prof. Dr. Ing. Jan Dupal

Místnost: UN 451
Telefon: +420 377 632 316
Oddělení: Oddělení mechaniky
Pozice: Profesor
E-mail:

Životopis

Vzdělání

 • 1974-1979 - Ing. , Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, Fakulta strojní, obor Technologie jaderně energetických zařízení
 • 1988 - 1992, Dr., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Aplikovaná mechanika
 • 2000 – doc., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Mechanika
 • 2010 – prof., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Mechanika

Pracovní zkušenosti

 • 1981-1984 - Škoda JS, a.s., Plzeň, Výzkumně vývojová základna Reaktory, výpočtář
 • 1984 - dosud - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, (pedagogicko-vědecký pracovník)
 • 2010 – dosud – ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, výzkumné centrum NTIS – Nové technologie pro informační společnost (vědecký pracovník)

Zahraniční odborné a studijní stáže

 • 1988 - studijní pobyt VMEI Gabrovo, Bulharsko (1 týden)
 • 1993 - studijní pobyt Erasmus na Manchester Metropolitan University (2 měsíce)
 • 1996 – studijní pobyt Erasmus na Manchester Metropolitan University (1 měsíc)

Členství v odborných organizacích

 • konference Výpočtová mechanika – člen vědeckého výboru
 • redakční rada časopisu „Applied and Computational Mechanics“ – člen od roku 2009
 • 2005 - předseda odborné skupiny Technická mechanika České společnosti pro mechaniku
 • 1998 - člen Gearing Technical Commitee of IFToMM za ČR
 • 1995 - člen GAMM (Gesellschaft für Angewandte Matematik und Mechanik)
 • 1993 - Česká společnost pro mechaniku - člen odborné skupiny Technická mechanika

Publikace

Seznam významných publikací

 • DUPAL, J., ZAJÍČEK, M. Existence of analytical solution, stability assessment and periodic response of vibrating systems with time varying parameters. Applied and Computational Mechanics, 2020, roč. 14, č. 2, s. 123-144. ISSN: 1802-680X
 • DUPAL, J., ZAJÍČEK, M., LUKEŠ, V. 1D finite element for modelling of turbine blade vibration in the field of centrifugal forces. Applied and Computational Mechanics, 2019, roč. 13, č. 2, s. 107-124. ISSN: 1802-680X
 • POLACH, P., HAJŽMAN, M., DUPAL, J. Influence of the fibre damping computational model in a mechanical system on the coincidence with the experimental measurement results. Engineering Review, 2017, roč. 37, č. 1, s. 82-91. ISSN: 1330-9587
 • ZAJÍČEK, M., DUPAL, J. Analytical solution of spur gear mesh using linear model. MECHANISM AND MACHINE THEORY, 2017, roč. 118, č. December 2017, s. 154-167. ISSN: 0094-114X
 • DUPAL, J. Software pro modální analýzu, posouzení stability a celkového dynamického chování turbosoustrojí s vlivem ucpávek. 2017.
 • BYRTUS, M., HAJŽMAN, M., DUPAL, J., POLACH, P. Dynamic phenomena of a blade system with aero-elastic coupling. In Proceedings of ISMA 2016 - USD 2016. Leuven: KU Leuven, 2016. s. 423-430. ISBN: 978-90-73802-91-9
 • ŠIKA, Z., SVATOŠ, P., BENEŠ, P., DUPAL, J., HAJŽMAN, M. Multi-level cable mechanisms with added active structures. In Engineering Mechanics 2016, Book of Full Texts. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2016. s. 14-20. ISBN: 978-80-87012-59-8 , ISSN: 1805-8248
 • DUPAL, J., VIMMR, J., ADÁMEK, V., BUBLÍK, O. Analysis of vibro-acoustic propagation in a mobile screw compressor for the determination of emitted acoustic power radiated outside its housing. In COMPDYN 2015 - 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Athens: Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research, School of Civil Engineering, National Technical University of Athens, 2015. s. 4492-4507. ISBN: 978-960-99994-7-2
 • DUPAL, J., ZAJÍČEK, M. Analytical periodic solution and stability assessment of 1 DOF parametric systems with time varying stiffness. Applied Mathematics and Computation, 2014, roč. 243, č. September 2014, s. 138-151. ISSN: 0096-3003
 • ZAJÍČEK, M., DUPAL, J. Analytic solution of simplified Cardan’s shaft model. Applied and Computational Mechanics, 2014, roč. 8, č. 2, s. 215-228. ISSN: 1802-680X
 • VOLDŘICH, J., DUPAL, J. NONVIB_VIEW- Software pro zpracování a vykreslení výsledků analýzy nelineárních multiharmonických vibrací olopatkovaného disku. 2012.
 • ZAJÍČEK, M., ADÁMEK, V., DUPAL, J. Finite element for non-stationary problems of viscoelastic orthotropic beams. Applied and Computational Mechanics, 2011, roč. 5, č. 1, s. 89-100. ISSN: 1802-680X
 • ZAJÍČEK, M., DUPAL, J. Possibility of identification of elastic properties in laminate beams with cross-ply laminae stacking sequences. Applied and Computational Mechanics, 2011, roč. 5, č. 2, s. 239-252. ISSN: 1802-680X
 • KOVÁŘOVÁ, J., SCHLEGEL, M., DUPAL, J. Dependency of the Quality of the Active Vibration Damping on the Sensor and Actuator Location - Simulation and Experiment. Solid State Phenomena, 2009, roč. 2009, č. 147-149, s. 215-220. ISSN: 1012-0394
 • DUPAL, J. Mechanika stochastických systémů. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008, 263 s. ISBN: 978-80-7043-715-5
 • KRÁLÍČEK, J., DUPAL, J. Vibroacoustical analysis of rail vehicle. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 507-514. ISSN: 1802-680X
 • DUPAL, J., KRÁLÍČEK, J. A stochastic response of vibrating systems containing random parameters. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 29-36. ISSN: 1802-680X
 • KOVÁŘOVÁ, J., DUPAL, J., SCHLEGEL, M. Vibration control of plate structures. Engineering Mechanics, 2007, roč. 14, č. 1-2, s. 23-36. ISSN: 1802-1484
 • DUPAL, J., ZEMAN, V., KURUC, T. Dynamics analysis of the large rotor systems with gear-meshing nonlinearities. In The Eleventh World Congress in Mechanism and Machine Science. Tianjin: Tianjin University, 2004. s. 2124-2128. ISBN: 7-111-14073-7
 • DUPAL, J. Modelling of the pipeline systems conveying fluid. In ICOVP 2003. Liberec: Technical University, 2003. s. 1-6. ISBN: 80-7083-734-9
 • PEČÍNKA, L., DUPAL, J., ZEMAN, V., SADÍLEK, J., ZHANALOVÁ, J. Lesson learnt from mathematical modeling of primary circuit of VVER 440/213 reactors. Progress in Nuclear Energy, 2003, č. č. 1-4 (sp, s. 167-175.
 • PEČÍNKA, L., DUPAL, J., ZEMAN, V., SADÍLEK, J., ZHANALOVÁ, J. Lesson learnt from mathematical modeling of primary circuit of VVER 440/213 reactors. Progress in Nuclear Energy, 2003, roč. 43, č. č. 1-4 (sp, s. 167-175. ISSN: 0149-1970

Ostatní publikace

 • DUPAL, J. Investigation of critical rotor revolution in rotating space. In PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. s. 40-43. ISBN: 978-80-261-1059-0
 • DUPAL, J. Řešení kritických otáček a odezvy standu ve VN jámě na buzení kinematickými úchylkami. ENGIE Service a.s., 2019.
 • DUPAL, J. Posouzení mechanického propojení s použitím jednoho kardonu a nového provedení momentového senzoru. ENGIE Service a.s., 2019.
 • DUPAL, J., ZAJÍČEK, M., LUKEŠ, V. Modelling of the turbine blade by new finite element. In Computational Mechanics 2018 - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2018. s. 15-16. ISBN: 978-80-261-0819-1
 • SÝKORA, M., TUREČEK, O., VIMMR, J., DUPAL, J., ADÁMEK, V., BUBLÍK, O., KRIVÁNKA, D. Řešení vibroakustiky kompresoru: porovnání výsledku simulací s výsledky měření. ATMOS Chrást s.r.o., 2015.
 • POLACH, P., HAJŽMAN, M., DUPAL, J. Influence of the Fibre Damping Model in a Simple Mechanical System on the Coincidence with the Experimental Measurement Results. In 8th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2015. s. 1-12. ISBN: 978-953-7539-21-4
 • ZAVŘEL, J., ŠIKA, Z., VALÁŠEK, M., BENEŠ, P., DUPAL, J. Optimization of mechanical properties of active structure and choice and placement of sensors and actuators. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 133-134. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • POLACH, P., BYRTUS, M., DUPAL, J., HAJŽMAN, M., ŠIKA, Z. Alternative modelling of cables of varying length. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 91-92. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • DUPAL, J., BYRTUS, M. Methodology of behaviour simulation of cable-driven manipulators with varying cable lengths.. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 25-26. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • POLACH, P., VOLDŘICH, J., HAJŽMAN, M., DUPAL, J., ČERNÝ, J. Dvakrát o turbínových lopatkách: výpočet vibrací a defektoskopie. In Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, Sborník z 9. konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 55-60. ISBN: 978-80-261-0406-3
 • DUPAL, J., ZAJÍČEK, M. Analytical periodic solution and stability assessment of Cardan’s mechanism. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: University of West Bohemia, 2014. s. 21-22. ISBN: 978-80-261-0429-2
 • DUPAL, J., VIMMR, J., BUBLÍK, O., HAJŽMAN, M. MODELLING OF ACOUSTIC POWER RADIATION FROM MOBILE SCREW COMPRESSORS. In International Conference on Vibration Problems. Lisboa: APMTAC, 2013. s. 1-10. ISBN: 978-989-96264-4-7
 • DUPAL, J. Dynamická analýza a optimalizace fyzioterapeutického trenažéru Wobble. COMTES FHT a.s. Průmyslová 995, 334 41Dobřany Česká republika, 2013.
 • DUPAL, J., ZAJÍČEK, M. Parametric vibration of the gear mesh. Gliwice, 2011., ISBN: 978-83-60102-59-6,
 • DUPAL, J., ZAJÍČEK, M. Analytical Solution Of The Drive Vibration With Time Varying Parameters. Washington, 2011.
 • DUPAL, J., ZAJÍČEK, M. Analytical solution and stability assessment of the vibrating systems with 1 DOF having time-periodical parameters. In 27th conference with international participation Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
 • ZAJÍČEK, M., DUPAL, J. Possibility of identification of the elastic properties in laminate beams with cross-ply laminae stacking sequences. Pilsen, 2010., ISBN: 978-80-7043-919-7,
 • DUPAL, J., ZAJÍČEK, M. Periodical solution of parametric systems with 1 DOF. Pilsen, 2010., ISBN: 978-80-7043-919-7,
 • DUPAL, J., KURUC, T. Dynamics and stability of Large turbine generators. In AzC IFToMM 2010 International Symposium of Mechanism and Machine Science. 2010. s. 343-348.
 • DUPAL, J., KURUC, T. Modelling of the Turbine generators. Prague, 2010., ISBN: 978-80-87012-26-0,
 • ZAJÍČEK, M., ADÁMEK, V., DUPAL, J. Problem of non-stationary loaded viscoelastic orthotropic beam. In Computational Mechanics 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
 • DUPAL, J., KOVÁŘOVÁ, J. Model of the crankshaft enabling to the support force control during a machining process. In Computational Mechanics 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
 • DUPAL, J., KURUC, T. Parametric vibration of generator rotors and Lafoon's kerf depth determination. In Mechatronic Systems and Materials. Vilnius: Technika, 2009. s. 18-19. ISBN: 978-9955-28-493-2
 • DUPAL, J. Software pro pevnostní výpočet invalidního vozíku "Indenpendent". 2008.
 • DUPAL, J. Limits of the transient response of the dynamic systems containing random parameters. In Dynamics of machines 2008. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2008. s. 23-30. ISBN: 978-80-87012-10-9
 • DUPAL, J. Optimization of plate vibro-isolation from the acoustic of view. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2008. s. 19-22. ISBN: 978-83-60102-50-3
 • DUPAL, J., VIMMR, J. Stochastické kmitání lineárních kontinuí obsahujících náhodné parametry. In Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky pro zvyšování pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 1-12. ISBN: 978-80-7043-668-4
 • DUPAL, J. A new approach to the limit estimation of the critical rotor speeds. In Proceedings. Liberec: Technical University, 2008. s. 199-204. ISBN: 978-80-7372-370-5
 • VIMMR, J., DUPAL, J. Analýza a porovnání evropských norem. In Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky pro zvyšování pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-7043-668-4
 • DUPAL, J., KŘEN, J., VIMMR, J. RAMEC - Program pro řešení statistických charakteristik odezvy verikálního modelu sedícího pasažéra. 2008.
 • DUPAL, J. A new method of the one class rotor critical speed determination. In Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-87012-06-2
 • KOVÁŘOVÁ, J., SCHLEGEL, M., DUPAL, J. Vibration Control of Cantilever Beam. Journal of Vibroengineering, 2007, roč. 9, č. 2, s. 45-48. ISSN: 1392-8716
 • KOVÁŘOVÁ, J., DUPAL, J., SCHLEGEL, M. Metodický postup řízení vibrací aplikovaný na řízení vibrací nosníku vetknutého. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 47 s. ISBN: 978-80-7043-559-5
 • DUPAL, J. The transient response of vibrating systems containing random parameters. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2007. s. 41-46. ISBN: 978-83-60102-46-6
 • KOVÁŘOVÁ, J., DUPAL, J., SCHLEGEL, M. Active damping of rectangular plate. In Applied mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 1-16. ISBN: 80-7043-441-4
 • DUPAL, J. Nonlinear vibration of the pipelines conveying fluid. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 113-122. ISBN: 80-7043-477-5
 • KOVÁŘOVÁ, J., SCHLEGEL, M., DUPAL, J. Robustness analysis for active damping compensators. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 287-294. ISBN: 80-7043-477-5
 • DUPAL, J. Analýza stability rotujících kontinuí. In Modelování a měření nelineárních jevů v mechanice. Plzeň: Vědeckotechnická společnost Škoda, 2006. s. 57-64. ISBN: 80-02-01827-3
 • KOVÁŘOVÁ, J., DUPAL, J., SCHLEGEL, M. Vibration control of rectangular plate. In Process control 2006. Pardubice: University of Pardubice, 2006. s. 1-16. ISBN: 80-7194-860-8
 • KRÁLÍČEK, J., DUPAL, J. Modelování podvozku kolejového vozidla s poddajným rámem. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 295-300. ISBN: 80-7043-477-5
 • KOVÁŘOVÁ, J., DUPAL, J., SCHLEGEL, M. Active damping of plate structures. In Dynamics of machines 2006. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006. s. 41-46. ISBN: 80-85918-97-8
 • DUPAL, J. Modelling of pipeline systems conveying fluid under large displacements and rotations. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Politechnika Slaska, 2006. s. 7-10. ISBN: 83-60102-30-9
 • DUPAL, J. Active damping of the large mechanical systems - part I.. In MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006. V Plzni: Západočeská univerzita, 2006. s. 66-71. ISBN: 80-7043-508-9
 • DUPAL, J. Stochastic vibration of continuum with respect to statistical energy analysis . In Computational mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 127-132. ISBN: 80-7043-400-7
 • KRÁLÍČEK, J., DUPAL, J. Mathematical modelling of rail vehicles. In Numerical methods in continuum mechanics & 4th workshop on Trefftz methods. Žilina: University of Žilina, 2005. s. 1-10. ISBN: 80-969165-5-6
 • DUPAL, J. Mathematical modelling of the pipeline system under fluid flow outlet. In Dynamics of machines 2005. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005. s. 39-46. ISBN: 80-85918-79-X
 • DUPAL, J. Reduction of continuous system of railway vehicle bogie to multibody one with low number DOF. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Politechnika Slaska, 2005. s. 17-20. ISBN: 83-60102-10-4
 • KOVÁŘOVÁ, J., DUPAL, J. Analýza vibrací vybraných komponent PC. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2005. Ústí nad Labem: Univerzita J.R. Purkyně, 2005. s. 63-70. ISBN: 80-7044-688-9
 • DUPAL, J. Estimation of the critical velocities of the rotor systems containing random parameters. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Politechnika Slaska, 2004. s. 39-42. ISBN: 83-917224-8-1
 • KRÁLÍČEK, J., DUPAL, J. Modální analýza pohonu podvozku metra. In Computational mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 225-230. ISBN: 80-7043-314-0
 • DUPAL, J. Torrot. 2004.
 • PEČÍNKA, L., DUPAL, J., ZEMAN, V. Dinamičeskij otzyv pervogo kontura AES s reaktorom tipa VVER 440/213 na pulsaciji davlenija generirovannyje GCN. In Safety Assurance of NPP with WWER. Podolsk : GIDROPRESS , 2003. s. 1-11. ISBN: 5948830217
 • KURUC, T., DUPAL, J. Vliv parametrů trhliny na rotorový systém. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 225-232. ISBN: 80-7082-999-0
 • DUPAL, J. Correction of the straight pipe fintite element matrices caused by pressured flowing fluid. In Modelling and Optimization of Physical Systems. Gliwice : Politechnika Slaska , 2003. s. 23-26. ISBN: 8391722449
 • DUPAL, J. Modelování potrubních systémů protékaných vysokorychlostní tekutinou. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 81-88. ISBN: 80-7082-999-0
 • DUPAL, J. Vibration analysis and optimization of a primary circuit of the nuclear power plant. PAMM, 2003, č. č. 1, s. 58-59.
 • DUPAL, J., ZEMAN, V. Optimization of a primary circuit of the nuclear power plant from the vibration point of view. In Transactions of the SMiRT 17. Brno: University of Technology, 2003. s. 1-8. ISBN: 80-214-2413-3
 • KÁŇA, J., DUPAL, J. Modelování vibrací potrubí s protékající kapalinou. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 171-174. ISBN: 80-7082-999-0
 • DUPAL, J. Structurot. 2003.
 • DUPAL, J. Rot. 2002.

Ostatní