Výpočtové systémy - MSC.Marc/Mentat


LOGO


MSC.Marc/Mentat

Jedná se o konečnoprvkový (MKP) software, který byl původně zaměřen zejména na nelineární kontaktní výpočty s uvažováním velkých deformací a posuvů. Jedná se o produkt firmy MSC.Software, která je výrobcem mnoha dalších softwarů, jmenujme například MSC.Nastran, MSC.Adams a MSC.Dytran.

Tyto stránky jsou zaměřeny na ukázku použití softwaru MSC.Marc, který je v hojné míře používán na Katedře mechaniky, FAV, ZČU v Plzni. Na stránkách najdete instruktážní videa, které ukazují ovládání softwaru.

V případě, že není uvedeno u ukázky výslovně jinak, bylo vše vytvořeno ve verzi MSC.Marc/Mentat 2010.2!


Vše co se týče práce v samotném MSC.Mentat platí beze zbytku pro windows i unix verze prgramu. Tam kde se některé věci liší, je například v parametrech a detailech, které se týkají spouštění z příkazové řádky apod. Nicméně, pokud někdo z vás pracuje s např. s linuxem, není problém si ve zmíněných partiích manuálů najít namísto informací k windows verzi informace k unix/linux verzi. Při automatickém tvoření modelu pomocí Matlabu se například pochopitelně liší lomítka v cestách k souborům, proto ze zkušenosti doporučujeme používat běžná lomítka "/" ty fungují jak ve windows tak i v linuxu, v případě spuštění vašeho skriptu na serverech, nebudete muset vše pracně předělávat.Uvodni obrazek je kdo ví proč fuč, ale animace by tu měla být, stačí kliknout!

Animace 1: Ukázka - Automatické vytvoření skořepinového modelu kompozitního cyklistického rámu pomocí parametricky zadaných rozměrů, provedení analýzy a vyhodnocení výsledků. Celý problém je řízen pomocí Matlabu


Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky