER, R. INFLUENCE OF GEOMETRIC PARAMETERS OF PIN JOINT OF CARBON/EPOXY COMPOSITE PLATE ON ITS LOAD CAPACITY. Portorož, Slovinsko, 2013.
 • KOTTNER, R., VACÍK, J., ZEMČÍK, R., KRYSTEK, J. MECHANICAL PROPERTIES OF HYBRID LAMINATES CONSISTING OF CFRP AND RUBBER-CORK LAYERS. In Conference MCM 2012, BOOK OF ABSTRACTS. 2012.
 • BEK, L., KRYSTEK, J., KOTTNER, R. Pevnostní analýza kompozitové desky zatěžované kolíkovým spojem. In SVK 2012 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 9-10. ISBN: 978-80-261-0127-7
 • KRYSTEK, J., KOTTNER, R., BEK, L. Comparison of strength behaviour of unidirectional high modulus carbon composite and high strength carbon composite subjected to biaxial loading. In Program and Book of Abstrakt. Ljubljana: Institute of Metals and Technology, 2011. s. 89-89. ISBN: 978-961-92518-4-3
 • PLÁNIČKA, F., KRYSTEK, J. Dimensional analysis and modelling in mechanics of materials. In 25th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Budapest: 2011. s. 229-230. ISBN: 978-963-9058-32-3
 • KRYSTEK, J., KOTTNER, R., BEK, L. Failure analysis of unidirectional carbon fibre reinforced plastic under localized compression. Pilsen, 2010., ISBN: 978-80-7043-919-7,
 • KRYSTEK, J., KOTTNER, R., BEK, L., LAŠ, V. Validation of the adjusted strength criterion LaRC04 for unidirectional composite under combination of tension and pressure. In Computational Mechanics 2009. Plzeň: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
 • KOTTNER, R., KROUPA, T., KRYSTEK, J., LAŠ, V. Strength Prediction of Composite Part of Wrapped Pin Joint of Composite/metal Using FEA. 2009.

Ostatní

Patička