Napjatost

Nápověda:

Při kontrole správnosti výsledků je tolerována chyba ± 2%. Proto hledanou veličinu stanovte nejprve pomocí symbolického zápisu a teprve poté vyčíslete.

Poznámky pro zadávané hodnoty:

Jednotlivé složky napětí zadávejte kladně ve shodě s obrázkem. Pro houževnatý materiál zadávejte mez kluzu, pro křehký materiál pak mez pevnosti v tahu a v tlaku. Tyto tří hodnoty zadávejte vždy pouze jako kladná čísla.

Poznámky pro vypočtené hodnoty:

Hlavní napětí jsou řazena algebraicky od největšího po nejmenší. Bezpečnost je stanovena u houževnatého materiálu jako mez kluzu děleno hodnota redukovaného napětí, u materiálu křehkého jako mez pevnosti v tahu děleno hodnota redukovaného napětí.

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky