prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.

Místnost: UN 453
Telefon: +420 377 632 320
Oddělení: Oddělení mechaniky mikrostruktur
Pozice: Profesor
E-mail:

Životopis

Vzdělání

 • 1989 – 1994 – Ing., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Matematicko-fyzikální inženýrství
 • 1998 – Dr., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Aplikovaná mechanika
 • 2003 – doc., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Mechanika
 • 2014 – prof., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Mechanika
 • 2012 – DSc., Akademie věd ČR, obor Mechanika

Pracovní zkušenosti

 • 1997 – dosud – ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky (1997 - odborný asistent, 2003 - docent, 2012 - profesor)
 • 1998 – 2000 – ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Centrum aplikované matematiky (vědecký pracovník)
 • 2001 – 2011 – ZČU v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum (výzkumný pracovník)
 • 2012 – dosud – ZČU v Plzni, NTIS - Nové technologie pro informační společnost, Fakulta aplikovaných věd (výzkumný pracovník - vedoucí VP3­Bio)

Zahraniční odborné a studijní stáže

 • 1996 – pracovní stáž na Brunel Institute for Computational Mathematics, Brunel University, London (5 měsíců)
 • 2004 – 2006 – pracovní stáže na ESIEE Noisy le Grand, Paris, EU projekt HPRN­CT­2002­00284 “Smart Systems” (celkem 11 měsíců)
 • 2008 – pracovní stáž, Friedrich­ Alexander University of Erlangen, ­Nuerenberg (2 měsíce)
 • 2009 – pracovní stáž, Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics (WIAS), Berlin (1 měsíc)
 • 2008 – dosud – opakované výzkumné pobyty - „invited professor“, Université Paris­Est, Creteil (více než 15 měsíců)

Členství v odborných organizacích

 • Inženýrská akademie České republiky (člen od roku 2013)
 • Česká společnost pro mechaniku – od roku 2001 člen odborné skupiny Technická mechanika
 • Vědecká rada Lékařské fakulty v Plzni, Univerzita Karlova (člen)
 • Vědecká rada Fakulty aplikovaných věd, ZČU v Plzni (člen)
 • Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni – člen oborových rad doktorských studijních programů: Anatomie, histologie a embryologie, Zobrazovací metody v lékařství
 • Univerzita Karlova v Praze, Matematicko­fyzikální fakulta – člen oborové rady doktorského studijního programu Fyzika
 • ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd – člen oborové rady doktorského studijního programu / oboru Aplikované vědy a informatika / Mechanika

Výzkum

Odborné zaměření

 • biomechanika tkání, modelování perfúze
 • šíření vln v heterogenních prostředích, akustika
 • mechanika kontinua a víceškálové modelování

Ŕešitel projektů

Spoluřešitel projektů

Člen řešitelského kolektivu

Publikace

Seznam významných publikací

 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. Homogenization of large deforming fluid-saturated porous structures. COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS, 2022, roč. 110, č. 15 March 2022, s. 40-63. ISSN: 0898-1221
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Homogenization of the vibro-acoustic transmission on periodically perforated elastic plates with arrays of resonators. Applied Mathematical Modelling, 2022, roč. 111, č. November, s. 201-227. ISSN: 0307-904X
 • ROHAN, E., CAMPROVÁ TURJANICOVÁ, J., LUKEŠ, V. Multiscale modelling and simulations of tissue perfusion using the Biot-Darcy-Brinkman model. COMPUTERS & STRUCTURES, 2021, roč. 251, č. 15 July 2021, s. 1-21. ISSN: 0045-7949
 • ROHAN, E. CIMRMAN, R. Modelling wave dispersion in fluid saturating periodic scaffolds. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2021, roč. 410, č. DEC 1 2021, s. 1-29. ISSN: 0096-3003
 • ROHAN, E., NQUYEN, V., NAILI, S. Homogenization approach and Floquet-Bloch theory for wave analysis in fluid-saturated porous media with mesoscopic heterogeneities. APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, 2021, roč. 91, č. 28 September 2020, s. 1-23. ISSN: 0307-904X
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R., NAILI, S. Modelling of acoustic waves in homogenized fluid-saturated deforming poroelastic periodic structures under permanent flow. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 2021, roč. 394, č. 1 October 2021, s. 1-27. ISSN: 0377-0427
 • ROHAN, E. CAMPROVÁ TURJANICOVÁ, J. LIŠKA, V. Geometrical model of lobular structure and its importance for the liver perfusion analysis. PLoS One, 2021, roč. 16, č. 12, s. 1-21. ISSN: 1932-6203
 • ROHAN, E., TURJANICOVÁ, J., LUKEŠ, V. Homogenization based modelling of the perfused liver tissue. In Proceedings of the 6th European Conference on Computational Mechanics. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2020. s. 870-881. ISBN: 978-84-947311-6-7
 • ROHAN, E., NGUYEN, V., NAILI, S. Numerical modelling of waves in double-porosity Biot medium. COMPUTERS & STRUCTURES, 2020, č. 232, s. 105849. ISSN: 0045-7949
 • ROHAN, E., HECZKO, J. Homogenization and numerical modelling of poroelastic materials with self-contact in the microstructure. COMPUTERS & STRUCTURES, 2020, roč. 230, č. 1 April 2020, s. 106086. ISSN: 0045-7949
 • ROHAN, E., NAILI, S. Homogenization of the fluid–structure interaction in acoustics of porous media perfused by viscous fluid. ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK, 2020, roč. 71, č. 4, s. 1-28. ISSN: 0044-2275
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R., NAILI, S. Acoustic waves in homogenized fluid-saturated deforming periodic scaffolds under permanent flow. In Proceedings of the International Conference on Structural Dynamic , EURODYN. Athens: European Association for Structural Dynamics, 2020. s. 562-577. ISBN: 978-618-85072-0-3 , ISSN: 2311-9020
 • HÜBNER, D., ROHAN, E., LUKEŠ, V., STINGL, M. Optimization of the porous material described by the Biot model. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, 2019, roč. 156, č. January 2019, s. 216-233. ISSN: 0020-7683
 • CIMRMAN, R., LUKEŠ, V., ROHAN, E. Multiscale finite element calculations in Python using SfePy. Advances in Computational Mathematics, 2019, roč. 45, č. 4, s. 1897-1921. ISSN: 1019-7168
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Homogenization of the vibro–acoustic transmission on perforated plates. Applied Mathematics and Computation, 2019, roč. 361, č. 15 November, s. 821-845. ISSN: 0096-3003
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R. Wave dispersion in fluids saturating periodic scaffolds; Homogenization and Floquet-Bloch wave decomposition. In Proceedings of the 26th International Congress on Sound and Vibration, ICSV 2019. Montreal: Canadian Acoustical Association, 2019. s. 1-8. ISBN: 978-1-9991810-0-0
 • ROHAN, E., TURJANICOVÁ, J., LUKEŠ, V. Multiscale modelling of liver perfusion. In 15th International Conference on Computational Plasticity. Fundamentals and Applications, COMPLAS 2019. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering, 2019. s. 343-353. ISBN: 978-84-949194-7-3
 • MORAVCOVÁ, F., ROHAN, E., LUKEŠ, V., BUBLÍK, O. OptiPyFlow. 2019.
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E., LUKEŠ, V. Homogenization based two-scale modelling of ionic transport in fluid saturated deformable porous media. COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS, 2019, roč. 78, č. 9, s. 3211-3235. ISSN: 0898-1221
 • ROHAN, E., TURJANICOVÁ, J., LUKEŠ, V. The Biot-Darcy-Brinkman model of flow in deformable double porous media; homogenization and numerical modelling. Computers and Mathematics with Applications, 2019, roč. 78, č. 9, s. 3044-3066. ISSN: 0898-1221
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R. Acoustic waves in fluid-saturated periodic scaffolds. In ENGINEERING MECHANICS 2019. Praha: Institute of Thermomechanics, The Czech Academy of Sciences, v. v. i., 2019. s. 319-322. ISBN: 978-80-87012-71-0 , ISSN: 1805-8248
 • ROHAN, E., TURJANICOVÁ, J., LUKEŠ, V. A Darcy-Brinkman model of flow in double porous media – Two-level homogenization and computational modelling. COMPUTERS & STRUCTURES, 2018, roč. 207, č. September 2018, s. 95-110. ISSN: 0045-7949
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., TURJANICOVÁ, J., JIŘÍK, M. Towards image-based analysis of the liver perfusion using a hierarchical flow model. VipIMAGE 2017, Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics 27, 2018, roč. 27, č. November 2017, s. 593-598. ISSN: 2212-9391
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Acoustic wave transmission on homogenized perforated plate. In ENGINEERING MECHANICS 2018 - Book of full texts. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018. s. 713-716. ISBN: 978-80-86246-91-8, ISSN: 1805-8248
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. Validation of homogenized model of the fluid-saturated piezoelectric media. In ENGINEERING MECHANICS 2018 - Book of full texts. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018. s. 517-520. ISBN: 978-80-86246-91-8, ISSN: 1805-8248
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Homogenization of the fluid-saturated piezoelectric porous media. International Journal of Solids and Structures, 2018, roč. 147, č. 15 August 2018, s. 110-125. ISSN: 0020-7683
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., JONÁŠOVÁ, A. Modeling of the contrast-enhanced perfusion test in liver based on the multi-compartment flow in porous media. Journal of Mathematical Biology, 2018, roč. 77, č. 2, s. 421-454. ISSN: 0303-6812
 • ROHAN, E., NAILI, S., NGUYEN, V. Modelling of waves in fluid‐saturated porous media with high contrast heterogeneity: homogenization approach. ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik, 2018, roč. 98, č. 9, s. 1699-1733. ISSN: 0044-2267
 • NOVÁK, M., CIMRMAN, R., LUKEŠ, V., ROHAN, E., VACKÁŘ, J. Mixing algorithms for fixed-point iterations in self-consistent electronic structure calculations. In PROCEEDINGS OF ENGINEERING MECHANICS 2018. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018. s. 613-616. ISBN: 978-80-86246-88-8 , ISSN: 1805-8248
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. Optimization of perforated plates in interaction with acoustic waves. In Proceedings of ISMA2018 - International Conference on Noise and Vibration Engineering. Leuven: KU Leuven, 2018. s. 4585-4596. ISBN: 978-90-73802-99-5
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R. Modelling of evanescent and propagating modes in homogenized phononic structures in frequency and time domains. In COMPDYN 2017 - Proceedings of the 6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Athens: National Technical University of Athens, 2017. s. 1330-1346. ISBN: 978-618-82844-1-8
 • ROHAN, E., NGUYEN, H., NAILI, S. Dynamics and wave dispersion of strongly heterogeneous fluid-saturated porous media. In Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier, 2017. s. 1507-1512. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-7058
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Modeling large-deforming fluid-saturated porous media using an Eulerian incremental formulation. Advances in Engineering Software, 2017, roč. 113, č. November 2017, s. 84-95. ISSN: 0965-9978
 • VONDŘEJC, J., ROHAN, E., HECZKO, J. Shape optimization of phononic band gap structures using the homogenization approach. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, 2017, roč. 113-114, č. 15 May 2017, s. 147-168. ISSN: 0020-7683
 • ROHAN, E., NGUYEN, V., NAILI, S. Homogenization-based modelling of wave propagation in the Biot medium with large contrasts in the permeability and poroelastic coefficients. In Poromechanics VI: Proceedings of the Sixth Biot Conference on Poromechanics. Reston: American Society of Civil Engineers, 2017. s. 1650-1657. ISBN: 978-0-7844-8077-9
 • ROSENBERG, J., KŘEN, J., ROHAN, E., VIMMR, J., JANSOVÁ, M., JONÁŠOVÁ, A., LOBOVSKÝ, L., LUKEŠ, V., ŠTENGL, M. Biomechanics - Introduction and Selected Problems. In Experimental surgery. Plzeň : NAVA, 2016, s. 428-535. ISBN: 978-80-7211-490-0
 • ROHAN, E., NOVOTNÝ, Z., LUKEŠ, V. Shape optimization of acoustic waveguide with compliant walls. In Proceedings of the International Conference on Noise and Vibration Engineering. Leuven, Belgium: © KU Leuven - Departement Werktuigkunde Celestijnenlaan 300 - box 2420, B-3001 Heverlee (Belgium), 2016. s. 3957-3968. ISBN: 978-90-73802-94-0
 • ROHAN, E., MIARA, B. Elastodynamics of strongly heterogeneous periodic plates using Reissner-Mindlin and Kirchhoff-Love models. ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik, 2016, roč. 96, č. 3, s. 304-326. ISSN: 0044-2267
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. SfePy-PoroDyn. 2016.
 • ROHAN, E., NAILI, S., NGUYEN, V. Wave propagation in a strongly heterogeneous elastic porous medium: Homogenization of Biot medium with double porosities. COMPTES RENDUS MECANIQUE, 2016, roč. 344, č. June 2016, s. 569-581. ISSN: 1631-0721
 • JIŘÍK, M., TONAR, Z., KRÁLÍČKOVÁ, A., EBERLOVÁ, L., MÍRKA, H., KOCHOVÁ, P., GREGOR, T., HOŠEK, P., SVOBODOVÁ, M., ROHAN, E., KRÁLÍČKOVÁ, M., LIŠKA, V. Stereological quantification of microvessels using semiautomated evaluation of X-ray microtomography of hepatic vascular corrosion casts. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2016, roč. 11, č. 10, s. 1803-1819. ISSN: 1861-6410
 • NGUYEN, V., ROHAN, E., NAILI, S. Multiscale simulation of acoustic waves in homogenized heterogeneous porous media with low and high permeability contrasts. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE, 2016, roč. 101, č. February 2016, s. 92-109. ISSN: 0020-7225
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Modelling of the vibro-acoustic transmission on multi-plate perforated panels using two-scale homogenization. In COMPDYN 2015 - 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering 2015, Pages 4468-4482. Crete: CIMNE, 2015. s. 4468-4482. ISBN: 978-960-99994-7-2
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R., MIARA, B. Modelling response of phononic Reissner-Mindlin plates using a spectral decomposition. Applied mathematics and computation, 2015, roč. 258, č. August 2015, s. 617-630. ISSN: 0096-3003
 • ROHAN, E., NAILI, S., LEMAIRE, T. Double porosity in fluid-saturated elastic media: deriving effective parameters by hierarchical homogenization of static problem. Continuum Mechanics and Thermodynamics, 2015, roč. 27, č. 143, s. 1-31. ISSN: 1432-0959
 • ROHAN, E., VONDŘEJC, J., HECZKO, J. Shape optimization for homogenized phononic materials and band gap structures. In Engineering Optimization IV. London: Taylor & Francis Group, 2015. s. 347-352. ISBN: 978-1-138-02725-1
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Modeling nonlinear phenomena in deforming fluid-saturated porous media using homogenization and sensitivity analysis concepts. Applied Mathematics and Computation, 2015, roč. 267, č. September, s. 583-595. ISSN: 0096-3003
 • ROHAN, E., TURJANICOVÁ, J., LUKEŠ, V. Modelling Flows in Multi-Porous Media using Homogenization with application to Liver Lobe Perfusion. In Civil-Comp Proseedings. Sotland: Civil-Comp Press, 2015. s. 1-15. ISBN: 978-1-905088-63-8 , ISSN: 1759-3433
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., BRAŠNOVÁ, J. CT based identification problem for the multicompartment model of blood perfusion. In Computational Vision and Medical Image Processing V. London: Taylor & Francis, 2015. s. 289-294.
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E. HOMOGENIZATION OF THE ELECTRO-OSMOSIS PHENOMENA IN THE CORTICAL BONE POROUS STRUCTURE. In Engineering mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2014. s. 668-671. ISBN: 978-80-214-4871-1 , ISSN: 1805-8248
 • JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., ROHAN, E., VIMMR, J. Simulation of contrast medium propagation based on 1D and 3D portal hemodynamics. In Engineering Mechanics 2014. Brno: University of Technology, 2014. s. 272-275. ISBN: 978-80-214-4871-1 , ISSN: 1805-8248
 • ROHAN, E., SHAW, S., WHITEMAN, J. R. Poro-viscoelasticity modelling based on upscaling quasistatic fluid-saturated solids. Computational Geoscieces 2014, 2014, roč. 18, č. 5, s. 883-895. ISSN: 1420-0597
 • ROHAN, E., MIARA, B., CIMRMAN, R. Wave propagation in phononic plates -- spectral decomposition, polarization and band gaps. In Proceedings of the Twelfth International Conference on Computational Structures Technology. Stirlingshire: Civil Comp Press, 2014. s. 1-21. ISBN: 978-1-905088-61-4 , ISSN: 1759-3433
 • GRISO, G., ROHAN, E. Homogenization of diffusion–deformation in dual-porous medium with discontinuity interfaces. Asymptotic Analysis, 2014, roč. 86, č. 2/2014, s. 59-98. ISSN: 0921-7134
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., NOVOTNÝ, Z. MODELING AND OPTIMIZATION OF SHAPES AND INTERFACES IN VIBROACOUSTIC. In Engineering Mechanics 2014. Brno: University of Technology, 2014. s. 532-535. ISBN: 978-80-214-4871-1 , ISSN: 1805-8248
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. On Modelling Nonlinear Phenomena in Deforming Heterogeneous Media using Homogenization and Sensitivity Analysis Concepts. In Proceedings of the Twelfth International Conference on Computational Structures Technology. Stirlingshire: Civil Comp Press, 2014. s. 1-20. ISBN: 978-1-905088-61-4 , ISSN: 1759-3433
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E., NAILI, S. Three-scale model of single bone osteon modelled as double-porous fluid saturated body: Study of influence of micro/meso-structure. Applied and Computational Mechanics, 2014, roč. 8, č. 2, s. 199-214. ISSN: 1802-680X
 • MIELKE, A., ROHAN, E. Homogenization of elastic waves in fluid-saturated porous media using the biot model. MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES, 2013, roč. 23, č. 5, s. 873-916. ISSN: 0218-2025
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. MODELING TISSUE PERFUSION USING A HOMOGENIZED MODEL WITH LAYER-WISE DECOMPOSITION. IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 2013, roč. 7, č. 1, s. 1029-1034. ISSN: 1474-6670
 • ROHAN, E., NAILI, S., TURJANICOVÁ, J., LEMAIRE, T. Models of poroelastic double porous structures based on hierarchical homogenization - application to compact bone. In Poromechanics V : proceedings of the 5th Biot Conference on Poromechanics. Reston: American Society of Civil Engineers, 2013. s. 1152-1159. ISBN: 978-0-7844-1299-2
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E., CIMRMAN, R., NAILI, S. MODELLING OF CORTICAL BONE TISSUE AS A FLUID SATURATED DOUBLE-POROUS MATERIAL - PARAMETRIC STUDY. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava., 2013, roč. 59, č. 1, s. 131-136. ISSN: 1210-0471
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., CIMRMAN, R. Modeling flows in periodically heterogenous porous media with deformation-dependent permeability. In Computational Plasticity XII - Fundamentals and Applications. Barcelona: CIMNE, 2013. s. 1436-1447. ISBN: 978-84-941531-5-0
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. Computational homogenization of acoustic problem in perforated plates. In Engineering mechanics 2012, Conference proceedings. Praha: Institut of Theoretical and Applied Mechanics, 2012. s. 843-848. ISBN: 978-80-86246-40-6
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R. Multiscale FE simulation of diffusion-deformation processes in homogenized dual-porous media. Mathematics and Computers in Simulation, 2012, roč. 82, č. 10, s. 1744-1772. ISSN: 0378-4754
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. TOWARDS MICROSTRUCTURE BASED TISSUE PERFUSION RECONSTRUCTION FROM CT USING MULTISCALE MODELING. In 10th World Congress on Computational Mechanics (WCCM2012). Sao Paulo: Universidade de Sao Paulo, 2012. s. 1-18. ISBN: 978-85-86686-70-2
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R., NAILI, S. Modelling Cortical Bone Properties Using Homogenisation of Double Porous Medium. In Proceedings of the 3rd GAMM Seminar on Continuum Biomechanics. Stuttgart: Universitat Stuttgart, 2012. s. 53-74. ISBN: 978-3-937399-21-8
 • CIMRMAN, R., VACKÁŘ, J., NOVÁK, M., ČERTÍK, O., ROHAN, E., TŮMA, M. FINITE ELEMENT CODE IN PYTHON AS A UNIVERSAL AND MODULAR TOOL APPLIED TO KOHN-SHAM EQUATIONS. In ECCOMAS 2012 : Congress CD-ROM Proceedings. Vídeň: Vienna University of Technology, 2012. s. 5212-5221. ISBN: 978-3-9502481-9-7
 • CIMRMAN, R., ROHAN, E. Phono-WD-RMP - Software for modeling wave dispersion in periodically heterogeneous Reissner-Mindlin plates. 2012.
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Homogenized Perforated Interface in Acoustic Wave Propagation - Modeling and Optimization. In Vibration Problems ICOVP 2011. Heidelberg: Springer, 2011. s. 321-327. ISBN: 978-94-007-2068-8 , ISSN: 0930-8989
 • ROHAN, E., MIARA, B. Band gaps and vibration of strongly heterogeneous Reissner-Mindlin elastic plates. Comptes Rendus Mathematique, 2011, roč. 349, č. 13-14, s. 777-781. ISSN: 1631-073X
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Homogenization approach for optimal design of perforated layer in acoustic wave propagation. PAMM, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2011, roč. 11, č. 1, s. 801-802. ISSN: 1617-7061
 • LEMAIRE, T., KAISER, J., SANSALONE, V., ROHAN, E., NAILI, S. What is the nature of bone in vivo electricity?. COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING, 2011, roč. 14, č. S1, s. 143-144. ISSN: 1025-5842
 • LEMAIRE, T., CAPIEZ-LERNOUT, E., KAISER, J., ROHAN, E., SANSALONE, V. A Multiscale Theoretical Investigation of Electric Measurements in Living Bone Piezoelectricity and Electrokinetics. BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY, 2011, roč. 73, č. 11, s. 2649-2677. ISSN: 0092-8240
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Computational homogenization for two-scale modeling of perfused tissues. In Computational Plasticity XI Fundamentals and Applications. Barcelona: CIMNE, 2011. s. 729-740. ISBN: 978-84-89925-73-1
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Homogenization of the acoustic transmission through perforated layer. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2010, roč. 234, č. 6, s. 1876-1885. ISSN: 0377-0427
 • CIMRMAN, R., ROHAN, E. On identification of the arterial model parameters from experiments applicable "in vivo". Mathematics and Computers in Simulation, 2010, roč. 80, č. 6, s. 1232-1245. ISSN: 0378-4754
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. Microstructure based two-scale modelling of soft tissues. Mathematics and Computers in Simulation, 2010, roč. 80, č. 6, s. 1289-1301. ISSN: 0378-4754
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R. Two-scale modeling of tissue perfusion problem using homogenization of dual porous media. International Journal for Multiscale Computational Engineering, 2010, roč. 8, č. 1, s. 81-102. ISSN: 1543-1649
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R. On acoustic band gaps in homogenized piezoelectric phononic materials. Applied and Computational Mechanics, 2010, roč. 4, č. 1, s. 89-100. ISSN: 1802-680X
 • ROHAN, E., SEIFRT, F., MIARA, B. Numerical simulation of acoustic band gaps in homogenized elastic composites. International Journal of Engineering Science, 2009, roč. 47, č. 4, s. 573-594. ISSN: 0020-7225
 • KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., ROHAN, E. Orientation of smooth muscle cells with application in mechanical model of gastropod tissue. Applied and Computational Mechanics, 2009, roč. 3, č. 1, s. 75-86. ISSN: 1802-680X
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Shape sensitivity analysis for the optimal perforation problem in acoustic transmission. In WCSMO-8. Lisboa: APMTAC, 2009. s. 1-8. ISBN: 978-989-20-1554-5
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Homogenization of transmission conditions for analysis of acoustic waves in domains with perforated barriers. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2009, roč. 8, č. 1, s. 10567-10568. ISSN: 1617-7061
 • CIMRMAN, R., ROHAN, E. Three-phase phononic material. Applied and Computational Mechanics, 2009, roč. 3, č. 1, s. 5-16. ISSN: 1802-680X
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. Computational analysis of acoustic transmission through periodically perforated interfaces. Applied and Computational Mechanics, 2009, roč. 3, č. 1, s. 111-120. ISSN: 1802-680X
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Sensitivity analysis for the optimal perforation problem in acoustic trasmission. Applied and Computational Mechanics, 2009, roč. 3, č. 1, s. 163-176. ISSN: 1802-680X
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R., NAILI, S., LEMAIRE, T. Multiscale modelling of compact bone based on homogenization of double porous medium. In Computational Plasticity X. Barcelona: CIMNE, 2009. s. 1-4. ISBN: 978-84-96736-69-6
 • CIMRMAN, R., ROHAN, E. Software for simulation of perfusion in contracting fish heart. 2009.
 • CIMRMAN, R., ROHAN, E. Software for simulation of compact bone with fading memory effects. 2009.
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R., LUKEŠ, V. Computational homogenization of perfused deforming tissues. In Proceedings of the Sixth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2008. s. 1-19. ISBN: 978-1-905088-26-3
 • SEIFRT, F., LEUGERING, G., ROHAN, E. Tracking optimization for propagation of electromagnetic waves for multiple wavelengths. Applied and Computational Mechanics, 2008, roč. 2, č. 2, s. 369-378. ISSN: 1802-680X
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. Numerical Modelling of Large Deforming Foam Materials by the Computational Homogenization Method. In Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering. Prague: Czech Technical University, 2007. s. 176-177. ISBN: 978-80-01-03762-1
 • ROHAN, E., SEIFRT, F. Modeling wave dispersion and band gaps in heterogeneous elastic media. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 243-254. ISSN: 1802-680X
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. Modelling of acoustic transmission through perforated layer. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 137-142. ISSN: 1802-680X
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R., LUKEŠ, V. On Multiscale Modelling of Perfused Tissues Using Homogenization of Strongly Heterogeneous Biot Continuum. In Proceedings of the 2nd GAMM Seminar on Continuum Biomechanics. Stuttgart: Universität Stuttgart, 2007. s. 77-86.
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. Two-scale modelling of arterial wall. In Human biomechanics 2006. Brno: University of Technology, 2006. s. 1-12. ISBN: 80-214-3232-2
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R., LUKEŠ, V. Numerical modelling and homogenized constitutive law of large deforming fluid saturated heterogeneous solids. Computers and Structures, 2006, roč. 84, s. 1095-1114. ISSN: 0045-7949
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Homogenization based modelling of arterial wall mechanics. In Biomechanics of man 2004. Pilsen: University of West Bohemia, 2004. s. 1-9. ISBN: 80-7043-315-9
 • DEMJANČUKOVÁ, L., BOIRON, O., PIAR, B., ROHAN, E. Vascular fluid dynamics: introduction to fluid-structure interaction problem. In Biomechanics of man 2004. Pilsen: University of West Bohemia, 2004. s. 1-12. ISBN: 80-7043-315-9
 • CIMRMAN, R., KROC, J., ROHAN, E., ROSENBERG, J., TONAR, Z. On coupling cellular automata based activation and finite element muscle model applied to heart ventricle modelling. In Simulations in Biomedicine V. Southampton : WIT Press , 2003. s. 29-34. ISBN: 1853129658
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R., TONAR, Z., KROC, J. Towards 3D modelling of cardiac muscle mechanics. In Biomechanical modeling & numerical simulation. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. s. 49-56. ISBN: 80-85918-79-X

Ostatní publikace

 • CAMPROVÁ TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E. Electrolyte flow through piezoelectric porous media and its application to two-scale cortical bone modeling. In PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Pilsen: University of West Bohemia, 2021. s. 27-30. ISBN: 978-80-261-1059-0
 • MORAVCOVÁ, F., ROHAN, E. Acoustic streaming of viscous fluid in a confining layerwith vibrating walls – numerical simulations. In Proceedings of Computational Mechanics 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. s. 157-160. ISBN: 978-80-261-1059-0
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Flow in poro-piezoelectric media induced by persitaltic deformation waves – homogenization approach. In PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. s. 210-213. ISBN: 978-80-261-1059-0
 • ROHAN, E., HECZKO, J., LUKEŠ, V. Two-scale numerical modelling of fluid-saturated porous media undregoing large deformation with self-contact in micropores; homogenization approach. In The Sixteenth International Conference on Civil, Structural & Environmental Engineering Computing. Riva del Garda, 2019. s. 1-2.
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R. Modelling of acoustic waves in fluid-saturated periodic scaffolds: Bloch wave decomposition and homogenization approaches. In 14th International Conference on Mathematical and Numerical Aspects of Wave Propagation. Book of Abstracts. 2019. ISBN: 978-3-200-06511-6
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E., LUKEŠ, V. Two-scale modelling of electromechanical behavior of cortical bone tissue: from micro- to mezo-scale. In Book of Abstracts of the 25th Congress of the European Society of Biomechanics (ESB 2019). Vídeň: TU Verlag, 2019. s. 62. ISBN: 978-3-903024-96-0
 • MORAVCOVÁ, F., LUKEŠ, V., ROHAN, E. Sensitivity analysis for an almost periodic unsteady flow problem: Application to turbo-machinery modelling. In Proceedings of Computational Mechanics 2019. Pilsen: University of West Bohemia, 2019. s. 123-126. ISBN: 978-80-261-0889-4
 • ROHAN, E., TURJANICOVÁ, J., LUKEŠ, V. Multicompartment Biot-Darcy-Brinkman models of flow in deformable double porous media: application to the liver tissue perfusion. In The Sixteenth International Conference on Civil, Structural & Environmental Engineering Computing. Riva del Garda, 2019. s. 1-3.
 • BRAŠNOVÁ, J., ROHAN, E., LUKEŠ, V. Modelování perfúze a perfúzního CT vyšetření jater. In SVK FAV 2018 – magisterské a doktorské studijnı́ programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: ZČU v Plzni, 2018. s. 7-8. ISBN: 978-80-261-0790-3
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E. NUMERICAL SIMULATION OF QUASI-STATIC MODEL OF IONIC TRANSPORT THROUGH DEFORMABLE POROUS MEDIA. In 20th International Conference Applied Mechanics 2018 Conference Proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita, 2018. s. 163-169. ISBN: 978-80-261-0766-8
 • HUEBNER, D., ROHAN, E., LUKEŠ, V., STINGL, M. Optimization of the porous material described by the Biot model. In Proceedings of ECCM-ECFD 2018 Conference. 2018.
 • BRAŠNOVÁ, J., LUKEŠ, V., ROHAN, E. Identification of multi-compartment Darcy flow model material parameters. In Applied Mechanics 2018 – Conference Proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 9-13. ISBN: 978-80-261-0766-8
 • ROHAN, E., NGUYEN, V., LUKEŠ, V., CIMRMAN, R., NAILI, S. On approaches, methods and problems related to wave dispersion in porous media. In Computational mechanics - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň, Czech Republic: University of West Bohemia, 2018. s. 91-92. ISBN: 978-80-261-0819-1
 • ROHAN, E., NGUYEN, V., NAILI, S. HOMOGENIZATION AND BLOCH ANALYSIS OF WAVE DISPERSION IN HETEROGENEOUS FLUID SATURATED POROUS MEDIA. In The 2nd International Conference on Advanced Modelling of Wave Propagation in Solids, Book of abstracts. Praha: Institute of Thermomechanics, The Czech Academy of Sciences, 2018. s. 101-102. ISBN: 978-80-87012-67-3
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E., LEMAIRE, T., NAILI, S. Modelling of Quazistationary Ionic Transport in Fluid Saturated Deformable Porous Media. In ESCO 2018 - 6th European Seminar on Computing. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. s. 173.
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E., LUKEŠ, V. Quasi-static model of ionic transport through deformable porous media. In Computational Mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2017. s. 143-144. ISBN: 978-80-261-0748-4
 • BRAŠNOVÁ, J., ROHAN, E., LUKEŠ, V. Identifikace parametrů multikompartmentového modelu jaterní perfúze. In SVK FAV 2017– magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: ZČU v Plzni, 2017. s. 11-12. ISBN: 978-80-261-0706-4
 • ROHAN, E., HUEBNER, D., LUKEŠ, V., STINGL, M. Shape optimization for microstructure design of porous materials described by the Biot model in the homogenization framework. In Advances in Structural and Multidisciplinary Optimization. Cham: Springer, 2017. s. 904-915. ISBN: 978-3-319-67987-7
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Towards smart porous piezoelectric materials. In Computational Mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2017. s. 113-114. ISBN: 978-80-261-0748-4
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. The computational homogenization for modelling of large deforming fluid saturated porous media. In Computational Mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2017. s. 111-112. ISBN: 978-80-261-0748-4
 • MORAVCOVÁ, F., LUKEŠ, V., ROHAN, E. Shape optimization of obstacles in incompressible viscous flow using OpenFOAM.. In Computational Mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. s. 83-84. ISBN: 978-80-261-0748-4
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., TURJANICOVÁ, J., CIMRMAN, R. Two level homogenization of flows in deforming double porosity media: Biot-Darcy-Brinkman model. In Proceedings of the XIV International Conference on Computational Plasticity - Fundamentals and Applications. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2017. s. 184-195. ISBN: 978-84-946909-6-9
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., CIMRMAN, R. Homogenization of the fluid-saturated piezoelectric porous metamaterials. In Proceedings of the VII International Conference on Coupled Problems in Science and Engineering. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2017. s. 1080-1091. ISBN: 978-84-946909-2-1
 • TURJANICOVÁ, J., LUKEŠ, V., ROHAN, E. Multiscale modeling of ionic transport in deformable porous media. In Computational Mechanics 2016 - EXTENDED ABSTRACTS. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. s. 133-134. ISBN: 978-80-261-0647-0
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., TURJANICOVÁ, J. Computational homogenization for hierarchically arranged porous media. In Book of abstracts ESCO 2016, 5th European Seminar on Computing. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 220.
 • BRAŠNOVÁ, J., ROHAN, E., LUKEŠ, V. Multi-kompartmentový model perfúze jater a identifikace jeho parametrů. In SVK FAV 2016– magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: ZČU v Plzni, 2016. s. 15-16. ISBN: 978-80-261-0621-0
 • ROHAN, E., NGUYEN, V., NAILI, S. Wave propagation in strongly heterogeneous fluid saturated porous medium: Asymptotic analysis and computational issues. In Insights and Innovations in Structural Engineering, Mechanics and Cmputation. London: Taylor & Francis, 2016. s. 394-399. ISBN: 978-1-138-02927-9
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., TURJANICOVÁ, J. Computational modeling of liver perfusion respecting the lobular structure of the tissue. In 16th Conference on Human Biomechanics 2016 – Conference proceedings. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 26-27. ISBN: 978-80-01-06039-1
 • MORAVCOVÁ, F., LUKEŠ, V., ROHAN, E. Surface sensitivities computation for turbine blades using OpenFOAM. In Computational Mechanics 2016 - EXTENDED ABSTRACTS. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. s. 79-80. ISBN: 978-80-261-0647-0
 • CIMRMAN, R., LUKEŠ, V., ROHAN, E. Hierarchical numerical modelling of porous media in SfePy. In Computational Mechanics 2016 - EXTENDED ABSTRACTS. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. s. 9-10. ISBN: 978-80-261-0647-0
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Homogenization based incremental formulation for modelling large deforming heterogeneous porous media. In 2016 EMI International Conference - Book of Abstracts. Metz: Université de Lorraine, 2016. s. 248.
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E. Modelling of ionic transport in cortical bone porous structure. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 119-120. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Multiscale Modelling of Deformable Porous Media with Large Contrasts in the Permeability using Homogenization. In COMPUTATIONAL TECHNIQUES FOR CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING. Stirlingshire : Saxe-Coburg Publications, 2015, s. 389-416. ISBN: 978-1-874672-71-5
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. Optimization of perforated structures based on two-scale homogenization. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 65-66. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E. Electro-osmosis in a cortical bone porous structure: Parametric study. In Studentská vědecká konference 2014 : magisterské a doktorské studijní programy : sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 33-34. ISBN: 978-80-261-0365-3
 • LUKEŠ, V., JIŘÍK, M., JONÁŠOVÁ, A., ROHAN, E., BUBLÍK, O., CIMRMAN, R. Numerical simulation of liver perfusion: from CT scans to FE model. In Proceedings of the 7th European Conference on Python in Science (EuroSciPy 2014). 2014. s. 79-84.
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E. Macroscopic modeling of electro-osmosis in the porous structure of a cortical bone tissue. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 177-178. ISBN: 978-80-261-0429-2
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Computational modeling of liver perfusion - towards a patient specific model. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 169-170. ISBN: 978-80-261-0429-2
 • ROHAN, E., JONÁŠOVÁ, A., LUKEŠ, V., BUBLÍK, O. COMPLEX HIERARCHICAL MODELLING OF THE DYNAMIC PERFUSION TEST: APPLICATION TO LIVER. In 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI). 2014. s. 3448-3459. ISBN: 978-84-942844-7-2
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. NONLINEAR COMPUTATIONAL HOMOGENIZATION OF PERFUSED POROUS MEDIA USING THE SENSITIVITY ANALYSIS. In 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI). 2014. s. 3337-3348. ISBN: 978-84-942844-7-2
 • ROHAN, E. Homogenized model of vibro-acoustic transmission on multi-plate panels. In Dynamics of machines and mechanical systems with interactions, proceedings. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i., Prague, 2014. s. 59-66. ISBN: 978-80-87012-54-3
 • ROHAN, E., NGUYEN, V., NAILI, S. A model of wave propagation in homogenized Biot medium with dual porosity. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 171-172. ISBN: 978-80-261-0429-2
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Computational homogenization and nonlinear effects in heterogeneous fluid saturated porous media. In PAMM, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics. 2014. s. 449-450., ISSN: 1617-7061
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E., NAILI, S., CIMRMAN, R. Parametric study of cortical bone tissue modelled as a fluid saturated double-porous material. In Applied Mechanics 2013 : proceedings of extended abstracts. Ostrava: VŠB - Technical University, 2013. s. 1-2. ISBN: 978-80-248-2978-4
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. OPTIMAL DESIGN IN VIBRO-ACOUSTIC PROBLEMS INVOLVING PERFORATED PLATES. In Proceedings of the 11th International Conference on Vibration Problems. Lisbon: APMTAC, 2013. s. 1-10. ISBN: 978-989-96264-4-7
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E. Anisotropic behaviour of an osteon multi-scale model. In 29th conference with international participation Computational Mechanics 2013 - Extended Abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 135-136. ISBN: 978-80-261-0282-3 , ISSN: neuvedeno
 • ROHAN, E., MIARA, B., LUKEŠ, V. Homogenization in vibro-acoustic problems involving perforated plates. In Book of Abstracts of the Conf. Equadiff 2013. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2013. s. 104. ISBN: 978-80-85823-63-9
 • TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E., CIMRMAN, R., NAILI, S. Cortical bone tissue modelled as double-porous medium: Parameter study. In SVK FAV 2013 -magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 29-30. ISBN: 978-80-261-0238-0 , ISSN: neuvedeno
 • KŘEN, J., ROSENBERG, J., ROHAN, E. Modely svalstva. In Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně. UK Praha : 2013, s. 100-141. ISBN: 978-80-260-4796-4
 • KŘEN, J., LUKEŠ, V., ROHAN, E. Biologické tekutiny. In Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně. UK Praha : 2013, s. 142-202. ISBN: 978-80-260-4796-4
 • KŘEN, J., ROHAN, E. Tkáně lidského těla a jejich modely. In Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně. UK Praha : 2013, s. 53-84. ISBN: 978-80-260-4796-4
 • KOCHOVÁ, P., KŘEN, J., ROHAN, E. Struktura a funkce buněk. In Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně. UK Praha : 2013, s. 34-52. ISBN: 978-80-260-4796-4
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., JONÁŠOVÁ, A. Modeling of dynamic perfusion test using a two-scale model of tissue parenchyma with layer-wise decomposition. In Proceedings of the 6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering. Vienna: Vienna University of Technology, Austria, 2012. s. 1-11. ISBN: 978-3-9502481-9-7
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. Computational homogenization of tissue parenchyma using layer-wise decomposition. In 28th conference with international participation Computational Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0157-4
 • REZEK, M., LUKEŠ, V., ROHAN, E. Deformation-dependent permeability in a model of homogenized porous medium. In 28th conference with international participation Computational Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0157-4
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Modeling dynamic CT perfusion test using multicompartment models. In Human Biomechanics 2012. Praha: Academy od Sciences of the Czech Republic, 2012. s. 69-70. ISBN: neuvedeno
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Two-scale modeling of fluid-saturated double-porous media undergoing large deformation. In European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering. 2012. s. 232-232. ISBN: 978-3-9502481-8-0
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., CIMRMAN, R. Modeling of heterogeneous large deforming perfused media using homogenization-based preconditioning. In ESCO 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 1.
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Computational homogenization for two-scale modeling of perfused tissues. In XI International Conference on Computational Plasticity, Fundamentals and Applications COMPLAS XI. Barcelona: 2011. s. 1-12.
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., MIARA, B. Homogenization of the vibro-acoustic transmission on perforated reissner-mindlin plate. In Proceedings of the 10th International Conference on the Mathematical and Numerical Aspects of Waves. Burnaby, BC: The Pacific Institute for the Mathematical Sciences, 2011. s. 1-4. ISBN: neuvedeno
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. Numerical validation of homogenized models for heterogeneous structures. In 27th conference with international participation Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
 • ROHAN, E., MIARA, B. Wave dispersion in homogenized Reissner-Midlin and Kirchhoff-Love plates with high contrast in elasticity. In 27th conference with international participation Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
 • CIMRMAN, R., ROHAN, E. Hierarchical numerical modelling of porous media. In 27th conference with international participation Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
 • ROHAN, E., MIELKE, A. Homogenization of wave propagation in periodic fluid saturated porous media. In SAPEM, the Symposium on the Acoustics in Poro-Elastic Materials. Ferrara: 2011. s. 1-2. ISBN: neuvedeno
 • ROHAN, E. A model of tissue perfusion based on homogenization of Darcy flow in double-porous layered medium. In Euromech Colloquium 521 "Biomedical flows at low Reynolds Numbers". Zurich: ETH Zurich, 2011. s. 1-2. ISBN: neuvedeno
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R., LUKEŠ, V. Homogenization of Biot-type Multi-compartement Medium with Double Porosity for Multiscale Modeling of Diffusion-deformation Processes. In SIAM Conference on Mathematics and Computational Issues in the Geosciences, Book of Abstracts.. Long Beach: 2011. s. 133-133.
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Homogenization of Perfusion in a Large-Deforming Medium using the Updated Lagrangian Formulation. Valencia, 2010., ISBN: 978-1-905088-40-9,
 • SEIFRT, F., LEUGERING, G., ROHAN, E. Topology optimization in problems of electromagnetic waves propagation. Pilsen, 2010., ISBN: 978-80-7043-919-7,
 • LEMAIRE, T., CAPIEZ-LERNOUT, E., KAISER, J., NAILI, S., ROHAN, E., SANSALONE, V. Investigation of the electro-chemical couplings in bone tissue. Paříž, 2010.
 • DANĚK, J., ROHAN, E. Computational Biomechanics and Biology, a collection of papers presented at the 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. North-Holland : Elsevier Science Ltd., 2010, 124 s.
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. Computational analysis of fluid diffusion problem in double porous layers using homogenization approach. Pilsen, 2010., ISBN: 978-80-7043-919-7,
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R. Modeling flow porous medium with coulomb friction on walls of ducts. Prague, 2010., ISBN: 978-80-87012-26-0,
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Sensitivity analysis for acoustic waves propagating through homogenized thin perforated layer. Leuven, 2010., ISBN: 978-90-73802-87-2,
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R. On Modeling Flow of a Large Deforming Porous Medium with Rate-Dependent Coulomb Friction Conditions. Valencia, 2010.
 • CIMRMAN, R., ROHAN, E. Treatment of friction-driven flow of porous medium. Pilsen, 2010., ISBN: 978-80-7043-919-7,
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Modeling of fluid diffusion in layers with double porosity using homogenization. Prague, 2010., ISBN: 978-80-87012-26-0,
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R., GRISO, G., LEMAIRE, T., NAILI, S. Homogenization of a fluid saturated medium with dual porosity and semipermeable discontinuity interfaces. Paříž, 2010.
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., CIMRMAN, R. Multiscale modeling of tissue perfusion based on homogenization. In Human Biomechanics 2010. Liberec: Technical university, 2010. ISBN: 978-80-7372-648-5
 • LEUGERING, G., ROHAN, E., SEIFRT, F. Modeling of Metamaterials in Wave Propagation. In Wave Propagation in Periodic Media. Neuveden : Bentham Science Publishers, 2010, s. 197-227. ISBN: 978-1-60805-150-2
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Modelling of hierarchically perfused tissue with application to cerebral blood flow - homogenization of dual-porous layers. Edinburg, 2010.
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R., NAILI, S. Modelling cortical bone properties using homogenization. In 3rd GAMM Seminar on Continuum Biomechanics. Dresden: GAMM, 2010. s. 7.
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R. On acoustic band gaps in homogenized piezoelectric phononic materials. In Computational Mechanics 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
 • CIMRMAN, R., ROHAN, E. On modeling the fluid saturated medium in screw compression machine: pilot study. In Computational Mechanics 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R. Dispersion properties in homogenized piezoelectric phononic materials. In Engineering Mechanics 2009. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR, 2009. s. 1091-1102. ISBN: 978-80-86246-35-2
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R., OČENÁŠEK, J. On modeling process of expression of the fluid saturated medium in screw compression machine. In Engineering Mechanics 2009. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009. s. 1103-1111. ISBN: 978-80-86246-35-2
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. On numerical solving the diffusion problem in homogenized dual-porous thin layers. In Computational Mechanics 2009. Plzeň: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
 • SEIFRT, F., LEUGERING, G., ROHAN, E. Topology optimization for the cloaking problem. In Computational Mechanics 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
 • SEIFRT, F., LEUGERING, G., ROHAN, E. Tracking optimization for propagation of electromagnetic waves for multiple wavelengths. In Computational Mechanics 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4
 • KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., ROHAN, E. Orientation of smooth muscle cells with application in mechanical model of gastropod tissue. In Computational Mechanics 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. Modelling of acoustic transmission through perforated layer. In Engineering Mechanics 2008. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2008. s. 778-785. ISBN: 978-80-87012-11-6
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Sensitivity analysis for the optimal perforation problem in acoustic trasmision. In Computational Mechanics 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. Computational analysis of acoustic transmission through periodically perforated interfaces. In Computational Mechanics 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4
 • LÁVIČKA, D., KOVAŘÍK, P., ROHAN, E., KŮS, M., ŠTUDENT, J. Optimalizace kanálů v DPF vložce. Plzeň : 2008.
 • ROHAN, E., SEIFRT, F., MIARA, B. On Dispersion and Band Gaps in Heterogeneous Media. In Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering. Prague: Czech Technical University, 2007. s. 45-47. ISBN: 978-80-01-03762-1
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. HFEM-PERF: Software pro numerickou simulaci porézních kapalinou nasycených heterogenních materiálů. 2007.
 • ROHAN, E., CIMRMAN, R., LUKEŠ, V., ROHAN, V. Conception of the multicompartment model for cerebral perfusion estimation, Homogenization of hierarchical branching structures. In Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering. Prague: Czech Technical University, 2007. s. 45-47. ISBN: 978-80-01-03762-1
 • KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., ROHAN, E. Parameter identification and mechanical modelling of smooth muscle and connective tissue. In Applied Mechanics 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-12. ISBN: 978-80-248-1389-9
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Homogenization of the acoustic transmission through perforated layer. In Proceedings of Waves 2007. Reading: University of Reading, 2007. s. 510-512. ISBN: 0-7049-9880-7
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. Microstructure based two-scale modeling of arterial wall. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-7043-607-3
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Software for computing homogenized coefitients of acoustic transmission on perforated interfaces for 2D problems. 2007.
 • SEIFRT, F., ROHAN, E., MIARA, B. Influence of the scale and material parameters in modelling of vibrations of heterogeneous materials. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 535-542. ISBN: 80-7043-477-5
 • MIARA, B., ROHAN, E. Shape optimization of heterogeneous phononic materials. In Book of abstracts. Berlin: Technische Universität, 2006. s. 285-286.
 • ROHAN, E., MIARA, B., SEIFRT, F. Two scale modelling and optimization of phononic crystals. In European conference on Smart systems. Rome: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2006. s. 61-62.
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. Mathematical model of arterial wall - axisymetric tube with 3D microstructure. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 323-330. ISBN: 80-7043-477-5
 • DEMJANČUKOVÁ, L., TONAR, Z., BOIRON, O., POLANSKÝ, J., ROHAN, E., CIMRMAN, R. Composite model of healthy arterial wall: material identification based on uniaxial tensile tests and morphometric analysis. Journal of Biomechanics, 2006, roč. 39, č. suppl.1, s. 622-622. ISSN: 0021-9290
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., CIMRMAN, R. Homogenization in soft biological tissue modelling - two-scale FE computing. In 2nd GAMM seminar on Continuun biomechanics. Gesselschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik , 2006. s. 19-19.
 • DEMJANČUKOVÁ, L., CIMRMAN, R., ROHAN, E. Identification of material parameters in modelling of healthy arterial wall. In Human biomechanics 2006. Brno: University of Technology, 2006. s. 78-79. ISBN: 80-214-3232-2
 • DEMJANČUKOVÁ, L., ROHAN, E., BOIRON, O., TONAR, Z. Numerical and experimental aspects of arterial wall modelling. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. Suppl. 1, 2005, roč. 0, s. 71-72. ISSN: 1025-5842
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E. Matematický model cévní stěny - dvouškálová metoda homogenizace s uvažováním velkých deformací. In Computational mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 271-276. ISBN: 80-7043-314-0
 • TONAR, Z., ROHAN, E., JENÍK, J., CIMRMAN, R. Geometry and composite model of arterial wall. In Morphology 2003. Hradec Králové: Czech Anatomical Society, 2003. s. 72-72. ISBN: 80-239-1412-X
 • TONAR, Z., KROC, J., ROHAN, E., CIMRMAN, R., OČENÁŠEK, J., ZEMČÍK, R. Finite element model of heart morphology and simulation of its excitation. In Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft. München: Urban & Fischer, 2003. s. 180-180. ISBN: 3-437-31206-5
 • KERNOVÁ, V., ROHAN, E. Modelování deformace tkáně ovlivněné pohybem volných iontů. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 175-182. ISBN: 80-7082-999-0
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V. Homogenization applied in modelling of arteries. In Applied Mechanics 2003. Gliwice : Politechnika Slaska , 2003. s. 165-170. ISBN: 8391722430

Ostatní

 • 2001 – Cena prof. Čiháka a prof. Valenty, udělena Českou společností pro biomechaniku za výzkum v oblasti modelování měkkých tkání
 • 1997 – Cena prof. Babušky, udělena Českou společností pro mechaniku za disertační práci s názvem “Shape optimization of elastoplastic bodies”
 • jazykové znalosti: angličtina, francouzština