Pružnost a pevnost pro elektrotechniku

Kinematika a dynamika hmotného bodu

Tato kapitola je věnována výpočtům statické rovnováhy hmotného bodu a dynamickým úlohám v nichž je možné uvažovat pohybující se objekt jako hmotný bod.

Materiály ke stažení

PDF Kinematika a dynamika hmotného bodu (137.4 kB)
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky