Pružnost a pevnost pro elektrotechniku

Charakteristiky rozložení hmoty a ploch

Tato kapitola je věnována výpočtu charakteristik rozložení hmot a ploch. Veličiny charakterizující tato rozložení jsou důležitá např. při výpočtech průhybu nosníků, zkroucení prutů, nebo při dynamických výpočtech rotujících součástí.

Materiály ke stažení

PDF Charakteristiky rozložení hmoty (556.3 kB)
PDF Charakteristiky rozložení průřezu (1.4 MB)
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky