Pružnost a pevnost pro elektrotechniku

Statické řešení soustavy těles

Tato kapitola je věnována výpočtu staticky zatížených soustavy těles. Dále je zde uveden vzorový příklad k tvorbě semestrální práce

Materiály ke stažení

PDF Statické řešení soustavy těles (102.7 kB)
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky