Pružnost a pevnost pro elektrotechniku

Napjatost a teorie pevnosti

Tato kapitola je věnována výpočtu hlavních napětí, sestrojení Mohrovo kružnice a správnému užívání teoríí pevnosti pro případ rovinné napjatosti.

Materiály ke stažení

PDF Rovinná a prostorová napjatost(163.5 kB)
PDF Mezní stavy a podmínky pevnosti(114.5 kB)
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky