Pružnost a pevnost pro elektrotechnikuVolný pád

Zadání

Kominíkovi spadne do komína mobilní telefon. Dopad telefonu na dno komína uslyší za čas t od okamžiku vypadnutí.

Původní zadané parametry úlohy

t = 4 s
c = 340 ms-1
g = 9.81 ms-2

Úkoly

Vypočítejte na jak vysokém komíně mrzutý kominík stojí.

Poznámky

Odpor vzduchu a nárazy telefonu na stěnu komína neuvažujte.
Při kontrole správnosti výsledků je tolerována chyba ± 1%.
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky