Výpočtové systémy - Ukázky

Ukázky z reálných prací

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky