Pružnost a pevnost pro elektrotechniku

Namáhání tahem/tlakem a změnou teploty

Tato kapitola je věnována výpočtu prodloužení, nebo zkrácení prutů, které jsou namáhány silami působícími rovnoměrně po celém průřezu prutu a jsou rovnoběžné s osou prutu. Dále může být prut namáhán změnou teploty. Jakým způsobem lze spočítat reakce v prutech pomocí jednoduchého matematického aparátu se dozvíte v této části přednášek.

Materiály ke stažení

PDF Namáhání tahem(266.4 kB)
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky