Pružnost a pevnost pro elektrotechniku

Silové soustavy

Tato kapitola je věnována výpočtu silových soustav. V této kapitole se například naučíte jak nahradit více sil jednou silou, jak doplnit soustavu sil tak, aby byla soustava ve stavu statické rovnováhy atd..

Materiály ke stažení

PDF Silové soustavy (95.7 kB)
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky