Pružnost a pevnost pro elektrotechnikuHmotný bod na nehmotném závěsu

Zadání

Hmotný bod o hmotnosti m na nehmotné tyči délky l byl spuštěn z horizontální polohy

Původní zadané parametry úlohy

l = 1 m
m = 20 kg
φ = 90 °

Úkoly

Určete velikost reakce v rotační kinematické vazbě R při průchodu hmotného bodu polohou definovanou uhlem φ.

Poznámky

Neuvažujte žádné odpory.
Gravitační zrychlení g je uvažováno jako 9.81 ms-2.
Při kontrole správnosti výsledků je tolerována chyba ± 1%.

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky