Ing. Jan Rendl

Oddělení: Oddělení mechaniky
Pozice: Doktorand
E-mail:

Životopis

Vzdělání

 • 2012 - 2015 – Bc., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Výpočty a design
 • 2015 - 2017 – Ing., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Dynamika konstrukcí a mechatronika

Pracovní zkušenosti

 • 2017 - dosud – ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, výzkumné centrum NTIS – Nové technologie pro informační společnost (vědecký pracovník)

Zahraniční odborné a studijní stáže

 • 2018 – odborná stáž na Technische Universität Darmstadt, Institut für Angewandte Dynamik (3 měsíce)

Členství v odborných organizacích

 • ČAS – Česká automobilová společnost
 • ČSM – Česká společnost pro mechaniku

Výuka

Cvičící předmětů

Výzkum

Odborné zaměření

 • dynamika vázaných mechanických soustav
 • hydrodynamika kluzných ložisek
 • rotorová dynamika

Publikace

Seznam významných publikací

 • DYK, Š., RENDL, J., BYRTUS, M., SMOLÍK, L. Dynamic coefficients and stability analysis of finite-length journal bearings considering approximate analytical solutions of the Reynolds equation. TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 2019, roč. 130, č. February 2019, s. 229-244. ISSN: 0301-679X
 • SMOLÍK, L., RENDL, J., STIFTER, J., OMASTA, M. Sub-synchronous shaft oscillations due to oil supply. In Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference. New York: American Society of Mechanical Engineers (ASME), 2018. s. 1-8. ISBN: 978-0-7918-5185-2

Ostatní publikace

 • RENDL, J., SMOLÍK, L. Numerical and experimental investigation of the hysteresis phenomenon associated with instability of rotor-bearing systems. In Proceedings DYMAMESI 2019. Prague: Institute of Thermomechanics, ASCR, v.v.i., 2019. s. 61-68. ISBN: 978-80-87012-70-3
 • RENDL, J., ZILLI, L., SEDLÁČEK, F. Investigation of driving properties for Formula Student. In Applied Mechanics 2018 - Conference Proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita, 2018. s. 123-128. ISBN: 978-80-261-0766-8
 • SMOLÍK, L., RENDL, J. Analýza stability testovacího zařízení. Část II: Zařízení pro výzkum víření oleje. Grantová agentura České republiky, 2018.
 • SMOLÍK, L., RENDL, J., HARTL, M., POLACH, P. Limitations of finite difference methods in the computation of coupling forces prescribed by the Reynolds equation. In Proceedings of The 5th Joint International Conference on Multibody System Dynamics. Lisboa: Técnico Lisboa, 2018. s. 1-7. ISBN: neuvedeno
 • RENDL, J., HAJŽMAN, M. Design and optimization of the suspensions for Formula Student. In Applied Mechanics 2017 Conference Proceedings. Brno, Czech republic: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., 2017. s. 105-108. ISBN: 978-80-87434-08-6
 • RENDL, J., HAJŽMAN, M., MENCLOVÁ, E. Suspension design and tire modelling of Formula SAE. In Computational Mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 107-108. ISBN: 978-80-261-0748-4
 • SMOLÍK, L., RENDL, J. Numerical investigation of dynamics of rotor with fluid-induced instability. In Applied Mechanics 2017 Conference Proceedings. Brno, Czech republic: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., 2017. s. 109-112. ISBN: 978-80-87434-08-6
 • MENCLOVÁ, E., RENDL, J. Počítačové modelování jízdních vlastností Formula Student. In Sborník: studentská vědecká konference: magisterské a doktorské studijní programy. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 27-28. ISBN: 978-80-261-0706-4
 • POLACH, P., SMOLÍK, L., RENDL, J., HAJŽMAN, M. Influence of plain journal bearing parameters on the rotor nonlinear behaviour. In Awrejcewicz, J. Engineering Dynamics and Life Sciences. Łódź: Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, 2017. s. 441-451. ISBN: 978-83-935312-3-3
 • RENDL, J., HAJŽMAN, M., SMOLÍK, L. Numerical solver for journal bearing dynamics. In Applied Mechanics 2016 : Book of Abstracts. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2016. s. 49-50. ISBN: 978-80-227-4547-5

Ostatní