doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.

Místnost: UC 124
Telefon: +420 377 632 329
Oddělení: Oddělení stavitelství
Pozice: Docent
E-mail:

Životopis

Publikace

Seznam významných publikací

 • PAŠEK, J., KESL, P. Probabilistic assessment of failure risk of the building envelope thermally insulated from the inside. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2015, roč. 267, č. 2015, s. 108-118. ISSN: 0096-3003
 • PAŠEK, J. Authenticity of the Medieval Temple Complex of Angkor in 21st Century. In 7th Architecture in Perspective 2015. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2015. s. 134-139. ISBN: 978-80-248-3802-1
 • PAŠEK, J., GAYA, H. P. Numerical Simulations of the Influence of Temperature Changes on Structural Integrity of Stone Temples in Angkor, Cambodia. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2015, roč. 267, č. 2015, s. 409-418. ISSN: 0096-3003
 • PAŠEK, J., VEJVARA, L. Degradation of the Building Structures Due to Carbonation of Concrete. In Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. s. 37-42. ISBN: 978-3-03835-237-2 , ISSN: 1022-6680
 • PAŠEK, J. The Future of the Polystyrene as Thermal Insulation in Buildings. In Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. s. 87-91. ISBN: 978-3-03835-280-8 , ISSN: 1022-6680
 • PAŠEK, J. Infračervená termografie jako nedestruktivní diagnostika stavebních památek. In Sborník příspěvků z Medzinárodnej vedeckej konferencie 2014 konanej pri príležitosti založenia Ústavu súdneho znalectva. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná Fakulta, 2014. s. 1-9. ISBN: 978-80-971579-1-3
 • VEJVARA, L., PAŠEK, J. Reliability of Masonry Structures According to the Contemporary Computational Procedures. In Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. s. 113-118. ISBN: 978-3-03835-237-2 , ISSN: 1022-6680
 • PAŠEK, J., FRANKL, J. Impacts of Floods on Wooden Structures and Elements in the Buildings. In Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. s. 49-54. ISBN: 978-3-03835-237-2 , ISSN: 1022-6680
 • PAŠEK, J., VÖRÖS, F. The Present and the Future of Polystyrene Foam in Construction. In Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. s. 43-48. ISBN: 978-3-03835-237-2 , ISSN: 1022-6680
 • PAŠEK, J., TRIBULOVA, T., FRANKL, J. Interior environment of the buildings hit by floods. In 8th International conference building and environment 2013. Bratislava: STU, 2013. s. 196-201. ISBN: 978-80-227-4070-8
 • PAŠEK, J., BOSOVÁ, D. Impact of façade coloring on temperature and light conditions of buildings, housing estates, and environment. In 8th International conference building and environment 2013. Bratislava: STU, 2013. s. 212-215. ISBN: 978-80-227-4070-8
 • PAŠEK, J. Impact of Internal Thermal Insulation Systems on Static Behaviour of Exterior Walls. Advanced Materials Research, 2013, roč. Neuveden, č. 649, s. 11-14. ISSN: 1022-6680
 • PAŠEK, J. Impact of Internal Thermal Insulation Systems on Static Behaviour of Exterior Walls. In Buildings and environment 2012. Brno: VUT Brno, Fakulta stavební, 2012. s. 21-24. ISBN: 978-80-214-4505-5

Ostatní publikace

 • PAŠEK, J. Technický stav středověkých kamenných chrámů v Angkoru, 1. díl. Časopis Stavebnictví, 2021, roč. 15, č. 3, s. 40-45. ISSN: 1802-2030
 • PAŠEK, J. Technický stav středověkých kamenných chrámů v Angkoru, 2. díl. Časopis Stavebnictví, 2021, roč. 15, č. 6-7, s. 62-69. ISSN: 1802-2030
 • PAŠEK, J., BOŠOVÁ, D., GANGUR, M., IRCINGOVÁ, J., JANEČEK, P., JEŽEK, J., MARTINČÍK, D., SOJKOVÁ, V., ŠLECHTOVÁ SOJKOVÁ, O., TLUČHOŘ, J., Vliv municipalit jako vlastníka stavebního fondu na veřejný prostor. In Architecture in Perspective 13. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2021. s. 144-149. ISBN: 978-80-248-4552-4
 • PAŠEK, J., GAYA, HP., FRÉMUNDOVÁ, M. Analysis of Structural Integrity of Stone Masonry of Medieval Temples in Angkor, Cambodia. České Budějovice, 2020.
 • PAŠEK, J. SOJKOVÁ, V. Facility management inteligentních budov. In 12th Architecture in Perspective 2020. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2020. s. 360-364. ISBN: 978-80-248-4450-3
 • PAŠEK, J., SOJKOVÁ, V. Influence of the Facility Management of the Modern Buildings on their Utility and Market Value. 26th Annual European Real Estate Society Conference. ERES: Conference. Cergy-Pontoise, Paris, 2019.
 • PAŠEK, J., SOJKOVÁ, V. Facility Management of Smart Buildings. International Review of Applied Sciences and Engineering, 2018, roč. 9, č. 2, s. 181-187. ISSN: 2062-0810
 • PAŠEK, J. Infračervená termografie ve facility managementu. Řízení a údržba průmyslového podniku, 2018, roč. 57, č. 2, s. TD8-TD11. ISSN: 1803-4535
 • PAŠEK, J., TRIBULOVÁ, T., FRANKL, J. Interior Environment of the Buildings Hit by Floods. Advanced Materials Research, 2014, roč. 2014, č. 899, s. 332-337. ISSN: 1022-6680
 • PAŠEK, J. Závažnost skrytých vad ETICS. In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014. s. 78-85. ISBN: 978-80-553-1678-9
 • PAŠEK, J., BOSOVÁ, D. Impact of Façade Colouring on Temperature and Light Conditions of Buildings, Housing Estates, and Environment. Advanced Materials Research, 2014, roč. 2014, č. 899, s. 135-138. ISSN: 1022-6680
 • PAŠEK, J. Vliv technických parametrů termokamer na přesnost výsledků stavební termodiagnostiky. Technická diagnostika, 2014, roč. 23, č. 1, s. 8-11. ISSN: 1210-311X
 • PAŠEK, J., VEJVARA, L. Karbonatace betonových a železobetonových obvodových konstrukcí. In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014. s. 86-91. ISBN: 978-80-553-1678-9
 • PAŠEK, J. Aplikace infračervené termografie v diagnostice historických staveb. Technická diagnostika, 2014, roč. 23, č. 1, s. 19-23. ISSN: 1210-311X
 • PAŠEK, J. Aplikace infračervené termografie v diagnostice stavebních památek. Almanach znalca, 2014, roč. 14, č. 3-4, s. 30-34. ISSN: 1336-3174
 • PAŠEK, J. The Influence of Colour Solution of the ETICS Surface on its Thermal Exposition. Advanced Engineering Forum, 2014, roč. 2014, č. 12, s. 88-92. ISSN: 2234-9898
 • PAŠEK, J. Vliv barevného řešení povrchu kontaktního zateplení na jeho teplotní expozici. In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2013. s. 144-151. ISBN: 978-80-553-1393-1
 • PAŠEK, J. Analýza namáhání souvrství ETICS změnami teploty. In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2013. s. 152-156. ISBN: 978-80-553-1393-1
 • PAŠEK, J. The risks of static behaviour of external walls insulated from internal side. In Impact of new technology and constructions on architectural design V. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2012. s. 6-10. ISBN: 978-80-227-3850-7

Ostatní