Pružnost a pevnost pro elektrotechniku

Dynamika soustavy těles

Tato kapitola je věnována výpočtu dynamické odezvy soustavy těles.

Materiály ke stažení

PDF Dynamika soustavy těles (115.1 kB)
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky