VMP - OPVK


LOGOLINKObsah těchto webových stránek je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0206
„Inovace výuky podpořená praxí“.

Autor: Robert Zemčík


Metoda konečných prvků

PDF dokument shrnuje základy metody konečných prvků (MKP) a obsahuje rovnice matematické teorie pružnosti, princip virtuálních prací, diskretizaci, numerickou integraci a sestavení matic pro řešení soustavy algebraických rovnic pro případ rovinného trojúhelníkového prvku.

Metoda konečných prvků - porovnání matematického a mechanického přístupu

PDF dokument obsahuje podrobné srovnání ryze matematického a klasického mechanického přístupu při řešení konkrétního problému pružnosti - okrajové úlohy (jednoosá napjatost).

Doporučená literatura

PDF dokument obsahuje odkazy na internetové zdroje z renomovaných pracovišť po celém světě, monografie a vědecké články týkající se metody konečných prvků, rozšířené metody konečných prvků (X-FEM) a bezsíťových (Mesh-less) metod. Dále obsahuje odkazy na stránky v současnosti asi nejpoužívanějších komerčních kódů založených na MKP (nejen pro řešení úloh pružnosti).

MKP terminologie

PDF dokument obsahuje porovnání běžně používané české a anglické terminologie v systémech pracujících s metodou konečných prvků.

Tutorial - MSC.Marc (2D úloha)

PDF dokument obsahuje podrobný návod ("krok za krokem") pro sestavení, vyřešení a vyhodnocení úlohy pružnosti (úloha rovinné napjatosti) v systému MSC.Marc.

Tutorial - MSC.Marc (laminát)

PDF dokument obsahuje podrobný návod ("krok za krokem") pro sestavení, vyřešení a vyhodnocení úlohy pružnosti (prostorová úloha, laminátová skořepina) v systému MSC.Marc.

Tutorial - Abaqus (nosník)

PDF dokument obsahuje podrobný návod ("krok za krokem") pro sestavení, vyřešení a vyhodnocení úlohy pružnosti (prostorová úloha, tenká skořepina) v systému Abaqus.

Tutorial - MSC.Marc (bimorfní nosník)

Video (32 MB) obsahuje podrobný návod ("krok za krokem") pro sestavení, vyřešení a vyhodnocení úlohy pružnosti (prostorová úloha, bimorfní nosník) v systému MSC.Marc.

Geogebra - Gaussovo integrační body

Stránka obsahuje interaktivní grafickou ukázku polohy Gaussovo integračních bodů na čtyřuzlovém rovinném prvku.

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky