Ing. Alena Jonášová, Ph.D.

Místnost: UN 428
Telefon: +420 377 632 397
Oddělení: Oddělení mechaniky
Pozice: Vědecký pracovník
E-mail:

Životopis

Vzdělání

 • 2002 – 2007 – Ing., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Mechanika - Biomechanika a lékařské inženýrství
 • 2007 – 2015 – Ph.D., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Aplikovaná mechanika

Pracovní zkušenosti

 • 2009 – 2011 – ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky (vědecký pracovník)
 • 2012 - dosud - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, výzkumné centrum NTIS – Nové technologie pro informační společnost (vědecký pracovník)

Členství v odborných organizacích

 • Evropská společnost pro biomechaniku - člen od 2010
 • Česká společnost pro mechaniku - člen od roku 2008

Výuka

Přednášející předmětů

Cvičící předmětů

Publikace

Seznam významných publikací

 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Noninvasive assessment of carotid artery stenoses by the principle of multiscale modelling of non-Newtonian blood flow in patient-specific models. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2018, roč. 319, č. FEB 15 2018, s. 598-616. ISSN: 0096-3003
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., JONÁŠOVÁ, A. Modeling of the contrast-enhanced perfusion test in liver based on the multi-compartment flow in porous media. Journal of Mathematical Biology, 2018, roč. 77, č. 2, s. 421-454. ISSN: 0303-6812
 • BOŃKOWSKI, T., ŠOLTÉS, L., HYNČÍK, L., KOTTNER, R., KOCHOVÁ, P., JONÁŠOVÁ, A., Leather for motorcyclist garments: Multi-test based material model fitting in terms of Ogden parameters. Applied and Computational Mechanics, 2017, roč. 11, č. 2, s. 129-136. ISSN: 1802-680X
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Implementation of clinical data in patient-specific blood flow simulations in large arterial models. In 23rd Congress of the European Society of Biomechanics (ESB2017). Seville: Higher Technical School of Engineering of the University of Seville, 2017. s. 1. ISBN: neuvedeno
 • ROSENBERG, J., KŘEN, J., ROHAN, E., VIMMR, J., JANSOVÁ, M., JONÁŠOVÁ, A., LOBOVSKÝ, L., LUKEŠ, V., ŠTENGL, M. Biomechanics - Introduction and Selected Problems. In Experimental surgery. Plzeň : NAVA, 2016, s. 428-535. ISBN: 978-80-7211-490-0
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Comparison of discontinuous Galerkin time integration schemes for the solution of flow problems with deformable domains. Applied Mathematics and Computation, 2015, roč. 267, č. September 2015, s. 329-340. ISSN: 0096-3003
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., MOLÁČEK, J., BAXA, J. Multiscale blood flow modelling as a means for noninvasive quantification of hemodynamically significant carotid artery stenoses. In IFToMM 2015. Taiwan: National Taiwan University, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-986-04-6098-8
 • BUBLÍK, O., JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Application of the lattice Boltzman method for the modelling of pulsatile flow in idealised bypass geometries. In Engineering Mechanics 2014. Brno: University of Technology, 2014. s. 108-111. ISBN: 978-80-214-4871-1 , ISSN: 1805-8248
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., JONÁŠOVÁ, A. Computational Mechanics 2014. 1. vyd. Západočeská univerzita v Plzni, 2014, ISBN: 978-80-261-0429-2
 • JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., ROHAN, E., VIMMR, J. Simulation of contrast medium propagation based on 1D and 3D portal hemodynamics. In Engineering Mechanics 2014. Brno: University of Technology, 2014. s. 272-275. ISBN: 978-80-214-4871-1 , ISSN: 1805-8248
 • JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. A comparative study of 1D and 3D hemodynamics in patient-specific hepatic portal vein networks. Applied and Computational Mechanics, 2014, roč. 8, č. 2, s. 177-186. ISSN: 1802-680X
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Pulsatile non-Newtonian blood flow in image-based models of carotid bifurcation. In Computational Plasticity XII - Fundamentals and Applications. Barcelona: CIMNE, 2013. s. 884-895. ISBN: 978-84-941531-5-0
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Non-Newtonian effects of pulsatile blood flow in a realistic bypass graft geometry. In 18th International Conference Engineering Mechanics 2012. Praha: Institut of Theoretical and Applied Mechanics, 2012. s. 1505-1516. ISBN: 978-80-86246-40-6
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. TOWARDS MICROSTRUCTURE BASED TISSUE PERFUSION RECONSTRUCTION FROM CT USING MULTISCALE MODELING. In 10th World Congress on Computational Mechanics (WCCM2012). Sao Paulo: Universidade de Sao Paulo, 2012. s. 1-18. ISBN: 978-85-86686-70-2
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Pulsatile blood flow modelling in realistic aorto-coronary bypass models. In The 4th International conference on Modelling of Mechanical and Mechatronical Systems. Košice: TU Košice, 2011. s. 531-541. ISBN: 978-80-553-0731-2
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Numerical analysis of pulsatile blood flow in realistic coronary bypass models. In 11th International Conference on Computational Plasticity XI: Fundamentals and Applications. Barcelona: CIMNE, 2011. s. 776-787. ISBN: 978-84-89925-73-1
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J., BUBLÍK, O. Numerical analysis of bypass model geometrical parameters influence on pulsatile blood flow. Applied and Computational Mechanics, 2011, roč. 5, č. 1, s. 29-44. ISSN: 1802-680X
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Non-Newtonian effects of blood flow in complete coronary and femoral bypasses. Mathematics and Computers in Simulation, 2010, roč. 80, č. 6, s. 1324-1336. ISSN: 0378-4754
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Numerical simulation of physiological pulsatile blood flow in complete bypass models. In Computational plasticity X. Barcelona: CIMNE, 2009. s. 1-4. ISBN: 978-84-96736-69-6
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J., BUBLÍK, O. Software for simulation of laminar incompressible generalized Newtonian fluid flow. 2009.
 • VIMMR, J., BUBLÍK, O., JONÁŠOVÁ, A. Software for simulation of laminar compressible fluid flow in very narrow gaps and microchannels. 2009.
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Computer simulation of non-Newtonian effects on blood flow in a complete 3D bypass model. In ECCOMAS 2008. Barcelona: CIMNE, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-84-96736-55-9
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. On the modelling of steady generalized Newtonian flows in a 3D coronary bypass. Engineering Mechanics, 2008, roč. 15, č. 3, s. 193-203. ISSN: 1802-1484
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Finite volume modelling of non-Newtonian blood flow in an occluded 3D bypass. In Topical problems of fluid mechanics 2008. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2008. s. 55-58. ISBN: 978-80-87012-09-3
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Numerical simulation of non-Newtonian blood flow in bypass models. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2008, roč. 8, č. 1, s. 10179-10180. ISSN: 1617-7061
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Blood flow through a bypass model with stenotic artery. In Topical problems of fluid mechanics 2007. Prague: Institute of thermomechanics, 2007. s. 81-84. ISBN: 978-80-87012-04-8
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. The influence of geometry on blood flow in a bypass model. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-607-3
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Influence of junction angle on hemodynamics in a bypass model. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2007. s. 153-156. ISBN: 978-83-60102-46-6
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Analysis of blood flow through a three-dimensional bypass model. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 693-702. ISSN: 1802-680X
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Finite volume simulation of blood flow through complete bypass models. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2007, roč. 7, č. 1, s. 4100005-4100006. ISSN: 1617-7061
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. On modelling of steady flow in a bypass model. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 689-696. ISBN: 80-7043-477-5

Ostatní publikace

 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Tuning of lumped parameters for patient-specific non-Newtonian arterial blood flow simulations. In Online programme of the 8th World Congress of Biomechanics. Oxford Abstracts, 2018.
 • PLÁNIČKA, S., JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Proudění tekutiny v první nádrži zařízení Ultromat vyvolané prostřednictvím různých typů míchadel. ProMinent System spol.s r.o., 2018.
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., JONÁŠOVÁ, A., PLÁNIČKA, S. Computational Mechanics 2017. 1. vyd. Západočeská univerzita v Plzni, 2017, ISBN: 978-80-261-0748-4
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., JONÁŠOVÁ, A. Computational Mechanics 2016. 1. vyd. Západočeská univerzita v Plzni, 2016, ISBN: 978-80-261-0647-0
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Assessment of Carotid Stenoses by the Principle of Fractional Flow Reserve Derived from CT. In Engineering mechanics 2015. Praha: 2015. s. 348-349. ISBN: 978-80-86246-42-0 , ISSN: 1805-8248
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., JONÁŠOVÁ, A. Computational Mechanics 2015. 1. vyd. Západočeská univerzita v Plzni, 2015, ISBN: 978-80-261-0568-8
 • VIMMR, J., PLÁNIČKA, S., JONÁŠOVÁ, A. Tepelná analýza a výpočet chlazení vybraných komponent zařízení HELCZA. STREICHER, spol. s.o. Plzeň, 2015.
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J., BUBLÍK, O. Blood flow simulations in patient-specific aorto-coronary bypass models: The role of boundary conditions. In ICCB 2015 - VI International Conference on Computational Bioenegineering. Barcelona: 2015. s. 1-12.
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., PECKA, A., JONÁŠOVÁ, A. A parallel implementation of implicit discontinuous Galerkin finite element method for fluid flow problems. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 17-18. ISBN: 978-80-261-0568-8
 • LUKEŠ, V., ROHAN, E., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Computational modeling of liver perfusion - towards a patient specific model. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 169-170. ISBN: 978-80-261-0429-2
 • LUKEŠ, V., JIŘÍK, M., JONÁŠOVÁ, A., ROHAN, E., BUBLÍK, O., CIMRMAN, R. Numerical simulation of liver perfusion: from CT scans to FE model. In Proceedings of the 7th European Conference on Python in Science (EuroSciPy 2014). 2014. s. 79-84.
 • BUBLÍK, O., JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Comparison of explicit and implicit discontinuous Galerkin finite element methods for the steady and unsteady flow problems. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 7-8. ISBN: 978-80-261-0429-2
 • ROHAN, E., JONÁŠOVÁ, A., LUKEŠ, V., BUBLÍK, O. COMPLEX HIERARCHICAL MODELLING OF THE DYNAMIC PERFUSION TEST: APPLICATION TO LIVER. In 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI). 2014. s. 3448-3459. ISBN: 978-84-942844-7-2
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Comparison of discontinuous Galerkin time integration schemes for the solution of flow problems with deformable domains. In ESCO 2014 - 4th European Seminar on Computing. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 56., ISSN: neuvedeno
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Numerical simulation of non-Newtonian free surface flows in moulding process using the lattice Boltzmann method. In EFMC10 - European Fluid Mechanics Conference 10. 2014. s. 1-1.
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. On modelling of non-Newtonian free surface flows using the lattice Boltzmann method. In Modelling 2014. 2014.
 • VIMMR, J., PLÁNIČKA, S., JONÁŠOVÁ, A. Tepelná analýza a výpočet chlazení zařízení HELCZA. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2014.
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. A hemodynamic study on diseased carotid bifurcations. In EFMC10 - European Fluid Mechanics Conference 10. 2014. s. 1-1.
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., JONÁŠOVÁ, A. Computational Mechanics 2013. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, ISBN: 978-80-261-0282-3
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., JONÁŠOVÁ, A. Modeling of dynamic perfusion test using a two-scale model of tissue parenchyma with layer-wise decomposition. In Proceedings of the 6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering. Vienna: Vienna University of Technology, Austria, 2012. s. 1-11. ISBN: 978-3-9502481-9-7
 • ROHAN, E., LUKEŠ, V., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Modeling dynamic CT perfusion test using multicompartment models. In Human Biomechanics 2012. Praha: Academy od Sciences of the Czech Republic, 2012. s. 69-70. ISBN: neuvedeno
 • ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., JONÁŠOVÁ, A. Computational Mechanics 2012 - Extended Abstracts. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, ISBN: 978-80-261-0157-4
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. A numerical study of pulsatile blood flow in a patient-specific coronary bypass model. In EUROMECH colloquium Cardiovascular Fluid Mechanics. Cagliari: University of Cagliari, 2011. s. 70-73. ISBN: neuvedeno
 • JARKOVSKÁ, D., JONÁŠOVÁ, A. Numerická simulace proudění krve v reálném modelu femoro-popliteálního bypassu. In Studentská vědecká konference 2011. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011. s. 19-20. ISBN: 978-80-261-0000-3
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. A local time step discontinuous Galerkin finite element method for the solution of Euler equations on unstructured meshes. In 27th conference with international participation Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Modelling of hemodynamics in 3D bypass models. Gliwice, 2010., ISBN: 978-83-60102-56-5,
 • JARKOVSKÁ, D., JONÁŠOVÁ, A. Numerická simulace proudění krve v modelu femoro-popliteálního by-passu. In Diagnostika, léčba a prevence závažných civilizačních onemocnění. Plzeň: Euroverlag, 2010. s. 28. ISBN: 978-80-7177-034-3
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Modelování proudění krve v aneuryzmatu abdominální aorty. In Diagnostika, léčba a prevence závažných civilizačních onemocnění. Plzeň: Euroverlag, 2010. s. 29. ISBN: 978-80-7177-034-3
 • JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Analýza vlivu geometrie naproudění krve v modelu bypassu. In Diagnostika, léčba a prevence závažných civilizačních onemocnění. Plzeň: Euroverlag, 2010. s. 80. ISBN: 978-80-7177-034-3
 • JONÁŠOVÁ, A., JARKOVSKÁ, D. Modelování hemodynamiky v bypassech. In 50. studentská vědecká konference. Plzeň: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, 2010.
 • JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Modelling of physiological pulsatile blood flow in a real bypass geometry. In ESB2010. Edinburgh: European Society of Biomechanics, 2010. s. 1.
 • JARKOVSKÁ, D., JONÁŠOVÁ, A. Modelování proudění nenewtonské kapaliny v bypassové anastomóze typu side-to-side s využitím reálné geometrie. In Studentská vědecká konference 2010. Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 71-72. ISBN: 978-80-7043-903-6
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J., BUBLÍK, O. Finite volume modelling of unsteady blood flow using a fractional-step method. In Modelling 2009. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2009. s. 50. ISBN: 978-80-86407-66-1
 • BUBLÍK, O., JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. An efficient computational technique for the solution of the Euler equations using explicit finite volume schemes on unstructured meshes. In Computational Mechanics 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
 • BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Numerical solution of compressible flow problems using the finite volume flux-vector splitting schemes on unstructured meshes. In Engineering Mechanics 2009. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR, 2009. s. 147-158. ISBN: 978-80-86246-35-2
 • Hynčík, L., Tringelová, M., Číhalová, L., Kocková, H., Jonášová, A. Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky pro zvyšování pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících. Plzeň, 24.04.2008 - 24.04.2008.
 • JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Numerical simulation of non-Newtonian blood flow in a bypass model. In GAMM 2008. Bremen: Universität Bremen, 2008. s. 1-1.
 • VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Finite volume simulation of blood flow through complete bypass models. In 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Zürich: [s.n.], 2007. s. 108-109.

Ostatní

 • Jazykové znalosti: angličtina, němčina
 • konference Výpočtová mechanika - člen organizačního výboru
 • časopis Applied and Computational Mechanics - technický editor

Patička