Výpočtové systémy - Abaqus, Fortran

Abaqus

V následujících stránkách najdete výukové materiály k práci v systému Abqaus. Další informace a materiály budou v průběhu let přibývat.

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky