doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

Místnost: UN 431
Telefon: +420 377 632 300
Oddělení: Oddělení mechaniky
Pozice: Docent
E-mail:

Životopis

Výzkum

Ŕešitel projektů

Spoluřešitel projektů

Člen řešitelského kolektivu

Ostatní projekty

Smluvní výzkum

 • Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné vazké tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů (2016 - 2016)
 • Vytvoření modulu pro CFD výpočet turbínových lopatek - Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-2016 (2016 - 2016)
 • Tepelná analýza a výpočet chlazení vybraných komponent zařízení HELCZA (2015 - 2015)
 • Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů IV. (2015 - 2015)
 • Návrh a vývoj algoritmu a výpočetního jádra aplikace pro aerodynamický výpočet axiálních lopatkových strojů v prostředí JAVA (2015 - 2015)
 • Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny v ucpávkách rotorů parních turbín (2014 - 2014)
 • Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů III. - stanovení průtokového součinitele (2014 - 2014)
 • Tepelná analýza a výpočet chlazení zařízení HELCZA (2014 - 2014)
 • Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné vazké tekutiny v labyrintových ucpávkách a štěrbinách regulačních ventilů (2013 - 2013)

Publikace

Seznam významných publikací

 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Noninvasive assessment of carotid artery stenoses by the principle of multiscale modelling of non-Newtonian blood flow in patient-specific models. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2018, roč. 319, č. FEB 15 2018, s. 598-616. ISSN: 0096-3003
 • MRÓZEK, L., TAJČ, L., VIMMR, J., BUBLÍK, O., SLÁMA, V., KALISTA, R. The computational study in the unloading slot of the control valve. In EFM17 - EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS 2017. Les Ulis: EDP Sciences, 2018. s. 1-5. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2100-014X
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., PRAUSOVÁ, H., HÁLA, J., PEŠEK, L. Numerical simulation of fluid flow through simplified blade cascade with prescribed harmonic motion using discontinuous Galerkin method. In EFM17 - EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS 2017. Les Ulis: EDP Sciences, 2018. s. 1-6. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2100-014X
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., PECKA, A., PEŠEK, L., PROCHÁZKA, P. Numerical and experimental study of fluid flow in simplified blade cascade with prescribed harmonic motion. In EFM17 - EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS 2017. Les Ulis: EDP Sciences, 2018. s. 1-5. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2100-014X
 • PLÁNIČKA, S., VIMMR, J. Numerical simulations of free surface flows using a three-equation model. In Engineering Mechanics 2017, Book of Full Texts. Brno: Institute of Thermomechanics AS CR, 2017. s. 786-789. ISBN: 978-80-214-5497-2 , ISSN: 1805-8248
 • BUBLÍK, O., PECKA, A., VIMMR, J. Aeroblade 2D FlowPro Module - FlowPro modul pro výpočet interakce lopatek s proudící tekutinou. 2017.
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., PECKA, A., PEŠEK, L. NUMERICAL ANALYSIS OF FLUTTER INSTABILITY IN SIMPLIFIED BLADE CASCADE. In COMPDYN 2017 - Proceedings of the 6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Athens: National Technical University of Athens, 2017. s. 3795-3807. ISBN: 978-618-82844-2-5
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J. Labyrinth Seal 3D FlowPro Module - Softwarový modul pro numerické řešení 3D proudění páry v ucpávkách parních turbín Labyrinth Seal 3D FlowPro Module - Softwarový modul pro numerické řešení 3D proudění páry v ucpávkách parních turbín. 2017.
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Implementation of clinical data in patient-specific blood flow simulations in large arterial models. In 23rd Congress of the European Society of Biomechanics (ESB2017). Seville: Higher Technical School of Engineering of the University of Seville, 2017. s. 1. ISBN: neuvedeno
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., PECKA, A. A parallel implementation of an implicit discontinuous Galerkin finite element scheme for fluid flow problems. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2017, roč. 113, č. November 2017, s. 108-119. ISSN: 0965-9978
 • BUBLÍK, O., PECKA, A., VIMMR, J. FlowPro - multipurpose CFD software written in Java. 2017.
 • ROSENBERG, J., KŘEN, J., ROHAN, E., VIMMR, J., JANSOVÁ, M., JONÁŠOVÁ, A., LOBOVSKÝ, L., LUKEŠ, V., ŠTENGL, M. Biomechanics - Introduction and Selected Problems. In Experimental surgery. Plzeň : NAVA, 2016, s. 428-535. ISBN: 978-80-7211-490-0
 • HÁLA, J., LUXA, M., BUBLÍK, O., PRAUSOVÁ, H., VIMMR, J. Clearance gap flow: extended pneumatic measurements and simulations by discontinuous Galerkin finite element method. In EPJ Web of Conferences - Experimental Fluid Mechanics 2015. Praha: Owned by the authors, published by EDP Sciences,, 2016. s. 1-6. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2101-6275
 • FIŠER, M., ÖZGEN, I., HINKELMANN, R., VIMMR, J. A mass conservative well-balanced reconstruction at wet/dry interfaces for the Godunov-type shallow water model. INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS, 2016, roč. 82, č. 26.5.2016, s. 893-908. ISSN: 0271-2091
 • PRAUSOVÁ, H., BUBLÍK, O., VIMMR, J., LUXA, M., HÁLA, J. Clearance gap flow: simulations by discontinuous Galerkin method and experiments. In Experimental Fluid Mechanics 2014. Paris: EPJ Web of Conferences, 2015. s. 1-8. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2100-014X
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Comparison of discontinuous Galerkin time integration schemes for the solution of flow problems with deformable domains. Applied Mathematics and Computation, 2015, roč. 267, č. September 2015, s. 329-340. ISSN: 0096-3003
 • DUPAL, J., VIMMR, J., ADÁMEK, V., BUBLÍK, O. Analysis of vibro-acoustic propagation in a mobile screw compressor for the determination of emitted acoustic power radiated outside its housing. In COMPDYN 2015 - 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Athens: Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research, School of Civil Engineering, National Technical University of Athens, 2015. s. 4492-4507. ISBN: 978-960-99994-7-2
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., MOLÁČEK, J., BAXA, J. Multiscale blood flow modelling as a means for noninvasive quantification of hemodynamically significant carotid artery stenoses. In IFToMM 2015. Taiwan: National Taiwan University, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-986-04-6098-8
 • BUBLÍK, O., JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Application of the lattice Boltzman method for the modelling of pulsatile flow in idealised bypass geometries. In Engineering Mechanics 2014. Brno: University of Technology, 2014. s. 108-111. ISBN: 978-80-214-4871-1 , ISSN: 1805-8248
 • JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., ROHAN, E., VIMMR, J. Simulation of contrast medium propagation based on 1D and 3D portal hemodynamics. In Engineering Mechanics 2014. Brno: University of Technology, 2014. s. 272-275. ISBN: 978-80-214-4871-1 , ISSN: 1805-8248
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J. LBM-FREE-SURFACE-FLOW-2D. 2014.
 • JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. A comparative study of 1D and 3D hemodynamics in patient-specific hepatic portal vein networks. Applied and Computational Mechanics, 2014, roč. 8, č. 2, s. 177-186. ISSN: 1802-680X
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J. LBM-FREE-SURFACE-FLOW-3D. 2014.
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Pulsatile non-Newtonian blood flow in image-based models of carotid bifurcation. In Computational Plasticity XII - Fundamentals and Applications. Barcelona: CIMNE, 2013. s. 884-895. ISBN: 978-84-941531-5-0
 • VIMMR, J., KLÁŠTERKA, H., HAJŽMAN, M. Analytical solution of gaseous slip flow between two parallel plates described by the Oseen equation. Mathematics and Computers in Simulation, 2012, roč. 82, č. 10, s. 1832-1840. ISSN: 0378-4754
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Non-Newtonian effects of pulsatile blood flow in a realistic bypass graft geometry. In 18th International Conference Engineering Mechanics 2012. Praha: Institut of Theoretical and Applied Mechanics, 2012. s. 1505-1516. ISBN: 978-80-86246-40-6
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Pulsatile blood flow modelling in realistic aorto-coronary bypass models. In The 4th International conference on Modelling of Mechanical and Mechatronical Systems. Košice: TU Košice, 2011. s. 531-541. ISBN: 978-80-553-0731-2
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Numerical analysis of pulsatile blood flow in realistic coronary bypass models. In 11th International Conference on Computational Plasticity XI: Fundamentals and Applications. Barcelona: CIMNE, 2011. s. 776-787. ISBN: 978-84-89925-73-1
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J., BUBLÍK, O. Numerical analysis of bypass model geometrical parameters influence on pulsatile blood flow. Applied and Computational Mechanics, 2011, roč. 5, č. 1, s. 29-44. ISSN: 1802-680X
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Non-Newtonian effects of blood flow in complete coronary and femoral bypasses. Mathematics and Computers in Simulation, 2010, roč. 80, č. 6, s. 1324-1336. ISSN: 0378-4754
 • LUXA, M., DVOŘÁK, R., ŠIMURDA, D., VIMMR, J. Pneumatic Measurements Downstream of a Radial Turbine Nozzle Cascade. Journal of Thermal Science, 2010, roč. 19, č. 1, s. 42-46. ISSN: 1003-2169
 • VIMMR, J., KLÁŠTERKA, H., HAJŽMAN, M., LUXA, M., DVOŘÁK, R. Mathematical modelling and experimental investigation of gas flow in minichannels and microchannels. Journal of Thermal Science, 2010, roč. 19, č. 4, s. 289-294. ISSN: 1003-2169
 • KLÁŠTERKA, H., VIMMR, J., HAJŽMAN, M. Contribution to the gas flow and heat transfer modelling in microchannels. Applied and Computational Mechanics, 2009, roč. 3, č. 1, s. 63-74. ISSN: 1802-680X
 • VIMMR, J., KLÁŠTERKA, H., HAJŽMAN, M., LUXA, M., DVOŘÁK, R. Mathematical modelling and experimental investigation of gas flow in minichannels and microchannels. In 9th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows. [Andong]: [Andong National University], 2009. ISBN: 978-89-88090-25-1
 • HAJŽMAN, M., KLÁŠTERKA, H., VIMMR, J. Analytical solution of gaseous flow in a rectangular microchannel with second-order slip flow boundary conditions. In Engineering Mechanics 2009. Prague: Institue of Theoretical an Applied Mechanics AS CR, 2009. s. 375-382. ISBN: 978-80-86246-35-2
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Numerical simulation of physiological pulsatile blood flow in complete bypass models. In Computational plasticity X. Barcelona: CIMNE, 2009. s. 1-4. ISBN: 978-84-96736-69-6
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J., BUBLÍK, O. Software for simulation of laminar incompressible generalized Newtonian fluid flow. 2009.
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., JONÁŠOVÁ, A. Software for simulation of laminar compressible fluid flow in very narrow gaps and microchannels. 2009.
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., LUXA, M., DVOŘÁK, R., ŠIMURDA, D. Numerical and experimental investigation of transonic flow through 2-D model of vlearance gap. In Engineering Mechanics 2008. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2008. s. 258-259. ISBN: 978-80-87012-11-6
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Computer simulation of non-Newtonian effects on blood flow in a complete 3D bypass model. In ECCOMAS 2008. Barcelona: CIMNE, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-84-96736-55-9
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. On the modelling of steady generalized Newtonian flows in a 3D coronary bypass. Engineering Mechanics, 2008, roč. 15, č. 3, s. 193-203. ISSN: 1802-1484
 • VIMMR, J., DUPAL, J. Analýza a porovnání evropských norem. In Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky pro zvyšování pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-7043-668-4
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Finite volume modelling of non-Newtonian blood flow in an occluded 3D bypass. In Topical problems of fluid mechanics 2008. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2008. s. 55-58. ISBN: 978-80-87012-09-3
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Numerical simulation of non-Newtonian blood flow in bypass models. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2008, roč. 8, č. 1, s. 10179-10180. ISSN: 1617-7061
 • DUPAL, J., KŘEN, J., VIMMR, J. RAMEC - Program pro řešení statistických charakteristik odezvy verikálního modelu sedícího pasažéra. 2008.
 • VIMMR, J. Modelling of transonic flow in very narrow channels. In Proceedings of the 8th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows. Lyon: Laboratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique at Ecole Centrale de Lyon, 2007. s. 417-425.
 • LOBOVSKÝ, L., VIMMR, J. Smoothed particle hydrodynamics and finite volume modelling of incompressible fluid flow. Mathematics and Computers in Simulation, 2007, roč. 76, č. 1-3, s. 124-131. ISSN: 0378-4754
 • VIMMR, J. Modelling of complex clearance flow in screw-type machines . Mathematics and Computers in Simulation, 2007, roč. 76, č. 1-3, s. 229-236. ISSN: 0378-4754
 • VIMMR, J., ŠVÍGLER, J. Incorrect contact of screw surfaces and numerical solution of the leakage flow through the arisen gap . Engineering Mechanics, 2007, roč. 14, č. 1, s. 163-178. ISSN: 1802-1484
 • LOBOVSKÝ, L., VIMMR, J. SPH simulation of moderate Reynolds number flows. In SPHERIC. Ourense: Parque Tecnológico de Galicia, 2007. s. 91-94. ISBN: 978-84-690-6159-6
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Blood flow through a bypass model with stenotic artery. In Topical problems of fluid mechanics 2007. Prague: Institute of thermomechanics, 2007. s. 81-84. ISBN: 978-80-87012-04-8
 • HAJŽMAN, M., BUBLÍK, O., VIMMR, J. On the modelling of compressible inviscid flow problems using AUSM schemes. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 469-478. ISSN: 1802-680X
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. The influence of geometry on blood flow in a bypass model. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-607-3
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Influence of junction angle on hemodynamics in a bypass model. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2007. s. 153-156. ISBN: 978-83-60102-46-6
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Analysis of blood flow through a three-dimensional bypass model. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 693-702. ISSN: 1802-680X
 • HAJŽMAN, M., VIMMR, J. Finite Volume Modelling of Compressible Inviscid Flows Using Runge-Kutta Time-Stepping Schemes. In Applied Mechanics 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-13. ISBN: 978-80-248-1389-9
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Finite volume simulation of blood flow through complete bypass models. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2007, roč. 7, č. 1, s. 4100005-4100006. ISSN: 1617-7061
 • FRYČ, O., VIMMR, J. Comparison of various turbulence models applied to leakage flow through a male rotor-housing fap of twin-screw compressor. In Applied mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 1-9. ISBN: 80-7043-441-4
 • HAJŽMAN, M., VIMMR, J. Modelování transonického proudění nevazké tekutiny v konvergentním-divergentním kanále. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 157-164. ISBN: 80-7043-477-5
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. On modelling of steady flow in a bypass model. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 689-696. ISBN: 80-7043-477-5
 • FRYČ, O., VIMMR, J. Numerical simulation of leakage flow between moving rotor and housing of screw compressor. In XLV Sympozjon Modelowanie w mechanice. Gliwice: Politechnika Slaska, 2006. s. 74-74. ISBN: 83-60102-20-1
 • VIMMR, J., NOVÁK, J. Numerical simulation of a cool air flow inside the first part of 06T-Cagliari tram passenger space. In European conference on computational fluid dynamics. Delft: Technical University, 2006. s. 1-16. ISBN: 90-9020970-0
 • ŠVÍGLER, J., VIMMR, J. Contribution to modelling of wheel-rail contact. In Engineering mechanics 2006. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006. s. 1-12. ISBN: 80-86246-27-2
 • VIMMR, J., FRYČ, O. Numerical simulation of leakage flow between moving rotor and housing of screw compressor. Modelowanie Inzynierskie, 2006, roč. 1, č. 32, s. 461-468. ISSN: 1896-771X
 • VIMMR, J. Modelling of Newtonian and non-Newtonian incompressible fluid flow. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2006, roč. 6, č. 1, s. 599-600. ISSN: 1617-7061
 • VIMMR, J. Computation of a leakage flow in a male rotor-housing gap of screw compressors. In ISTP - 16. Prague: Czech Technical University, 2005. s. 1-9. ISBN: 80-86786-04-8
 • VIMMR, J. Numerical solution of urine flow in the male urethra. In 10th international conference on numerical methods in continuum mechanics 2005 & 4th workshop on trefftz methods. Žilina: Slovak Academy of Sciences, 2005. s. 1-13. ISBN: 80-969165-5-6
 • BYRTUS, M., IWNICKI, S., ŠVÍGLER, J., VIMMR, J., ZEMAN, V. Mathematical modelling and numerical simulation of a wheelset with a hollow shaft travelling through a curved track. In Computational mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 103-110. ISBN: 80-7043-400-7
 • VIMMR, J., NOVÁK, J. Numerická simulace proudění ochlazeného vzduchu ve vzduchovodu krajního článku tramvaje 06T - Cagliari. In Computational mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 641-648. ISBN: 80-7043-400-7
 • VIMMR, J., ŠVÍGLER, J. Numerical solution of the compressible turbulent flow through the gap caused by the incorrect contact of screw surfaces. In Engineering mechanics 2005. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005. s. 1-9. ISBN: 80-85918-93-5
 • VIMMR, J., ŠVÍGLER, J. Correct and incorrect contact of screw machine rotors and leakage flow modelling. In Proceedings of the International scientific conference. Ostrava: VSB - Technical University, 2005. s. 419-424. ISBN: 80-248-0889-7
 • VIMMR, J. Turbulent compressible fluid flow computation in a male rotor-housing gap of screw compressors. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2005, roč. 0, č. 5, s. 567-568.
 • VIMMR, J. Moderní metody výpočtu stlačitelného proudění. In Modelování a měření v termomechanice kontinua. Plzeň: VTS Škoda Výzkum, 2004. s. 213-218. ISBN: 80-02-01654-8
 • VIMMR, J. Numerical computation of compressible viscous flow through a male rotor-housing gap of screw compressors. In 21st international congress of theoretical and applied mechanics. Warszawa: IPPT PAN, 2004. s. 1-2. ISBN: 83-89697-01-1
 • ŠVÍGLER, J., VIMMR, J. Simulation of losses in gaps on the work space boundary of screw machines. In IX. international conference on the theory of machines and mechanisms. Liberec: Technical University, 2004. s. 747-752. ISBN: 80-7083-847-7
 • VIMMR, J., ŠVÍGLER, J. Analysis of the compressible viscous fluid flow through the gap caused by the incorrect contact of screw surfaces. In Engineering mechanics 2004. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 1-10. ISBN: 80-85918-88-9
 • VIMMR, J., KŘEN, J. Mathematical modelling of incompressible flow with application to the urine flow in the male urethra. In Výpočtová mechanika 2004 = Computetional mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 539-546. ISBN: 80-7043-314-0
 • VIMMR, J. Mathematical modelling of compressible viscous fluid flow in a male rotor-housing gap of screw machines. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2004, roč. 0, č. č. 1, s. 454-455. ISSN: 1617-7061
 • VIMMR, J. Mathematical modelling of compressible inviscid fluid flow through a sealing gap in the screw compresor. Mathematics and Computers in Simulation, 2003, č. č. 3-6, s. 187-197.
 • VIMMR, J. Introduction to the mathematical modelling of turbulent compressible fluid flow. In Applied Mechanics 2003. Gliwice : Politechnika Slaska , 2003. s. 207-212. ISBN: 8391722430
 • VIMMR, J. A treatise on numerical computation of non-stationary laminar compressible flow. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 483-494. ISBN: 80-7082-999-0
 • VIMMR, J., BYRTUS, M. Effects of artificial viscosity on laminar computation of transonic flow through 2D cascade of symmetrical profiles. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 495-504. ISBN: 80-7082-999-0
 • VIMMR, J. Mathematical modelling of compressible inviscid fluid flow through a sealing gap in the screw compresor. Mathematics and Computers in Simulation, 2003, roč. 61, č. č. 3-6, s. 187-197. ISSN: 0378-4754
 • VIMMR, J., ŠVÍGLER, J. Contribution to the mathematical modelling of the fluid flow in screw machines. In Modelowanie w mechanice. Gliwice: Politechnika Slaska, 2002. s. 421-426. ISBN: 83-917224-1-4

Ostatní publikace

 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Tuning of lumped parameters for patient-specific non-Newtonian arterial blood flow simulations. In Online programme of the 8th World Congress of Biomechanics. Oxford Abstracts, 2018.
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., PLÁNIČKA, S. CFD výpočty ucpávek. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2018.
 • PLÁNIČKA, S., JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Proudění tekutiny v první nádrži zařízení Ultromat vyvolané prostřednictvím různých typů míchadel. ProMinent System spol.s r.o., 2018.
 • BUBLÍK, O., PECKA, A., VIMMR, J. Simple flight controller based on FlowPro-Matlab coupling. In Computational mechanics - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 5-6. ISBN: 978-80-261-0819-1
 • HEIDLER, V., BUBLÍK, O., LOBOVSKÝ, L., VIMMR, J. Free surface flows modelling based on lattice Boltzmann method. In Computational Mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 29-30. ISBN: 978-80-261-0819-1
 • PECKA, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Flutter boundary assessment for a blade cascade using developed discontinuous Galerkin code. In BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 83-84. ISBN: 978-80-261-0819-1
 • BUBLÍK, O., PECKA, A., VIMMR, J. FlowPro - multipurpose CFD software written in Java. In Computational Mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0748-4
 • PECKA, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Validation of a fluid-structure interaction code based on the discontinuous Galerkin method. In Computational Mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2017. s. 95-96. ISBN: 978-80-261-0748-4
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., PECKA, A., PEŠEK, L. Assessment of flutter instability in simplified blade cascade using CFD based on discontinuous Galerkin method. In Proceedings of the 13th International Symposium on Experimental Computational Aerothermodynamics of Internal Flows. Okinawa: neuvedeno, 2017. s. 1-8. ISBN: neuvedeno
 • PECKA, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Parallelisation of implicit DGFEM schemes for fluid flow problems by the Schwarz alternating method. In SVK FAV 2016 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 45-46. ISBN: 978-80-261-0621-0
 • PECKA, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Simple parallel implementation of an implicit CFD solver using the Schwarz domain decomposition method. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2016. s. 95-96. ISBN: 978-80-261-0647-0
 • PLÁNIČKA, S., VIMMR, J. Numerical simulation of free surface flows using a three-equation model for two-phase flows. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2016. s. 99-100. ISBN: 978-80-261-0647-0
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., PECKA, A., PEŠEK, L. Assessment of flutter origin in simplified blade cascade with prescribed harmonic motion. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2016. s. 7-8. ISBN: 978-80-261-0647-0
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., LOBOVSKÝ, L. Experimental Validation of the Lattice Boltzmann Method on a Free Surface Flow Test Problem. In ESCO 2016 - 5th European Seminar on Computing. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 261., ISSN: neuvedeno
 • LOBOVSKÝ, L., MANDYS, T., SKLENIČKA, J., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Validation tests for gravity casting simulations. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2016. s. 73-74. ISBN: 978-80-261-0647-0
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., PECKA, A. A parallel implementation of an implicit discontinuous Galerkin finite element scheme for the steady and unsteady flow problems. In ESCO 2016 - 5th European Seminar on Computing. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 61., ISSN: neuvedeno
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O. Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů V. - stanovení závislostí průtokového součinitele na tlakovém poměru. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2016.
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., PECKA, A. Návrh a vývoj algoritmu a výpočetního jádra pro aerodynamický výpočet proudového pole v lopatkové kaskádě v prostředí JAVA. Ardat Systems s.r.o., 2016.
 • HEIDLER, V., VIMMR, J., BUBLÍK, O. CFD Analysis of the Coolant Flow in Fuel Assembly of the VVER1000 Type Reactor. In Engineering mechanics 2015. Praha: 2015. s. 88-89. ISBN: 978-80-86246-42-0 , ISSN: 1805-8248
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Assessment of Carotid Stenoses by the Principle of Fractional Flow Reserve Derived from CT. In Engineering mechanics 2015. Praha: 2015. s. 348-349. ISBN: 978-80-86246-42-0 , ISSN: 1805-8248
 • PECKA, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. An implicit discontinuous Galerkin scheme for a numerical solution of transonic flow problems. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 79-80. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • PRAUSOVÁ, H., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Modelování přechodového proudění ve vnitřní aerodynamice. In Studentská vědecká konference 2015 : magisterské a doktorské studijní programy : sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 33-34. ISBN: 978-80-261-0505-3
 • FIŠER, M., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Novel limiting process of the discontinuous Galerkin method applied to shallow water equations. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 27-28. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • SÝKORA, M., TUREČEK, O., VIMMR, J., DUPAL, J., ADÁMEK, V., BUBLÍK, O., KRIVÁNKA, D. Řešení vibroakustiky kompresoru: porovnání výsledku simulací s výsledky měření. ATMOS Chrást s.r.o., 2015.
 • VIMMR, J., PLÁNIČKA, S., JONÁŠOVÁ, A. Tepelná analýza a výpočet chlazení vybraných komponent zařízení HELCZA. STREICHER, spol. s.o. Plzeň, 2015.
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O. Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů IV. – stanovení závislostí průtokového součinitele na tlakovém poměru. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2015.
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J., BUBLÍK, O. Blood flow simulations in patient-specific aorto-coronary bypass models: The role of boundary conditions. In ICCB 2015 - VI International Conference on Computational Bioenegineering. Barcelona: 2015. s. 1-12.
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., PECKA, A., JONÁŠOVÁ, A. A parallel implementation of implicit discontinuous Galerkin finite element method for fluid flow problems. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 17-18. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • PLÁNIČKA, S., VIMMR, J. Convective flux schemes for numerical solution of two-phase flows. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 85-86. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., PECKA, A. Návrh a vývoj algoritmu a výpočetního jádra aplikace pro aerodynamický výpočet axiálních lopatkových strojů v prostředí JAVA. Ardat Systems s.r.o., 2015.
 • PRAUSOVÁ, H., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Modelování proudění v úzkých mezerách. In Studentská vědecká konference 2014 : magisterské a doktorské studijní programy : sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 21-22. ISBN: 978-80-261-0365-3
 • FIŠER, M., BUBLÍK, O., LOBOVSKÝ, L., VIMMR, J. Problems and Solutions Connected with the Wet/Dry Interface in the Mathematical Model of the Shallow Water Equations. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 31-32. ISBN: 978-80-261-0429-2
 • BUBLÍK, O., JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Comparison of explicit and implicit discontinuous Galerkin finite element methods for the steady and unsteady flow problems. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 7-8. ISBN: 978-80-261-0429-2
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Comparison of discontinuous Galerkin time integration schemes for the solution of flow problems with deformable domains. In ESCO 2014 - 4th European Seminar on Computing. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 56., ISSN: neuvedeno
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Numerical simulation of non-Newtonian free surface flows in moulding process using the lattice Boltzmann method. In EFMC10 - European Fluid Mechanics Conference 10. 2014. s. 1-1.
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. On modelling of non-Newtonian free surface flows using the lattice Boltzmann method. In Modelling 2014. 2014.
 • VIMMR, J., PLÁNIČKA, S., JONÁŠOVÁ, A. Tepelná analýza a výpočet chlazení zařízení HELCZA. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2014.
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. A hemodynamic study on diseased carotid bifurcations. In EFMC10 - European Fluid Mechanics Conference 10. 2014. s. 1-1.
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O. Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny v ucpávkách rotorů parních turbín. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2014.
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O. Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů III. – stanovení průtokového součinitele. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2014.
 • FIŠER, M., BUBLÍK, O., LOBOVSKÝ, L., VIMMR, J. Modification of the Central-Upwind Scheme Providing C-property Implemented on Shallow Water Equations. In 29th conference with international participation Computational Mechanics 2013 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. 27-28. ISBN: 978-80-261-0282-3
 • BRANDNER, M., EGERMAIER, J., KOPINCOVÁ, H., KŘEN, J., ROSENBERG, J., VIMMR, J. Softwarové modelování. In Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně. UK Praha : 2013, s. 231-278. ISBN: 978-80-260-4796-4
 • Vimmr, J., Adámek, V. 29. konference s mezinárodní účastí VÝPOČTOVÁ MECHANIKA 2013. Železná Ruda, Špičák, 04.11.2013 - 06.11.2013.
 • DUPAL, J., VIMMR, J., BUBLÍK, O., HAJŽMAN, M. MODELLING OF ACOUSTIC POWER RADIATION FROM MOBILE SCREW COMPRESSORS. In International Conference on Vibration Problems. Lisboa: APMTAC, 2013. s. 1-10. ISBN: 978-989-96264-4-7
 • PLÁNIČKA, S., VIMMR, J. Metodika návrhu olejových separátorů. Atmos Chrást, 2013.
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J. Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny ve zjednodušených geometrických konfiguracích labyrintových ucpávek. Doosan Škoda Power s.r.o, 2013.
 • HLAVÁČ, Z., VIMMR, J. Sbírka příkladů ze statiky a kinematiky. 2. vyd. ZČU v Plzni : 2012, 243 s. ISBN: 978-80-261-0138-3
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Modeling dynamic CT perfusion test using multicompartment models. In Human Biomechanics 2012. Praha: Academy od Sciences of the Czech Republic, 2012. s. 69-70. ISBN: neuvedeno
 • Vimmr, J., Adámek, V. 28. konferenci s mezinárodní účastí VÝPOČTOVÁ MECHANIKA 2012. Železná Ruda, Špičák, 12.11.2012 - 14.11.2012.
 • HEIDLER, V., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Lattice Boltzmann method for the numerical solution of the shallow water flows. In 27th conference with international participation Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. A numerical study of pulsatile blood flow in a patient-specific coronary bypass model. In EUROMECH colloquium Cardiovascular Fluid Mechanics. Cagliari: University of Cagliari, 2011. s. 70-73. ISBN: neuvedeno
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., HAJŽMAN, M., LUXA, M. On the influence of wall roughness on gas flow in parallel plate microchannels. In 10th International Symposium on Experimental Computational Aerothermodynamics of Internal Flows. Brusel: Vrije Universiteit Brussel (VUB), Brussels, Belgium, 2011. s. 1-7. ISBN: neuvedeno
 • KLEČKOVÁ, J., PLÁNIČKA, S., VIMMR, J. Numerické simulace pronikání tekutiny labyrintovým těsněním převodovky příměstské elektrické jednotky řady 471. In Zborník prednášok Diel II. Žilina: ŽU v Žilině, 2011. s. 115-122. ISBN: 978-80-89276-31-8
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. A local time step discontinuous Galerkin finite element method for the solution of Euler equations on unstructured meshes. In 27th conference with international participation Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
 • LUXA, M., DVOŘÁK, R., ŠIMURDA, D., VIMMR, J. Gas Flow in Constant Area Minichannels. In 10th International Symposium on Experimental Computational Aerothermodynamics of Internal Flows. Brusel: Vrije Universiteit Brussel (VUB), Brussels, Belgium, 2011. s. 1-6. ISBN: neuvedeno
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Modelling of hemodynamics in 3D bypass models. Gliwice, 2010., ISBN: 978-83-60102-56-5,
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Modelování proudění krve v aneuryzmatu abdominální aorty. In Diagnostika, léčba a prevence závažných civilizačních onemocnění. Plzeň: Euroverlag, 2010. s. 29. ISBN: 978-80-7177-034-3
 • JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Analýza vlivu geometrie naproudění krve v modelu bypassu. In Diagnostika, léčba a prevence závažných civilizačních onemocnění. Plzeň: Euroverlag, 2010. s. 80. ISBN: 978-80-7177-034-3
 • HAJŽMAN, M., VIMMR, J., KLÁŠTERKA, H. Analytical and numerical investigation of velocity profile development in a microchannel with rectangular cross-section. In Proceedings of the 8th Euromech Fluid Mechanics Conference (EFMC-8), Bad Reichenhall, Germany, 2010. 2010. s. 12.
 • VIMMR, J., KLÁŠTERKA, H., HAJŽMAN, M., BUBLÍK, O. On the mathematical modelling of slip flow development in rectangular microchannels. Toulouse, 2010., ISBN: 978-2-906831-85-8,
 • VIMMR, J., KLÁŠTERKA, H., HAJŽMAN, M. Mathematical modelling of gaseous slip flow in a 3D rectangular microchannel. In Abstracts : 8th AIMS International Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications. Dresden: Technische Universität, 2010. s. 327.
 • JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Modelling of physiological pulsatile blood flow in a real bypass geometry. In ESB2010. Edinburgh: European Society of Biomechanics, 2010. s. 1.
 • ZEMAN, V., VIMMR, J. Applied and Computational Mechanics. University of West Bohemia, 2009, 252 s.
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J., BUBLÍK, O. Finite volume modelling of unsteady blood flow using a fractional-step method. In Modelling 2009. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2009. s. 50. ISBN: 978-80-86407-66-1
 • BUBLÍK, O., JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. An efficient computational technique for the solution of the Euler equations using explicit finite volume schemes on unstructured meshes. In Computational Mechanics 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Numerical solution of compressible flow problems using the finite volume flux-vector splitting schemes on unstructured meshes. In Engineering Mechanics 2009. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR, 2009. s. 147-158. ISBN: 978-80-86246-35-2
 • VIMMR, J., KLÁŠTERKA, H., HAJŽMAN, M. Analytical solution of gaseous slip flow in microchannels using Oseen flow model. In Modelling 2009. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2009. s. 84. ISBN: 978-80-86407-66-1
 • ZEMAN, V., VIMMR, J. Applied and Computational Mechanics. 2009, Vol. 3, no. 2. Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 434 s.
 • DUPAL, J., VIMMR, J. Stochastické kmitání lineárních kontinuí obsahujících náhodné parametry. In Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky pro zvyšování pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 1-12. ISBN: 978-80-7043-668-4
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Numerical simulation of non-Newtonian blood flow in a bypass model. In GAMM 2008. Bremen: Universität Bremen, 2008. s. 1-1.
 • VIMMR, J., LUXA, M., BUBLÍK, O., DVOŘÁK, R. Numerical and experimental modelling of transonic flow in very narrow channels and gaps. In Euromech Fluid Mechanics Conference 7. Manchester: University of Manchester, 2008. s. 357-357.
 • ZEMAN, V., VIMMR, J. Applied and Computational Mechanics. Vol. 2, no. 1. vyd. Plzeň : University of West Bohemia, 2008, 206 s.
 • ZEMAN, V., VIMMR, J. Applied and Computational Mechanics. Vol. 2, no. 2. vyd. Plzeň : University of West Bohemia, 2008, 215-418 s.
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Finite volume simulation of blood flow through complete bypass models. In 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Zürich: [s.n.], 2007. s. 108-109.
 • HLAVÁČ, Z., VIMMR, J. Sbírka příkladů ze statiky a kinematiky. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 236 s. ISBN: 978-80-7043-609-7
 • ZEMAN, V., VIMMR, J. Applied and Computational Mechanics. Vol.1, no. 1. vyd. Pilsen : University of West Bohemia, 2007, 386 s.
 • ZEMAN, V., VIMMR, J. Applied and Computational Mechanics. Vol. 1, no. 2. vyd. Pilsen : University of West Bohemia, 2007, 387-720 s.
 • VIMMR, J. Computational mechanics 2006. Vol. I a II. Pilsen : University of West Bohemia, 2006, 720 s. ISBN: 80-7043-477-5
 • VIMMR, J. Modelling of Newtonian and non-Newtonian incompressible fluid flow. In GAMM 2006. Berlin: Technische Universität, 2006. s. 344-344.
 • Vimmr, J. Computational Mechanics 2006. Hrad Nečtiny, 06.11.2006 - 08.11.2006.
 • VIMMR, J. Computational mechanics 2005. Vol. II. Pilsen : University of West Bohemia, 2005, 350 s. ISBN: 80-7043-400-7
 • VIMMR, J. Turbulent compressible fluid flow computation in a male rotor-housing gap of screw compressors. In GAMM 2005. Luxembourg: 2005. s. 242-.
 • LOBOVSKÝ, L., VIMMR, J. Smoothed particle hydrodynamics and finite volume modelling of incompressible fluid flow. In Modelling 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 36-36.
 • VIMMR, J. Modelling of complex clearance flows in screw-type machines. In Modelling 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 75-75.
 • VIMMR, J. Computational mechanics 2005. Vol. I . Pilsen : University of West Bohemia, 2005, 350 s. ISBN: 80-7043-400-7
 • VIMMR, J. Mathematical modelling of compressible viscous flow in a male rotor-housing gap of screw machines. In Book of abstracts of the annual scientific conference GAMM 2004 at the Technische Universität Dresden. Dresden: Technische Universität , 2004. s. 155-.
 • VIMMR, J. Numerical simulation of compressible turbulent flow using algebraic turbulence model. In Book of Abstracts. Toulouse: Institut de Mechanique des Fluides de Toulouse, 2003. s. 310-310.
 • VIMMR, J. Matematické modelování proudění stlačitelné tekutiny ve vnitřní aerodynamice. Plzeň : 2002,

Ostatní

Patička