doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

Místnost: UN 431
Telefon: +420 377 632 300
Oddělení: Oddělení mechaniky
Pozice: Docent
E-mail:

Životopis

Výzkum

Ŕešitel projektů

Spoluřešitel projektů

Člen řešitelského kolektivu

Ostatní projekty

Smluvní výzkum

 • Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné vazké tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů (2016)
 • Vytvoření modulu pro CFD výpočet turbínových lopatek - Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-2016 (2016)
 • Tepelná analýza a výpočet chlazení vybraných komponent zařízení HELCZA (2015)
 • Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů IV. (2015)
 • Návrh a vývoj algoritmu a výpočetního jádra aplikace pro aerodynamický výpočet axiálních lopatkových strojů v prostředí JAVA (2015)
 • Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny v ucpávkách rotorů parních turbín (2014)
 • Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů III. - stanovení průtokového součinitele (2014)
 • Tepelná analýza a výpočet chlazení zařízení HELCZA (2014)
 • Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné vazké tekutiny v labyrintových ucpávkách a štěrbinách regulačních ventilů (2013)

Publikace

Seznam významných publikací

 • BUBLÍK, O., LOBOVSKÝ, L., HEIDLER, V., MANDYS, T., VIMMR, J. Experimental validation of numerical simulations of free surface flow within casting mold cavities. ENGINEERING COMPUTATIONS, 2021, roč. 38, č. 10, s. 4024-4046. ISSN: 0264-4401
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. On the relevance of boundary conditions and viscosity models in blood flow simulations in patient‐specific aorto‐coronary bypass models. International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, 2021, roč. 37, č. 4, s. e3439. ISSN: 2040-7939
 • LOBOVSKÝ, L., BUBLÍK, O., HEIDLER, V., VIMMR, J. Numerical and experimental prediction of free surface flow of shear-thinning fluids. COMPUTERS & FLUIDS, 2021, roč. 225, č. 15 July 2021, s. 1-11. ISSN: 0045-7930
 • HEIDLER, V., BUBLÍK, O., PECKA, A., VIMMR, J. Eulerian-Lagrangian and Eulerian-Eulerian approaches for the simulation of particle-laden free surface flows using the lattice Boltzmann method. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 2021, roč. 398, č. 15 December 2021. ISSN: 0377-0427
 • VIMMR, J., LOBOVSKÝ, L., BUBLÍK, O., MANDYS, T. Experimental validation of numerical approach for free surface flows modelling based on lattice Boltzmann method. In Proceedings of the 6th European Conference on Computational Mechanics: Solids, Structures and Coupled Problems, ECCM 2018 and 7th European Conference on Computational Fluid Dynamics, ECFD 2018. Scottish Events CampusGlasgow: International Center for Numerical Methods in Engineering, 2020. s. 2211-2222. ISBN: 978-84-947311-6-7
 • HEIDLER, V., BUBLÍK, O., LOBOVSKÝ, L., VIMMR, J. Modeling of Free surface Flow with Dispersed Particles Using The Lattice Boltzmann Method. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS ICNAAM 2019. New York: American Institute of Physics Inc., 2020. s. 420047-1-420047-4. ISBN: 978-0-7354-4025-8, ISSN: 0094-243X
 • PÁLEK, R., JONÁŠOVÁ, A., ROSENDORF, J., MIK, P., BAJCUROVÁ, K., HOŠEK, P., MOULISOVÁ, V., EBERLOVÁ, L., HAIDINGEROVÁ, L., BRZOŇ, O., BEDNÁŘ, L., KŘÍŽ, T., DOLANSKÝ, M., TŘEŠKA, V., TONAR, Z., VIMMR, J., LIŠKA, V. Allogeneic Venous Grafts of Different Origin Used for Portal Vein Reconstruction After Pancreaticoduodenectomy – Experimental Study. ANTICANCER RESEARCH, 2019, roč. 39, č. 12, s. 6603-6620. ISSN: 0250-7005
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Noninvasive assessment of carotid artery stenoses by the principle of multiscale modelling of non-Newtonian blood flow in patient-specific models. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2018, roč. 319, č. FEB 15 2018, s. 598-616. ISSN: 0096-3003
 • MRÓZEK, L., TAJČ, L., VIMMR, J., BUBLÍK, O., SLÁMA, V., KALISTA, R. The computational study in the unloading slot of the control valve. In EFM17 - EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS 2017. Les Ulis: EDP Sciences, 2018. s. 1-5. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2100-014X
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., PRAUSOVÁ, H., HÁLA, J., PEŠEK, L. Numerical simulation of fluid flow through simplified blade cascade with prescribed harmonic motion using discontinuous Galerkin method. In EFM17 - EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS 2017. Les Ulis: EDP Sciences, 2018. s. 1-6. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2100-014X
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., PECKA, A., PEŠEK, L., PROCHÁZKA, P. Numerical and experimental study of fluid flow in simplified blade cascade with prescribed harmonic motion. In EFM17 - EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS 2017. Les Ulis: EDP Sciences, 2018. s. 1-5. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2100-014X
 • PLÁNIČKA, S., VIMMR, J. Numerical simulations of free surface flows using a three-equation model. In Engineering Mechanics 2017, Book of Full Texts. Brno: Institute of Thermomechanics AS CR, 2017. s. 786-789. ISBN: 978-80-214-5497-2 , ISSN: 1805-8248
 • BUBLÍK, O., PECKA, A., VIMMR, J. Aeroblade 2D FlowPro Module - FlowPro modul pro výpočet interakce lopatek s proudící tekutinou. 2017.
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., PECKA, A., PEŠEK, L. NUMERICAL ANALYSIS OF FLUTTER INSTABILITY IN SIMPLIFIED BLADE CASCADE. In COMPDYN 2017 - Proceedings of the 6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Athens: National Technical University of Athens, 2017. s. 3795-3807. ISBN: 978-618-82844-2-5
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J. Labyrinth Seal 3D FlowPro Module - Softwarový modul pro numerické řešení 3D proudění páry v ucpávkách parních turbín Labyrinth Seal 3D FlowPro Module - Softwarový modul pro numerické řešení 3D proudění páry v ucpávkách parních turbín. 2017.
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Implementation of clinical data in patient-specific blood flow simulations in large arterial models. In 23rd Congress of the European Society of Biomechanics (ESB2017). Seville: Higher Technical School of Engineering of the University of Seville, 2017. s. 1. ISBN: neuvedeno
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., PECKA, A. A parallel implementation of an implicit discontinuous Galerkin finite element scheme for fluid flow problems. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2017, roč. 113, č. November 2017, s. 108-119. ISSN: 0965-9978
 • BUBLÍK, O., PECKA, A., VIMMR, J. FlowPro - multipurpose CFD software written in Java. 2017.
 • ROSENBERG, J., KŘEN, J., ROHAN, E., VIMMR, J., JANSOVÁ, M., JONÁŠOVÁ, A., LOBOVSKÝ, L., LUKEŠ, V., ŠTENGL, M. Biomechanics - Introduction and Selected Problems. In Experimental surgery. Plzeň : NAVA, 2016, s. 428-535. ISBN: 978-80-7211-490-0
 • FIŠER, M., ÖZGEN, I., HINKELMANN, R., VIMMR, J. A mass conservative well-balanced reconstruction at wet/dry interfaces for the Godunov-type shallow water model. INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS, 2016, roč. 82, č. 26.5.2016, s. 893-908. ISSN: 0271-2091
 • HÁLA, J., LUXA, M., BUBLÍK, O., PRAUSOVÁ, H., VIMMR, J. Clearance gap flow: extended pneumatic measurements and simulations by discontinuous Galerkin finite element method. In EPJ Web of Conferences - Experimental Fluid Mechanics 2015. Praha: Owned by the authors, published by EDP Sciences,, 2016. s. 1-6. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2101-6275
 • PRAUSOVÁ, H., BUBLÍK, O., VIMMR, J., LUXA, M., HÁLA, J. Clearance gap flow: simulations by discontinuous Galerkin method and experiments. In Experimental Fluid Mechanics 2014. Paris: EPJ Web of Conferences, 2015. s. 1-8. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2100-014X
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Comparison of discontinuous Galerkin time integration schemes for the solution of flow problems with deformable domains. Applied Mathematics and Computation, 2015, roč. 267, č. September 2015, s. 329-340. ISSN: 0096-3003
 • DUPAL, J., VIMMR, J., ADÁMEK, V., BUBLÍK, O. Analysis of vibro-acoustic propagation in a mobile screw compressor for the determination of emitted acoustic power radiated outside its housing. In COMPDYN 2015 - 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Athens: Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research, School of Civil Engineering, National Technical University of Athens, 2015. s. 4492-4507. ISBN: 978-960-99994-7-2
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., MOLÁČEK, J., BAXA, J. Multiscale blood flow modelling as a means for noninvasive quantification of hemodynamically significant carotid artery stenoses. In IFToMM 2015. Taiwan: National Taiwan University, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-986-04-6098-8
 • BUBLÍK, O., JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Application of the lattice Boltzman method for the modelling of pulsatile flow in idealised bypass geometries. In Engineering Mechanics 2014. Brno: University of Technology, 2014. s. 108-111. ISBN: 978-80-214-4871-1 , ISSN: 1805-8248
 • JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., ROHAN, E., VIMMR, J. Simulation of contrast medium propagation based on 1D and 3D portal hemodynamics. In Engineering Mechanics 2014. Brno: University of Technology, 2014. s. 272-275. ISBN: 978-80-214-4871-1 , ISSN: 1805-8248
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J. LBM-FREE-SURFACE-FLOW-2D. 2014.
 • JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. A comparative study of 1D and 3D hemodynamics in patient-specific hepatic portal vein networks. Applied and Computational Mechanics, 2014, roč. 8, č. 2, s. 177-186. ISSN: 1802-680X
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J. LBM-FREE-SURFACE-FLOW-3D. 2014.
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Pulsatile non-Newtonian blood flow in image-based models of carotid bifurcation. In Computational Plasticity XII - Fundamentals and Applications. Barcelona: CIMNE, 2013. s. 884-895. ISBN: 978-84-941531-5-0
 • VIMMR, J., KLÁŠTERKA, H., HAJŽMAN, M. Analytical solution of gaseous slip flow between two parallel plates described by the Oseen equation. Mathematics and Computers in Simulation, 2012, roč. 82, č. 10, s. 1832-1840. ISSN: 0378-4754
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Non-Newtonian effects of pulsatile blood flow in a realistic bypass graft geometry. In 18th International Conference Engineering Mechanics 2012. Praha: Institut of Theoretical and Applied Mechanics, 2012. s. 1505-1516. ISBN: 978-80-86246-40-6
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Pulsatile blood flow modelling in realistic aorto-coronary bypass models. In The 4th International conference on Modelling of Mechanical and Mechatronical Systems. Košice: TU Košice, 2011. s. 531-541. ISBN: 978-80-553-0731-2
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Numerical analysis of pulsatile blood flow in realistic coronary bypass models. In 11th International Conference on Computational Plasticity XI: Fundamentals and Applications. Barcelona: CIMNE, 2011. s. 776-787. ISBN: 978-84-89925-73-1
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J., BUBLÍK, O. Numerical analysis of bypass model geometrical parameters influence on pulsatile blood flow. Applied and Computational Mechanics, 2011, roč. 5, č. 1, s. 29-44. ISSN: 1802-680X
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Non-Newtonian effects of blood flow in complete coronary and femoral bypasses. Mathematics and Computers in Simulation, 2010, roč. 80, č. 6, s. 1324-1336. ISSN: 0378-4754
 • LUXA, M., DVOŘÁK, R., ŠIMURDA, D., VIMMR, J. Pneumatic Measurements Downstream of a Radial Turbine Nozzle Cascade. Journal of Thermal Science, 2010, roč. 19, č. 1, s. 42-46. ISSN: 1003-2169
 • VIMMR, J., KLÁŠTERKA, H., HAJŽMAN, M., LUXA, M., DVOŘÁK, R. Mathematical modelling and experimental investigation of gas flow in minichannels and microchannels. Journal of Thermal Science, 2010, roč. 19, č. 4, s. 289-294. ISSN: 1003-2169
 • KLÁŠTERKA, H., VIMMR, J., HAJŽMAN, M. Contribution to the gas flow and heat transfer modelling in microchannels. Applied and Computational Mechanics, 2009, roč. 3, č. 1, s. 63-74. ISSN: 1802-680X
 • VIMMR, J., KLÁŠTERKA, H., HAJŽMAN, M., LUXA, M., DVOŘÁK, R. Mathematical modelling and experimental investigation of gas flow in minichannels and microchannels. In 9th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows. [Andong]: [Andong National University], 2009. ISBN: 978-89-88090-25-1
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Numerical simulation of physiological pulsatile blood flow in complete bypass models. In Computational plasticity X. Barcelona: CIMNE, 2009. s. 1-4. ISBN: 978-84-96736-69-6
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J., BUBLÍK, O. Software for simulation of laminar incompressible generalized Newtonian fluid flow. 2009.
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., JONÁŠOVÁ, A. Software for simulation of laminar compressible fluid flow in very narrow gaps and microchannels. 2009.
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. On the modelling of steady generalized Newtonian flows in a 3D coronary bypass. Engineering Mechanics, 2008, roč. 15, č. 3, s. 193-203. ISSN: 1802-1484
 • VIMMR, J. Modelling of transonic flow in very narrow channels. In Proceedings of the 8th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows. Lyon: Laboratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique at Ecole Centrale de Lyon, 2007. s. 417-425.
 • LOBOVSKÝ, L., VIMMR, J. Smoothed particle hydrodynamics and finite volume modelling of incompressible fluid flow. Mathematics and Computers in Simulation, 2007, roč. 76, č. 1-3, s. 124-131. ISSN: 0378-4754
 • VIMMR, J. Modelling of complex clearance flow in screw-type machines . Mathematics and Computers in Simulation, 2007, roč. 76, č. 1-3, s. 229-236. ISSN: 0378-4754
 • VIMMR, J., ŠVÍGLER, J. Incorrect contact of screw surfaces and numerical solution of the leakage flow through the arisen gap . Engineering Mechanics, 2007, roč. 14, č. 1, s. 163-178. ISSN: 1802-1484
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Blood flow through a bypass model with stenotic artery. In Topical problems of fluid mechanics 2007. Prague: Institute of thermomechanics, 2007. s. 81-84. ISBN: 978-80-87012-04-8
 • HAJŽMAN, M., BUBLÍK, O., VIMMR, J. On the modelling of compressible inviscid flow problems using AUSM schemes. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 469-478. ISSN: 1802-680X
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Analysis of blood flow through a three-dimensional bypass model. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 693-702. ISSN: 1802-680X
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Finite volume simulation of blood flow through complete bypass models. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2007, roč. 7, č. 1, s. 4100005-4100006. ISSN: 1617-7061
 • VIMMR, J., NOVÁK, J. Numerical simulation of a cool air flow inside the first part of 06T-Cagliari tram passenger space. In European Conference on Computational Fluid Dynamics. Delft: Technical University, 2006. s. 1-16. ISBN: 90-9020970-0
 • VIMMR, J., FRYČ, O. Numerical simulation of leakage flow between moving rotor and housing of screw compressor. Modelowanie Inzynierskie, 2006, roč. 1, č. 32, s. 461-468. ISSN: 1896-771X
 • VIMMR, J. Computation of a leakage flow in a male rotor-housing gap of screw compressors. In ISTP - 16. Prague: Czech Technical University, 2005. s. 1-9. ISBN: 80-86786-04-8
 • VIMMR, J. Numerical solution of urine flow in the male urethra. In 10th international conference on numerical methods in continuum mechanics 2005 & 4th workshop on trefftz methods. Žilina: Slovak Academy of Sciences, 2005. s. 1-13. ISBN: 80-969165-5-6
 • VIMMR, J. Mathematical modelling of compressible inviscid fluid flow through a sealing gap in the screw compresor. Mathematics and Computers in Simulation, 2003, roč. 61, č. 3-6, s. 187-197. ISSN: 0378-4754

Ostatní publikace

 • DUŠKOVÁ, V., JONÁŠOVÁ, A., PLÁNIČKA, S., VIMMR, J. Thrombosis in portal vein reconstructions: Simulation of postsurgical blood clot formation. In Abstracts of the 26th Congress of the European Society of Biomechanics (ESB 2021). Milán: Politecnico Milano 1863, 2021. s. 1358.
 • DUŠKOVÁ, V., JONÁŠOVÁ, A., PLÁNIČKA, S., VIMMR, J. In-silico study of flow-mediated thrombosis in portal vein reconstructions. In PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 44-46. ISBN: 978-80-261-1059-0
 • LEVÝ, T., VIMMR, J. Developing Fully-Coupled Density-Based Solver for Turbulent Compressible Fluid Flows in OpenFOAM. In Conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2020. Praha: Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences, 2020. s. 130-136. ISBN: 978-80-87012-74-1, ISSN: 2336-5781
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Comparison of lumped parameter models for multiscale simulation of aorto-coronary bypass hemodynamics. In Book of Abstracts of the 25th Congress of the European Society of Biomechanics (ESB 2019). Vídeň: TU Verlag, 2019. s. 62. ISBN: 978-3-903024-96-0
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Tuning of a multiscale stand-alone model for patient-specific blood flow simulations in large arterial models. In Proceedings of the 6th International Conference of Computational and Mathematical Biomedical Engineering (CMBE19). Zeta Computational Resources Ltd., 2019. s. 52-55. ISBN: 978-0-9562914-5-5, ISSN: 2227-3085
 • PRAUSOVÁ, H., BUBLÍK, O., VIMMR, J., HÁLA, J., LUXA, M. Numerical and experimental investigation of compressible viscous fluid flow in minichannels. In PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: ZČU v Plzni, 2019. s. 160-163. ISBN: 978-80-261-0889-4
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., PECKA, A. NUMERICAL CALCULATION OF FLUTTER BOUNDARY USING DEVELOPED DISCONTINUOUS GALERKIN CODE. In DYMAMESI 2019. Prague: Institute of Thermomechanics, ASCR, v.v.i., 2019. ISBN: 978-80-87012-70-3
 • PLÁNIČKA, S., JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Numerické simulace vysoce vazké směsi v zařízení Ultromix. ProMinent System s.r.o., 2019.
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Tuning of lumped parameters for patient-specific non-Newtonian arterial blood flow simulations. In Online programme of the 8th World Congress of Biomechanics. Oxford Abstracts, 2018.
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., PLÁNIČKA, S. CFD výpočty ucpávek. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2018.
 • PLÁNIČKA, S., JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Proudění tekutiny v první nádrži zařízení Ultromat vyvolané prostřednictvím různých typů míchadel. ProMinent System spol.s r.o., 2018.
 • BUBLÍK, O., PECKA, A., VIMMR, J. Simple flight controller based on FlowPro-Matlab coupling. In Computational mechanics - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 5-6. ISBN: 978-80-261-0819-1
 • HEIDLER, V., BUBLÍK, O., LOBOVSKÝ, L., VIMMR, J. Free surface flows modelling based on lattice Boltzmann method. In Computational Mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 29-30. ISBN: 978-80-261-0819-1
 • PECKA, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Flutter boundary assessment for a blade cascade using developed discontinuous Galerkin code. In BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 83-84. ISBN: 978-80-261-0819-1
 • BUBLÍK, O., PECKA, A., VIMMR, J. FlowPro - multipurpose CFD software written in Java. In Computational Mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0748-4
 • PECKA, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Validation of a fluid-structure interaction code based on the discontinuous Galerkin method. In Computational Mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2017. s. 95-96. ISBN: 978-80-261-0748-4
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., PECKA, A., PEŠEK, L. Assessment of flutter instability in simplified blade cascade using CFD based on discontinuous Galerkin method. In Proceedings of the 13th International Symposium on Experimental Computational Aerothermodynamics of Internal Flows. Okinawa: neuvedeno, 2017. s. 1-8. ISBN: neuvedeno
 • PECKA, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Parallelisation of implicit DGFEM schemes for fluid flow problems by the Schwarz alternating method. In SVK FAV 2016 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 45-46. ISBN: 978-80-261-0621-0
 • PECKA, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Simple parallel implementation of an implicit CFD solver using the Schwarz domain decomposition method. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2016. s. 95-96. ISBN: 978-80-261-0647-0
 • PLÁNIČKA, S., VIMMR, J. Numerical simulation of free surface flows using a three-equation model for two-phase flows. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2016. s. 99-100. ISBN: 978-80-261-0647-0
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., LOBOVSKÝ, L. Experimental Validation of the Lattice Boltzmann Method on a Free Surface Flow Test Problem. In ESCO 2016 - 5th European Seminar on Computing. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 261., ISSN: neuvedeno
 • LOBOVSKÝ, L., MANDYS, T., SKLENIČKA, J., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Validation tests for gravity casting simulations. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2016. s. 73-74. ISBN: 978-80-261-0647-0
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., PECKA, A., PEŠEK, L. Assessment of flutter origin in simplified blade cascade with prescribed harmonic motion. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2016. s. 7-8. ISBN: 978-80-261-0647-0
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., PECKA, A. A parallel implementation of an implicit discontinuous Galerkin finite element scheme for the steady and unsteady flow problems. In ESCO 2016 - 5th European Seminar on Computing. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 61., ISSN: neuvedeno
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O. Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů V. - stanovení závislostí průtokového součinitele na tlakovém poměru. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2016.
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., PECKA, A. Návrh a vývoj algoritmu a výpočetního jádra pro aerodynamický výpočet proudového pole v lopatkové kaskádě v prostředí JAVA. Ardat Systems s.r.o., 2016.
 • HEIDLER, V., VIMMR, J., BUBLÍK, O. CFD Analysis of the Coolant Flow in Fuel Assembly of the VVER1000 Type Reactor. In Engineering mechanics 2015. Praha: 2015. s. 88-89. ISBN: 978-80-86246-42-0 , ISSN: 1805-8248
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Assessment of Carotid Stenoses by the Principle of Fractional Flow Reserve Derived from CT. In Engineering mechanics 2015. Praha: 2015. s. 348-349. ISBN: 978-80-86246-42-0 , ISSN: 1805-8248
 • PECKA, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. An implicit discontinuous Galerkin scheme for a numerical solution of transonic flow problems. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 79-80. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • PRAUSOVÁ, H., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Modelování přechodového proudění ve vnitřní aerodynamice. In Studentská vědecká konference 2015 : magisterské a doktorské studijní programy : sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 33-34. ISBN: 978-80-261-0505-3
 • FIŠER, M., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Novel limiting process of the discontinuous Galerkin method applied to shallow water equations. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 27-28. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • SÝKORA, M., TUREČEK, O., VIMMR, J., DUPAL, J., ADÁMEK, V., BUBLÍK, O., KRIVÁNKA, D. Řešení vibroakustiky kompresoru: porovnání výsledku simulací s výsledky měření. ATMOS Chrást s.r.o., 2015.
 • VIMMR, J., PLÁNIČKA, S., JONÁŠOVÁ, A. Tepelná analýza a výpočet chlazení vybraných komponent zařízení HELCZA. STREICHER, spol. s.o. Plzeň, 2015.
 • PLÁNIČKA, S., VIMMR, J. Convective flux schemes for numerical solution of two-phase flows. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 85-86. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O. Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů IV. – stanovení závislostí průtokového součinitele na tlakovém poměru. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2015.
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J., BUBLÍK, O. Blood flow simulations in patient-specific aorto-coronary bypass models: The role of boundary conditions. In ICCB 2015 - VI International Conference on Computational Bioenegineering. Barcelona: 2015. s. 1-12.
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., PECKA, A., JONÁŠOVÁ, A. A parallel implementation of implicit discontinuous Galerkin finite element method for fluid flow problems. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 17-18. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., PECKA, A. Návrh a vývoj algoritmu a výpočetního jádra aplikace pro aerodynamický výpočet axiálních lopatkových strojů v prostředí JAVA. Ardat Systems s.r.o., 2015.
 • PRAUSOVÁ, H., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Modelování proudění v úzkých mezerách. In Studentská vědecká konference 2014 : magisterské a doktorské studijní programy : sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 21-22. ISBN: 978-80-261-0365-3
 • FIŠER, M., BUBLÍK, O., LOBOVSKÝ, L., VIMMR, J. Problems and Solutions Connected with the Wet/Dry Interface in the Mathematical Model of the Shallow Water Equations. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 31-32. ISBN: 978-80-261-0429-2
 • BUBLÍK, O., JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Comparison of explicit and implicit discontinuous Galerkin finite element methods for the steady and unsteady flow problems. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 7-8. ISBN: 978-80-261-0429-2
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Comparison of discontinuous Galerkin time integration schemes for the solution of flow problems with deformable domains. In ESCO 2014 - 4th European Seminar on Computing. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 56., ISSN: neuvedeno
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Numerical simulation of non-Newtonian free surface flows in moulding process using the lattice Boltzmann method. In EFMC10 - European Fluid Mechanics Conference 10. 2014. s. 1-1.
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. On modelling of non-Newtonian free surface flows using the lattice Boltzmann method. In Modelling 2014. 2014.
 • VIMMR, J., PLÁNIČKA, S., JONÁŠOVÁ, A. Tepelná analýza a výpočet chlazení zařízení HELCZA. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2014.
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. A hemodynamic study on diseased carotid bifurcations. In EFMC10 - European Fluid Mechanics Conference 10. 2014. s. 1-1.
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O. Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny v ucpávkách rotorů parních turbín. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2014.
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O. Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů III. – stanovení průtokového součinitele. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2014.
 • BRANDNER, M., EGERMAIER, J., KOPINCOVÁ, H., KŘEN, J., ROSENBERG, J., VIMMR, J. Softwarové modelování. In Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně. UK Praha : 2013, s. 231-278. ISBN: 978-80-260-4796-4
 • FIŠER, M., BUBLÍK, O., LOBOVSKÝ, L., VIMMR, J. Modification of the Central-Upwind Scheme Providing C-property Implemented on Shallow Water Equations. In 29th conference with international participation Computational Mechanics 2013 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. 27-28. ISBN: 978-80-261-0282-3
 • DUPAL, J., VIMMR, J., BUBLÍK, O., HAJŽMAN, M. MODELLING OF ACOUSTIC POWER RADIATION FROM MOBILE SCREW COMPRESSORS. In International Conference on Vibration Problems. Lisboa: APMTAC, 2013. s. 1-10. ISBN: 978-989-96264-4-7
 • PLÁNIČKA, S., VIMMR, J. Metodika návrhu olejových separátorů. Atmos Chrást, 2013.
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J. Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny ve zjednodušených geometrických konfiguracích labyrintových ucpávek. Doosan Škoda Power s.r.o, 2013.
 • HLAVÁČ, Z., VIMMR, J. Sbírka příkladů ze statiky a kinematiky. 2. vyd. ZČU v Plzni : 2012, 243 s. ISBN: 978-80-261-0138-3
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Modeling dynamic CT perfusion test using multicompartment models. In Human Biomechanics 2012. Praha: Academy od Sciences of the Czech Republic, 2012. s. 69-70. ISBN: neuvedeno
 • Vimmr, J., Adámek, V. 28. konferenci s mezinárodní účastí VÝPOČTOVÁ MECHANIKA 2012. Železná Ruda, Špičák, 12.11.2012 - 14.11.2012.
 • HEIDLER, V., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Lattice Boltzmann method for the numerical solution of the shallow water flows. In 27th conference with international participation Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. A numerical study of pulsatile blood flow in a patient-specific coronary bypass model. In EUROMECH colloquium Cardiovascular Fluid Mechanics. Cagliari: University of Cagliari, 2011. s. 70-73. ISBN: neuvedeno
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., HAJŽMAN, M., LUXA, M. On the influence of wall roughness on gas flow in parallel plate microchannels. In 10th International Symposium on Experimental Computational Aerothermodynamics of Internal Flows. Brusel: Vrije Universiteit Brussel (VUB), Brussels, Belgium, 2011. s. 1-7. ISBN: neuvedeno
 • KLEČKOVÁ, J., PLÁNIČKA, S., VIMMR, J. Numerické simulace pronikání tekutiny labyrintovým těsněním převodovky příměstské elektrické jednotky řady 471. In Zborník prednášok Diel II. Žilina: ŽU v Žilině, 2011. s. 115-122. ISBN: 978-80-89276-31-8
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. A local time step discontinuous Galerkin finite element method for the solution of Euler equations on unstructured meshes. In 27th conference with international participation Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
 • LUXA, M., DVOŘÁK, R., ŠIMURDA, D., VIMMR, J. Gas Flow in Constant Area Minichannels. In 10th International Symposium on Experimental Computational Aerothermodynamics of Internal Flows. Brusel: Vrije Universiteit Brussel (VUB), Brussels, Belgium, 2011. s. 1-6. ISBN: neuvedeno
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Modelling of hemodynamics in 3D bypass models. Gliwice, 2010., ISBN: 978-83-60102-56-5,
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Modelování proudění krve v aneuryzmatu abdominální aorty. In Diagnostika, léčba a prevence závažných civilizačních onemocnění. Plzeň: Euroverlag, 2010. s. 29. ISBN: 978-80-7177-034-3
 • JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Analýza vlivu geometrie naproudění krve v modelu bypassu. In Diagnostika, léčba a prevence závažných civilizačních onemocnění. Plzeň: Euroverlag, 2010. s. 80. ISBN: 978-80-7177-034-3
 • HAJŽMAN, M., VIMMR, J., KLÁŠTERKA, H. Analytical and numerical investigation of velocity profile development in a microchannel with rectangular cross-section. In Proceedings of the 8th Euromech Fluid Mechanics Conference (EFMC-8), Bad Reichenhall, Germany, 2010. 2010. s. 12.
 • VIMMR, J., KLÁŠTERKA, H., HAJŽMAN, M., BUBLÍK, O. On the mathematical modelling of slip flow development in rectangular microchannels. Toulouse, 2010., ISBN: 978-2-906831-85-8,
 • VIMMR, J., KLÁŠTERKA, H., HAJŽMAN, M. Mathematical modelling of gaseous slip flow in a 3D rectangular microchannel. In Abstracts : 8th AIMS International Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications. Dresden: Technische Universität, 2010. s. 327.
 • JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Modelling of physiological pulsatile blood flow in a real bypass geometry. In ESB2010. Edinburgh: European Society of Biomechanics, 2010. s. 1.
 • ZEMAN, V., VIMMR, J. Applied and Computational Mechanics. University of West Bohemia, 2009, 252 s.
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J., BUBLÍK, O. Finite volume modelling of unsteady blood flow using a fractional-step method. In Modelling 2009. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2009. s. 50. ISBN: 978-80-86407-66-1
 • VIMMR, J., KLÁŠTERKA, H., HAJŽMAN, M. Analytical solution of gaseous slip flow in microchannels using Oseen flow model. In Modelling 2009. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2009. s. 84. ISBN: 978-80-86407-66-1
 • BUBLÍK, O., JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. An efficient computational technique for the solution of the Euler equations using explicit finite volume schemes on unstructured meshes. In Computational Mechanics 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Numerical solution of compressible flow problems using the finite volume flux-vector splitting schemes on unstructured meshes. In Engineering Mechanics 2009. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR, 2009. s. 147-158. ISBN: 978-80-86246-35-2
 • HAJŽMAN, M., KLÁŠTERKA, H., VIMMR, J. Analytical solution of gaseous flow in a rectangular microchannel with second-order slip flow boundary conditions. In Engineering Mechanics 2009. Prague: Institue of Theoretical an Applied Mechanics AS CR, 2009. s. 375-382. ISBN: 978-80-86246-35-2
 • ZEMAN, V., VIMMR, J. Applied and Computational Mechanics. 2009, Vol. 3, no. 2. Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 434 s.
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., LUXA, M., DVOŘÁK, R., ŠIMURDA, D. Numerical and experimental investigation of transonic flow through 2-D model of vlearance gap. In Engineering Mechanics 2008. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2008. s. 258-259. ISBN: 978-80-87012-11-6
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Computer simulation of non-Newtonian effects on blood flow in a complete 3D bypass model. In ECCOMAS 2008. Barcelona: CIMNE, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-84-96736-55-9
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Numerical simulation of non-Newtonian blood flow in a bypass model. In GAMM 2008. Bremen: Universität Bremen, 2008. s. 1-1.
 • DUPAL, J., VIMMR, J. Stochastické kmitání lineárních kontinuí obsahujících náhodné parametry. In Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky pro zvyšování pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 1-12. ISBN: 978-80-7043-668-4
 • VIMMR, J., LUXA, M., BUBLÍK, O., DVOŘÁK, R. Numerical and experimental modelling of transonic flow in very narrow channels and gaps. In Euromech Fluid Mechanics Conference 7. Manchester: University of Manchester, 2008. s. 357-357.
 • VIMMR, J., DUPAL, J. Analýza a porovnání evropských norem. In Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky pro zvyšování pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-7043-668-4
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Finite volume modelling of non-Newtonian blood flow in an occluded 3D bypass. In Topical problems of fluid mechanics 2008. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2008. s. 55-58. ISBN: 978-80-87012-09-3
 • ZEMAN, V., VIMMR, J. Applied and Computational Mechanics. Vol. 2, no. 1. vyd. Plzeň : University of West Bohemia, 2008, 206 s.
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Numerical simulation of non-Newtonian blood flow in bypass models. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2008, roč. 8, č. 1, s. 10179-10180. ISSN: 1617-7061
 • DUPAL, J., KŘEN, J., VIMMR, J. RAMEC - Program pro řešení statistických charakteristik odezvy verikálního modelu sedícího pasažéra. 2008.
 • ZEMAN, V., VIMMR, J. Applied and Computational Mechanics. Vol. 2, no. 2. vyd. Plzeň : University of West Bohemia, 2008, 215-418 s.
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Finite volume simulation of blood flow through complete bypass models. In 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Zürich: [s.n.], 2007. s. 108-109.
 • HLAVÁČ, Z., VIMMR, J. Sbírka příkladů ze statiky a kinematiky. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 236 s. ISBN: 978-80-7043-609-7
 • LOBOVSKÝ, L., VIMMR, J. SPH simulation of moderate Reynolds number flows. In SPHERIC. Ourense: Parque Tecnológico de Galicia, 2007. s. 91-94. ISBN: 978-84-690-6159-6
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. The influence of geometry on blood flow in a bypass model. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-607-3
 • ZEMAN, V., VIMMR, J. Applied and Computational Mechanics. Vol.1, no. 1. vyd. Pilsen : University of West Bohemia, 2007, 386 s.
 • ZEMAN, V., VIMMR, J. Applied and Computational Mechanics. Vol. 1, no. 2. vyd. Pilsen : University of West Bohemia, 2007, 387-720 s.
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Influence of junction angle on hemodynamics in a bypass model. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2007. s. 153-156. ISBN: 978-83-60102-46-6
 • HAJŽMAN, M., VIMMR, J. Finite Volume Modelling of Compressible Inviscid Flows Using Runge-Kutta Time-Stepping Schemes. In Applied Mechanics 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-13. ISBN: 978-80-248-1389-9
 • FRYČ, O., VIMMR, J. Comparison of various turbulence models applied to leakage flow through a male rotor-housing fap of twin-screw compressor. In Applied mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 1-9. ISBN: 80-7043-441-4
 • HAJŽMAN, M., VIMMR, J. Modelování transonického proudění nevazké tekutiny v konvergentním-divergentním kanále. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 157-164. ISBN: 80-7043-477-5
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. On modelling of steady flow in a bypass model. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 689-696. ISBN: 80-7043-477-5
 • VIMMR, J. Computational mechanics 2006. Vol. I a II. Pilsen : University of West Bohemia, 2006, 720 s. ISBN: 80-7043-477-5
 • FRYČ, O., VIMMR, J. Numerical simulation of leakage flow between moving rotor and housing of screw compressor. In XLV Sympozjon Modelowanie w mechanice. Gliwice: Politechnika Slaska, 2006. s. 74-74. ISBN: 83-60102-20-1
 • ŠVÍGLER, J., VIMMR, J. Contribution to modelling of wheel-rail contact. In Engineering mechanics 2006. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006. s. 1-12. ISBN: 80-86246-27-2
 • VIMMR, J. Modelling of Newtonian and non-Newtonian incompressible fluid flow. In GAMM 2006. Berlin: Technische Universität, 2006. s. 344-344.
 • Vimmr, J. Computational Mechanics 2006. Hrad Nečtiny, 06.11.2006 - 08.11.2006.
 • VIMMR, J. Modelling of Newtonian and non-Newtonian incompressible fluid flow. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2006, roč. 6, č. 1, s. 599-600. ISSN: 1617-7061
 • VIMMR, J. Computational mechanics 2005. Vol. II. Pilsen : University of West Bohemia, 2005, 350 s. ISBN: 80-7043-400-7
 • VIMMR, J. Turbulent compressible fluid flow computation in a male rotor-housing gap of screw compressors. In GAMM 2005. Luxembourg: 2005. s. 242-.
 • BYRTUS, M., IWNICKI, S., ŠVÍGLER, J., VIMMR, J., ZEMAN, V. Mathematical modelling and numerical simulation of a wheelset with a hollow shaft travelling through a curved track. In Computational mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 103-110. ISBN: 80-7043-400-7
 • VIMMR, J., NOVÁK, J. Numerická simulace proudění ochlazeného vzduchu ve vzduchovodu krajního článku tramvaje 06T - Cagliari. In Computational mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 641-648. ISBN: 80-7043-400-7
 • VIMMR, J., ŠVÍGLER, J. Numerical solution of the compressible turbulent flow through the gap caused by the incorrect contact of screw surfaces. In Engineering mechanics 2005. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005. s. 1-9. ISBN: 80-85918-93-5
 • LOBOVSKÝ, L., VIMMR, J. Smoothed particle hydrodynamics and finite volume modelling of incompressible fluid flow. In Modelling 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 36-36.
 • VIMMR, J., ŠVÍGLER, J. Correct and incorrect contact of screw machine rotors and leakage flow modelling. In Proceedings of the International scientific conference. Ostrava: VSB - Technical University, 2005. s. 419-424. ISBN: 80-248-0889-7
 • VIMMR, J. Modelling of complex clearance flows in screw-type machines. In Modelling 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 75-75.
 • VIMMR, J. Computational mechanics 2005. Vol. I . Pilsen : University of West Bohemia, 2005, 350 s. ISBN: 80-7043-400-7
 • VIMMR, J. Turbulent compressible fluid flow computation in a male rotor-housing gap of screw compressors. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2005, roč. 0, č. 5, s. 567-568.
 • VIMMR, J. Moderní metody výpočtu stlačitelného proudění. In Modelování a měření v termomechanice kontinua. Plzeň: VTS Škoda Výzkum, 2004. s. 213-218. ISBN: 80-02-01654-8
 • VIMMR, J. Numerical computation of compressible viscous flow through a male rotor-housing gap of screw compressors. In 21st international congress of theoretical and applied mechanics. Warszawa: IPPT PAN, 2004. s. 1-2. ISBN: 83-89697-01-1
 • ŠVÍGLER, J., VIMMR, J. Simulation of losses in gaps on the work space boundary of screw machines. In IX. international conference on the theory of machines and mechanisms. Liberec: Technical University, 2004. s. 747-752. ISBN: 80-7083-847-7
 • VIMMR, J. Mathematical modelling of compressible viscous flow in a male rotor-housing gap of screw machines. In Book of abstracts of the annual scientific conference GAMM 2004 at the Technische Universität Dresden. Dresden: Technische Universität , 2004. s. 155-.
 • VIMMR, J., KŘEN, J. Mathematical modelling of incompressible flow with application to the urine flow in the male urethra. In Computational mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 539-546. ISBN: 80-7043-314-0
 • VIMMR, J., ŠVÍGLER, J. Analysis of the compressible viscous fluid flow through the gap caused by the incorrect contact of screw surfaces. In Engineering mechanics 2004. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 1-10. ISBN: 80-85918-88-9
 • VIMMR, J. Mathematical modelling of compressible viscous fluid flow in a male rotor-housing gap of screw machines. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2004, roč. 0, č. č. 1, s. 454-455. ISSN: 1617-7061
 • VIMMR, J. Numerical simulation of compressible turbulent flow using algebraic turbulence model. In Book of Abstracts. Toulouse: Institut de Mechanique des Fluides de Toulouse, 2003. s. 310-310.
 • VIMMR, J. Introduction to the mathematical modelling of turbulent compressible fluid flow. In Applied Mechanics 2003. Gliwice : Politechnika Slaska , 2003. s. 207-212. ISBN: 8391722430
 • VIMMR, J. A treatise on numerical computation of non-stationary laminar compressible flow. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 483-494. ISBN: 80-7082-999-0
 • VIMMR, J., BYRTUS, M. Effects of artificial viscosity on laminar computation of transonic flow through 2D cascade of symmetrical profiles. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 495-504. ISBN: 80-7082-999-0
 • VIMMR, J., ŠVÍGLER, J. Contribution to the mathematical modelling of the fluid flow in screw machines. In Modelowanie w mechanice. Gliwice: Politechnika Slaska, 2002. s. 421-426. ISBN: 83-917224-1-4
 • VIMMR, J. Matematické modelování proudění stlačitelné tekutiny ve vnitřní aerodynamice. Plzeň : 2002,

Ostatní

Ke stažení