Pružnost a pevnost pro elektrotechniku

Kinematika a dynamika tělesa

Tato kapitola je věnována výpočtům pohybu tělesa. A to jak čistě kinematickému popisu pohybu tělesa, kdy nás nezajímaji silové účinky působící na těleso, tak i dynamické úlohy, kdy je pohyb tělesa hledán jako výsledek působení vnějších sil.

Materiály ke stažení

PDF kinematika a dynamika tělesa (114.6 kB)
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky