Použitá literatura

 • Gorbatov, N., Valenta,J., Statika skořepin a skořepinových konstrukcí, SNTL, Praha, 1972.
 • Hájek, E. a kol., Pružnost a pevnost I, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1981.
 • Huston, R., Josephs, H., Practical Stress Analysis in Engineering Design, Third Edition, CRC Press, Boca Raton, 2009.
 • Chobot, K. a kol., Statika stavebních konstrukcí II , SNTL/Alfa, Praha, 1983.
 • Chobot, K. a kol., Statika stavebních konstrukcí III , SNTL/Alfa, Praha, 1985.
 • Kadlčák, J., Kytýr, J., Statika stavebních konstrukcí II, VUTIUM, Brno, 2001.
 • Kuba, F., Teorie pružnosti a vybrané aplikace, Druhé vydání, SNTL/Alfa, Praha, 1982.
 • Michalec, J. a kol., Pružnost a pevnost II, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1980.
 • Puchmajer, P., Řezníčková, J., Sbírka úloh z pružnosti a pevnosti, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2003.
 • Shames, I.H., Pitarresi, J.M., Introduction to Solid Mechanics, Third Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2000.
 • Servít, R., Doležalová, E., Crha, M., Teorie pružnosti a plasticity I, SNTL/Alfa, Praha, 1981.
 • Servít, R., Drahoňovský, Z., Šejnoha, J., Kufner,V., Teorie pružnosti a plasticity II, SNTL/Alfa, Praha, 1984.
 • Slaughter, W.S., The Linearized Theory of Elasticity, Birkhäuser, Boston, 2001.
 • Trebuňa, F., Šimčák, F., Jurica, V., Pružnosť a pevnosť I, Vienala, Košice, 2000.
 • Wang, C.M., Wang, C.Y., Reddy, J.N., Exact Solutions for Buckling of Structural Members, CRC Press, Boca Raton, 2004.
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky