Výpočtové systémy - MSC.Marc

Modelování kompozitů

Co jsou to kompozity a základy jejich mechaniky lze najít zde.

V následující tabulce jsou uvedeny mechanické vlastnosti materiálu, který je použitý v ukázce. Dále poloměr zakřivení trubek a poloměry trubek, tloušťky dvou modelovaných vrstev a hodnota posuvu ve směru "\(x\)" zatížené strany.
Tabulka 1: Geometrie modelu, materiál a zatížení.
Geometrie
Poloměr zakřivení osy trubky \(R\) 0.5 m
Vnitřní poloměr trubky \(r\) 0.2 m
Tloušťka vnitřní vrstvy \(t_2\) 6 mm
Tloušťka vnější vrstvy \(t_1\) 4 mm
Materiál
Modul pružnosti v tahu ve směru vláken \(E_{11}\) 100 GPa
Modul pružnosti v tahu ve směru příčně na vlákna \(E_{22}\) 10 GPa
Poissonovo číslo v rovině kompozitu \(\nu_{12}\) 0.25
Poissonovo číslo v rovině kolmé na rovinu kompozitu \(\nu_{23}\) 0.4
Modul pružnosti ve smyku v rovině kompozitu \(G_{12}\) 5 GPa
Modul pružnosti ve smyku v rovině kolmé na rovinu kompozitu \(G_{23}\) 5 GPa
Zatížení
Posuv \(u_x\) 1 cm

V obrázcích je vidět asi nejpodstatnější informace z této stránky a to, jakým způsobem se skládají vrstvy laminátu do elementu.

Obrázek 1

Obrázek 1: Směr tloušťky a způsob skládání vrstev do HEX prvku.




Obrázek 2

Obrázek 2: Směr tloušťky a způsob skládání vrstev do SHELL prvku. Modře jsou vybarveny vrchní plochy prvků a světle hnědou barvou jsou vybarveny spodní plochy prvků.


Tabulka 2: Způsoby definice orientace prvků.
Název Jak to funguje?
edge12
edge23
edge34
edge41
Orientace použitelná na čtyř uzlové "plošné" prvky, tedy například prvky pro rovinnou napjastost, skořepinové prvky atd. Zadaný úhel se počítá od hrany zadané v levém sloupci tabulky, tedy hrany mezi uzly s čísly udanými v názvu.
./data/fig/2D_element.png
xy_plane
zx_plane
yz_plane
Orientace (pro 2D prvky) se přidá rovnoběžně s udanou rovinou.
xu_plane
yu_plane
zu_plane
uu_plane
Orientace (pro 2D prvky) se přidá rovnoběžně s udanou rovinou. Oproti předchozí možnosti lze zadat jednu (první tři možnosti) nebo obě roviny pomocí normály. Rovina, které lze zadat normálu je symbolicky označena písmenem "u".
coord_sys Orientaci pro 2D i 3D prvky lze zadat pomocí definovaného souřadného systému.
curves Orientaci lze zadat pomocí NURBS křivky. Orientace se zadá jako průmět normály této křivky do středu prvku. Prvek ovšem musí být správně postaven, třetí směr orientace je ve směru tloušťky prvku. (pozn. autora Tohle jsem já T. Kroupa konzultoval s vývojáři MSC.Marc, jestli to nelze udělat nějak lépe a zatím jsem neuspěl.)
3d_aniso Zadají se dva vektory definující první a druhý směr, třetí se dopočítá. Orientace je výhradně pro 3D prvky.
3d_local Zadají se rotace kolem os lokálního souřadného systému prvků.
Na obrázku je vidět lokální souřadný systém prvku.
./data/fig/3D_element.png
usersub2
usersub (staré)
Využití subroutin pro zadání orientace.



Uvodni obrazek je kdo ví proč fuč, ale animace by tu měla být, stačí kliknout!

Animace 1: Modelování kompozitů - analýza ohnutých trubek pomocí různých typů prvků.


Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky