Ing. Jan Heczko

Místnost: UN 452
Telefon: +420 377 632 352
Oddělení: Oddělení pružnosti a pevnosti
Pozice: Doktorand
E-mail:

Životopis

Pracovní zkušenosti

 • 2013 - dosud - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, výzkumné centrum NTIS – Nové technologie pro informační společnost (výzkumný asistent)
 • 2015-2017 - MBtech Bohemia, a.s. (programátor)

Zahraniční odborné a studijní stáže

 • 2010 - odborná stáž na Instituto Superior Técnico, Lisabon (8 měsíců)
 • 2013 - studijní pobyt Erasmus na Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa (3 měsíce)

Výuka

Publikace

Seznam významných publikací

 • HECZKO, J., KOTTNER, R. Modeling of material damage using finite elements and time homogenization in case of finite strain. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2018, roč. 319, č. FEB 15 2018, s. 264-273. ISSN: 0096-3003
 • VONDŘEJC, J., ROHAN, E., HECZKO, J. Shape optimization of phononic band gap structures using the homogenization approach. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, 2017, roč. 113-114, č. 15 May 2017, s. 147-168. ISSN: 0020-7683
 • KOTTNER, R., KOCÁB, J., KOCHOVÁ, P., HECZKO, J. Tensile and shear tests of a cork/rubber composite. In EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 273-279. ISBN: 978-80-553-3167-6
 • KOTTNER, R., KOCÁB, J., HECZKO, J., KRYSTEK, J. Investigation of the mechanical properties of a cork/rubber composite. Materiali in Tehnologije, 2016, roč. 50, č. 4, s. 579-583. ISSN: 1580-2949
 • HECZKO, J., KOTTNER, R. Modelling of changes in mechanical properties of rubber under cyclic loading. In Constitutive Models for Rubber IX. Leiden: CRC Press/Balkema, 2015. s. 411-415. ISBN: 978-1-138-02873-9
 • ROHAN, E., VONDŘEJC, J., HECZKO, J. Shape optimization for homogenized phononic materials and band gap structures. In Engineering Optimization IV. London: Taylor & Francis Group, 2015. s. 347-352. ISBN: 978-1-138-02725-1
 • HECZKO, J., KOTTNER, R., FUKALA, L. Investigation of Long-Term Mechanical Response of Rubber. In Applied Mechanics and Materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 42-47. ISBN: 978-3-03785-977-3 , ISSN: 1660-9336
 • HECZKO, J., KOTTNER, R., KROUPA, T. Identification of parameters of a nonlinear material model considering the effects of viscoelasticity and damage. CMC-Computers Materials & Continua, 2013, roč. 33, č. 3, s. 257-273. ISSN: 1546-2218
 • HECZKO, J., KOTTNER, R. Identification of parameters of viscoelastic material model with damage for large deformations in rubber. In 14th International Conference APPLIED MECHANICS 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 73-76. ISBN: 978-80-261-0097-3

Ostatní publikace

 • KOCÁB, J., KOTTNER, , HECZKO, J., KRYSTEK, J. Shear and torsion tests of viscoelastic materials. In Applied Mechanics 2018. Plzeň: ZČU, 2018. s. 49-52. ISBN: 978-80-261-0766-8
 • HECZKO, J., KOTTNER, Identifikace parametrů při modelování stárnutí a poškození pryže. In Studentská vědecká konference 2018 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2018. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0790-3
 • KOTTNER, R., HECZKO, J., KRYSTEK, J. Validation of identified material parameters of rubber using an arcan shear test. In 35th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics - Extended abstracts. Bucurest: The Romanian Association for Stress Analysis and Materials Testing – ARTENS, 2018. s. 79-80. ISBN: 978-606-23-0874-2
 • HECZKO, J., KOTTNER, Modelling of Chemical Ageing and Fatigue in Rubber and Identification of Parameters. Plzeň, 2018.
 • HECZKO, J., KOTTNER, Modelling of Chemical Ageing and Fatigue in Rubber and Identification of Parameters. In ESCO 2018 - 6th European Seminar on Computing. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. s. 81.
 • HECZKO, J., KOTTNER, R. Modelling of Influence of Fatigue Damage on Oxygen Diffusion in Rubbers. Osaka, 2018.
 • KOTTNER, , KRYSTEK, J., HECZKO, J., MANDYS, T. Stanovení Mooney-Rivlinových konstant u dodaných pryží dvou tvrdostí (75 ShA a 85 ShA). BONATRANS GROUP, a.s., 2018.
 • HECZKO, J. Softwarová implementace optického extenzometru. In Studentská vědecká konference 2017 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: ZČU v Plzni, 2017. s. 17-18. ISBN: 978-80-261-0706-4
 • HECZKO, J., KOTTNER, R. Modelling of ageing and fatigue under large strains. In Computational Mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2017. s. 31-32. ISBN: 978-80-261-0748-4
 • HECZKO, J., KOTTNER, R. Modelling of Material Damage Using Finite Elements and Time Homogenization in Case of Finite Strain. Pilsen, 2016.
 • DIMITROVOVÁ, Z., HECZKO, J., LOBOVSKÝ, L., KRYSTEK, J., RODRIGUES, H.C. Structural Optimization and Material Fitting of a Material with Inherent Bistable Elements. In EngOpt 2016 - 5th International Conference on Engineering Optimization. Rio de Janeiro: E-papers Serviços Editoriais Ltda, 2016. s. 1-9. ISBN: 978-85-7650-522-8
 • HECZKO, J. Použití metody homogenizace pro výpočet unavového poškození pryže. In SVK FAV 2015 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 17-18. ISBN: 978-80-261-0505-3
 • KOTTNER, R., KOCÁB, J., HECZKO, J., KRYSTEK, J. Investigation of Mechanical Properties of Cork/Rubber Composite. In PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. Ljubljana: Institute of Metals and Technology, 2015. s. 108. ISBN: 978-961-92518-8-1
 • HECZKO, J., KOTTNER, R. Modelling fatigue damage using finite elements and time homogenization. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 31-32. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • HECZKO, J., SRBOVÁ, H. Únava pryže. 2015.
 • HECZKO, J., DIMITROVOVÁ, Z. Model bistabilní rovinné struktury. In Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 8-13. ISBN: 978-80-261-0445-2
 • KŘEN, J., LOBOVSKÝ, L., SALÁŠEK, M., WEISOVÁ, D., JANSOVÁ, M., KRYSTEK, J., MANDYS, T., HECZKO, J., ZEMČÍK, R., HARTLOVÁ, J. Vytvoření experimentálních modelů a vyhodnocení experimentálních měření v oblasti pánevního kruhu. Univerzita Karlova v Praze, 2014.
 • HECZKO, J., KOTTNER, R. Přípravek pro měření objemové stlačitelnosti materiálu. Prague, 2013.
 • HECZKO, J., KOTTNER, R., FUKALA, L. Investigation of Long-term Mechanical Response of Rubber. In Experimental stress analysis 2013 : 51th international conference : June 11-13 2013, Litoměřice, Czech Republic. Ústí nad Labem: Faculty of Production Technology and Management, Jan Evangelista Purkyně Univerzity, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-7414-579-7
 • KOTTNER, R., HECZKO, J. Výzkum vlivu viskoelasticity s porušením na mechanické chování pryžových segmentů pryží odpružených kol - 1. etapa, 20°C. BONATRANS, a.s., 2013.

Ostatní

Patička