Mechanika kompozitních materiálů

V této části naleznete ukázky prací oddělení pružnosti a pevnosti katedry mechaniky v oblasti kompozitních materiálů.
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky