Výpočtové systémy - OptiSLang


LOGOLOGO

Optimalizace obecněji

Téma této části je zaměřeno na praktické ukázky optimalizace pomocí programu OptiSlang. Nikdy ovšem neuškodí trocha teorie (nejen z čisté optimalizace). Existuje mnoho zdrojů, řadu z nich pomocí google snadno najdete, já upozorním na ty, které vznikly na naší katedře. Další zdroje lze nalézt na stránkách, které jsou věnované optimalizacím mechanických soustav a konstrukcí Optimalizace konstrukcí a Dynamická syntéza a optimalizace a pochopitelně na Wikipedii.

OptiSLang

Jedná se o software umožňující provádění především multidisciplinárních optimalizací, citlivostních analýz nebo analýz spolehlivosti a odolnosti. OptiSLang je produkt německé firmy firmy Dynardo GmbH.

Výhodou OptiSLangu je jeho univerzální použití, které spočívá v možnosti vyčíslení cílových funkcí v téměř libovolném výpočtovém prostředí (MSC.Marc, Ansys, ...). OptiSLang sám pak slouží k sestavení (optimalizačních) analýz, jejich provedení a následné vyhodnocení pomocí grafických rozhraní. Komunikace OptiSLangu s ostatními programy probíhá převážně pomocí jednoduchých textových souborů.

V případě, že není uvedeno u uklázky výslovně jinak, bylo vše vytvořeno ve verzi MSC.Marc/Mentat 2010.2 a OptiSLang 3.2.0!


Cílem stránek je demonstrovat základní funkce OptiSlangu na jednoduchých příkladech. Obsahem stránek je:
  • Seznámení s prostředím OptiSLang
  • Příprava MKP modelu (MSC.Marc) a obslužných souborů
  • Použití gradientní optimalizační metody
  • Použití evoluční optimalizační metody
  • Sestavení citlivostní analýzy
  • Sestavení robustní analýzy

Všechny Vaše připomínky, dotazy a nalezené chyby neváhejte poslat kterémukoliv autorovi.
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky