VSME - OPVK


LOGOLINKObsah těchto webových stránek je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0206
„Inovace výuky podpořená praxí“.


Autor: Tomáš Kroupa


Úvodní a motivační prezentace pro předmět VSME

V následující prezentaci se lze dozvědět, co vše se lze naučit v rámci absolvování předmětu VSME. Prezentaci si můžete stáhnout zde.

Ukázková semestrální práce

Semestrální práce z předmětu VSME obvykle korespondují s vámi připravovanými diplomovými pracemi. Přidaná hodnota obsahu Vašich semestrálních prací je vždy na téma: "Jak zpracovat můj problém, tak abych se co nejméně nadřel při opakovaném přepočítávání?", "Jak bych dokázal z mého modelu dostat co nejvíce výsledků bez nutnosti vše dělat ručně?" a "Je možné získat nejlepší variantu mnou navrhovaného výrobku, struktury, lze vybrat autopmaticky nejlepší kombinaci parametrů modelu?".

Následující ukázka má za cíl nalézt automaticky úhel, pod kterým vystřelí střelec z kompozitového luku tak, aby byl zasažen požadovaný bod na zemi. Pro optimalizaci je použit syustém optiSLang, pro MKP analýzy Abaqus, model se v něm vytvoří pomocí skriptu v programu Python, dále je také použita modifikace modelu pomocí tzv. keywords (nutné, protože ne vše v systémech jako je Abaqus lze nastavit myší v grafickém rozhraní - zde Abaqus/CAE). Model ukazuje, jak lze definovat kompozitní vrstvené materiály v systému Abaqus, jak lze na sebe navzájem navázat dvě rozdílné simulace a to statický výpočet natažení luku a samotný dynamický výpočet výstřelu šípu. Dále je předvedeno, jak získat výsledky pomocí skriptu a jak navázat svůj model na optimalizační systém optiSLang.

Informace k semestrální práci si můžete stáhnout zde. Data včetně pracovního adresáře systému optiSLang s modelem a skriptem pro tvorbu modelu lze stáhnout zde.

Ukázka využití subroutin

Ukázku využití subroutin pro definování vlastního materiálového modelu lze stáhnout zde. Ukázka obsahuje skriupty pro automatickou tvorbu modelu, samotnou subroutinu a celý adresář optimalziačního procesu včetně poměrně komplikovaného skritpu pro porovnání výsledků experimentu a výpočtu.

Utility pro používání systému Abaqus na ZČU

Dávkové soubory pro přepnutí verzí systému Abaqus a zjištění, kdo využívá v současné době licence lze stáhnout zde.

Návody na nastavení, instalaci a základy používání různých softwarů

Informace k instalaci, základnímu nastavení a informace k používání a programování lze stáhnout pro jednotlivé systémy zde: Abaqus, Fortran, PSPad a Python.

Optimalizační procesy

Základy a teorie k různým typům optimalizací, lze nalézt v následujícím výčtu Ukázky funkčnosti jednotlivých metod lze nalézt v následujícím výčtu
  • Dokument popisující optimalizace jednoduché funkce s jedním minimem lze stáhnout zde a příslušné animace zde
  • Dokument popisující optimalizace jednoduché funkce, která má tři minima, lze stáhnout zde a příslušné animace zde
  • Dokument popisující pareto optimalizace vetknutého nosníku lze stáhnout zde zde a příslušné animace zde
Adresář s daty použitými k předešlým optimalizacím lze stáhnout zde.

Spolehlivostní analýza vrtule

Ukázku pevnostního vyhodnocení kombinovaně namáhané hřídele pomocí pravděpodobnostního přístupu lze stáhnout zde (autor Lukáš Němec).
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky